Santok

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Santok.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
9 110
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
58 956 373,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.61%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 611 328 zł
14.61%
CIT
275 401 zł
0.47%
Dotacje
10 128 654,43 zł
17.18%
Subwencje
11 762 968 zł
19.95%
Środki na dofinansowanie zadań
9 804 136,81 zł
16.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 706 079,27 zł
6.29%
Podatki od nieruchomości
9 126 658,46 zł
15.48%
Pozostałe dochody
5 541 147,55 zł
9.4%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 922 499,05 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 053 403,46 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
9 053 403,46 zł
Wydatki bieżące
84%
47 869 095,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 167 970,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
6 967 311,35 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 511 746,13 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 221 401,02 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 290 829,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 345 245,75 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 512 114,78 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 939 758,50 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 612 745,02 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 502 581,56 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 340 418,47 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 015 485,27 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 494 891,37 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Santok na 2023 rok. 

04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Santok rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 611 328,00 zł
Prognoza
100%
9 568 142,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Santok?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę gminę Santok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.