Pyskowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Pyskowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
16 465
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
105 113 720,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 379 063 zł
18.44%
CIT
854 102,52 zł
0.81%
Podatki od nieruchomości
10 960 111,65 zł
10.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 880 018,32 zł
7.5%
Dotacje
36 635 224,98 zł
34.85%
Subwencje
16 087 747 zł
15.31%
Pozostałe dochody
13 317 452,94 zł
12.67%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
100 731 484,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 557 024,85 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
11 557 024,85 zł
Wydatki bieżące
89%
89 174 459,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 801 382,12 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 303 472,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 171 856,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 309 988,49 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 517 321,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 798 124,92 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 050 195,51 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 384 295,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 443 180,69 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 160 486,98 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 131 971,04 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
969 288,14 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
352 043,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
337 876,66 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Pyskowice w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
11 403 481,79 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.16%
Infrastruktura
18.84%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 380 113,63 zł
2 176 911,22 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Całkowity koszt
1 129 387,27 zł
Transport i łączność

Transport i łączność

Całkowity koszt
5 727 262,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt
2 523 463,97 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Całkowity koszt
208 163,79 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt
147 909,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt
626 140,51 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Całkowity koszt
1 060 208,22 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt
44 348,00 zł
Rodzina

Rodzina

Całkowity koszt
17 203,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt
12 000,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Całkowity koszt
60 938,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Całkowity koszt

1 129 387,27 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Transport i łączność

Całkowity koszt

5 727 262,39 zł

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 523 463,97 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Sprawy społeczne, oświata i sport
Administracja publiczna

Całkowity koszt

208 163,79 zł

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

147 909,70 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

626 140,51 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

1 060 208,22 zł

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

44 348,00 zł

Ochrona zdrowia

Rodzina

Całkowity koszt

17 203,00 zł

Rodzina

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

60 938,00 zł

Kultura fizyczna

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Pyskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Pyskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.