Pyskowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 618
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
105 150 985,62 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 310 964,70 zł
18.36%
CIT
CIT
730 000 zł
0.69%
Podatki od nieruchomości
11 197 000 zł
10.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 524 709,49 zł
9.06%
Dotacje
Dotacje
32 822 017,38 zł
31.21%
Subwencje
Subwencje
15 936 045 zł
15.16%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
15 630 249,05 zł
14.86%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
106 902 687,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 836 225,94 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
12 836 225,94 zł
Wydatki bieżące
88%
94 066 461,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 659 066,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 866 616,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 326 150,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 082 219,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 651 830,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 077 305,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 126 748,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 474 906,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 597 422,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_energia-gaz-woda_xaMha5t.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 420 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 333 485,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 039 922,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
373 336,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
368 497,13 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 659 066,87 zł
Wydatki bieżące
26 605 880,61 zł
Wydatki majątkowe
1 053 186,26 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 866 616,99 zł
Wydatki bieżące
24 849 413,99 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 326 150,62 zł
Wydatki bieżące
11 107 190,62 zł
Wydatki majątkowe
218 960,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 082 219,18 zł
Wydatki bieżące
8 474 183,37 zł
Wydatki majątkowe
2 608 035,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 651 830,47 zł
Wydatki bieżące
2 653 762,35 zł
Wydatki majątkowe
5 998 068,12 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 077 305,75 zł
Wydatki bieżące
6 867 161,00 zł
Wydatki majątkowe
1 210 144,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 126 748,02 zł
Wydatki bieżące
6 042 748,02 zł
Wydatki majątkowe
84 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 474 906,25 zł
Wydatki bieżące
2 453 906,25 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 597 422,38 zł
Wydatki bieżące
1 421 794,38 zł
Wydatki majątkowe
175 628,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_energia-gaz-woda_xaMha5t.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 420 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 420 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 333 485,88 zł
Wydatki bieżące
1 333 485,88 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 039 922,21 zł
Wydatki bieżące
1 009 922,21 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
Wydatki bieżące
505 179,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
373 336,80 zł
Wydatki bieżące
373 336,80 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
368 497,13 zł
Wydatki bieżące
368 497,13 zł
Wydatki bieżące
15 268 954,37 zł
Wydatki majątkowe
989 058,52 zł
Szkoły podstawowe
16 258 012,89 zł
Wydatki bieżące
7 875 668,82 zł
Wydatki majątkowe
32 700,00 zł
Przedszkola
7 908 368,82 zł
Wydatki bieżące
1 754 297,42 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 754 297,42 zł
Wydatki bieżące
1 579 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 579 000,00 zł
Wydatki bieżące
89 466,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
89 466,00 zł
Wydatki bieżące
28 700,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
28 700,00 zł
Wydatki bieżące
9 794,00 zł
Wydatki majątkowe
31 427,74 zł
Pozostała działalność
41 221,74 zł
Wydatki bieżące
17 283 482,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenie wychowawcze
17 283 482,00 zł
Wydatki bieżące
4 817 725,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 817 725,00 zł
Wydatki bieżące
1 444 662,99 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 461 865,99 zł
Wydatki bieżące
880 800,00 zł
Wspieranie rodziny
880 800,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Rodziny zastępcze
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 332,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 332,00 zł
Wydatki bieżące
412,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
412,00 zł
Wydatki bieżące
8 746 026,63 zł
Wydatki majątkowe
218 960,00 zł
Urzędy gmin
8 964 986,63 zł
Wydatki bieżące
1 011 576,80 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 011 576,80 zł
Wydatki bieżące
462 182,97 zł
Urzędy wojewódzkie
462 182,97 zł
Wydatki bieżące
279 100,00 zł
Rady gmin
279 100,00 zł
Wydatki bieżące
191 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
191 000,00 zł
Wydatki bieżące
417 304,22 zł
Pozostała działalność
417 304,22 zł
Wydatki bieżące
5 505 600,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
5 505 600,00 zł
Wydatki bieżące
959 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
959 000,00 zł
Wydatki bieżące
815 399,63 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
815 399,63 zł
Wydatki bieżące
557 100,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
707 100,00 zł
Wydatki bieżące
135 679,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
155 679,00 zł
Wydatki bieżące
1 371,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
81 371,00 zł
Wydatki bieżące
500 033,74 zł
Wydatki majątkowe
2 358 035,81 zł
Pozostała działalność
2 858 069,55 zł
Wydatki bieżące
461 850,00 zł
Wydatki majątkowe
5 879 368,12 zł
Drogi publiczne gminne
6 341 218,12 zł
Wydatki bieżące
1 799 550,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 799 550,00 zł
Wydatki bieżące
392 362,35 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
492 362,35 zł
Wydatki majątkowe
18 700,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
18 700,00 zł
Wydatki bieżące
6 835 161,00 zł
Wydatki majątkowe
1 210 144,75 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 045 305,75 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł
Pozostała działalność
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 935 981,69 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 935 981,69 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
604 406,12 zł
Dodatki mieszkaniowe
604 406,12 zł
Wydatki bieżące
379 292,23 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
379 292,23 zł
Wydatki bieżące
353 588,00 zł
Zasiłki stałe
353 588,00 zł
Wydatki bieżące
308 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
215 902,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
215 902,00 zł
Wydatki bieżące
148 580,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
148 580,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 184,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 184,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Szpitale ogólne
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
23 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 192 313,98 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Pozostała działalność
1 211 313,98 zł
Wydatki bieżące
1 586 206,25 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 607 206,25 zł
Wydatki bieżące
859 700,00 zł
Biblioteki
859 700,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 276 007,18 zł
Wydatki majątkowe
36 990,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 312 997,18 zł
Wydatki bieżące
94 887,20 zł
Wydatki majątkowe
29 397,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
124 284,20 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Obrona cywilna
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 400,00 zł
Wydatki majątkowe
94 241,00 zł
Pozostała działalność
128 641,00 zł
Wydatki majątkowe
1 420 000,00 zł
Dostarczanie ciepła
1 420 000,00 zł
Wydatki bieżące
971 662,87 zł
Świetlice szkolne
971 662,87 zł
Wydatki bieżące
335 799,01 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
335 799,01 zł
Wydatki bieżące
22 024,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o chorakterze socjalnym
22 024,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Pozostała działalność
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
762 230,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Obiekty sportowe
792 230,00 zł
Wydatki bieżące
247 692,21 zł
Pozostała działalność
247 692,21 zł
Wydatki bieżące
505 179,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
505 179,00 zł
Wydatki bieżące
368 336,80 zł
Rezerwy ogólne i celowe
368 336,80 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Różne rozliczenia
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Działalność usługowa
215 000,00 zł
Wydatki bieżące
57 223,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
57 223,00 zł
Wydatki bieżące
50 700,00 zł
Handel
50 700,00 zł
Wydatki bieżące
33 924,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
33 924,13 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 450,00 zł
Obrona narodowa
3 450,00 zł
Wydatki bieżące
1 200,00 zł
Informatyka
1 200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pyskowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
11 039 788,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.52%
Infrastruktura
34.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 233 684,50 zł
3 806 103,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

Całkowity koszt
6 453 684,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Całkowity koszt
780 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

Całkowity koszt
2 267 035,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
117 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

Całkowity koszt
205 440,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Całkowity koszt
732 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

Całkowity koszt
55 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

Całkowity koszt
84 927,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
344 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Całkowity koszt

6 453 684,50 zł

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Całkowity koszt

2 267 035,81 zł

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Całkowity koszt

117 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Całkowity koszt

205 440,00 zł

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Całkowity koszt

732 700,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Całkowity koszt

84 927,74 zł

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

344 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.