Gmina Wyry

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wyry.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
8 415
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
51 567 543,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 041 310 zł
25.29%
CIT
120 000 zł
0.23%
Podatki od nieruchomości
4 900 000 zł
9.5%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 337 958 zł
8.41%
Dotacje
16 265 216 zł
31.54%
Subwencje
10 486 000 zł
20.33%
Pozostałe dochody
2 417 059 zł
4.69%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
63 543 283,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 303 840,00 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
16 303 840,00 zł
Wydatki bieżące
74%
47 239 443,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 220 243,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 055 693,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 047 880,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 967 660,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 635 410,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 076 000,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 706 874,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 635 097,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 538 650,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 064 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
747 156,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
683 320,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
502 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
663 300,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Wyry na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wyry w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
16 303 840,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.89%
Infrastruktura
57.11%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 993 155,00 zł
9 310 685,00 zł
Infrastruktura kanaiizacyjna

Infrastruktura kanaiizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni;
Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni.

Całkowity koszt
4 954 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Roboty budowlane związane z ul. Tyską i Akacjową w Gostyni;
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni;
Przebudowa ul. Kopaniny, Dworcowej w Wyrach.

Całkowity koszt
1 673 847,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Inwestycje związane z publicznym transportem zbiorowym;
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni;
Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej.

Całkowity koszt
365 308,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych;
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) w Gostyni;
Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach.

Całkowity koszt
505 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt
3 912 283,00 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni.

Całkowity koszt
456 150,00 zł
Sport

Sport

Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni;
Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.

Całkowity koszt
4 343 910,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wyry;
Zakup serwera plików i aplikacji oprogramowania i centrali telefonicznej z funkcją nagrywania;
Zakup serwera dla GOPS w Wyrach.

Całkowity koszt
93 342,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanaiizacyjna

Całkowity koszt

4 954 000,00 zł

Infrastruktura kanaiizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni;
Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 673 847,00 zł

Lepsze drogi

Roboty budowlane związane z ul. Tyską i Akacjową w Gostyni;
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni;
Przebudowa ul. Kopaniny, Dworcowej w Wyrach.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

365 308,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Inwestycje związane z publicznym transportem zbiorowym;
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni;
Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

505 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych;
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) w Gostyni;
Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 912 283,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Kultura

Całkowity koszt

456 150,00 zł

Kultura

Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni.

Sport

Całkowity koszt

4 343 910,00 zł

Sport

Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni;
Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

93 342,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wyry;
Zakup serwera plików i aplikacji oprogramowania i centrali telefonicznej z funkcją nagrywania;
Zakup serwera dla GOPS w Wyrach.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Wyry rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
13 041 310,00 zł
Prognoza
100%
17 222 416,82 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2.5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Wyry?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wyry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.