Pyskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 465
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
98 608 671,57 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.46%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
20 172 610 zł
20.46%
CIT
800 000 zł
0.81%
Podatki od nieruchomości
11 250 000 zł
11.41%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 812 677,50 zł
9.95%
Dotacje
27 776 154,43 zł
28.17%
Subwencje
15 820 938 zł
16.04%
Pozostałe dochody
12 976 291,64 zł
13.16%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
107 274 462,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 328 749,83 zł
stanowią 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
10 328 749,83 zł
Wydatki bieżące
90%
96 945 712,37 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 347 301,51 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 479 518,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 560 661,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 641 135,72 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 612 443,12 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 994 595,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 785 596,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 723 220,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 618 462,87 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 684 946,70 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 074 035,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 096 567,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
585 030,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 070 947,37 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Pyskowice na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
6 011 654,49 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.08%
Infrastruktura
30.92%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 152 654,49 zł
1 859 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi powiatowej - ul Powstanców Śląskich;
Budowa ulic, chodników i parkingów;
Budowa ul. Czeremchy - od ul. Klonowej do Jesionowej.

Całkowity koszt
979 261,02 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej - ul. Gliwickiej;
Odwodnienie ul. Ptasiej;
Przebudowa rowów na terenie miasta.

Całkowity koszt
177 435,00 zł
Oświetlenie i monitoring

Oświetlenie i monitoring

Budowa oświetlenia ulicznego;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
229 500,00 zł
System ciepłowniczy

System ciepłowniczy

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2.

Całkowity koszt
761 191,81 zł
Stacja Kultury

Stacja Kultury

Termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach;
Adaptacja i przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Całkowity koszt
2 005 266,66 zł
Modernizacja budynków i targowiska

Modernizacja budynków i targowiska

Modernizacja budynków komunalnych;
Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Modernizacja targowiska.

Całkowity koszt
920 000,00 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Modernizacja skateparku;
Dotacja celowa dla MOKiS - przebudowa terenu wokół MOKiS;
Dotacja celowa dla MOKiS - wykonanie piłkochwytów na Stadionie, zakup kosiarki "traktor".

Całkowity koszt
570 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła;
Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu.

Całkowity koszt
42 000,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Zakup urządzenia zabawowego dla niepełnosprawnych - ogródek Jordanowski;
Doposażenie placu zabaw przy ul. Cichej/Strzelców bytomskich;
Doposażenie placu zabaw przy ul. Piaskowej.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Aktualizacja projektu K-1;
Wykonanie toalety półautomatycznej - ogródek Jordanowski;
Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";
Wykupy gruntów;
Zakup kserokopiarki kolorowej i paralizatora elektrycznego;
Wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej.

Całkowity koszt
287 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

979 261,02 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi powiatowej - ul Powstanców Śląskich;
Budowa ulic, chodników i parkingów;
Budowa ul. Czeremchy - od ul. Klonowej do Jesionowej.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

177 435,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej - ul. Powstańców Śląskich;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej - ul. Gliwickiej;
Odwodnienie ul. Ptasiej;
Przebudowa rowów na terenie miasta.

Oświetlenie i monitoring

Całkowity koszt

229 500,00 zł

Oświetlenie i monitoring

Budowa oświetlenia ulicznego;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

System ciepłowniczy

Całkowity koszt

761 191,81 zł

System ciepłowniczy

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2.

Stacja Kultury

Całkowity koszt

2 005 266,66 zł

Stacja Kultury

Termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach;
Adaptacja i przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Modernizacja budynków i targowiska

Całkowity koszt

920 000,00 zł

Modernizacja budynków i targowiska

Modernizacja budynków komunalnych;
Modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy;
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Modernizacja targowiska.

Kultura i sport

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Kultura i sport

Modernizacja skateparku;
Dotacja celowa dla MOKiS - przebudowa terenu wokół MOKiS;
Dotacja celowa dla MOKiS - wykonanie piłkochwytów na Stadionie, zakup kosiarki "traktor".

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Ochrona środowiska

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła;
Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu.

Dla dzieci

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Dla dzieci

Zakup urządzenia zabawowego dla niepełnosprawnych - ogródek Jordanowski;
Doposażenie placu zabaw przy ul. Cichej/Strzelców bytomskich;
Doposażenie placu zabaw przy ul. Piaskowej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

287 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Aktualizacja projektu K-1;
Wykonanie toalety półautomatycznej - ogródek Jordanowski;
Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";
Wykupy gruntów;
Zakup kserokopiarki kolorowej i paralizatora elektrycznego;
Wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na rozwój edukacji, infrastruktury czy pomocy społecznej. To inwestycje lokalne dla Ciebie i Twoich bliskich. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.