Gmina Wiązowna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wiązowna.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
13 340
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
149 310 758,11 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 929 258,96 zł
21.38%
CIT
1 619 721 zł
1.08%
Podatki od nieruchomości
17 223 210,79 zł
11.54%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 775 982,55 zł
10.57%
Dotacje
26 088 470,50 zł
17.47%
Subwencje
17 756 628 zł
11.89%
Pozostałe dochody
38 917 486,31 zł
26.06%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
164 093 945,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
48 179 839,76 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
48 179 839,76 zł
Wydatki bieżące
71%
115 914 105,24 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 126 734,48 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 158 651,15 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 675 232,69 zł
Kultura
całkowity koszt
7 836 074,94 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
20 776 039,35 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
16 232 702,05 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 995 282,52 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
1 453 101,49 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
5 681 623,16 zł
Nieruchomości i planowanie przestrzenne
całkowity koszt
5 886 037,11 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 272 466,06 zł

Część zadań realizowanych jest z przyznanych dotacji oraz subwencji. 

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Wiązowna za 2022 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wiązowna w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
48 179 839,76 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.1%
Infrastruktura
24.9%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
36 181 828,62 zł
11 998 011,14 zł
Wodociągi

Wodociągi

 • Budowa wodociągu Michałówek-Duchnów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna";
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska;
 • Budowa sieci wodociągowej w północno - zachodniej części miejscowości Zakręt;
 • Budowa wodociągu:
  - na ul. Dworskiej w Dziechcińcu;
  - w Pęclinie ul. Radosna, ul. Zaciszna;
  - w Lipowie od mostu Złotej Wilgi;
  - przy ul. Złotej w Stefanówce;
  - przy ul.Niezapominajki w Wiązownie;
  - przy ul.Sarniej w Wiązownie;
  - w Boryszewie ul. Czapli;
  - w Duchnowie, ul. Ustronna oraz dz. nr ew. 271/8;
  - w Woli Karczewskiej, ul. Rutki, dz. nr ew. 675, 700;
  - w Porebach - wykonanie projektu.
 • "Pro-HYDRO" - zagospodarowanie wody deszczowej wraz z systemem automatycznego nawadniania w Gminie Wiązowna.
Całkowity koszt
5 476 188,98 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

 • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w miejscowości Emów, ul. Jasna;
  - w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w Majdanie ul. Równa;
  - w miejscowości Duchnów;
  - przy ul. Brzozowej dz. 50/94.
 • Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana.
Całkowity koszt
3 993 978,20 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Projekt chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla Powiatu; 
 • Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie;
 • Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci remontu drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej z dostosowaniem jej do parametrów drogi klasy Z - uwzględniającej publiczny transport zbiorowy;
 • Pomoc finansowa dla Miasta Otwock na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej.
Całkowity koszt
416 449,00 zł
Budowa dróg gminnych

Budowa dróg gminnych

 • Przebudowa i budowa dróg:
  - ul. Lubelskiej w Wiązownie - droga gminna;
  - ul. Jeździeckiej w Kopkach;
  - ul. Wrzosowej w Gliniance;
  - drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie;
  - dróg osiedlowych w Gliniance;
  - ul. Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2;
  - ul. Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie;
  - ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul Strażacka, ul. Willowa w Majdanie;                         
  - na działce nr 1 w Porębach;
  - ul. Południowej w Rzakcie;
  - wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego;
  - ul. Sadowej w Wiązownie;
  - ul. Wąskiej w Zakręcie;
  - drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze;
  - ul. Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi;
  - drogi gminnej nr 270832 W od miejscowości Glinianka do granicy z Miastem Otwock wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu;
  - drogi dojazdowej do Pumptracku w Góraszce.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna;
 • Projekt i wykonanie progów zwalniających na ul. Żwirowej w Malcanowie;
 • Dokapitalizowanie spółki komunalnej Hydrodukt sp z o.o. na zakup sprzętu do realizacji usług publicznych.
Całkowity koszt
8 056 858,40 zł
Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg gminnych

 • Modernizacja dróg i ulic:
  - ul. Bażantów w Bolesławowie;
  - ul. Mickiewicza w Góraszce;
  - drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby;
  - drogi Emów ul. Sosnowa;
  - drogi przez wieś Kruszówiec;
  - ul. Rutki wraz z projektem.
Całkowity koszt
630 758,85 zł
Chodniki i przejścia dla pieszych

Chodniki i przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską;
 • Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie;
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej;
 • Projekt i budowa scieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej.
Całkowity koszt
545 583,28 zł
Komunikacja publiczna

Komunikacja publiczna

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych.

Całkowity koszt
745 222,76 zł
Gminne nieruchomości

Gminne nieruchomości

 • Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1w Duchnowie;
 • Wykup i zamiana działek;
 • Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
 • Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna.
Całkowity koszt
5 003 385,25 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

 • Zagospodarowanie terenu:
  - działki  211 w Malcanowie;
  - przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
  - działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II;
  - działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej (wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna);
  - działki 147 w Lipowie;
  - działki nr 294 w Woli Duckiej.
 • Monitoring:
  - ulic w miejscowości Wiązowna;
  - na terenie dz. 397/3 oraz przy ul. Kościelnej w Zakręcie.
 • Przebudowa z nadbudową budynku użyteczności publicznej w Glinance przy ul. Napoleońkiej i Wawrzynieckiej;
 • Poprawa jakości życia mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla;
 • Budowa infrastruktury oświetleniowej oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce;
 • Wykonanie odwodnienia parkingu w centrum Glinianki. 
Całkowity koszt
714 322,14 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.

Całkowity koszt
75 954,84 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
10 523 126,92 zł
Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców

 • Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Modernizacja sieci komputerowej UG;
 • System teleinformatyczny do obsługi CUW i gminnego żłobka.
Całkowity koszt
339 223,58 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposazenie posterunku Policji w Wiazownie w sprzet transportowy i sprzet techniki policyjnej;
 • Doposazenie nowego samochodu ratowniczo-gasniczego i zakup srodków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku;
 • Modernizacja budynku OSP Glinianka;
 • Modernizacja budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym;
 • Zakup samochodów średnich dla OSP z terenu gminy.
Całkowity koszt
1 023 050,00 zł
Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

 • Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo;
 • Wydatki na objecie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Odmiana";
 • Zakup Domu Społecznego w Radiówku.
Całkowity koszt
2 083 677,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna.

Całkowity koszt
3 123 753,84 zł
Świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie

 • Budowa świetlicy wiejskiej:
  - w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
  - w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
  - w miejscowości Duchnów.
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:
  - w Boryszewie;
  - w Dziechcińcu oraz jej doposażenie;
  - w Izabeli wraz z wyposażeniem;
  - w Pęclinie.
Całkowity koszt
4 523 717,27 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

 • Projekt i budowa tężni solankowej;
 • Modernizacja kotłowni w budynku Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej;
 • Budowa Pumptracku w Malcanowie, gm. Wiązowna;
 • Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie.
Całkowity koszt
782 749,25 zł
E-usługi

E-usługi

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
Całkowity koszt
10 053,91 zł
Oświata

Oświata

 • Modernizacja budynku SP Malcanów poprzez rozbudowę o sieć teleinformatyczną z wideodomofonem;
 • Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakręcie;
 • Modernizacja budynku Przedszkola w Pęclinie - utworzenie nowego oddziału.
Całkowity koszt
111 786,29 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Wodociągi

Całkowity koszt

5 476 188,98 zł

Wodociągi

 • Budowa wodociągu Michałówek-Duchnów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna";
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gminy Wiązowna;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska;
 • Budowa sieci wodociągowej w północno - zachodniej części miejscowości Zakręt;
 • Budowa wodociągu:
  - na ul. Dworskiej w Dziechcińcu;
  - w Pęclinie ul. Radosna, ul. Zaciszna;
  - w Lipowie od mostu Złotej Wilgi;
  - przy ul. Złotej w Stefanówce;
  - przy ul.Niezapominajki w Wiązownie;
  - przy ul.Sarniej w Wiązownie;
  - w Boryszewie ul. Czapli;
  - w Duchnowie, ul. Ustronna oraz dz. nr ew. 271/8;
  - w Woli Karczewskiej, ul. Rutki, dz. nr ew. 675, 700;
  - w Porebach - wykonanie projektu.
 • "Pro-HYDRO" - zagospodarowanie wody deszczowej wraz z systemem automatycznego nawadniania w Gminie Wiązowna.
Kanalizacja

Całkowity koszt

3 993 978,20 zł

Kanalizacja

 • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w miejscowości Emów, ul. Jasna;
  - w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w Majdanie ul. Równa;
  - w miejscowości Duchnów;
  - przy ul. Brzozowej dz. 50/94.
 • Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana.
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

416 449,00 zł

Drogi powiatowe

 • Projekt chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla Powiatu; 
 • Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie;
 • Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci remontu drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej z dostosowaniem jej do parametrów drogi klasy Z - uwzględniającej publiczny transport zbiorowy;
 • Pomoc finansowa dla Miasta Otwock na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej.
Budowa dróg gminnych

Całkowity koszt

8 056 858,40 zł

Budowa dróg gminnych

 • Przebudowa i budowa dróg:
  - ul. Lubelskiej w Wiązownie - droga gminna;
  - ul. Jeździeckiej w Kopkach;
  - ul. Wrzosowej w Gliniance;
  - drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie;
  - dróg osiedlowych w Gliniance;
  - ul. Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2;
  - ul. Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie;
  - ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul Strażacka, ul. Willowa w Majdanie;                         
  - na działce nr 1 w Porębach;
  - ul. Południowej w Rzakcie;
  - wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego;
  - ul. Sadowej w Wiązownie;
  - ul. Wąskiej w Zakręcie;
  - drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze;
  - ul. Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi;
  - drogi gminnej nr 270832 W od miejscowości Glinianka do granicy z Miastem Otwock wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu;
  - drogi dojazdowej do Pumptracku w Góraszce.
 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna;
 • Projekt i wykonanie progów zwalniających na ul. Żwirowej w Malcanowie;
 • Dokapitalizowanie spółki komunalnej Hydrodukt sp z o.o. na zakup sprzętu do realizacji usług publicznych.
Modernizacja dróg gminnych

Całkowity koszt

630 758,85 zł

Modernizacja dróg gminnych

 • Modernizacja dróg i ulic:
  - ul. Bażantów w Bolesławowie;
  - ul. Mickiewicza w Góraszce;
  - drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby;
  - drogi Emów ul. Sosnowa;
  - drogi przez wieś Kruszówiec;
  - ul. Rutki wraz z projektem.
Chodniki i przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

545 583,28 zł

Chodniki i przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską;
 • Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie;
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie;
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej;
 • Projekt i budowa scieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej.
Komunikacja publiczna

Całkowity koszt

745 222,76 zł

Komunikacja publiczna

Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych.

Gminne nieruchomości

Całkowity koszt

5 003 385,25 zł

Gminne nieruchomości

 • Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1w Duchnowie;
 • Wykup i zamiana działek;
 • Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna;
 • Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna.
Pozostała działalność

Całkowity koszt

714 322,14 zł

Pozostała działalność

 • Zagospodarowanie terenu:
  - działki  211 w Malcanowie;
  - przestrzeni publicznej w centrum Glinianki;
  - działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II;
  - działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej (wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna);
  - działki 147 w Lipowie;
  - działki nr 294 w Woli Duckiej.
 • Monitoring:
  - ulic w miejscowości Wiązowna;
  - na terenie dz. 397/3 oraz przy ul. Kościelnej w Zakręcie.
 • Przebudowa z nadbudową budynku użyteczności publicznej w Glinance przy ul. Napoleońkiej i Wawrzynieckiej;
 • Poprawa jakości życia mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla;
 • Budowa infrastruktury oświetleniowej oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce;
 • Wykonanie odwodnienia parkingu w centrum Glinianki. 
Oświetlenie

Całkowity koszt

75 954,84 zł

Oświetlenie

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

10 523 126,92 zł

Drogi rowerowe

Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Obsługa mieszkańców

Całkowity koszt

339 223,58 zł

Obsługa mieszkańców

 • Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Modernizacja sieci komputerowej UG;
 • System teleinformatyczny do obsługi CUW i gminnego żłobka.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 023 050,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposazenie posterunku Policji w Wiazownie w sprzet transportowy i sprzet techniki policyjnej;
 • Doposazenie nowego samochodu ratowniczo-gasniczego i zakup srodków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku;
 • Modernizacja budynku OSP Glinianka;
 • Modernizacja budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym;
 • Zakup samochodów średnich dla OSP z terenu gminy.
Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

2 083 677,00 zł

Pomoc społeczena i ochrona zdrowia

 • Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo;
 • Wydatki na objecie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Odmiana";
 • Zakup Domu Społecznego w Radiówku.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

3 123 753,84 zł

Ochrona powietrza

Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna.

Świetlice wiejskie

Całkowity koszt

4 523 717,27 zł

Świetlice wiejskie

 • Budowa świetlicy wiejskiej:
  - w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
  - w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna;
  - w miejscowości Duchnów.
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:
  - w Boryszewie;
  - w Dziechcińcu oraz jej doposażenie;
  - w Izabeli wraz z wyposażeniem;
  - w Pęclinie.
Sport i reakreacja

Całkowity koszt

782 749,25 zł

Sport i reakreacja

 • Projekt i budowa tężni solankowej;
 • Modernizacja kotłowni w budynku Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej;
 • Budowa Pumptracku w Malcanowie, gm. Wiązowna;
 • Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie.
E-usługi

Całkowity koszt

10 053,91 zł

E-usługi

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.
Oświata

Całkowity koszt

111 786,29 zł

Oświata

 • Modernizacja budynku SP Malcanów poprzez rozbudowę o sieć teleinformatyczną z wideodomofonem;
 • Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakręcie;
 • Modernizacja budynku Przedszkola w Pęclinie - utworzenie nowego oddziału.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wiązowna rozliczyło tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
27 613 232,00 zł
Prognoza
100%
29 311 865,48 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Więcej zieleni
na terenie
Gminy Wiązowna
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Wiązowna?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wiązowna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.