Ożarów Mazowiecki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
30 775
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
289 441 672,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
55 547 313,93 zł
19.19%
CIT
10 995 331 zł
3.8%
Podatki od nieruchomości
63 600 165,93 zł
21.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
34 491 598,04 zł
11.92%
Dotacje
29 881 192,54 zł
10.32%
Subwencje
32 695 017 zł
11.3%
Pozostałe dochody
62 231 053,93 zł
21.5%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
312 986 595,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
67 302 633,27 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
67 302 633,27 zł
Wydatki bieżące
78%
245 683 961,91 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
105 594 393,86 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
58 741 710,33 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
33 763 002,15 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 071 910,39 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 541 712,41 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 420 465,93 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 573 235,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 345 797,20 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 301 220,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 634 680,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 087 147,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 338 929,86 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
876 756,33 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
695 633,62 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
67 302 633,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.43%
Oświata, sprawy społeczne i sport
35.3%
Gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa
27.27%
Infrastruktura drogowa
Wydatki na inwestycje w dziale
25 192 225,69 zł
23 757 951,15 zł
18 352 456,43 zł
Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

 • Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - 142 789,47 zł 
 •  Modernizacja budynku i terenów wokół budynku przy ul. Konotopskiej 4 - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
1 142 789,47 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Całkowity koszt
99 952,74 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie elewacji budynku modułowego ul. Szkolna - 31 635,89 zł 
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 8 872 773,92 zł 
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 2 658 894,30 zł
 • Wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Płochocinie - 243 540,00 zł
Całkowity koszt
11 806 844,11 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 616 927,66 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11 - 1 898 436,90 zł
Całkowity koszt
2 715 364,56 zł
Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół

 • Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt
2 446 470,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wykonanie piłkochwytów na boiskach o nawierzchni naturalnej przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach - 82 410,00 zł 
 • Budowa konstrukcji balona nad boiskiem o sztucznej nawierzchni w Kręczkach - 2 517 822,02 zł 
 • Modernizacja obiektu sportowego w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew - 249 993,99 zł 
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 3 500 000,00 zł 
 • Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - 24 018,29 zł 
 • Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek - 10 398,96 zł 
Całkowity koszt
6 384 643,26 zł
Straż Miejska

Straż Miejska

 • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
Całkowity koszt
149 801,55 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu - 199 260,00 zł 
 • Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książkomatów - 247 100,00 zł 
Całkowity koszt
446 360,00 zł
Budynki komunalne

Budynki komunalne

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 550 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowiem - 4 723 038,66 zł
 • Zakup samochodu dostawczego dla ZUK - 159 650,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 194 250,84 zł
 • Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim - 140 000,00 zł 
 • Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim - 280 000,00 zł 
Całkowity koszt
6 046 939,50 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt
550 000,00 zł
Sieci kanalizayjne i wodociągowe

Sieci kanalizayjne i wodociągowe

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 105 550,30 zł
 • Zakup programu (moduł zarządzania dokumentacją przyłączeniową) - 50 776,32 zł 
 • Modernizacja systemu monitoringu SUW - 31 955,40 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
  - Konotopa - 3 591 062,84 zł
  - Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 2 500 000,00 zł
  - Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa - 1 188 918,00 zł
Całkowity koszt
7 468 262,86 zł
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

 • Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów) - 60 270,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - 499 113,25 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 1 508 112,40 zł 
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych - 13 595,70 zł 
 • Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia - 70 031,21 zł 
Całkowity koszt
2 151 122,56 zł
GPZOZ

GPZOZ

 • Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie
Całkowity koszt
9 999,90 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt
471 167,70 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia ulicznego:
  - we wsi Pogroszew Kolonia w ramach MIAS Mazowsze - 10 000,00 zł
  - na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice - 41 049,30 zł
  - przy ul. Rataja we wsi Koprki - 16 974,00 zł
  - w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 36 302,08 zł
  - na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia - 15 000,00 zł
 • Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - 188 444,60 zł
 • Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II - 149 442,32 zł
Całkowity koszt
457 212,30 zł
Odwodnienie

Odwodnienie

 • Poprawa jakości hydrologicznej stawu w miejscowości Wolskie
Całkowity koszt
58 470,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim
Całkowity koszt
3 142 413,76 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim - 148 089,00 zł
 • Modernizacja:
  - placu zabaw we wsi Święcice - 54 046,20 zł
  -  nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu Hallera - 149 890,62 zł
  - placu zabaw - Przedszkole w Broniszach - 50 000,00 zł
  - i rozbudowa placow zabaw -  266 912,29 zł
  - nawierzchni placu zabaw -  Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny - 64 944,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym) - 109 377,75 zł
 • Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel - 159 802,83 zł 
Całkowity koszt
1 003 062,69 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie - 12 000,00 zł
 • Tężnia solankowa w parku Ołtarzewskim - 599 425,31 zł 
Całkowity koszt
611 425,31 zł
Skateparki

Skateparki

 • Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem
Całkowity koszt
1 735 162,57 zł
Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne

 • Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej
Całkowity koszt
18 000,00 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze - 17 712,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia - 17 000,00 zł
Całkowity koszt
34 712,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 125 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - 19 500,00 zł
Całkowity koszt
2 144 500,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce -  21 983,14 zł
 • Modernizacja ul. Wygodnej - 49 049,30 zł 
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew - 11 191,66  zł
 • Montaż progów zwalniających na ul. Nizinnej w miejscowości Ołtarzew - 15 000,00 zł 
 • Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 1 638 281,72 zł 
 • Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku Poznańska do Dmowskiego - 1 379 394,44 zł 
 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce - 8 151,86 zł 
 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - 64 999,99 zł
 • Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim - 1 634 432,02 zł
Całkowity koszt
4 836 494,13 zł
Drogi gminne - projekt i przebudowa

Drogi gminne - projekt i przebudowa

 • Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 41 820,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 4 215 391,30 zł 
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Święcicach - 40 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 297 211,30 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika na ul. Kilińskiego - 150 000,00 zł
 • Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza - 173 000,00 zł 
 • Budowa chodnika ul. Kopytowska w Święcicach - 181 302,00 zł 
Całkowity koszt
504 302,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

 • Zakup wiat przystankowych
Całkowity koszt
19 949,00 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

 • Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice
Całkowity koszt
6 550 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i sport
Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

1 142 789,47 zł

Cyfrowa gmina

 • Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - 142 789,47 zł 
 •  Modernizacja budynku i terenów wokół budynku przy ul. Konotopskiej 4 - 1 000 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

99 952,74 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 806 844,11 zł

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie elewacji budynku modułowego ul. Szkolna - 31 635,89 zł 
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 8 872 773,92 zł 
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 2 658 894,30 zł
 • Wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Płochocinie - 243 540,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

2 715 364,56 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 616 927,66 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11 - 1 898 436,90 zł
Dowożenie uczniów do szkół

Całkowity koszt

2 446 470,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

 • Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 384 643,26 zł

Obiekty sportowe

 • Wykonanie piłkochwytów na boiskach o nawierzchni naturalnej przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach - 82 410,00 zł 
 • Budowa konstrukcji balona nad boiskiem o sztucznej nawierzchni w Kręczkach - 2 517 822,02 zł 
 • Modernizacja obiektu sportowego w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew - 249 993,99 zł 
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 3 500 000,00 zł 
 • Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - 24 018,29 zł 
 • Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek - 10 398,96 zł 
Straż Miejska

Całkowity koszt

149 801,55 zł

Straż Miejska

 • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
Kultura

Całkowity koszt

446 360,00 zł

Kultura

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu - 199 260,00 zł 
 • Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książkomatów - 247 100,00 zł 
Gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa
Budynki komunalne

Całkowity koszt

6 046 939,50 zł

Budynki komunalne

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 550 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowiem - 4 723 038,66 zł
 • Zakup samochodu dostawczego dla ZUK - 159 650,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 194 250,84 zł
 • Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim - 140 000,00 zł 
 • Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim - 280 000,00 zł 
Nieruchomości

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Sieci kanalizayjne i wodociągowe

Całkowity koszt

7 468 262,86 zł

Sieci kanalizayjne i wodociągowe

 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 105 550,30 zł
 • Zakup programu (moduł zarządzania dokumentacją przyłączeniową) - 50 776,32 zł 
 • Modernizacja systemu monitoringu SUW - 31 955,40 zł 
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
  - Konotopa - 3 591 062,84 zł
  - Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 2 500 000,00 zł
  - Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa - 1 188 918,00 zł
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

Całkowity koszt

2 151 122,56 zł

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe cd

 • Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów) - 60 270,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - 499 113,25 zł
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 1 508 112,40 zł 
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych - 13 595,70 zł 
 • Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia - 70 031,21 zł 
GPZOZ

Całkowity koszt

9 999,90 zł

GPZOZ

 • Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

471 167,70 zł

Ochrona powietrza

 • Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki
Oświetlenie

Całkowity koszt

457 212,30 zł

Oświetlenie

 • Projekt i budowa oświetlenia ulicznego:
  - we wsi Pogroszew Kolonia w ramach MIAS Mazowsze - 10 000,00 zł
  - na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice - 41 049,30 zł
  - przy ul. Rataja we wsi Koprki - 16 974,00 zł
  - w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 36 302,08 zł
  - na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia - 15 000,00 zł
 • Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - 188 444,60 zł
 • Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II - 149 442,32 zł
Odwodnienie

Całkowity koszt

58 470,00 zł

Odwodnienie

 • Poprawa jakości hydrologicznej stawu w miejscowości Wolskie
Boiska sportowe

Całkowity koszt

3 142 413,76 zł

Boiska sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim
Place zabaw

Całkowity koszt

1 003 062,69 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim - 148 089,00 zł
 • Modernizacja:
  - placu zabaw we wsi Święcice - 54 046,20 zł
  -  nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu Hallera - 149 890,62 zł
  - placu zabaw - Przedszkole w Broniszach - 50 000,00 zł
  - i rozbudowa placow zabaw -  266 912,29 zł
  - nawierzchni placu zabaw -  Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny - 64 944,00 zł
  - nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym) - 109 377,75 zł
 • Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel - 159 802,83 zł 
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

611 425,31 zł

Tereny rekreacyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie - 12 000,00 zł
 • Tężnia solankowa w parku Ołtarzewskim - 599 425,31 zł 
Skateparki

Całkowity koszt

1 735 162,57 zł

Skateparki

 • Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem
Siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Siłownie zewnętrzne

 • Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

34 712,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze - 17 712,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia - 17 000,00 zł
Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 144 500,00 zł

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 125 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - 19 500,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 836 494,13 zł

Drogi gminne

 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce -  21 983,14 zł
 • Modernizacja ul. Wygodnej - 49 049,30 zł 
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew - 11 191,66  zł
 • Montaż progów zwalniających na ul. Nizinnej w miejscowości Ołtarzew - 15 000,00 zł 
 • Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 1 638 281,72 zł 
 • Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku Poznańska do Dmowskiego - 1 379 394,44 zł 
 • Wykonanie wyniesionego skrzyżowania  ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce - 8 151,86 zł 
 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim - 64 999,99 zł
 • Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim - 1 634 432,02 zł
Drogi gminne - projekt i przebudowa

Całkowity koszt

4 297 211,30 zł

Drogi gminne - projekt i przebudowa

 • Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 41 820,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 4 215 391,30 zł 
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Święcicach - 40 000,00 zł 
Chodniki

Całkowity koszt

504 302,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika na ul. Kilińskiego - 150 000,00 zł
 • Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza - 173 000,00 zł 
 • Budowa chodnika ul. Kopytowska w Święcicach - 181 302,00 zł 
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

19 949,00 zł

Przystanki autobusowe

 • Zakup wiat przystankowych
Drogi rowerowe

Całkowity koszt

6 550 000,00 zł

Drogi rowerowe

 • Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowie Mazowieckim rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
48 784 174,00 zł
Prognoza
100%
54 204 637,78 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 11 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 9 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.