Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
82 222
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
568 379 283,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
125 557 024 zł
22.09%
Podatki od nieruchomości
60 661 699 zł
10.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
57 635 477 zł
10.14%
Dotacje
166 315 139,03 zł
29.26%
Subwencje
125 724 832 zł
22.12%
Pozostałe dochody
32 485 112 zł
5.72%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
631 330 353,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
108 175 344,80 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
108 175 344,80 zł
Wydatki bieżące
83%
523 155 009,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
198 181 476,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
125 688 820,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
57 494 903,15 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
54 635 997,90 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 511 102,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
30 440 605,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
25 257 368,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
21 841 855,38 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 593 253,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
13 827 067,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
13 481 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 081 910,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
8 449 797,18 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 593 252,33 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 712 735,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 400 754,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 379 714,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
758 141,62 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
108 175 344,80 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
40.08%
Infrastruktura drogowa i komunalna
13.73%
Sprawy społeczne
17.1%
Oświata
29.09%
Kultura i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
43 356 125,00 zł
14 851 264,90 zł
18 496 056,00 zł
31 471 898,90 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Wolności, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Dubielec, J.Dąbrowskiego, ul. Szotkowicka, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza, Wyzwolenia;
Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Jesionowej, Borowikowa;
Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem.

Całkowity koszt
28 177 789,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

Całkowity koszt
377 910,00 zł
Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich.

Całkowity koszt
5 884 341,00 zł
Chodniki i przejścia dla pieszych

Chodniki i przejścia dla pieszych

Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Całkowity koszt
448 565,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna w mieście;
Budowa elementów organizacji ruchu;
Budowa chodników, schodów i parkingów;
Wiaty przystankowe;
Poprawa infrastruktury rowerowej.

Całkowity koszt
592 466,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka;
Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska;
Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
Retencja wód opadowych i roztopowych.

Całkowity koszt
1 550 183,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulic w mieście.

Całkowity koszt
919 464,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
Zakup i montaż urządzeń OZE.

Całkowity koszt
4 905 407,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
Wykup gruntów;
Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7.

Całkowity koszt
3 782 009,90 zł
Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Całkowity koszt
6 203 873,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa;
Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.

Całkowity koszt
291 749,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów miejskich i zielonych;
Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.

Całkowity koszt
1 322 282,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Całkowity koszt
606 566,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
Zadania związane z Cmentarzami;
Zakupy inwestycyjne dla DPS;
ENTER Jastrzębie;
Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 644 785,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
Budowa i modernizacja boisk;
Modernizacja sieci komputerowej;
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
Budowa parkingu przy SP 9;
Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
11 826 009,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Oddymianie w przedszkolach;
Przebudowa i rozbudowa PP 26;
Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Całkowity koszt
3 234 477,00 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Wyposażenie pracowni w technikach, szkołach branżowych i zawodowych;
Przebudowa instalacji elektrycznych w budynkach;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Całkowity koszt
3 435 570,00 zł
Turystyka

Turystyka

Rowerem po żelaznym szlaku;
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.

Całkowity koszt
13 093 659,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Całkowity koszt
415 062,90 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka;
Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.

Całkowity koszt
17 088 801,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja Lodowiska JASTOR;
Zagospodarowanie terenów miejskich;
Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.

Całkowity koszt
874 376,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Lepsze drogi

Całkowity koszt

28 177 789,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Wolności, Podhalańskiej, Witczaka, Torowej, Majowej, Dubielec, J.Dąbrowskiego, ul. Szotkowicka, 1 Maja, Północnej, Konduktorskiej, Długosza, Wyzwolenia;
Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, dróg Reymonta-Okopowa, Jesionowej, Borowikowa;
Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
Modernizacja dróg powiatowych i gminnych;
Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem.

Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską.

Przebudowa wiaduktów

Całkowity koszt

377 910,00 zł

Przebudowa wiaduktów

Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w Jastrzębiu Zdroju;
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

Przebudowa skrzyżowań

Całkowity koszt

5 884 341,00 zł

Przebudowa skrzyżowań

Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany;
Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich.

Chodniki i przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

448 565,00 zł

Chodniki i przejścia dla pieszych

Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.;
Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

592 466,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna w mieście;
Budowa elementów organizacji ruchu;
Budowa chodników, schodów i parkingów;
Wiaty przystankowe;
Poprawa infrastruktury rowerowej.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

1 550 183,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka;
Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska;
Odwodnienie i remont drogi os.1000 Lecia;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki;
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
Retencja wód opadowych i roztopowych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

919 464,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulic w mieście.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 905 407,00 zł

Ochrona środowiska

Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i PSZOK;
Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
Zakup i montaż urządzeń OZE.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 782 009,90 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116;
Wykup gruntów;
Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101;
Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9;
Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7.

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Całkowity koszt

6 203 873,00 zł

Przebudowa budynku ul. Wrocławska

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

291 749,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju;
Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa;
Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta.

Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

1 322 282,00 zł

Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów miejskich i zielonych;
Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów.

Urząd Miasta

Całkowity koszt

606 566,00 zł

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta;
Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 644 785,00 zł

Pozostałe inwestycje

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowych zasobu geodezji i kartografii;
Zadania związane z Cmentarzami;
Zakupy inwestycyjne dla DPS;
ENTER Jastrzębie;
Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida;
Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne.

Oświata
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 826 009,00 zł

Szkoły podstawowe

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ, ZS 5, SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju;
Budowa i modernizacja boisk;
Modernizacja sieci komputerowej;
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9;
Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
Budowa parkingu przy SP 9;
Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkola

Całkowity koszt

3 234 477,00 zł

Przedszkola

Oddymianie w przedszkolach;
Przebudowa i rozbudowa PP 26;
Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 435 570,00 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Wyposażenie pracowni w technikach, szkołach branżowych i zawodowych;
Przebudowa instalacji elektrycznych w budynkach;
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Kultura i rekreacja
Turystyka

Całkowity koszt

13 093 659,00 zł

Turystyka

Rowerem po żelaznym szlaku;
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza.

Dla dzieci

Całkowity koszt

415 062,90 zł

Dla dzieci

Place zabaw w mieście.

Kultura

Całkowity koszt

17 088 801,00 zł

Kultura

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu;
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka;
Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich;
Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.

Sport

Całkowity koszt

874 376,00 zł

Sport

Modernizacja Lodowiska JASTOR;
Zagospodarowanie terenów miejskich;
Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

88 560,00 zł

Budowa chodników, schodów i parkingów

Całkowity koszt

115 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta

Całkowity koszt

255 901,00 zł

Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Budowa i modernizacja boisk

Całkowity koszt

89 187,00 zł

Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

Całkowity koszt

472 464,00 zł

Budowa oświetlenia ulic

Całkowity koszt

183 737,00 zł

Place zabaw w Mieście

Całkowity koszt

122 955,00 zł

Zagospodarowanie terenów miejskich

Całkowity koszt

89 376,00 zł

Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada miasta Jastrzębie-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Borynia

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Bzie

Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw położony przy SP nr 15;
Organizacja festynów;
Zakup stojaków i pokrowców na kolumny;
Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego;
Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych;
Zakup strojów ludowych dla KGW;
Zakup namiotu festynowego.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Moszczenica

Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do rzeki Szotkówki;
Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny;
Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada”.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Ruptawa-Cisówka

Remont wiaty;
Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami.

Całkowity koszt

56 213,25 zł

Skrzeczkowice

Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta.

Całkowity koszt

56 325,90 zł

Szeroka

Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul. Fredry 20;
Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
125 557 024,00 zł
Prognoza
100%
138 112 726,40 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowa placówki oświatowej
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).


Twoje podatki wrócą do Ciebie!


www.jastrzebie.pl

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.