Gmina Ożarowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
5 795
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
54 061 255,87 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 740 574 zł
18.02%
CIT
212 258,19 zł
0.39%
Podatki od nieruchomości
8 362 215,06 zł
15.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 014 939,11 zł
7.43%
Dotacje
19 818 622,98 zł
36.66%
Subwencje
5 877 233 zł
10.87%
Pozostałe dochody
6 035 413,53 zł
11.16%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
50 161 759,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 812 176,53 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
13 812 176,53 zł
Wydatki bieżące
72%
36 349 582,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 367 156,81 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 131 256,89 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 486 456,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 715 496,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 500 336,05 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 094 804,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 468 719,14 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 001 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
764 518,68 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
665 419,08 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
574 535,01 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
470 055,11 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
443 306,61 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
478 099,12 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Ożarowice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
28 585 938,76 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.38%
Infrastruktura i ochrona środowiska
44.62%
Oświata i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
15 830 929,00 zł
12 755 009,76 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy;
Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej.

Całkowity koszt
345 000,00 zł
Energia elektryczna

Energia elektryczna

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w gminie.

Całkowity koszt
13 485 100,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Zendku - dotacja dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach;
Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

Całkowity koszt
1 500 829,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów do mienia komunalnego gminy;
Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie.

Całkowity koszt
3 700 303,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową sali widowiskowej OSP;
Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
1 376 500,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice wraz z budową gminnego żłobka.

Całkowity koszt
7 504 371,76 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze.

Całkowity koszt
138 500,00 zł
Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki

Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku OSP w Pyrzowicach;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
35 335,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura i ochrona środowiska
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

345 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy;
Dotacja dla mieszkańców na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej.

Energia elektryczna

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Energia elektryczna

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

13 485 100,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w gminie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 500 829,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Zendku - dotacja dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach;
Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

Oświata i sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 700 303,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup gruntów do mienia komunalnego gminy;
Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 376 500,00 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową sali widowiskowej OSP;
Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy.

Przedszkola

Całkowity koszt

7 504 371,76 zł

Przedszkola

Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice wraz z budową gminnego żłobka.

Kultura

Całkowity koszt

138 500,00 zł

Kultura

Przebudowa amfiteatru w Niezdarze.

Pozostałe wydatki

Całkowity koszt

35 335,00 zł

Pozostałe wydatki

Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku OSP w Pyrzowicach;
Pozostałe zadania.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.