Biskupiec

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
18 205
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
100 407 998,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
12 628 241 zł
12.58%
CIT
551 271,35 zł
0.55%
Podatki od nieruchomości
7 132 586,39 zł
7.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 914 433,16 zł
6.89%
Dotacje
30 349 582,35 zł
30.23%
Subwencje
24 518 996 zł
24.42%
Dochody majątkowe
15 054 861,38 zł
14.99%
Pozostałe dochody
3 258 026,89 zł
3.24%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
116 599 603,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 067 932,56 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
36 067 932,56 zł
Wydatki bieżące
69%
80 531 670,94 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
26 170 236,76 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 356 439,82 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
17 567 400,53 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 444 794,80 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 961 065,22 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 674 292,24 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 999 611,97 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 014 644,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 332 355,43 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
842 829,04 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 235 932,93 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2019r.

04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
36 067 932,56 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
92.87%
Wydatki inwestycyjne
7.13%
Pozostałe wydatki majątkowe
Wydatki na inwestycje w dziale
33 494 532,56 zł
2 573 400,00 zł

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

Całkowity koszt
93 380,01 zł

Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki

Całkowity koszt
239 800,00 zł

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna w Biskupcu

Całkowity koszt
46 095,00 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo gm. Biskupiec

Całkowity koszt
7 995,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
186,34 zł

Budowa budynku komunalnego w Biskupcu

Całkowity koszt
5 418 120,36 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy

Całkowity koszt
2 285 863,20 zł

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem

Całkowity koszt
206 805,54 zł

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

Całkowity koszt
2 385 812,56 zł

Modernizacja strażnicy w Droszewie

Całkowity koszt
247 063,33 zł

Zakup samochodu dla OSP

Całkowity koszt
21 821,50 zł

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju

Całkowity koszt
22 400,00 zł

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach

Całkowity koszt
42 000,00 zł

Zakup informatycznego sprzętu sieciowego

Całkowity koszt
165 115,20 zł

Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu

Całkowity koszt
64 700,00 zł

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy

Całkowity koszt
68 349,73 zł

Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec

Całkowity koszt
6 079 737,28 zł

Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap

Całkowity koszt
39 372,30 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo

Całkowity koszt
63 093,00 zł

Zabudowa wiaty w Kamionce

Całkowity koszt
11 000,00 zł

Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo

Całkowity koszt
12 000,00 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II)

Całkowity koszt
9 499,00 zł

Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym

Całkowity koszt
98 034,73 zł

Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Budowa świetlicy w Wilimach

Całkowity koszt
540 972,24 zł

Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

Całkowity koszt
1 885 354,33 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec

Całkowity koszt
11 707 182,31 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo

Całkowity koszt
22 041,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój

Całkowity koszt
29 913,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg

Całkowity koszt
39 630,60 zł

Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie

Całkowity koszt
11 949,00 zł

Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy

Całkowity koszt
1 164 244,80 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Całkowity koszt
45 000,00 zł

Dofinansowanie „Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

Całkowity koszt
5 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Wniesienie udziałów do ZNL Spółka z oo. w Biskupcu

Całkowity koszt
2 227 000,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla CKTiS

Całkowity koszt
133 500,00 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS

Całkowity koszt
62 900,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

93 380,01 zł

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

Całkowity koszt

239 800,00 zł

Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki

Całkowity koszt

46 095,00 zł

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna w Biskupcu

Całkowity koszt

7 995,00 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo gm. Biskupiec

Całkowity koszt

186,34 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

5 418 120,36 zł

Budowa budynku komunalnego w Biskupcu

Całkowity koszt

2 285 863,20 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy

Całkowity koszt

206 805,54 zł

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem

Całkowity koszt

2 385 812,56 zł

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

Całkowity koszt

247 063,33 zł

Modernizacja strażnicy w Droszewie

Całkowity koszt

21 821,50 zł

Zakup samochodu dla OSP

Całkowity koszt

22 400,00 zł

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach

Całkowity koszt

165 115,20 zł

Zakup informatycznego sprzętu sieciowego

Całkowity koszt

64 700,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu

Całkowity koszt

68 349,73 zł

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy

Całkowity koszt

6 079 737,28 zł

Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec

Całkowity koszt

39 372,30 zł

Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap

Całkowity koszt

63 093,00 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo

Całkowity koszt

11 000,00 zł

Zabudowa wiaty w Kamionce

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo

Całkowity koszt

9 499,00 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II)

Całkowity koszt

98 034,73 zł

Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.

Całkowity koszt

540 972,24 zł

Budowa świetlicy w Wilimach

Całkowity koszt

1 885 354,33 zł

Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

Całkowity koszt

11 707 182,31 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec

Całkowity koszt

22 041,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo

Całkowity koszt

29 913,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój

Całkowity koszt

39 630,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg

Całkowity koszt

11 949,00 zł

Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie

Całkowity koszt

1 164 244,80 zł

Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy

Pozostałe wydatki majątkowe

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Dofinansowanie „Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu

Całkowity koszt

2 227 000,00 zł

Wniesienie udziałów do ZNL Spółka z oo. w Biskupcu

Całkowity koszt

133 500,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla CKTiS

Całkowity koszt

62 900,00 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

529 887,38 zł

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. - 529 887,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 446 144,58 zł, min. są to remonty obiektów i urządzeń w sołectwach, zakup pozostałych środków trwałych min. urządzeń placów zabaw, kosiarek (o wartości poniżej 10.000zł),

- wydatki majątkowe - 83 742,80 zł.

Dofinansowanie z budżetu Państwa to 26,02%, co stanowi kwotę 138 851,69 zł. Gmina dokłada różnicę, czyli 391 035, 69 zł.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.