Luzino

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Luzino.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
16 210
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
108 928 260,59 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 781 399 zł
12.65%
CIT
120 000 zł
0.11%
Podatki lokalne
6 427 396,61 zł
5.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 076 958,12 zł
2.82%
Dotacje
42 418 903,03 zł
38.94%
Subwencje
28 911 524 zł
26.54%
Pozostałe dochody
14 192 079,83 zł
13.03%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
113 394 920,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 471 284,44 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
20 471 284,44 zł
Wydatki bieżące
82%
92 923 636,15 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
35 081 345,87 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 705 057,40 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
19 698 622,66 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 416 598,04 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 334 976,67 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 361 560,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 273 507,83 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 002 913,91 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 637 794,21 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 613 651,64 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
842 384,84 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
711 409,34 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
272 401,11 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
263 936,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
178 759,56 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino z roku 2019

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Luzino w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 471 284,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
93.03%
Infrastruktura
6.97%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
19 043 681,99 zł
1 427 602,45 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Luzino, Kębłowo, Barłomino, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Zelewo;
Zakup urządzenia do spisywania odczytów z wodomierzy.

Całkowity koszt
15 882 096,62 zł
Budowa dróg, ulic i chodników

Budowa dróg, ulic i chodników

Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa ulic i utwardzanie nawierzchni dróg w Kębłowie, Tępczu, Robakowie, Milwinie, Barłominie, Kochanowie, Luzinie, Zielnowie, Wyszecinie, Dąbrówce, Zalewie;
Utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy SP w Wyszecinie;
Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji technicznej na budowę w Kębłowie, Luzinie;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców;
Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Luzinie";
Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Kniewo-Luzino-Łebno;
Zakup wiat przystankowych do m. Kochanowo.

Całkowity koszt
3 032 265,27 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
83 329,36 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Projekt "Aktywne sołectwo Barłomino" - opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowanie terenu, montaż i dostawa urządzeń, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu.

Całkowity koszt
45 990,74 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Instalacja monitoringu w Robakowie;
Budowa drugiego garażu OSP w Zalewie z przeznaczeniem dla samochodu strażackiego;
Dotacja dla OSP w Luzinie na zakup zestawu do wyważania drzwi;
Zakup piły ratowniczej dla OSP Milwino.

Całkowity koszt
299 983,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Zakup i montaż klimatyzatora dla SP nr 1 w Luzinie;
Ogrodzenie przy SP nr 1 w Luzinie;
Zakupy inwestycyjne dla SP w Wyszecinie;
Zakup i montaż systemu monitoringu w SP w Kębłowie;
Realizacja projektu "Dobry start-program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino" w SP Nr 1 w Luzinie i SP w Kłębowie.

Całkowity koszt
97 989,11 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wkład pieniężny wniesiony przez Gminę Luzino do spółki "EKO-DOLINA" w Łężycach.

Całkowity koszt
69 800,00 zł
Kultura

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek";
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św Wawrzyńca w Luzinie na zadanie "Rekonstrukcja hełmu wieży Kościoła p.w.Św Wawrzyńca";
Budowa krzyża i usytuowanie kamienia w Barłominie.

Całkowity koszt
79 345,00 zł
Sport

Sport

Kontynuacja budowy Centrum Sportowego w Kłębowie wraz z ogrodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych;
Zakup sprzętu do zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym" - otwarte strefy aktywności wykonano w Kłębowie, Wyszecinie, Sychowie, Robakowie i Dąbrówce;
Zakup Quada niezbędnego do bieżących, pielęgnacyjnych prac na boiskach sportowych obsługiwanych przez jednostkę GOSRiT;
Zakup siatki ochronnej oraz elementy montażowe i montaż siatki piłkochwytu na salę gimnastyczną;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
613 518,27 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Kotłownia gazowa w budynku komunalnym;
Zakup garażu do miejscowości Milwino;
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Urologii w szpitalu w Wejherowie;
Zakup serwera, komputera z oprogramowaniem;
Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych.

Całkowity koszt
266 967,07 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

15 882 096,62 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino;
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Luzino, Kębłowo, Barłomino, Kochanowo, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Zelewo;
Zakup urządzenia do spisywania odczytów z wodomierzy.

Budowa dróg, ulic i chodników

Całkowity koszt

3 032 265,27 zł

Budowa dróg, ulic i chodników

Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego;
Przebudowa ulic i utwardzanie nawierzchni dróg w Kębłowie, Tępczu, Robakowie, Milwinie, Barłominie, Kochanowie, Luzinie, Zielnowie, Wyszecinie, Dąbrówce, Zalewie;
Utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy SP w Wyszecinie;
Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji technicznej na budowę w Kębłowie, Luzinie;
Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców;
Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Luzinie";
Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Kniewo-Luzino-Łebno;
Zakup wiat przystankowych do m. Kochanowo.

Oświetlenie

Całkowity koszt

83 329,36 zł

Oświetlenie

Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy;
Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

45 990,74 zł

Pozostałe inwestycje

Projekt "Aktywne sołectwo Barłomino" - opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowanie terenu, montaż i dostawa urządzeń, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

299 983,00 zł

Bezpieczeństwo

Instalacja monitoringu w Robakowie;
Budowa drugiego garażu OSP w Zalewie z przeznaczeniem dla samochodu strażackiego;
Dotacja dla OSP w Luzinie na zakup zestawu do wyważania drzwi;
Zakup piły ratowniczej dla OSP Milwino.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

97 989,11 zł

Placówki oświatowe

Zakup i montaż klimatyzatora dla SP nr 1 w Luzinie;
Ogrodzenie przy SP nr 1 w Luzinie;
Zakupy inwestycyjne dla SP w Wyszecinie;
Zakup i montaż systemu monitoringu w SP w Kębłowie;
Realizacja projektu "Dobry start-program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino" w SP Nr 1 w Luzinie i SP w Kłębowie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

69 800,00 zł

Ochrona środowiska

Wkład pieniężny wniesiony przez Gminę Luzino do spółki "EKO-DOLINA" w Łężycach.

Kultura

Całkowity koszt

79 345,00 zł

Kultura

Projekt "Infrastruktura dla bibliotek";
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św Wawrzyńca w Luzinie na zadanie "Rekonstrukcja hełmu wieży Kościoła p.w.Św Wawrzyńca";
Budowa krzyża i usytuowanie kamienia w Barłominie.

Sport

Całkowity koszt

613 518,27 zł

Sport

Kontynuacja budowy Centrum Sportowego w Kłębowie wraz z ogrodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych;
Zakup sprzętu do zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym" - otwarte strefy aktywności wykonano w Kłębowie, Wyszecinie, Sychowie, Robakowie i Dąbrówce;
Zakup Quada niezbędnego do bieżących, pielęgnacyjnych prac na boiskach sportowych obsługiwanych przez jednostkę GOSRiT;
Zakup siatki ochronnej oraz elementy montażowe i montaż siatki piłkochwytu na salę gimnastyczną;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

266 967,07 zł

Pozostałe inwestycje

Kotłownia gazowa w budynku komunalnym;
Zakup garażu do miejscowości Milwino;
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG;
Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Urologii w szpitalu w Wejherowie;
Zakup serwera, komputera z oprogramowaniem;
Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Luzino?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Luzino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.