Gmina Jedlnia-
-Letnisko

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jedlni-Letnisku.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
13 195
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
82 602 642,36 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 098 458 zł
14.65%
CIT
10 228 zł
0.01%
Dotacje
11 309 640,03 zł
13.69%
Subwencje
20 650 181 zł
25.0%
Środki na dofinansowanie zadań
15 330 776,09 zł
18.56%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 666 140,58 zł
8.07%
Podatki od nieruchomości
4 750 000 zł
5.75%
Pozostałe dochody
11 787 218,66 zł
14.27%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
95 439 097,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 489 510,19 zł
stanowiły 33% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
33%
31 489 510,19 zł
Wydatki bieżące
67%
63 949 587,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 145 881,53 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 657 036,71 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 509 152,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
9 081 233,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 421 775,20 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 555 928,18 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 800 072,54 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 678 869,89 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 294 829,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
966 225,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
731 896,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
590 006,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
482 572,06 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
472 375,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
455 313,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
595 931,53 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jedlnia-Letnisko w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
31 489 510,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
93.17%
Infrastruktura
6.83%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
29 337 277,19 zł
2 152 233,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica;
 • Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego.
Całkowity koszt
4 892 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach:
  - Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia- Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki;
  - Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko;
  - Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki;
  - Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka.
Całkowity koszt
3 114 316,19 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki.
Całkowity koszt
60 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą;
 • Modernizacja dróg na terenie gminy;
 • Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku;
 • Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach.
Całkowity koszt
20 132 721,00 zł
Mobilność Miejska

Mobilność Miejska

 • Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP".
Całkowity koszt
4 851,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości polożonych w miejscowościach:
  - Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko;
  - Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko;
  - Słupica gm. Jedlnia- Letnisko;
 • Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice.
Całkowity koszt
203 575,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko";
 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Całkowity koszt
824 821,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków.
Całkowity koszt
104 993,00 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

 • Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I.
Całkowity koszt
339 909,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej.
Całkowity koszt
665 095,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
200,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022;
 • Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
1 047 029,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

4 892 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica;
 • Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego.
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 114 316,19 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach:
  - Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia- Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki;
  - Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko;
  - Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki;
  - Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki.
Drogi gminne

Całkowity koszt

20 132 721,00 zł

Drogi gminne

 • Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą;
 • Modernizacja dróg na terenie gminy;
 • Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku;
 • Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach.
Mobilność Miejska

Całkowity koszt

4 851,00 zł

Mobilność Miejska

 • Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP".
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

203 575,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości polożonych w miejscowościach:
  - Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko;
  - Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko;
  - Słupica gm. Jedlnia- Letnisko;
 • Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice.
Oświetlenie

Całkowity koszt

824 821,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko";
 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Przystanki

Całkowity koszt

104 993,00 zł

Przystanki

 • Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Pomoc niepełnosprawnym

 • Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie.
Świetlice

Całkowity koszt

339 909,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Etap I.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

665 095,00 zł

Ochrona środowiska

 • Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej.
Biblioteki

Całkowity koszt

200,00 zł

Biblioteki

 • Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 047 029,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022;
 • Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jedlni-Letnisku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
12 098 458,00 zł
Prognoza
100%
13 442 731,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jedlni-Letnisku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jedlnię-Letnisko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.