Gmina Ożarowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
5 795
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
55 620 974,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 998 784 zł
16.18%
CIT
800 000 zł
1.44%
Podatki od nieruchomości
7 700 000 zł
13.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 315 004 zł
7.76%
Dotacje
26 292 989,76 zł
47.27%
Subwencje
5 777 104 zł
10.39%
Pozostałe dochody
1 737 093 zł
3.12%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
65 208 250,19 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 585 938,76 zł
stanowiły 44% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
44%
28 585 938,76 zł
Wydatki bieżące
56%
36 622 311,43 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 222 109,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 783 859,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 132 405,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 893 175,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 010 665,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 662 409,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 244 122,08 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 084 184,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
764 389,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
643 393,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
638 088,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
509 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
500 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 120 452,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Ożarowice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
28 585 938,76 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.38%
Infrastruktura i ochrona środowiska
44.62%
Oświata i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
15 830 929,00 zł
12 755 009,76 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy;
Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej.

Całkowity koszt
345 000,00 zł
Energia elektryczna

Energia elektryczna

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w gminie.

Całkowity koszt
13 485 100,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Zendku - dotacja dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach;
Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

Całkowity koszt
1 500 829,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów do mienia komunalnego gminy;
Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie.

Całkowity koszt
3 700 303,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową sali widowiskowej OSP;
Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
1 376 500,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice wraz z budową gminnego żłobka.

Całkowity koszt
7 504 371,76 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze.

Całkowity koszt
138 500,00 zł
Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki

Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku OSP w Pyrzowicach;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
35 335,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura i ochrona środowiska
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

345 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy;
Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej.

Energia elektryczna

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Energia elektryczna

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

13 485 100,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w gminie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 500 829,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Zendku - dotacja dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach;
Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

Oświata i sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 700 303,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów do mienia komunalnego gminy;
Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 376 500,00 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową sali widowiskowej OSP;
Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy.

Przedszkola

Całkowity koszt

7 504 371,76 zł

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice wraz z budową gminnego żłobka.

Kultura

Całkowity koszt

138 500,00 zł

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze.

Pozostałe wydatki

Całkowity koszt

35 335,00 zł

Pozostałe wydatki

Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku OSP w Pyrzowicach;
Pozostałe zadania.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.