Pyskowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 618
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
105 840 956,74 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.25%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 310 964,70 zł
18.25%
CIT
CIT
730 000 zł
0.69%
Podatki od nieruchomości
11 197 000 zł
10.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 292 138,71 zł
7.83%
Dotacje
Dotacje
33 793 584,28 zł
31.93%
Subwencje
Subwencje
15 936 045 zł
15.06%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
16 581 224,05 zł
15.67%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
107 592 658,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 739 729,14 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
12 739 729,14 zł
Wydatki bieżące
88%
94 852 929,53 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 918 977,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 810 543,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 286 395,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 131 189,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 651 830,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 284 305,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 415 939,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 474 906,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 583 985,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_energia-gaz-woda_xaMha5t.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 420 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 351 730,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 045 922,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
295 721,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
416 032,13 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 918 977,04 zł
Wydatki bieżące
26 858 596,52 zł
Wydatki majątkowe
1 060 380,52 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 810 543,50 zł
Wydatki bieżące
24 793 340,50 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 286 395,62 zł
Wydatki bieżące
11 052 675,62 zł
Wydatki majątkowe
233 720,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 131 189,18 zł
Wydatki bieżące
8 549 153,37 zł
Wydatki majątkowe
2 582 035,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 651 830,47 zł
Wydatki bieżące
2 662 427,70 zł
Wydatki majątkowe
5 989 402,77 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 284 305,75 zł
Wydatki bieżące
7 182 946,71 zł
Wydatki majątkowe
1 101 359,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 415 939,77 zł
Wydatki bieżące
6 331 939,77 zł
Wydatki majątkowe
84 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 474 906,25 zł
Wydatki bieżące
2 453 906,25 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 583 985,27 zł
Wydatki bieżące
1 429 357,27 zł
Wydatki majątkowe
154 628,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_energia-gaz-woda_xaMha5t.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 420 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 420 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 351 730,88 zł
Wydatki bieżące
1 351 730,88 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 045 922,21 zł
Wydatki bieżące
969 922,21 zł
Wydatki majątkowe
76 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
Wydatki bieżące
505 179,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
295 721,60 zł
Wydatki bieżące
295 721,60 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
416 032,13 zł
Wydatki bieżące
416 032,13 zł
Wydatki bieżące
14 599 956,64 zł
Wydatki majątkowe
1 027 680,52 zł
Szkoły podstawowe
15 627 637,16 zł
Wydatki bieżące
7 806 538,18 zł
Wydatki majątkowe
32 700,00 zł
Przedszkola
7 839 238,18 zł
Wydatki bieżące
2 413 391,68 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 413 391,68 zł
Wydatki bieżące
1 754 297,42 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 754 297,42 zł
Wydatki bieżące
155 952,60 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
155 952,60 zł
Wydatki bieżące
89 466,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
89 466,00 zł
Wydatki bieżące
28 700,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
28 700,00 zł
Wydatki bieżące
10 294,00 zł
Pozostała działalność
10 294,00 zł
Wydatki bieżące
17 283 482,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenie wychowawcze
17 283 482,00 zł
Wydatki bieżące
4 817 725,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 817 725,00 zł
Wydatki bieżące
1 334 662,99 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 351 865,99 zł
Wydatki bieżące
920 102,51 zł
Wspieranie rodziny
920 102,51 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Rodziny zastępcze
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 832,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
36 832,00 zł
Wydatki bieżące
536,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
536,00 zł
Wydatki bieżące
8 734 956,63 zł
Wydatki majątkowe
233 720,00 zł
Urzędy gmin
8 968 676,63 zł
Wydatki bieżące
1 011 576,80 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 011 576,80 zł
Wydatki bieżące
462 182,97 zł
Urzędy wojewódzkie
462 182,97 zł
Wydatki bieżące
237 100,00 zł
Rady gmin
237 100,00 zł
Wydatki bieżące
167 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
167 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 555,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
22 555,00 zł
Wydatki bieżące
417 304,22 zł
Pozostała działalność
417 304,22 zł
Wydatki bieżące
5 505 600,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
5 505 600,00 zł
Wydatki bieżące
959 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
959 000,00 zł
Wydatki bieżące
815 399,63 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
815 399,63 zł
Wydatki bieżące
559 540,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
709 540,00 zł
Wydatki bieżące
135 679,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
155 679,00 zł
Wydatki bieżące
1 371,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
81 371,00 zł
Wydatki bieżące
572 563,74 zł
Wydatki majątkowe
2 332 035,81 zł
Pozostała działalność
2 904 599,55 zł
Wydatki bieżące
465 048,00 zł
Wydatki majątkowe
5 879 368,12 zł
Drogi publiczne gminne
6 344 416,12 zł
Wydatki bieżące
1 799 550,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 799 550,00 zł
Wydatki bieżące
392 362,35 zł
Wydatki majątkowe
96 802,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
489 164,35 zł
Wydatki bieżące
5 467,35 zł
Wydatki majątkowe
13 232,65 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
18 700,00 zł
Wydatki bieżące
7 150 946,71 zł
Wydatki majątkowe
1 101 359,04 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 252 305,75 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł
Pozostała działalność
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 971 397,85 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 971 397,85 zł
Wydatki bieżące
863 097,25 zł
Domy pomocy społecznej
863 097,25 zł
Wydatki bieżące
605 304,16 zł
Dodatki mieszkaniowe
605 304,16 zł
Wydatki bieżące
348 827,12 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
348 827,12 zł
Wydatki bieżące
399 088,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
399 088,00 zł
Wydatki bieżące
318 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
348 000,00 zł
Wydatki bieżące
242 152,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
242 152,00 zł
Wydatki bieżące
197 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
197 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 184,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 184,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Szpitale ogólne
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 637,41 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
22 637,41 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 193 251,98 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Pozostała działalność
1 212 251,98 zł
Wydatki bieżące
1 586 206,25 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 607 206,25 zł
Wydatki bieżące
859 700,00 zł
Biblioteki
859 700,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 276 007,18 zł
Wydatki majątkowe
15 990,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 291 997,18 zł
Wydatki bieżące
102 450,09 zł
Wydatki majątkowe
29 397,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
131 847,09 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Obrona cywilna
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 400,00 zł
Wydatki majątkowe
94 241,00 zł
Pozostała działalność
128 641,00 zł
Wydatki majątkowe
1 420 000,00 zł
Dostarczanie ciepła
1 420 000,00 zł
Wydatki bieżące
971 662,87 zł
Świetlice szkolne
971 662,87 zł
Wydatki bieżące
335 799,01 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
335 799,01 zł
Wydatki bieżące
40 269,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o chorakterze socjalnym
40 269,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Pozostała działalność
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
762 230,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Obiekty sportowe
792 230,00 zł
Wydatki bieżące
207 692,21 zł
Wydatki majątkowe
46 000,00 zł
Pozostała działalność
253 692,21 zł
Wydatki bieżące
505 179,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
505 179,00 zł
Wydatki bieżące
290 721,60 zł
Rezerwy ogólne i celowe
290 721,60 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Różne rozliczenia
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Działalność usługowa
215 000,00 zł
Wydatki bieżące
104 758,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
104 758,00 zł
Wydatki bieżące
50 700,00 zł
Handel
50 700,00 zł
Wydatki bieżące
33 924,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
33 924,13 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 450,00 zł
Obrona narodowa
3 450,00 zł
Wydatki bieżące
1 200,00 zł
Informatyka
1 200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pyskowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
11 039 788,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.52%
Infrastruktura
34.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 233 684,50 zł
3 806 103,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

Całkowity koszt
6 453 684,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Całkowity koszt
780 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

Całkowity koszt
2 267 035,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
117 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

Całkowity koszt
205 440,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Całkowity koszt
732 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

Całkowity koszt
55 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

Całkowity koszt
84 927,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
344 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Całkowity koszt

6 453 684,50 zł

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Całkowity koszt

2 267 035,81 zł

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Całkowity koszt

117 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Całkowity koszt

205 440,00 zł

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Całkowity koszt

732 700,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Całkowity koszt

84 927,74 zł

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

344 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.