Biskupiec

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
17 596
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
118 463 117,78 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
15 046 702,57 zł
12.7%
CIT
899 065,66 zł
0.76%
Dotacje
27 066 022,28 zł
22.85%
Subwencje
21 746 695 zł
18.36%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 641 881,13 zł
8.98%
Podatki od nieruchomości
13 603 064,15 zł
11.48%
Pozostałe dochody
29 459 686,99 zł
24.87%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
123 017 100,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 677 037,11 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
14 677 037,11 zł
Wydatki bieżące
88%
108 340 063,86 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 363 939,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
20 638 783,10 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 361 038,65 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 229 718,22 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 126 297,89 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 277 958,90 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 144 800,44 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 123 997,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 682 703,26 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
884 318,68 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
543 434,61 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
442 038,03 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
311 498,65 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 886 573,34 zł

Źródło: Sprawozdanie Budżetu Gminy Biskupiec 2022. 

04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
14 677 037,11 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
85.6%
Infrastruktura duża
14.4%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
12 563 269,20 zł
2 113 767,91 zł
Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

 • Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy.
Całkowity koszt
339 891,21 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa ulicy Polnej;
 • Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu;
 • Ułożenie drogi przy budynku przy ul. Niepodległości;
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w mieście;
 • Rozbudowa parkingu przy cmentarzu. 
Całkowity koszt
2 490 086,36 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

 • Budowa chodnika w Rzecku, w Kobułtach;
 • Modernizacja chodnika w Droszewie;
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych.
Całkowity koszt
310 972,52 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Wykup nieruchomości;
 • Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. KZN-Północ;
 • Budowa budynku gospodarczego w Biesowie;
 • Uzbrojenie terenów gminnych.
Całkowity koszt
1 026 483,41 zł
Kultura

Kultura

 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III);
 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV);
 • Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5.

Całkowity koszt
8 395 835,70 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie.
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Szpitale

Szpitale

 • Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu na zakup sprzętu medycznego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2.
Całkowity koszt
23 913,36 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

 • Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie;
 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach;
 • Rozbudowa sieci światłowodowej;
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie;
 • Zakup szaf teletechnicznych;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie.
Całkowity koszt
780 271,77 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

 • Modernizacja placu zabaw prz ul. Kopernika;
 • Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie, Parlezie Wlk., w Mojtynach;
 • Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach.
Całkowity koszt
79 960,05 zł
Sport

Sport

 • Modernizacja sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu;
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach;
 • Dotacja na zakup wyposażenia stadionu.
Całkowity koszt
288 630,66 zł
Świetlice

Świetlice

 • Remont świetlicy wiejskiej w Raszągu, Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce, w Sadowie;
 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich.
Całkowity koszt
139 399,87 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec;
 • Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu ze środków UE Polska Cyfrowa.
Całkowity koszt
686 592,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

Całkowity koszt

339 891,21 zł

Infrastruktura wodno- kanalizacyjna

 • Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy.
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 490 086,36 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa ulicy Polnej;
 • Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu;
 • Ułożenie drogi przy budynku przy ul. Niepodległości;
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w mieście;
 • Rozbudowa parkingu przy cmentarzu. 
Dla pieszych

Całkowity koszt

310 972,52 zł

Dla pieszych

 • Budowa chodnika w Rzecku, w Kobułtach;
 • Modernizacja chodnika w Droszewie;
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych.
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 026 483,41 zł

Modernizacja budynków

 • Wykup nieruchomości;
 • Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. KZN-Północ;
 • Budowa budynku gospodarczego w Biesowie;
 • Uzbrojenie terenów gminnych.
Kultura

Całkowity koszt

8 395 835,70 zł

Kultura

 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III);
 • Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV);
 • Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5.

Infrastruktura mała
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie.
Szpitale

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Szpitale

 • Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu na zakup sprzętu medycznego
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

23 913,36 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2.
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

780 271,77 zł

Kultura i rekreacja

 • Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie;
 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach;
 • Rozbudowa sieci światłowodowej;
 • Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie;
 • Zakup szaf teletechnicznych;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie.
Dla dzieci

Całkowity koszt

79 960,05 zł

Dla dzieci

 • Modernizacja placu zabaw prz ul. Kopernika;
 • Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie, Parlezie Wlk., w Mojtynach;
 • Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach.
Sport

Całkowity koszt

288 630,66 zł

Sport

 • Modernizacja sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu;
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Łabuchach;
 • Dotacja na zakup wyposażenia stadionu.
Świetlice

Całkowity koszt

139 399,87 zł

Świetlice

 • Remont świetlicy wiejskiej w Raszągu, Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce, w Sadowie;
 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

686 592,20 zł

Urząd Gminy

 • Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec;
 • Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu ze środków UE Polska Cyfrowa.
05

Fundusz sołecki

Rada miasta Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

23 539,05 zł

Biskupiec kolonie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 209,92 zł

Biesowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

12 888,95 zł

Biesówko

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

24 231,07 zł

Borki Wlk.

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

21 146,82 zł

Botowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

30 895,30 zł

Bredynki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

51 194,55 zł

Czerwonka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

21 731,50 zł

Droszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

16 581,71 zł

Kamionka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

31 799,00 zł

Kobułty

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 399,95 zł

Kojtryny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 073,70 zł

Labuszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 956,32 zł

Lipowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

16 456,16 zł

Łabuchy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

27 117,25 zł

Mojtyny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

34 979,28 zł

Najdymowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

15 328,54 zł

Nowe Marcinkowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

19 714,64 zł

Parleza Wielka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 822,69 zł

Rasząg

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 236,09 zł

Rudziska

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 135,95 zł

Rukławki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

24 795,72 zł

Rzeck

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 777,71 zł

Sadowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

32 244,84 zł

Stanclewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

24 210,15 zł

Stryjewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

27 159,26 zł

Węgój

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 776,76 zł

Wilimy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

17 866,89 zł

Zabrodzie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

11 708,54 zł

Zarębiec

Wydatki na cele sołectwa.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.