Ostrów Mazowiecka

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ostrowi Mazowieckiej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 526
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
109 208 878,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.49%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
23 469 857 zł
21.49%
CIT
CIT
2 000 000 zł
1.83%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
9 922 958,01 zł
9.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 386 900 zł
4.93%
Dotacje
Dotacje
44 440 893,96 zł
40.69%
Subwencje
Subwencje
16 063 570 zł
14.71%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 924 700 zł
7.26%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
126 396 014,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
48 423 752,36 zł
stanowią 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
48 423 752,36 zł
Wydatki bieżące
70%
88 216 098,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3w8kfbo.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 212 214,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_CvHX5RR.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 002 896,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_BuXm5VJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 818 130,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_q6O1qpX.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 938 739,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_O8VqDpf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
593 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_o6kUF8n.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
357 778,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_vTBJzTn.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
195 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_i3SXtpg.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
585 716,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gwSVXqA.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 601 755,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_wDAN3pD.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 307 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_c0ttpUH.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 106 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_uFQEzJw.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 797 538,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_xmYx7ZN.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 179 419,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_QB00mW8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
699 988,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3w8kfbo.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 212 214,04 zł
Wydatki bieżące
27 169 349,00 zł
Wydatki majątkowe
4 042 865,04 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_CvHX5RR.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 002 896,34 zł
Wydatki bieżące
1 108 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 894 896,34 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_BuXm5VJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 818 130,00 zł
Wydatki bieżące
3 018 130,00 zł
Wydatki majątkowe
4 800 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_q6O1qpX.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 938 739,20 zł
Wydatki bieżące
9 763 739,20 zł
Wydatki majątkowe
175 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_O8VqDpf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
593 000,00 zł
Wydatki bieżące
593 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_o6kUF8n.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
357 778,02 zł
Wydatki bieżące
357 778,02 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_vTBJzTn.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
195 000,00 zł
Wydatki bieżące
195 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_i3SXtpg.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
585 716,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gwSVXqA.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 601 755,95 zł
Wydatki bieżące
7 160 941,82 zł
Wydatki majątkowe
440 814,13 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_wDAN3pD.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 307 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 307 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_c0ttpUH.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 106 840,00 zł
Wydatki bieżące
6 724 840,00 zł
Wydatki majątkowe
382 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_uFQEzJw.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 797 538,11 zł
Wydatki bieżące
2 953 902,00 zł
Wydatki majątkowe
2 843 636,11 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_xmYx7ZN.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 179 419,31 zł
Wydatki bieżące
6 726 090,00 zł
Wydatki majątkowe
2 277 613,31 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_QB00mW8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
699 988,00 zł
Wydatki bieżące
699 988,00 zł
Wydatki bieżące
11 336 328,00 zł
Wydatki majątkowe
3 937 865,04 zł
Szkoły podstawowe
15 274 193,04 zł
Wydatki bieżące
8 386 424,00 zł
Wydatki majątkowe
105 000,00 zł
Przedszkola
8 491 424,00 zł
Wydatki bieżące
5 136 620,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
5 136 620,00 zł
Wydatki bieżące
1 683 832,00 zł
Gimnazja
1 683 832,00 zł
Wydatki bieżące
262 500,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
262 500,00 zł
Wydatki bieżące
162 580,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
162 580,00 zł
Wydatki bieżące
135 565,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
135 565,00 zł
Wydatki bieżące
65 500,00 zł
Pozostała działalność
65 500,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
155 630,00 zł
Wydatki majątkowe
1 300 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 455 630,00 zł
Wydatki bieżące
2 862 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
Pozostała działalność
6 362 500,00 zł
Wydatki bieżące
7 523 776,00 zł
Wydatki majątkowe
175 000,00 zł
Urzędy gmin
7 698 776,00 zł
Wydatki bieżące
821 058,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
821 058,00 zł
Wydatki bieżące
662 083,00 zł
Urzędy wojewódzkie
662 083,00 zł
Wydatki bieżące
393 657,20 zł
Rady gmin
393 657,20 zł
Wydatki bieżące
350 165,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
350 165,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Pozostała działalność
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
93 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
93 000,00 zł
Wydatki bieżące
342 778,02 zł
Straż gminna
342 778,02 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Obrona cywilna
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostała działalność
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Cmentrze
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
513 194,00 zł
Świetlice szkolne
513 194,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 522,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
32 522,00 zł
Wydatki bieżące
1 706 180,51 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 706 180,51 zł
Wydatki bieżące
900 240,00 zł
Ośrodki wsparcia
900 240,00 zł
Wydatki bieżące
856 000,00 zł
Zasiłki stałe
856 000,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Wydatki majątkowe
440 814,13 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
750 814,13 zł
Wydatki bieżące
740 100,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
740 100,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
495 900,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
495 900,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Pomoc w zakresie dożywiania, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 652 521,31 zł
Wydatki bieżące
11 864 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
11 864 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 570 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 570 000,00 zł
Wydatki bieżące
596 000,00 zł
Wspieranie rodziny
596 000,00 zł
Wydatki bieżące
216 000,00 zł
Rodziny zastępcze
216 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubzpieczenie zdrowotne
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 047 900,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 047 900,00 zł
Wydatki bieżące
940 000,00 zł
Wydatki majątkowe
170 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 110 000,00 zł
Wydatki bieżące
898 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
948 000,00 zł
Wydatki bieżące
414 940,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
564 940,00 zł
Wydatki bieżące
495 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
495 000,00 zł
Wydatki bieżące
33 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska
33 000,00 zł
Wydatki bieżące
896 000,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Pozostała działalność
908 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 240 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2 280 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 750 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
890 302,00 zł
Biblioteki
890 302,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Muzea
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 600,00 zł
Wydatki majątkowe
303 636,11 zł
Pozostała działalność
377 236,11 zł
Wydatki bieżące
6 101 090,00 zł
Wydatki majątkowe
2 277 613,31 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 378 703,31 zł
Wydatki majątkowe
2 175 716,00 zł
Obiekty sportowe
2 175 716,00 zł
Wydatki bieżące
625 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
625 000,00 zł
Wydatki bieżące
650 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
650 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 500,00 zł
Rolnictwo
29 500,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Handel
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 488,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 488,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Ostrowi Mazowieckiej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Ostrów Mazowiecka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.