Biskupiec

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
18 064
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
124 913 272,48 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
12 158 284 zł
9.73%
CIT
900 000 zł
0.72%
Dotacje
26 002 591,83 zł
20.82%
Subwencje
21 053 942 zł
16.85%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 352 500 zł
7.49%
Podatki od nieruchomości
12 010 000 zł
9.61%
Pozostałe dochody
43 435 954,65 zł
34.77%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
138 068 468,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 473 847,83 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
39 473 847,83 zł
Wydatki bieżące
71%
98 594 620,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 633 886,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 379 356,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 088 845,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 718 824,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
20 022 465,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 503 161,70 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 397 036,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 920 944,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 122 381,88 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
126 300,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
561 213,18 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
495 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
412 311,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
520 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
8 166 243,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
39 473 847,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.88%
Infrastruktura mała
44.12%
Infrastruktura duża
Wydatki na inwestycje w dziale
22 059 910,43 zł
17 413 937,40 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie.
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2.

Całkowity koszt
23 920,00 zł
Żłobki

Żłobki

Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec.

Całkowity koszt
4 693 000,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

 • Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie;
 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Uzbrojenie terenów gminnych;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach;
 • Rozbudowa sieci światłowodowej;
 • Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej - na potrzeby tradycji biskupieckiej;
 • Modernizacja budynku w Kamionce;
 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec;
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie;
 • Zakup szaf teletechnicznych;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie;
 • Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
 • Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu".
Całkowity koszt
16 084 099,85 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

 • Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie, w Raszągu, w Mojtynach;
 • Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - plac zabaw w Bredynkach, w Parlezie Wielkiej.
Całkowity koszt
76 450,00 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach.

Całkowity koszt
14 888,88 zł
Świetlice

Świetlice

 • Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce, w Sadowie;
 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich.
Całkowity koszt
125 161,70 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa;
 • Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych.
Całkowity koszt
977 390,00 zł
Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

 • Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
 • Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy.
Całkowity koszt
370 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa ulicy Polnej, drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
 • Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu;
 • Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec.
Całkowity koszt
15 745 138,00 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

 • Budowa chodnika w Rzecku, w Kobułtach;
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych.
Całkowity koszt
270 799,40 zł
Modernizacja budynków i cmentarze

Modernizacja budynków i cmentarze

 • Wykup nieruchomości;
 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2;
 • Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego;
 • Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu.
Całkowity koszt
1 028 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura mała
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

23 920,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2.

Żłobki

Całkowity koszt

4 693 000,00 zł

Żłobki

Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

16 084 099,85 zł

Kultura i rekreacja

 • Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie;
 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Uzbrojenie terenów gminnych;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach;
 • Rozbudowa sieci światłowodowej;
 • Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej - na potrzeby tradycji biskupieckiej;
 • Modernizacja budynku w Kamionce;
 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec;
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie;
 • Zakup szaf teletechnicznych;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie;
 • Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
 • Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu".
Dla dzieci

Całkowity koszt

76 450,00 zł

Dla dzieci

 • Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie, w Raszągu, w Mojtynach;
 • Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - plac zabaw w Bredynkach, w Parlezie Wielkiej.
Sport

Całkowity koszt

14 888,88 zł

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach.

Świetlice

Całkowity koszt

125 161,70 zł

Świetlice

 • Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce, w Sadowie;
 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

977 390,00 zł

Urząd Gminy

 • Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa;
 • Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych.
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

 • Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
 • Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy.
Lepsze drogi

Całkowity koszt

15 745 138,00 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa ulicy Polnej, drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
 • Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu;
 • Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec.
Dla pieszych

Całkowity koszt

270 799,40 zł

Dla pieszych

 • Budowa chodnika w Rzecku, w Kobułtach;
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych.
Modernizacja budynków i cmentarze

Całkowity koszt

1 028 000,00 zł

Modernizacja budynków i cmentarze

 • Wykup nieruchomości;
 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2;
 • Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego;
 • Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu.
05

Fundusz sołecki

Rada miasta Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

27 421,11 zł

Biskupiec kolonie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 213,05 zł

Biesowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

12 888,95 zł

Biesówko

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 161,70 zł

Borki Wlk.

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

21 156,36 zł

Botowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

30 912,94 zł

Bredynki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

51 350,40 zł

Czerwonka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 388,77 zł

Droszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

16 586,18 zł

Kamionka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

32 299,40 zł

Kobułty

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 400,00 zł

Kojtryny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 672,53 zł

Labuszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 988,63 zł

Lipowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

16 688,88 zł

Łabuchy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

27 215,71 zł

Mojtyny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

37 537,14 zł

Najdymowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

15 559,17 zł

Nowe Marcinkowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

19 718,55 zł

Parleza Wielka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 834,58 zł

Rasząg

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 261,73 zł

Rudziska

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 161,70 zł

Rukławki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

24 802,24 zł

Rzeck

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 796,91 zł

Sadowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

32 248,05 zł

Stanclewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 777,90 zł

Stryjewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

27 164,36 zł

Węgój

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 896,95 zł

Wilimy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

17 921,29 zł

Zabrodzie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

12 272,75 zł

Zarębiec

Wydatki na cele sołectwa.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.