Biskupiec

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
17 782
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
126 436 128,89 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
11.21%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
14 179 163 zł
11.21%
CIT
1 112 553,13 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
15 608 829,36 zł
12.35%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 674 679,52 zł
8.44%
Dotacje
34 092 592,73 zł
26.96%
Środki na dofinansowanie zadań
14 886 271,18 zł
11.77%
Subwencje
26 077 949 zł
20.63%
Pozostałe dochody
9 804 090,97 zł
7.75%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
121 773 986,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 321 885,99 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
27 321 885,99 zł
Wydatki bieżące
78%
94 452 100,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 549 290,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 339 373,38 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 155 098,19 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 280 951,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 726 732,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 670 424,86 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 287 229,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 198 682,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 737 839,09 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
861 368,61 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
557 558,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
751 733,52 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
821 048,17 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
836 656,63 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Biskupiec na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
27 321 885,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
88.22%
Infrastruktura duża
11.78%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
24 103 484,84 zł
3 218 401,15 zł
Infrastruktura wodno- kanalizcyjna

Infrastruktura wodno- kanalizcyjna

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna, na terenie byłej JW i miasta;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.

Całkowity koszt
1 866 213,13 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Modernizacja chodnika przy ul. Okrzei.

Całkowity koszt
146 795,82 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy- we wsi Biesowo, drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, il.Tartaczna w Biskupcu, ul. Polna, w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Całkowity koszt
4 050 227,53 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia;
Dobudowa oświetlenia.

Całkowity koszt
169 737,38 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al. Róż.

Całkowity koszt
70 140,00 zł
Centrum Zawodowe w Biskupcu

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Całkowity koszt
2 797 440,73 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy;
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”;
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu”
Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Spółka z o.o. w Olsztyni;
Uzbrojenie terenów gminnych.

Całkowity koszt
15 002 930,25 zł
Kultura i reakreacja

Kultura i reakreacja

Wykonanie podestu w Raszągu;
Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie – zakup urządzeń;
Modernizacja świetlicy w Sadowie;
Remont świetlicy w Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce.

Całkowity koszt
153 357,80 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Wyposażenie placu zabaw w Parleza Wielka;
Zakup urządzeń placu zabaw w Botowie.

Całkowity koszt
24 018,15 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach, w Rudziskach;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie;
Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu;

Całkowity koszt
116 150,56 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Biskupiec;
Zakup samochodu dla OSP Węgój.

Całkowity koszt
66 740,00 zł
E-usługi

E-usługi

E-usługi dla BiskUPca etap 2;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowania.

Całkowity koszt
1 052 762,82 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach, w Biesowie;
Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń;
Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka wsparcia, KI;
Zakup urządzeń sieciowych dla MOP;
Dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego";
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu;
Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu;
Dotacja celowa na remont i modernizacje świetlic dla CKTiS w Biskupcu.

Całkowity koszt
1 762 019,10 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa Stanclewo;
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mojtynach;
Zagospodarowanie terenu w Kobułtach.

Całkowity koszt
43 352,72 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodno- kanalizcyjna

Całkowity koszt

1 866 213,13 zł

Infrastruktura wodno- kanalizcyjna

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna, na terenie byłej JW i miasta;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.

Dla pieszych

Całkowity koszt

146 795,82 zł

Dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Modernizacja chodnika przy ul. Okrzei.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 050 227,53 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy- we wsi Biesowo, drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, il.Tartaczna w Biskupcu, ul. Polna, w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

169 737,38 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia;
Dobudowa oświetlenia.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

70 140,00 zł

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al. Róż.

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Całkowity koszt

2 797 440,73 zł

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

15 002 930,25 zł

Pozostałe inwestycje

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy;
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”;
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu”
Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Spółka z o.o. w Olsztyni;
Uzbrojenie terenów gminnych.

Infrastruktura mała
Kultura i reakreacja

Całkowity koszt

153 357,80 zł

Kultura i reakreacja

Wykonanie podestu w Raszągu;
Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie – zakup urządzeń;
Modernizacja świetlicy w Sadowie;
Remont świetlicy w Węgoju, w Rukławkach, w Czerwonce.

Dla dzieci

Całkowity koszt

24 018,15 zł

Dla dzieci

Wyposażenie placu zabaw w Parleza Wielka;
Zakup urządzeń placu zabaw w Botowie.

Sport

Całkowity koszt

116 150,56 zł

Sport

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach, w Rudziskach;
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie;
Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu;

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

66 740,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Biskupiec;
Zakup samochodu dla OSP Węgój.

E-usługi

Całkowity koszt

1 052 762,82 zł

E-usługi

E-usługi dla BiskUPca etap 2;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowania.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 762 019,10 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach, w Biesowie;
Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń;
Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka wsparcia, KI;
Zakup urządzeń sieciowych dla MOP;
Dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego";
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu;
Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu;
Dotacja celowa na remont i modernizacje świetlic dla CKTiS w Biskupcu.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

43 352,72 zł

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa Stanclewo;
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mojtynach;
Zagospodarowanie terenu w Kobułtach.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

24 531,67 zł

Biskupiec Kolonie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 150,39 zł

Biesowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

11 270,95 zł

Biesówko

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 824,34 zł

Borki Wielkie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 866,87 zł

Botowo

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zakup urządzeń placu zabaw.

Całkowity koszt

27 272,39 zł

Bredynki

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zakup ciągniczka-kosiarki.

Całkowity koszt

44 928,54 zł

Czerwonka

Wydatki na cele sołectwa w tym : Remont dachu świetlicy.

Całkowity koszt

20 154,36 zł

Droszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

14 107,96 zł

Kamionka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

28 613,62 zł

Kobułty

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 399,40 zł

Kojtryny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 622,78 zł

Labuszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 605,08 zł

Lipowo

Wydatki na cele sołectwa w tym:Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

15 141,34 zł

Łabuchy

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zakup samochodu dla OSP Węgój- 1.500zł, Zagospodarowanie terenu wokół boiska- 13.641,34zł.

Całkowity koszt

24 094,20 zł

Mojtyny

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej.

Całkowity koszt

33 248,05 zł

Najdymowo

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń.

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Nowe Marcinkowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

17 610,07 zł

Parleza Wielka

Wydatki na cele sołectwa w tym: Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

24 950,00 zł

Rasząg

Wydatki na cele sołectwa w tym: Wykonanie podestu w Raszągu.

Całkowity koszt

20 576,97 zł

Rudziska

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Całkowity koszt

22 001,79 zł

Rukławki

Wydatki na cele sołectwa w tym : Remont świetlicy.

Całkowity koszt

21 790,95 zł

Rzeck

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 349,78 zł

Sadowo

Wydatki na cele sołectwa w tym: Modernizacja świetlicy.

Całkowity koszt

28 347,80 zł

Stanclewo

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa.

Całkowity koszt

18 708,19 zł

Stryjewo

Wydatki na cele sołectwa w tym: Zakup samochodu dla OSP Węgój.

Całkowity koszt

24 127,30 zł

Węgój

Wydatki na cele sołectwa w tym:Zakup samochodu dla OSP Węgój - 3.000zł, 

Remont świetlicy- 17.765zł.

Całkowity koszt

16 938,53 zł

Wilimy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

15 454,40 zł

Zabrodzie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

10 735,11 zł

Zarębiec

Wydatki na cele sołectwa.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Biskupiec rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
14 179 163,00 zł
Prognoza
100%
15 754 625,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
mała infrastruktura rekreacyjno - sportowa
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.