Gmina Wiązowna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
13 011
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
127 491 222,34 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 613 232 zł
21.66%
CIT
1 619 721 zł
1.27%
Podatki od nieruchomości
16 300 000 zł
12.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 027 614,76 zł
11.79%
Dotacje
38 010 561,58 zł
29.81%
Subwencje
16 534 705 zł
12.97%
Pozostałe dochody
12 385 388 zł
9.71%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
148 781 922,47 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
48 062 122,15 zł
stanowiły 32% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
32%
48 062 122,15 zł
Wydatki bieżące
68%
100 719 800,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 762 445,83 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 907 208,30 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 746 465,77 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 688 914,25 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
21 578 541,78 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 621 508,22 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 200 191,00 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
1 128 513,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
1 562 439,00 zł
Budowa mieszkań komunalnych
całkowity koszt
8 561 453,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 024 242,00 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji oraz subwencji. 

Źródło: Plan budżetu na 2022 rok Gminy Wiązowna na dzień 22.02.2022 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
48 062 122,15 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.1%
Infrastruktura
38.9%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
29 364 925,43 zł
18 697 196,72 zł
Wodociągi

Wodociągi

Budowa wodociągu Michałówek-Duchnów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska;
Budowa sieci wodociągowej w północno - zachodniej części miejscowości Zakręt;
Budowa wodociągu:
- przy ul. Dworskiej w Dziechcińcu;
- w Pęclinie ul. Radosna;
- w Lipowie od mostu Złotej Wilgi;
- przy ul. Złotej w Stefanówce;
- przy ul. Niezapominajki w Wiązownie;
- przy ul.Sarniej w Wiązownie;
- w Boryszewie ul. Czapli.

Całkowity koszt
4 894 535,92 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna";
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"- projekt;
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
- w Wiązownie ul. Klonowa
- w miejscowości Emów, ul. Jasna
- w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- w miejscowości Żanęcin
- w Majdanie ul. Równa
- w miejscowości Duchnów
- przy ul. Muzycznej w Duchnowie dz. 296/6
- przy ul. Brzozowej dz. 50/94
Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana.

Całkowity koszt
4 881 245,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Projekt chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla Powiatu;
Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci remontu drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej z dostosowaniem jej do parametrów drogi klasy Z - uwzględniającej publiczny transport zbiorowy;
Pomoc finansowa dla Miasta Otwock na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej.

Całkowity koszt
542 000,00 zł
Budowa dróg gminnych

Budowa dróg gminnych

Przebudowa i budowa dróg:
- ul. Lubelskiej w Wiązownie - droga gminna;
- ul. Jeździeckiej w Kopkach;
- ul. Wrzosowej w Gliniance;
- ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami;
- drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie;
- dróg osiedlowych w Gliniance;
- ul. Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2;
- ul. Rzeki w Woli Karczewskiej;
- ul. Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie;
- ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni;
- ul. Strażacka, ul. Willowa;
- na działce nr 1 w Porębach;
- ul. Południowej w Rzakcie;
- wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego;
- ul. Sadowej w Wiązownie;
- drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze;
- ul. Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi;
- drogi gminnej nr 270832 W od miejscowości Glinianka do granicy z Miastem Otwock wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu;
Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna;
Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem progu zwalniającego na ulicy Parkowej;

Całkowity koszt
9 422 154,51 zł
Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg i ulic:
- ul. Bażantów w Bolesławowie;
- ul. Mickiewicza w Góraszce;
- ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie;
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby;
- drogi Emów ul. Sosnowa;
- drogi przez wieś Kruszówiec.

Całkowity koszt
424 163,56 zł
Chodniki i przejścia dla pieszych

Chodniki i przejścia dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską;
Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie;
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.

Całkowity koszt
560 000,00 zł
Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych.

Całkowity koszt
590 000,00 zł
Gminne nieruchomości

Gminne nieruchomości

Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1w Duchnowie;
Wykup i zamiana działek;
Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna.

Całkowity koszt
7 615 789,34 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu:
- działki 211 w Malcanowie;
- przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
- działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II;
- starorzecza rzeki Mienia;
- działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej (wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna);
- przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia;
- działki 147 w Lipowie.
- działki nr 294 w Woli Duckiej;
Przebudowa z nadbudową budynku użyteczności publicznej w Glinance przy ul. Napoleońkiej i Wawrzynieckiej;
Poprawa jakości życia mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla;

Całkowity koszt
385 037,10 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Usługi

Usługi

Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON).

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
System teleinformatyczny do obsługi CUW i gminnego żłobka.

Całkowity koszt
312 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodów średnich dla OSP z terenu gminy;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposażenie posterunku Policji w Wiązownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej;
Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna;
Budowa monitoringu na terenie dz. 397/3 w Zakręcie oraz przy ul. Kościelnej w Zakręcie.

Całkowity koszt
1 066 369,69 zł
Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo;
Zakup Domu Społecznego w Radiówku.

Całkowity koszt
2 062 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna;
Budowa ścieżki rowerowej.

Całkowity koszt
3 263 754,00 zł
Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie

Projekt i przebudowa Izby Regionalej w Gliniance;
Budowa świetlicy wiejskiej:
- w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
- w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
- w miejscowości Duchnów;
- w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:
- w Boryszewie;
- w Dziechcińcu oraz jej doposażenie;
- w Izabeli wraz z wyposażeniem;
- w Pęclinie;

Całkowity koszt
3 563 242,32 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie;
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie;
Projekt i budowa pumptracku w Malcanowie;
Projekt i budowa pumptracku w Gliniance.

Całkowity koszt
430 000,00 zł
E-usługi

E-usługi

E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna;
Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Całkowity koszt
7 719 830,71 zł
Rezerwy

Rezerwy

Rezerwa na zadania inwestycyjne;
Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Wodociągi

Całkowity koszt

4 894 535,92 zł

Wodociągi

Budowa wodociągu Michałówek-Duchnów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska;
Budowa sieci wodociągowej w północno - zachodniej części miejscowości Zakręt;
Budowa wodociągu:
- przy ul. Dworskiej w Dziechcińcu;
- w Pęclinie ul. Radosna;
- w Lipowie od mostu Złotej Wilgi;
- przy ul. Złotej w Stefanówce;
- przy ul. Niezapominajki w Wiązownie;
- przy ul.Sarniej w Wiązownie;
- w Boryszewie ul. Czapli.

Kanalizacja

Całkowity koszt

4 881 245,00 zł

Kanalizacja

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna";
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"- projekt;
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
- w Wiązownie ul. Klonowa
- w miejscowości Emów, ul. Jasna
- w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- w miejscowości Żanęcin
- w Majdanie ul. Równa
- w miejscowości Duchnów
- przy ul. Muzycznej w Duchnowie dz. 296/6
- przy ul. Brzozowej dz. 50/94
Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

542 000,00 zł

Drogi powiatowe

Projekt chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla Powiatu;
Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie;
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci remontu drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej z dostosowaniem jej do parametrów drogi klasy Z - uwzględniającej publiczny transport zbiorowy;
Pomoc finansowa dla Miasta Otwock na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej.

Budowa dróg gminnych

Całkowity koszt

9 422 154,51 zł

Budowa dróg gminnych

Przebudowa i budowa dróg:
- ul. Lubelskiej w Wiązownie - droga gminna;
- ul. Jeździeckiej w Kopkach;
- ul. Wrzosowej w Gliniance;
- ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami;
- drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie;
- dróg osiedlowych w Gliniance;
- ul. Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2;
- ul. Rzeki w Woli Karczewskiej;
- ul. Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie;
- ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni;
- ul. Strażacka, ul. Willowa;
- na działce nr 1 w Porębach;
- ul. Południowej w Rzakcie;
- wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego;
- ul. Sadowej w Wiązownie;
- drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze;
- ul. Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi;
- drogi gminnej nr 270832 W od miejscowości Glinianka do granicy z Miastem Otwock wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu;
Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna;
Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem progu zwalniającego na ulicy Parkowej;

Modernizacja dróg gminnych

Całkowity koszt

424 163,56 zł

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg i ulic:
- ul. Bażantów w Bolesławowie;
- ul. Mickiewicza w Góraszce;
- ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie;
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby;
- drogi Emów ul. Sosnowa;
- drogi przez wieś Kruszówiec.

Chodniki i przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

560 000,00 zł

Chodniki i przejścia dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską;
Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie;
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.

Komunikacja publiczna

Całkowity koszt

590 000,00 zł

Komunikacja publiczna

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych.

Gminne nieruchomości

Całkowity koszt

7 615 789,34 zł

Gminne nieruchomości

Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1w Duchnowie;
Wykup i zamiana działek;
Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

385 037,10 zł

Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu:
- działki 211 w Malcanowie;
- przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
- działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II;
- starorzecza rzeki Mienia;
- działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej (wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna);
- przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia;
- działki 147 w Lipowie.
- działki nr 294 w Woli Duckiej;
Przebudowa z nadbudową budynku użyteczności publicznej w Glinance przy ul. Napoleońkiej i Wawrzynieckiej;
Poprawa jakości życia mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla;

Oświetlenie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Usługi

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Usługi

Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON).

Obsługa mieszkańców

Całkowity koszt

312 000,00 zł

Obsługa mieszkańców

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
Modernizacja sieci komputerowej UG;
System teleinformatyczny do obsługi CUW i gminnego żłobka.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 066 369,69 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodów średnich dla OSP z terenu gminy;
Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposażenie posterunku Policji w Wiązownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej;
Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna;
Budowa monitoringu na terenie dz. 397/3 w Zakręcie oraz przy ul. Kościelnej w Zakręcie.

Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

2 062 000,00 zł

Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo;
Zakup Domu Społecznego w Radiówku.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

3 263 754,00 zł

Ochrona powietrza

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna;
Budowa ścieżki rowerowej.

Świetlice wiejskie

Całkowity koszt

3 563 242,32 zł

Świetlice wiejskie

Projekt i przebudowa Izby Regionalej w Gliniance;
Budowa świetlicy wiejskiej:
- w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
- w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
- w miejscowości Duchnów;
- w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:
- w Boryszewie;
- w Dziechcińcu oraz jej doposażenie;
- w Izabeli wraz z wyposażeniem;
- w Pęclinie;

Sport i reakreacja

Całkowity koszt

430 000,00 zł

Sport i reakreacja

Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie;
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie;
Projekt i budowa pumptracku w Malcanowie;
Projekt i budowa pumptracku w Gliniance.

E-usługi

Całkowity koszt

7 719 830,71 zł

E-usługi

E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna;
Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Rezerwy

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa na zadania inwestycyjne;
Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
27 613 232,00 zł
Prognoza
100%
29 311 865,48 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Więcej zieleni
na terenie
Gminy Wiązowna
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.