Zapłać PIT
w swoim mieście

O czym należy pamiętać, kiedy składam swoją deklarację roczną PIT?

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkaliśmy na dzień 31 grudnia roku, za jaki jest składany deklaracja. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania na dzień wypełniania deklaracji - tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy złożyć deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.*

*Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 8., Art. 45. 1, pkt 1b.
(w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed 31 grudnia roku podatkowego - należy wpisać urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania)

Jak to
zrobić?

1

Wpisz adres Urzędu Skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za jaki jest składana deklaracja.

Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu Urzędu Skarbowego

*Oznacza to, że nie musi być to wg miejsca zameldowania, czy aktualnego adresu zamieszkania. Wybierz ten Urząd Skarbowy, który był docelowy dla Twojego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego.

2

Wpisz aktualny adres zamieszkania na dzień składania deklaracji.

Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu zamieszkania

*Jest to adres zamieszkania na dzień złożenia deklaracji. Jeśli aktualny adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania na dzień 31 grudnia roku, to Twój PIT zostanie rozliczony w miejscowości właściwej dla Urzędu Skarbowego, który zostanie podany przez Ciebie w sekcji A deklaracji.

3

Uzupełnij deklarację PIT o swoje zeznanie podatkowe.

Tak wypełnioną deklarację PIT należy wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego.

Prawda, że proste?

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.