Santok

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Santok
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 110
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
65 738 834,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 723 582 zł
19.35%
CIT
351 881 zł
0.54%
Dotacje
5 319 574,68 zł
8.09%
Subwencje
14 833 904 zł
22.56%
Środki na dofinansowanie zadań
16 189 837,39 zł
24.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 576 365 zł
5.44%
Podatki od nieruchomości
10 250 000 zł
15.59%
Pozostałe dochody
2 493 690 zł
3.79%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
77 477 415,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 505 850,43 zł
stanowią 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
28 505 850,43 zł
Wydatki bieżące
63%
48 971 564,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 392 562,35 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 758 261,96 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 130 460,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 482 856,58 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 988 904,18 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 251 680,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 869 025,68 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 933 106,45 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 796 150,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 550 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
863 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
475 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
450 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
443 900,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 091 908,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Santok w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
28 505 850,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.36%
Sprawy społeczne, kultura i sport
24.64%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
21 482 186,66 zł
7 023 663,77 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
  Okres realizacji: 2022-2024
  Limit w 2024: 2 252 100,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 5 147 600,00 zł 

 • Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 121 674,47 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 506 570,69 zł 

 • Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 665 082,11 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 969 850,00 zł
Całkowity koszt
5 038 856,58 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa  Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj
  Okres realizacji: 2023-2025
  Limit w 2024: 6 162 128,93 zł
  Łączne nakłady finansowe: 10 891 404,00 zł 
Całkowity koszt
6 162 128,93 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2025
  Limit w 2024: 2 612 070,52 zł
  Łączne nakłady finansowe: 5 299 947,00 zł 
Całkowity koszt
2 612 070,52 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 2 873 606,45 zł
  Łączne nakłady finansowe: 3 969 137,12 zł 
Całkowity koszt
2 873 606,45 zł
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

 • Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+
Całkowity koszt
705 764,18 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacje na inwestycje

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 787 500,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 787 500,00 zł

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 787 500,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 787 500,00 zł

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 000 000,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł 

 • Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym Kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie
  Okres realizacji: 2024-2025
  Limit w 2024: 500 000,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 500 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 089 760,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i gospodarka komunalna

Infrastruktura wodociągowa i gospodarka komunalna

 • Wydatki inwestycyjne
Całkowity koszt
148 050,00 zł
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Dotacje na inwestycje;
 • Przebudowa w części drogi powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów- Czechów;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 001404F ul. Wylotowa w m. Janczewo;
 • Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001406F Wawrów-Czechów Etap II.
Całkowity koszt
3 232 888,49 zł
Drogi gminne i wewnętrzne

Drogi gminne i wewnętrzne

 • Wydatki inwestycyjne;
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Gralewie (przy COM);
 • Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok.
Całkowity koszt
3 642 725,28 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

5 038 856,58 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
  Okres realizacji: 2022-2024
  Limit w 2024: 2 252 100,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 5 147 600,00 zł 

 • Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 121 674,47 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 506 570,69 zł 

 • Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 665 082,11 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 969 850,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

6 162 128,93 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa  Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj
  Okres realizacji: 2023-2025
  Limit w 2024: 6 162 128,93 zł
  Łączne nakłady finansowe: 10 891 404,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

2 612 070,52 zł

Przedszkola

 • Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2025
  Limit w 2024: 2 612 070,52 zł
  Łączne nakłady finansowe: 5 299 947,00 zł 
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

2 873 606,45 zł

Pomoc społeczna

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 2 873 606,45 zł
  Łączne nakłady finansowe: 3 969 137,12 zł 
Opieka nad dziećmi

Całkowity koszt

705 764,18 zł

Opieka nad dziećmi

 • Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+
Kultura

Całkowity koszt

4 089 760,00 zł

Kultura

 • Dotacje na inwestycje

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 787 500,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 787 500,00 zł

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 787 500,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 787 500,00 zł

 • Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie
  Okres realizacji: 2023-2024
  Limit w 2024: 1 000 000,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł 

 • Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym Kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie
  Okres realizacji: 2024-2025
  Limit w 2024: 500 000,00 zł
  Łączne nakłady finansowe: 500 000,00 zł 
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i gospodarka komunalna

Całkowity koszt

148 050,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i gospodarka komunalna

 • Wydatki inwestycyjne
Drogi wojewódzkie i powiatowe

Całkowity koszt

3 232 888,49 zł

Drogi wojewódzkie i powiatowe

 • Dotacje na inwestycje;
 • Przebudowa w części drogi powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów- Czechów;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 001404F ul. Wylotowa w m. Janczewo;
 • Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001406F Wawrów-Czechów Etap II.
Drogi gminne i wewnętrzne

Całkowity koszt

3 642 725,28 zł

Drogi gminne i wewnętrzne

 • Wydatki inwestycyjne;
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Gralewie (przy COM);
 • Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Santok zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 165,63 zł

Baranowice

 • Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie badań elektrycznych w ramach zadania polegającego na montażu instalacji elektrycznej w garażu na placu rekreacyjnym w Baranowicach;
 • Spotkania integracyjne;
 • Zakup materiałów na odnowienie ławek i ławostołów oraz konstrukcji drewnianej wiat (farby, pędzle, papier ścierny).

Całkowity koszt

40 699,16 zł

Czechów

 • Kontynuacja zadań wg. projektu prac na placu rekreacyjno-sportowym nad wartą w Czechowie.

Całkowity koszt

19 103,69 zł

Górki

 • Upiększanie sołectwa;
 • Integracja mieszkańców;
 • Realizacja kolejnego etapu zgodnie z wykonaną dokumentacją na zagospodarowanie terenu.

Całkowity koszt

54 376,29 zł

Gralewo

 • Integracja mieszkańców;
 • Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego;
 • Organizacja III turnieju siatkówki plażowej oraz turnieju wsi;
 • Utrzymanie porządku we wsi oraz terenów zielonych;
 • utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego;
 • Budowa oświetlenia w okolicy cmentarza;
 • Remont sali wiejskiej;
 • Zakup namiotu.

Całkowity koszt

55 373,00 zł

Janczewo

 • Zakup głośnika przenośnego;
 • Założenie monitoringu w parku;
 • Zakup ławek na boisko;
 • Organizacja imprez okolicznościowych;
 • Pielęgnacja wsi;
 • Zakup stołu do ping-ponga;
 • Zakup projektu i sprzętu na plac zabaw.

Całkowity koszt

23 478,15 zł

Jastrzębnik

 • Drzwi wewnętrzne na sali wiejskiej- wymiana, zakup drzwi i innych materiałów;
 • Pomieszczenie szatni na sali wiejskiej- malowanie ścian i sufitów, demontaż drzwi i ościeżnicy, zakup materiałów;
 • Renowacja podłogi na sali wiejskiej - sporządzenie kosztorysu/projektu;
 • Integracja mieszkańców;
 • Zakup paliwa do kosiarki.

Całkowity koszt

13 621,76 zł

Lipki Małe

 • Serwis, paliwo do kosy spalinowej;
 • Konserwacja wiaty;
 • Piknik rodzinny;
 • Wyjazd integracyjny;
 • Projekt dokumentacji technicznej (lampy solarne).

Całkowity koszt

55 373,00 zł

Lipki Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych;
 • Spotkania integracyjne mieszkańców;
 • Udział sołectwa w uroczystościach gminnych;
 • Rewitalizacja placu za salą wiejską w Lipkach Wielkich;
 • Zakup namiotu;
 • Doposażenie sali wiejskiej.

Całkowity koszt

24 751,73 zł

Ludzisławice

 • Paliwo, olej, żyłka do kosiarki;
 • Pracownik do kosiarki;
 • Imprezy okolicznościowe;
 • Wykonanie wiaty - etap 2 (kontynuacja z 2023) wraz z wyposażeniem (stoły, ławy).

Całkowity koszt

13 566,39 zł

Mąkoszyce

 • Zakup kruszywa na drogi w miejscowości Mąkoszyce.

Całkowity koszt

18 051,60 zł

Nowe Polichno

 • Zakup wyposażenia do sali wiejskiej;
 • Utrzymanie zieleni;
 • Integracja mieszkańców.

Całkowity koszt

22 426,07 zł

Płomykowo

 • Estetyka wsi;
 • Integracja mieszkańców;
 • Projekt na przystanek autobusowy przy posesji nr 12;
 • Lampy na istniejących słupach.

Całkowity koszt

55 373,00 zł

Santok

 • Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa;
 • Fundusz integracyjny;
 • Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej.

Całkowity koszt

49 780,33 zł

Stare Polichno

 • Integracja mieszkańców;
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa;
 • Promocja gminy;
 • Konserwacja elementów drewnianych;
 • Zagospodarowanie ulicy szkolnej.

Całkowity koszt

55 373,00 zł

Wawrów

 • Infrastruktura sportowa, rekreacja i kultura, mała architektura, estetyka wsi - realizacja koncepcji zagospodarowania osiedla bloki;
 • Uroczystości i spotkania, imprezy integracyjne;
 • Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego/Jarmark Bożonarodzeniowy.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Santok rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
12 723 582,00 zł
Prognoza
100%
14 137 313,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Santok?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę gminę Santok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.