Pyskowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 618
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
111 294 351,39 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.93%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 954 479 zł
17.93%
CIT
CIT
730 000 zł
0.66%
Podatki od nieruchomości
11 197 000 zł
10.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 295 821,49 zł
9.25%
Dotacje
Dotacje
37 135 415,27 zł
33.37%
Subwencje
Subwencje
15 373 891 zł
13.81%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
16 607 744,63 zł
14.92%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
104 137 406,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 228 514,77 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
11 228 514,77 zł
Wydatki bieżące
89%
92 908 891,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 549 158,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 808 947,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 985 909,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 902 615,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 247 680,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 087 356,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 722 061,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 596 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 479 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 410 096,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 053 430,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
513 821,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
275 150,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_SDUuxyG.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 549 158,48 zł
Wydatki bieżące
26 623 757,02 zł
Wydatki majątkowe
925 401,46 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_hEVB0co.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 808 947,60 zł
Wydatki bieżące
24 791 744,60 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_BqCdjpp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 985 909,00 zł
Wydatki bieżące
10 947 909,00 zł
Wydatki majątkowe
38 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_DI7uYr5.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 902 615,44 zł
Wydatki bieżące
8 330 579,63 zł
Wydatki majątkowe
2 572 035,81 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_klKJBOO.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 247 680,38 zł
Wydatki bieżące
6 631 700,00 zł
Wydatki majątkowe
1 615 980,38 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_6Ta564v.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 087 356,47 zł
Wydatki bieżące
2 229 962,35 zł
Wydatki majątkowe
5 857 394,12 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_Lobnp4J.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 722 061,74 zł
Wydatki bieżące
5 638 061,74 zł
Wydatki majątkowe
84 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_mD67Ky8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 596 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 575 300,00 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_qNtaEHY.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 479 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 412 200,00 zł
Wydatki majątkowe
67 500,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GwmncUh.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 410 096,91 zł
Wydatki bieżące
1 410 096,91 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_75enX55.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 053 430,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 430,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
513 821,00 zł
Wydatki bieżące
513 821,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_COrL7zf.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
505 179,00 zł
Wydatki bieżące
505 179,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_PU5KjlR.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
275 150,00 zł
Wydatki bieżące
15 112 262,94 zł
Wydatki majątkowe
861 273,72 zł
Szkoły podstawowe
15 973 536,66 zł
Wydatki bieżące
7 836 105,48 zł
Wydatki majątkowe
32 700,00 zł
Przedszkola
7 868 805,48 zł
Wydatki bieżące
1 968 010,60 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 968 010,60 zł
Wydatki bieżące
1 579 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 579 000,00 zł
Wydatki bieżące
89 884,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
89 884,00 zł
Wydatki bieżące
28 700,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
28 700,00 zł
Wydatki bieżące
9 794,00 zł
Wydatki majątkowe
31 427,74 zł
Pozostała działalność
41 221,74 zł
Wydatki bieżące
17 283 482,00 zł
Wydatek pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
17 283 482,00 zł
Wydatki bieżące
4 817 725,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 817 725,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 405,60 zł
Wydatki majątkowe
17 203,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 404 608,60 zł
Wydatki bieżące
880 800,00 zł
Wspieranie rodziny
880 800,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Rodziny zastępcze
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 332,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 332,00 zł
Wydatki bieżące
8 625 700,00 zł
Wydatki majątkowe
38 000,00 zł
Urzędy gmin
8 663 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 018 196,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 018 196,00 zł
Wydatki bieżące
425 455,00 zł
Urzędy wojewódzkie
425 455,00 zł
Wydatki bieżące
279 100,00 zł
Rady gmin
279 100,00 zł
Wydatki bieżące
191 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
191 000,00 zł
Wydatki bieżące
408 458,00 zł
Pozostała działalność
408 458,00 zł
Wydatki bieżące
5 905 600,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
5 905 600,00 zł
Wydatki bieżące
815 399,63 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
815 399,63 zł
Wydatki bieżące
580 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
730 000,00 zł
Wydatki bieżące
595 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
595 000,00 zł
Wydatki bieżące
139 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
139 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 700,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
83 700,00 zł
Wydatki bieżące
291 880,00 zł
Wydatki majątkowe
2 342 035,81 zł
Pozostała działalność
2 633 915,81 zł
Wydatki bieżące
6 599 700,00 zł
Wydatki majątkowe
1 615 980,38 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 215 680,38 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł
Pozostała działalność
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
471 800,00 zł
Wydatki majątkowe
5 636 394,12 zł
Drogi publiczne gminne
6 108 194,12 zł
Wydatki bieżące
1 399 550,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 399 550,00 zł
Wydatki bieżące
358 612,35 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
558 612,35 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej
Pozostała działalność
21 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 869 300,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 869 300,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
603 540,44 zł
Dodatki mieszkaniowe
603 540,44 zł
Wydatki bieżące
381 380,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
381 380,00 zł
Wydatki bieżące
353 588,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
353 588,00 zł
Wydatki bieżące
308 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 902,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
235 902,00 zł
Wydatki bieżące
128 580,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
128 580,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 184,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 184,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Szpitale ogólne
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
23 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
853 087,30 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Pozostała działalność
872 087,30 zł
Wydatki bieżące
1 707 600,00 zł
Wydatki majątkowe
21 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 728 600,00 zł
Wydatki bieżące
859 700,00 zł
Biblioteki
859 700,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 361 700,00 zł
Wydatki majątkowe
36 500,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 398 200,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Obrona cywilna
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 600,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
4 600,00 zł
Wydatki bieżące
32 400,00 zł
Wydatki majątkowe
16 000,00 zł
Pozostała działalność
48 400,00 zł
Wydatki bieżące
980 796,91 zł
Świetlice szkolne
980 796,91 zł
Wydatki bieżące
260 300,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
260 300,00 zł
Wydatki bieżące
155 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
155 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o chorakterze socjalnym
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Pozostała działalność
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
775 630,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Obiekty sportowe
805 630,00 zł
Wydatki bieżące
247 800,00 zł
Pozostała działalność
247 800,00 zł
Wydatki bieżące
508 821,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
508 821,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Różne rozliczenia
5 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
223 000,00 zł
Działalność usługowa
223 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Handel
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 450,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
3 450,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200,00 zł
Informatyka
1 200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Pyskowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
11 039 788,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.52%
Infrastruktura
34.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 233 684,50 zł
3 806 103,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

Całkowity koszt
6 453 684,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Całkowity koszt
780 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

Całkowity koszt
2 267 035,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
117 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

Całkowity koszt
205 440,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Całkowity koszt
732 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

Całkowity koszt
55 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

Całkowity koszt
84 927,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
344 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_drogowa.jpg

Całkowity koszt

6 453 684,50 zł

Infrastruktura drogowa

Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej;

Budowa ulic, chodników i parkingów;

Budowa dróg w północnej części miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Modernizacja_budynkow.jpg

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Modernizacja lokali mieszkalnych;

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Ochrona_srodowiska.jpg

Całkowity koszt

2 267 035,81 zł

Ochrona środowiska

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej;

Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu;

Wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów;

Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze";

Dofinansowanie do wymiany pieców CO.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bezpieczenstwo.jpg

Całkowity koszt

117 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala;

Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej;

Modernizacja monitoringu miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YuRd9iZ.jpg

Całkowity koszt

205 440,00 zł

Kultura i rekreacja

Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój";

Stacja kultury - termomodernizacja byłego dworca kolejowego;

Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowicach".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przeeeedszkola.jpg

Całkowity koszt

732 700,00 zł

Przedszkola

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych;

Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Place_zabaw.jpg

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Sport

Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodnego placu zabaw;

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Informatyka.jpg

Całkowity koszt

84 927,74 zł

Informatyka

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło;

Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat;

Realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach oświatowych".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

344 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego;

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę;

Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.