Gmina Oleśnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
13 466
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
68 298 591,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.23%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 137 205 zł
19.23%
CIT
74 624,32 zł
0.11%
Podatki od nieruchomości
9 558 496,58 zł
14.0%
Inne Podatki Lokalne
6 846 669,65 zł
10.02%
Dotacje
24 275 386,82 zł
35.54%
Subwencje
11 393 508 zł
16.68%
Pozostałe dochody
3 012 700,81 zł
4.41%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
20 410 568,59 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 275 292,55 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 608 565,16 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 871 052,36 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 559 535,43 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 660 625,84 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 035 942,92 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 823 504,97 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 138 798,98 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
414 756,04 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
231 616,03 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
144 534,63 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 189 625,40 zł
03

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 461 534,42 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.56%
Infrastruktura
47.44%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 498 096,35 zł
4 963 438,07 zł
Budowa dróg i chodników

Budowa dróg i chodników

Świerzna - przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz.nr 108 o dł.około 500 mb w zakresie wykonania poszerzenia drogi wraz z budową chodnika;
Smardzów-przebudowa drogi gminnej dz.nr 356(dł.700mb);
Przebudowa drogi gminnej w m.Sokołowice dz,2/1;
Nieciszów - utworzenie projektu i przebudowa drogi 200;
Poniatowice-przebudowa drogi wewnętrznej dz.523,525,520;
Bystre - budowa ciągu pieszego jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m.Bystre.

Całkowity koszt
1 629 588,94 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ligota Wielka;
Budowa sieci wodociągowej w m.Brzezinka i m.Zimnica;
Wykonanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zimnica.

Całkowity koszt
3 298 362,43 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnego żłobka na ul.Wileńskiej w Oleśnicy;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica;
Ligota Wielka - projekt, zakup wiaty ogrodowej oraz wykonanie fundamentów;
Nowa Ligota - budowa altany drewnianej;
Zarzysko - utwardzenie placu zabaw przy szatni na boisku wiejskim doposażenie OSP Sokołowice.

Całkowity koszt
510 144,98 zł
Obsługa mieszkańca

Obsługa mieszkańca

Monitoring/klimatyzacja/system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy;
Zakup systemu do głosowania.

Całkowity koszt
1 432 008,20 zł
Placówki Oświatowe

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.

Całkowity koszt
3 093 700,86 zł
Rozwój kultury

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Smolna;
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Brzezinka);
Doposażenie świetlicy wiejskiej (sołectwo Bystre);
Świerzna - projekt wiaty przy świetlicy.

Całkowity koszt
405 571,27 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Doposażenie placu zabaw w m.Piszkawa i m.Nieciszów.

Całkowity koszt
32 157,74 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg i chodników

Całkowity koszt

1 629 588,94 zł

Budowa dróg i chodników

Świerzna - przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz.nr 108 o dł.około 500 mb w zakresie wykonania poszerzenia drogi wraz z budową chodnika;
Smardzów-przebudowa drogi gminnej dz.nr 356(dł.700mb);
Przebudowa drogi gminnej w m.Sokołowice dz,2/1;
Nieciszów - utworzenie projektu i przebudowa drogi 200;
Poniatowice-przebudowa drogi wewnętrznej dz.523,525,520;
Bystre - budowa ciągu pieszego jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m.Bystre.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

3 298 362,43 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ligota Wielka;
Budowa sieci wodociągowej w m.Brzezinka i m.Zimnica;
Wykonanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zimnica.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

510 144,98 zł

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnego żłobka na ul.Wileńskiej w Oleśnicy;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica;
Ligota Wielka - projekt, zakup wiaty ogrodowej oraz wykonanie fundamentów;
Nowa Ligota - budowa altany drewnianej;
Zarzysko - utwardzenie placu zabaw przy szatni na boisku wiejskim doposażenie OSP Sokołowice.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Obsługa mieszkańca

Całkowity koszt

1 432 008,20 zł

Obsługa mieszkańca

Monitoring/klimatyzacja/system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy;
Zakup systemu do głosowania.

Placówki Oświatowe

Całkowity koszt

3 093 700,86 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.

Rozwój kultury

Całkowity koszt

405 571,27 zł

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Smolna;
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Brzezinka);
Doposażenie świetlicy wiejskiej (sołectwo Bystre);
Świerzna - projekt wiaty przy świetlicy.

Dla dzieci

Całkowity koszt

32 157,74 zł

Dla dzieci

Doposażenie placu zabaw w m.Piszkawa i m.Nieciszów.

04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozliczyło tylko 74% mieszkańców.

Teraz
74%
13 014 065,00 zł
Prognoza
100%
17 519 296,31 zł
Zobacz, jak brakujące +26%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wykonanych dróg rocznie
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
wykonane bezpieczne podłoża na placach zabaw
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie gminne
+ 10
nowych lamp ulicznych
Wydarzenia kulturowe
+ 1
nowa świetlica wiejska
Placówki oświatowe
+ 1
nowe przedszkole
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.