Dębnica Kaszubska

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Dębnica Kaszubska.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 196
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
62 511 834,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 025 101 zł
9.64%
CIT
25 000 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
3 450 271 zł
5.52%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 386 852 zł
7.02%
Dotacje
24 862 768 zł
39.77%
Subwencje
19 939 113 zł
31.9%
Pozostałe dochody
3 822 729 zł
6.11%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
63 421 627,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 506 809,00 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
14 506 809,00 zł
Wydatki bieżące
77%
48 914 818,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 984 031,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 952 473,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 058 430,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 712 804,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 400 366,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 278 660,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 565 987,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 583 286,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 451 596,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
930 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
826 654,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
670 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 007 340,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Dębnica Kaszubska w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
14 506 809,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.83%
Infrastruktura
56.17%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 357 718,00 zł
8 149 091,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – (Mielno),
Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska stadion, droga nr 1200-1201 w m. Niepoględzie i droga nr 1198 w m. Motarzyno;
Dokumentacja projektowa na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów;
Przebudowa dróg w miejscowości Dębica Kaszubska przy ul. Sosnowej, Kasztanowej;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Malinowej;
Modernizacja dróg gminnych w Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Żarkowo;
Przebudowa drogi w Dobra;
Pomoc finansowa dla powiatu dla „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej”.

Całkowity koszt
3 978 041,00 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Przebudowa chodnika w m. Borzęcino, Kotowo, Skarszów Górny;
Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej;
Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów.

Całkowity koszt
68 540,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra;
Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo.

Całkowity koszt
324 500,00 zł
Dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła

Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej);
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego.

Całkowity koszt
845 485,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej;
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny;
Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej.

Całkowity koszt
1 141 152,00 zł
Oświata

Oświata

Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Realizacja projektu pn.: „Naturalna aktywizacja w Motarzynie” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie;
Realizacja projektu pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska”.

Całkowity koszt
354 900,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno;
Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin i w m. Dębnica Kaszubska.

Całkowity koszt
72 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory.

Całkowity koszt
47 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” – działania promocyjne.

Całkowity koszt
54 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo.

Całkowity koszt
1 207 871,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska”;
Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”;
Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu.

Całkowity koszt
5 676 320,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup środków trwałych do urzędu gminy;
Zakup traktorka-kosiarki dla Brzeciniec-Borzęcinko i Budowo;
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja;
Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”;
Realizacja projektu „Srebrna Sieć II”.

Całkowity koszt
737 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 978 041,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – (Mielno),
Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska stadion, droga nr 1200-1201 w m. Niepoględzie i droga nr 1198 w m. Motarzyno;
Dokumentacja projektowa na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów;
Przebudowa dróg w miejscowości Dębica Kaszubska przy ul. Sosnowej, Kasztanowej;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Malinowej;
Modernizacja dróg gminnych w Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Żarkowo;
Przebudowa drogi w Dobra;
Pomoc finansowa dla powiatu dla „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej”.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

68 540,00 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Przebudowa chodnika w m. Borzęcino, Kotowo, Skarszów Górny;
Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej;
Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

324 500,00 zł

Gospodarka komunalna

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra;
Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo.

Dostarczanie ciepła

Całkowity koszt

845 485,00 zł

Dostarczanie ciepła

Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej);
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego.

Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

1 141 152,00 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej;
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny;
Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Oświata

Całkowity koszt

354 900,00 zł

Oświata

Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
Realizacja projektu pn.: „Naturalna aktywizacja w Motarzynie” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie;
Realizacja projektu pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska”.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno;
Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin i w m. Dębnica Kaszubska.

Place zabaw

Całkowity koszt

47 000,00 zł

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory.

Turystyka

Całkowity koszt

54 000,00 zł

Turystyka

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” – działania promocyjne.

Sport

Całkowity koszt

1 207 871,00 zł

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

5 676 320,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska”;
Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”;
Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

737 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup środków trwałych do urzędu gminy;
Zakup traktorka-kosiarki dla Brzeciniec-Borzęcinko i Budowo;
Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja;
Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”;
Realizacja projektu „Srebrna Sieć II”.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Dębnica Kaszubska?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Dębnica Kaszubska (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.