Pyskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 618
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
107 634 275,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.94%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 310 964,70 zł
17.94%
CIT
730 000 zł
0.68%
Podatki od nieruchomości
11 197 000 zł
10.4%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 292 138,71 zł
7.7%
Dotacje
34 095 793,37 zł
31.68%
Subwencje
15 936 045 zł
14.81%
Pozostałe dochody
18 072 333,29 zł
16.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
109 257 080,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 813 299,51 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
13 813 299,51 zł
Wydatki bieżące
87%
94 942 865,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 971 295,43 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 858 240,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 441 189,18 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 210 895,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 122 907,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 273 299,05 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 635 201,43 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 400 315,25 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 593 949,22 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 369 030,88 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 136 310,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 028 821,21 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
268 536,21 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
441 909,68 zł
04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
11 039 788,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.52%
Infrastruktura
34.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 233 684,50 zł
3 806 103,55 zł

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

Całkowity koszt
6 453 684,50 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Całkowity koszt
780 000,00 zł

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

Całkowity koszt
2 267 035,81 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
117 000,00 zł

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

Całkowity koszt
205 440,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Całkowity koszt
732 700,00 zł

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

Całkowity koszt
55 000,00 zł

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

Całkowity koszt
84 927,74 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
344 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

6 453 684,50 zł

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

2 267 035,81 zł

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

Całkowity koszt

117 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt

205 440,00 zł

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

Całkowity koszt

732 700,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

Całkowity koszt

84 927,74 zł

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

Całkowity koszt

344 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.