Biskupiec

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
18 064
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
109 697 309,38 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
13 079 187 zł
11.92%
CIT
618 701,93 zł
0.56%
Podatki od nieruchomości
8 717 328,40 zł
7.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 819 724,70 zł
8.04%
Dotacje
34 691 309,29 zł
31.62%
Subwencje
25 858 451 zł
23.57%
Pozostałe dochody
17 912 607,06 zł
16.33%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
98 732 865,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 596 676,53 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
9 596 676,53 zł
Wydatki bieżące
90%
89 136 189,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 466 493,28 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 986 313,43 zł
Administracja publiczna (w tym Utworzenie Centrum Zawodowego)
całkowity koszt
10 959 223,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 180 577,85 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 195 953,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 762 409,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 622 427,65 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 179 982,56 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
972 705,60 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
781 455,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
669 064,60 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 956 259,20 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Biskupiec za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
9 596 676,53 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
38.41%
Infrastruktura duża
61.59%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
3 686 001,65 zł
5 910 674,88 zł
Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Budowa studni w Biesowie i Najdymowie;
Rozbudowa sieci wodociągowej w Węgoju i Najdymowie;
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w celu przyłączenia budynków;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.

Całkowity koszt
225 256,58 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Zakup i montaż parkomatów;
Remont drogi powiatowej Nr 1507N.

Całkowity koszt
243 758,67 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt
79 458,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Przejęcie i wykup nieruchomości;
Dokumentacja modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 20.

Całkowity koszt
35 342,81 zł
Centrum Zawodowe w Biskupcu

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Całkowity koszt
3 102 185,59 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck, Stanclewo, Węgój;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta;
Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku;
Modernizacja świetlicy w Sadowie;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
Dotacja na zakup urządzenia brzegowego dla CKTiS oraz na budowę sieci komputerowej w MBP.

Całkowity koszt
5 266 709,84 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2, SP 3 w Biskupcu, SP w Kobułtach, SP w Czerwonce.

Całkowity koszt
164 960,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Wyposażenie placów zabaw w Borkach Wlk., Czerwonce, Parlezie Wlk.

Całkowity koszt
62 888,03 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie;
Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg;
Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu.

Całkowity koszt
99 000,64 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa wraz z wyposażeniem zespołu sal edukacyjnych "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie;
Zakup samochodu dla Komisariatu Policji;
Zagospodarowanie terenu Najdymowie;
Zakup komputerów i oprogramowania;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
317 116,37 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Całkowity koszt

225 256,58 zł

Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Budowa studni w Biesowie i Najdymowie;
Rozbudowa sieci wodociągowej w Węgoju i Najdymowie;
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w celu przyłączenia budynków;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

243 758,67 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Zakup i montaż parkomatów;
Remont drogi powiatowej Nr 1507N.

Oświetlenie

Całkowity koszt

79 458,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

35 342,81 zł

Modernizacja budynków

Przejęcie i wykup nieruchomości;
Dokumentacja modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 20.

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Całkowity koszt

3 102 185,59 zł

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Infrastruktura mała
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

5 266 709,84 zł

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck, Stanclewo, Węgój;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta;
Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku;
Modernizacja świetlicy w Sadowie;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
Dotacja na zakup urządzenia brzegowego dla CKTiS oraz na budowę sieci komputerowej w MBP.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

164 960,00 zł

Szkoły podstawowe

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2, SP 3 w Biskupcu, SP w Kobułtach, SP w Czerwonce.

Dla dzieci

Całkowity koszt

62 888,03 zł

Dla dzieci

Wyposażenie placów zabaw w Borkach Wlk., Czerwonce, Parlezie Wlk.

Sport

Całkowity koszt

99 000,64 zł

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie;
Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg;
Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

317 116,37 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa wraz z wyposażeniem zespołu sal edukacyjnych "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie;
Zakup samochodu dla Komisariatu Policji;
Zagospodarowanie terenu Najdymowie;
Zakup komputerów i oprogramowania;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Biskupiec rozliczyło tylko 63% mieszkańców.

Teraz
63%
13 079 187,00 zł
Prognoza
100%
20 658 071,76 zł
Zobacz, jak brakujące +37%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 35
nowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 8 km
nowych ścieżek rowerowych
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Placówki oświetowe
+ 2
modernizacja placówki oświatowej
Wydarzenia kulturalne
+ 8
dodatkowych wydarzeń kulturalnych
Dla kierowców
+ 15
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.