Gmina Oleśnica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 466
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
68 298 591,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.23%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 137 205 zł
19.23%
CIT
CIT
74 624,32 zł
0.11%
Podatki od nieruchomości
9 558 496,58 zł
14.0%
Inne Podatki Lokalne
6 846 669,65 zł
10.02%
Dotacje
Dotacje
24 275 386,82 zł
35.54%
Subwencje
Subwencje
11 393 508 zł
16.68%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 012 700,81 zł
4.41%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 410 568,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 275 292,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 608 565,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 871 052,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 559 535,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 660 625,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 035 942,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 823 504,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 138 798,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
414 756,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
231 616,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
144 534,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 189 625,40 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 410 568,59 zł
Wydatki bieżące
20 410 568,59 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 275 292,55 zł
Wydatki bieżące
18 275 292,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 608 565,16 zł
Wydatki bieżące
7 608 565,16 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 871 052,36 zł
Wydatki bieżące
5 871 052,36 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 559 535,43 zł
Wydatki bieżące
5 642 431,64 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 660 625,84 zł
Wydatki bieżące
2 257 998,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 035 942,92 zł
Wydatki bieżące
3 035 942,92 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 823 504,97 zł
Wydatki bieżące
2 823 504,97 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 138 798,98 zł
Wydatki bieżące
1 138 798,98 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
414 756,04 zł
Wydatki bieżące
414 756,04 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
231 616,03 zł
Wydatki bieżące
231 616,03 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
144 534,63 zł
Wydatki bieżące
144 534,63 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 189 625,40 zł
Wydatki bieżące
13 405 776,22 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
13 405 776,22 zł
Wydatki bieżące
4 902 054,06 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 902 054,06 zł
Wydatki bieżące
1 142 717,92 zł

Wydatek w części pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 142 717,92 zł
Wydatki bieżące
744 494,14 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wspieranie rodziny
744 494,14 zł
Wydatki bieżące
168 737,89 zł
Rodziny zastępcze
168 737,89 zł
Wydatki bieżące
31 750,52 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
31 750,52 zł
Wydatki bieżące
10 587,84 zł

Wydatek w części pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta Dużej Rodziny
10 587,84 zł
Wydatki bieżące
4 450,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
4 450,00 zł
Wydatki bieżące
10 732 307,27 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Szkoły podstawowe
10 732 307,27 zł
Wydatki bieżące
3 318 514,52 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
3 318 514,52 zł
Wydatki bieżące
2 943 249,23 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Gimnazja
2 943 249,23 zł
Wydatki bieżące
896 274,78 zł
Dowożenie uczniów do szkół
896 274,78 zł
Wydatki bieżące
145 206,84 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
145 206,84 zł
Wydatki bieżące
88 814,97 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
88 814,97 zł
Wydatki bieżące
66 266,64 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
66 266,64 zł
Wydatki bieżące
84 658,30 zł
Pozostała działalność
84 658,30 zł
Wydatki bieżące
7 165 384,69 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy gmin
7 165 384,69 zł
Wydatki bieżące
258 079,27 zł
Rady gmin
258 079,27 zł
Wydatki bieżące
110 874,26 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
110 874,26 zł
Wydatki bieżące
53 997,29 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy wojewódzkie
53 997,29 zł
Wydatki bieżące
20 229,65 zł
Pozostała działalność
20 229,65 zł
Wydatki bieżące
2 473 211,75 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 473 211,75 zł
Wydatki bieżące
2 588 811,94 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
2 588 811,94 zł
Wydatki bieżące
101 461,17 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
101 461,17 zł
Wydatki bieżące
350 000,00 zł
Zakłady Gospodarki Komunalnej
350 000,00 zł
Wydatki bieżące
143 210,68 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
143 210,68 zł
Wydatki bieżące
33 549,50 zł
Oczyszczanie miast i wsi
33 549,50 zł
Wydatki bieżące
180 807,32 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
180 807,32 zł
Wydatki bieżące
3 458 783,47 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 458 783,47 zł
Wydatki bieżące
37 307,35 zł
Izby rolnicze
37 307,35 zł
Wydatki bieżące
13 000,79 zł
Melioracje wodne
13 000,79 zł
Wydatki bieżące
1 050 443,82 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
1 050 443,82 zł
Wydatki bieżące
2 257 998,59 zł
Drogi publiczne gminne
2 257 998,59 zł
Wydatki bieżące
1 086 644,76 zł
Drogi wewnętrzne
1 086 644,76 zł
Wydatki bieżące
255 014,57 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Drogi publiczne powiatowe
255 014,57 zł
Wydatki bieżące
34 932,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
34 932,00 zł
Wydatki bieżące
21 835,92 zł
Lokalny transport zbiorowy
21 835,92 zł
Wydatki bieżące
4 200,00 zł
Drogi publiczne krajowe
4 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 682 101,53 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki pomocy społecznej
1 682 101,53 zł
Wydatki bieżące
404 748,60 zł
Domy pomocy społecznej
404 748,60 zł
Wydatki bieżące
263 632,81 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki stałe
263 632,81 zł
Wydatki bieżące
152 480,01 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
152 480,01 zł
Wydatki bieżące
147 445,98 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
147 445,98 zł
Wydatki bieżące
106 667,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania
106 667,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 173,13 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
52 173,13 zł
Wydatki bieżące
166 693,86 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zwalczanie narkomanii, Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
166 693,86 zł
Wydatki bieżące
2 396 770,64 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 396 770,64 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Biblioteki
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 644,70 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
12 644,70 zł
Wydatki bieżące
229 089,63 zł
Pozostała działalność
229 089,63 zł
Wydatki bieżące
356 300,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
356 300,00 zł
Wydatki bieżące
629 815,75 zł
Obiekty sportowe
629 815,75 zł
Wydatki bieżące
152 683,23 zł
Pozostała działalność
152 683,23 zł
Wydatki bieżące
387 473,32 zł
Ochotnicze straże pożarne
387 473,32 zł
Wydatki bieżące
15 102,25 zł
Komendy Powiatowe Policji
15 102,25 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Komendy Wojewódzkie Policji
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 180,47 zł
Pozostała działalność
7 180,47 zł
Wydatki bieżące
222 481,26 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
222 481,26 zł
Wydatki bieżące
9 134,77 zł
Pozostała działalność
9 134,77 zł
Wydatki bieżące
73 028,11 zł
Świetlice szkolne
73 028,11 zł
Wydatki bieżące
44 683,52 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
44 683,52 zł
Wydatki bieżące
17 703,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
17 703,00 zł
Wydatki bieżące
9 120,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
9 120,00 zł
Wydatki bieżące
823 384,56 zł
Obsługa długu publicznego
823 384,56 zł
Wydatki bieżące
259 511,65 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Różne rozliczenia
259 511,65 zł
Wydatki bieżące
97 124,97 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
97 124,97 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 004,22 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Obrona narodowa
4 004,22 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Działalność usługowa
600,00 zł
03

Zadania inwestycyjne

Oleśnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 461 534,42 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.56%
Infrastruktura
47.44%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 498 096,35 zł
4 963 438,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_PqAMGAM.jpg

Budowa dróg i chodników

Świerzna - przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz.nr 108 o dł.około 500 mb w zakresie wykonania poszerzenia drogi wraz z budową chodnika;
Smardzów-przebudowa drogi gminnej dz.nr 356(dł.700mb);
Przebudowa drogi gminnej w m.Sokołowice dz,2/1;
Nieciszów - utworzenie projektu i przebudowa drogi 200;
Poniatowice-przebudowa drogi wewnętrznej dz.523,525,520;
Bystre - budowa ciągu pieszego jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m.Bystre.

Całkowity koszt
1 629 588,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_pausDCn.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ligota Wielka;
Budowa sieci wodociągowej w m.Brzezinka i m.Zimnica;
Wykonanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zimnica.

Całkowity koszt
3 298 362,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_Gni31ag.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej_E2a6i1c.jpg

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnego żłobka na ul.Wileńskiej w Oleśnicy;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica;
Ligota Wielka - projekt, zakup wiaty ogrodowej oraz wykonanie fundamentów;
Nowa Ligota - budowa altany drewnianej;
Zarzysko - utwardzenie placu zabaw przy szatni na boisku wiejskim doposażenie OSP Sokołowice.

Całkowity koszt
510 144,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_LpuCRgw.jpg

Obsługa mieszkańca

Monitoring/klimatyzacja/system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy;
Zakup systemu do głosowania.

Całkowity koszt
1 432 008,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_Dm466cU.jpg

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.

Całkowity koszt
3 093 700,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_e0MxmBz.jpg

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Smolna;
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Brzezinka);
Doposażenie świetlicy wiejskiej (sołectwo Bystre);
Świerzna - projekt wiaty przy świetlicy.

Całkowity koszt
405 571,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_1oaM5Uy.jpg

Dla dzieci

Doposażenie placu zabaw w m.Piszkawa i m.Nieciszów.

Całkowity koszt
32 157,74 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_PqAMGAM.jpg

Całkowity koszt

1 629 588,94 zł

Budowa dróg i chodników

Świerzna - przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz.nr 108 o dł.około 500 mb w zakresie wykonania poszerzenia drogi wraz z budową chodnika;
Smardzów-przebudowa drogi gminnej dz.nr 356(dł.700mb);
Przebudowa drogi gminnej w m.Sokołowice dz,2/1;
Nieciszów - utworzenie projektu i przebudowa drogi 200;
Poniatowice-przebudowa drogi wewnętrznej dz.523,525,520;
Bystre - budowa ciągu pieszego jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m.Bystre.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_pausDCn.jpg

Całkowity koszt

3 298 362,43 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ligota Wielka;
Budowa sieci wodociągowej w m.Brzezinka i m.Zimnica;
Wykonanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zimnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_Gni31ag.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej_E2a6i1c.jpg

Całkowity koszt

510 144,98 zł

Pozostałe inwestycje

Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnego żłobka na ul.Wileńskiej w Oleśnicy;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica;
Ligota Wielka - projekt, zakup wiaty ogrodowej oraz wykonanie fundamentów;
Nowa Ligota - budowa altany drewnianej;
Zarzysko - utwardzenie placu zabaw przy szatni na boisku wiejskim doposażenie OSP Sokołowice.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_LpuCRgw.jpg

Całkowity koszt

1 432 008,20 zł

Obsługa mieszkańca

Monitoring/klimatyzacja/system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy;
Zakup systemu do głosowania.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_Dm466cU.jpg

Całkowity koszt

3 093 700,86 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_e0MxmBz.jpg

Całkowity koszt

405 571,27 zł

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Smolna;
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej (sołectwo Brzezinka);
Doposażenie świetlicy wiejskiej (sołectwo Bystre);
Świerzna - projekt wiaty przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_1oaM5Uy.jpg

Całkowity koszt

32 157,74 zł

Dla dzieci

Doposażenie placu zabaw w m.Piszkawa i m.Nieciszów.

04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozliczyło tylko 74% mieszkańców.

Teraz
74%
13 014 065,00 zł
Prognoza
100%
17 519 296,31 zł
Zobacz, jak brakujące +26%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wykonanych dróg rocznie
+ 4
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
wykonane bezpieczne podłoża na placach zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 10
Oświetlenie gminne
+ 10
nowych lamp ulicznych
+ 1
Wydarzenia kulturowe
+ 1
nowa świetlica wiejska
+ 1
Placówki oświatowe
+ 1
nowe przedszkole
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.