Dębnica Kaszubska

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Dębnica Kaszubska.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 173
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
69 526 653,10 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 521 764 zł
9.38%
CIT
28 120,08 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
3 506 885,26 zł
5.04%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 604 621,45 zł
6.62%
Dotacje
27 917 147,77 zł
40.15%
Subwencje
20 000 261 zł
28.77%
Pozostałe dochody
6 947 853,54 zł
9.99%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
67 098 648,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 974 937,34 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
12 974 937,34 zł
Wydatki bieżące
81%
54 123 711,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 526 658,44 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 102 312,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 323 875,35 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 508 571,69 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 019 229,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 280 699,48 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 708 582,98 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 036 309,57 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 339 915,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
880 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
865 381,16 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
626 197,59 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
455 523,49 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
425 390,60 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Dębnica Kaszubska w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 974 937,34 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.65%
Sprawy społeczne, oświata i sport
33.35%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
8 647 939,19 zł
4 326 998,15 zł
Oświata

Oświata

 • Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
 • Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
 • Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - koncepcja.
Całkowity koszt
377 040,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno;
 • Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin i w m. Dębnica Kaszubska.
Całkowity koszt
49 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w m.: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory.

Całkowity koszt
43 133,02 zł
Turystyka

Turystyka

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” – działania promocyjne.

Całkowity koszt
3 509,36 zł
Sport

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo.

Całkowity koszt
2 119 502,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska”;
 • Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.
Całkowity koszt
5 392 887,35 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole;
 • Zakup środków trwałych do urzędu gminy;
 • Zakup traktorka-kosiarki dla Brzeciniec-Borzęcinko, Budowo i Dobiaszewo;
 • Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja;
 • Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”.
Całkowity koszt
662 867,46 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – (Mielno),
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska;
 • Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastruktura towarzyszaca i uzbrojeniem terenu;
 • Przebudowa dróg w m.: Dębica Kaszubska - ul. Sosnowej, Kasztanowej, w m. Dobra;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Malinowej;
 • Modernizacja dróg gminnych w Łabiszewo, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Żarkowo;
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Mielno.
Całkowity koszt
2 420 498,16 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Przebudowa chodnika w m. Kotowo, Krzywan - zakup materiałów;
 • Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej;
 • Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów.
Całkowity koszt
54 988,66 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra;
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gałezów;
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jodłowej w m. Skarszów Górny;
 • Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej
Całkowity koszt
338 500,00 zł
Dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła

 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej;
 • Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego.
Całkowity koszt
450 184,38 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej;
 • Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny;
 • Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej.
Całkowity koszt
1 062 826,95 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata i sport
Oświata

Całkowity koszt

377 040,00 zł

Oświata

 • Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
 • Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej;
 • Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - koncepcja.
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno;
 • Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin i w m. Dębnica Kaszubska.
Place zabaw

Całkowity koszt

43 133,02 zł

Place zabaw

Budowa i rozbudowa placów zabaw w m.: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory.

Turystyka

Całkowity koszt

3 509,36 zł

Turystyka

Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” – działania promocyjne.

Sport

Całkowity koszt

2 119 502,00 zł

Sport

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

5 392 887,35 zł

Ochrona środowiska

 • Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska”;
 • Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

662 867,46 zł

Pozostałe inwestycje

 • Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole;
 • Zakup środków trwałych do urzędu gminy;
 • Zakup traktorka-kosiarki dla Brzeciniec-Borzęcinko, Budowo i Dobiaszewo;
 • Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja;
 • Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”.
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 420 498,16 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – (Mielno),
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska;
 • Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastruktura towarzyszaca i uzbrojeniem terenu;
 • Przebudowa dróg w m.: Dębica Kaszubska - ul. Sosnowej, Kasztanowej, w m. Dobra;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Malinowej;
 • Modernizacja dróg gminnych w Łabiszewo, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Żarkowo;
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Mielno.
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

54 988,66 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

 • Przebudowa chodnika w m. Kotowo, Krzywan - zakup materiałów;
 • Przebudowa chodnika przy ul. Fabrycznej;
 • Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

338 500,00 zł

Gospodarka komunalna

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra;
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gałezów;
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jodłowej w m. Skarszów Górny;
 • Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej
Dostarczanie ciepła

Całkowity koszt

450 184,38 zł

Dostarczanie ciepła

 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej;
 • Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego.
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

1 062 826,95 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej;
 • Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny;
 • Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Dębnica Kaszubska?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Dębnica Kaszubska (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.