Otwock

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Otwocku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
41 884
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
283 994 841,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
72 355 903 zł
25.48%
CIT
1 414 795,73 zł
0.5%
Podatki od nieruchomości
22 013 316,36 zł
7.75%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 974 852,40 zł
10.91%
Dotacje zlecone
70 443 384,80 zł
24.8%
Dotacje na inwestycje
6 701 290,42 zł
2.36%
Pozostałe dotacje
16 622 823,15 zł
5.85%
Subwencje
31 433 686 zł
11.07%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
10 966 853 zł
3.86%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
8 157 412,85 zł
2.87%
Pozostałe dochody
12 910 523,84 zł
4.55%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
260 471 153,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 027 425,32 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
43 027 425,32 zł
Wydatki bieżące
83%
217 443 728,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
86 659 332,23 zł
Rodzina
całkowity koszt
66 160 647,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 950 802,30 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 933 144,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 382 485,54 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
11 259 420,21 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 047 073,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 533 949,79 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 948 818,24 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 557 711,35 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 262 788,71 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
954 973,89 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
719 640,90 zł
Turystyka
całkowity koszt
406 932,28 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
693 431,57 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Otwocka na rok 2021. 

04

Zadania inwestycyjne

Otwock w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
43 027 425,32 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.78%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
32.46%
Infrastruktura
12.76%
Ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
23 571 318,84 zł
13 968 607,64 zł
5 487 498,84 zł
ZGM

ZGM

 • Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM
  - 371 666,16 zł
 • Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM
  - 197 381,98 zł
Całkowity koszt
569 048,14 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup nieruchomości do zasobu gminnego
  - 1 680 621,54 zł
 • Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140
  - 1 744 656,35 zł
Całkowity koszt
3 425 277,89 zł
Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock

Całkowity koszt
5 578 962,03 zł
E-usłgi

E-usłgi

 • Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"
  - 678 046,00 zł
 • Informatyzacja w UM Otwock
  - 19 483,20 zł
Całkowity koszt
697 529,20 zł
Monitoring

Monitoring

Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego

Całkowity koszt
13 161,00 zł
Komendy Powiatowe Policji

Komendy Powiatowe Policji

Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a

Całkowity koszt
125 460,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mlądzka

Całkowity koszt
28 448,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)
  - 80 512,02 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku
  - 452 812,98 zł
 • Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6
  - 12 386,39 zł
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  - 140 574,93 zł
 • Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka
  - 865 672,68 zł
 • Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej
  - 10 904 513,24 zł
Całkowity koszt
12 456 472,24 zł
Szkoły podstawowe - zakupy

Szkoły podstawowe - zakupy

 • Zakup klimatyzacji dla SP3
  - 10 100,00 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej dla SP8
  - 11 986,35 zł
 • Zakup pieca konwekcyjnego - SP3
  - 13 999,86 zł
 • Zakup zmywarki kapturowej - SP1
  - 13 205,47 zł
 • Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej nr 7
  - 13 065,00 zł
 • Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7
  - 169 026,50 zł
Całkowity koszt
231 383,18 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka
  - 126 686,60 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w P18
  - 42 000,00 zł
 • Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15
  - 63 099,00 zł
 • Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18
  - 39 589,00 zł
Całkowity koszt
271 374,60 zł
Przedszkola - zakupy

Przedszkola - zakupy

 • Zakup zmywarki - P3
  - 13 500,00 zł
 • Zakup zmywarki - P10
  - 13 500,00 zł
 • Zakup zmywarki - P16
  - 13 500,00 zł
Całkowity koszt
40 500,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych

Całkowity koszt
23 385,16 zł
Żłobki

Żłobki

 • Zakup suszarki przemysłowej do ubrań
  - 12 000,00 zł
 • Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego
  - 38 285,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim
  - 17 500,00 zł
 • Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka
  - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
90 785,00 zł
Rodzina

Rodzina

Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi

Całkowity koszt
19 532,40 zł
Infrastruktura ogrodowa

Infrastruktura ogrodowa

Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

Całkowity koszt
127 235,86 zł
Drogi powiatowe - budowa i przebudowa

Drogi powiatowe - budowa i przebudowa

 • Przebudowa:
  - oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej
  - 122 003,70 zł
  - Ronda Sybiraków
  - 153 184,20 zł
  - Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej
  - 289 628,10 zł
Całkowity koszt
564 816,00 zł
Drogi powiatowe - projekty

Drogi powiatowe - projekty

 • Projekt:
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego
  - 14 760,00 zł
  - i budowa odwodnień na drogach powiatowych
  - 500 000,00 zł
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej
  - 14 760,00 zł
  - rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)
  - 17 220,00 zł
  - rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda
  - 60 400,00 zł
  - i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego
  - 150 000,00 zł
  - rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi
  - 9 400,00 zł
  - przebudowy ul. Powstańców Warszawy
  - 59 040,00 zł
Całkowity koszt
825 580,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej
  - 17 220,00 zł
 • Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego
  - 104 999,65 zł
 • Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza
  - 46 112,70 zł
 • Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta
  - 195 571,13 zł
 • Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową
  - 368 439,12 zł
Całkowity koszt
732 342,60 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt:
  - i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259
  - 6 765,00 zł
  - i inwestycje na drogach gminnych
  - 1 061 129,96 zł
  - i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica
  - 7 200,00 zł
  - i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi
  - 13 100,00 zł
Całkowity koszt
1 088 194,96 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Przebudowa:
  - ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej
  - 1 812 478,92 zł
  - ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny
  - 528 130,07 zł
  - ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
  - 755 232,08 zł
  - ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej
  - 296 609,35 zł
  - istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 633 457, 80 zł
 • Budowa:
  - wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską
  - 81 063,15 zł
  - ul. Poznańskiej
  - 329 023,40 zł
Całkowity koszt
4 435 994,77 zł
Drogi gminne - modernizacja

Drogi gminne - modernizacja

 • Modernizacja:
  - drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
  - 147 397,05 zł
  - ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki
  - 555 369,07 zł
Całkowity koszt
702 766,12 zł
Nakładki asfaltowe

Nakładki asfaltowe

 • Wykonanie nakładki asfaltowej:
  - w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta
  - 29 422,66 zł
  - na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej
  - 721 692,19 zł
  - ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda
  - 3 907. 256,72 zł
Całkowity koszt
4 658 371,57 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa
  - 115 806,56 zł
 • Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania
  - 46 469,40 zł
 • Zakup i montaż elementów małej architektury
  - 19 515,70 zł
Całkowity koszt
181 791,66 zł
Oświetlenie - projekty i budowa

Oświetlenie - projekty i budowa

 • Projekt:
  - przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej
  - 39 852,00 zł
  - i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego
  - 42 000,00 zł
  - przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej
  - 200 000,00 zł
  - i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego
  - 23 000,00 zł
  - i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego
  - 44 874,55 zł
  - i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej
  - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
419 726,55 zł
Oświetlenie - modernizacja i rozbudowa

Oświetlenie - modernizacja i rozbudowa

 • Modernizacja:
  - oświetlenia ulicznego
  - 17 580,00 zł
  - oświetlenia w ul. Konarskiego
  - 39 999,99 zł
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego
   - 94 207,56 zł
  Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
  - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
211 787,55 zł
OZEC

OZEC

 • Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC
  - 350 000,00 zł
 • Wkład niepieniężny (w formie aportu) do Spółki OZEC
  - 785 552,85 zł
Całkowity koszt
1 135 552,85 zł
Turystyka

Turystyka

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka
  - 49 725,71 zł
 • Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
69 725,71 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego
  - 277 590, 69 zł
 • Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
  - 2 171 338,72
 • Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej
  - 25 000,00 zł
 • Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych
  - 6 519,00 zł
Całkowity koszt
2 480 448,41 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
  - 480 243,92 zł
 • Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych
  - 24 009,60 zł
Całkowity koszt
504 253,52 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock

Całkowity koszt
449 638,43 zł
Fontanny

Fontanny

Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Wody termalne

Wody termalne

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock

Całkowity koszt
6 150,00 zł
Zadania w zakresie kultury

Zadania w zakresie kultury

 • Zakup 2 tablic memoratywnych
  - 60 000,00 zł
 • Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11
  - 91 018,90 zł
Całkowity koszt
151 018,90 zł
Pumptrack

Pumptrack

Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout

Całkowity koszt
9 758,49 zł
Park trampolin

Park trampolin

Stacja Rekreacja - Park trampolin

Całkowity koszt
4 878,51 zł
Boiska

Boiska

Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Całkowity koszt
93 267,25 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Zakup kontenerów z zapleczem sportowym

Całkowity koszt
208 070,77 zł
Leśny Park

Leśny Park

 • Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów
  - 34 281,00 zł
 • Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia
  - 38 000,00 zł
Całkowity koszt
72 281,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu
  - 32 455,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego
  - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
282 455,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
ZGM

Całkowity koszt

569 048,14 zł

ZGM

 • Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM
  - 371 666,16 zł
 • Dotacja na doposażenie grupy remontowej ZGM
  - 197 381,98 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

3 425 277,89 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup nieruchomości do zasobu gminnego
  - 1 680 621,54 zł
 • Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140
  - 1 744 656,35 zł
Obiekty użyteczności publicznej

Całkowity koszt

5 578 962,03 zł

Obiekty użyteczności publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock

E-usłgi

Całkowity koszt

697 529,20 zł

E-usłgi

 • Realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"
  - 678 046,00 zł
 • Informatyzacja w UM Otwock
  - 19 483,20 zł
Monitoring

Całkowity koszt

13 161,00 zł

Monitoring

Wykonanie monitoringu na terenie Targowiska Miejskiego

Komendy Powiatowe Policji

Całkowity koszt

125 460,00 zł

Komendy Powiatowe Policji

Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7a

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

28 448,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego przez OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mlądzka

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

12 456 472,24 zł

Szkoły Podstawowe

 • Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa nr 4)
  - 80 512,02 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku
  - 452 812,98 zł
 • Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw zewnętrznych na terenie SP6
  - 12 386,39 zł
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  - 140 574,93 zł
 • Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka
  - 865 672,68 zł
 • Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej
  - 10 904 513,24 zł
Szkoły podstawowe - zakupy

Całkowity koszt

231 383,18 zł

Szkoły podstawowe - zakupy

 • Zakup klimatyzacji dla SP3
  - 10 100,00 zł
 • Zakup maszyny czyszczącej dla SP8
  - 11 986,35 zł
 • Zakup pieca konwekcyjnego - SP3
  - 13 999,86 zł
 • Zakup zmywarki kapturowej - SP1
  - 13 205,47 zł
 • Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej nr 7
  - 13 065,00 zł
 • Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej nr 7
  - 169 026,50 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

271 374,60 zł

Przedszkola

 • Prace budowlane w Przedszkolach Miejskich na terenie miasta Otwocka
  - 126 686,60 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w P18
  - 42 000,00 zł
 • Położenie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci P15
  - 63 099,00 zł
 • Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 18
  - 39 589,00 zł
Przedszkola - zakupy

Całkowity koszt

40 500,00 zł

Przedszkola - zakupy

 • Zakup zmywarki - P3
  - 13 500,00 zł
 • Zakup zmywarki - P10
  - 13 500,00 zł
 • Zakup zmywarki - P16
  - 13 500,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

23 385,16 zł

Ochrona zdrowia

Zakup namiotów do Punktów Szczepień Powszechnych

Żłobki

Całkowity koszt

90 785,00 zł

Żłobki

 • Zakup suszarki przemysłowej do ubrań
  - 12 000,00 zł
 • Dokumentacja budowy Żłobka Miejskiego
  - 38 285,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żłobku Miejskim
  - 17 500,00 zł
 • Prace budowlane w Żłobku Miejskim na terenie miasta Otwocka
  - 25 000,00 zł
Rodzina

Całkowity koszt

19 532,40 zł

Rodzina

Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup 2 ławek z akcentami świdermajowymi z przewijakami dla rodziców z małymi dziećmi

Infrastruktura
Infrastruktura ogrodowa

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Infrastruktura ogrodowa

Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

127 235,86 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Projekt i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

Drogi powiatowe - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

564 816,00 zł

Drogi powiatowe - budowa i przebudowa

 • Przebudowa:
  - oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej
  - 122 003,70 zł
  - Ronda Sybiraków
  - 153 184,20 zł
  - Ronda im. kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej
  - 289 628,10 zł
Drogi powiatowe - projekty

Całkowity koszt

825 580,00 zł

Drogi powiatowe - projekty

 • Projekt:
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego
  - 14 760,00 zł
  - i budowa odwodnień na drogach powiatowych
  - 500 000,00 zł
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej
  - 14 760,00 zł
  - rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)
  - 17 220,00 zł
  - rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda
  - 60 400,00 zł
  - i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego
  - 150 000,00 zł
  - rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi
  - 9 400,00 zł
  - przebudowy ul. Powstańców Warszawy
  - 59 040,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

732 342,60 zł

Chodniki

 • Projekt przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej
  - 17 220,00 zł
 • Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego
  - 104 999,65 zł
 • Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza
  - 46 112,70 zł
 • Projekt i budowa utwardzonego pobocza oraz chodnika w ul. Geislera od ul. Kościuszki do ul. Kopernika oraz budowa chodnika w ul. Geislera od ul. Kopernika do ul. Reymonta
  - 195 571,13 zł
 • Przebudowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych będących własnością Miasta Otwocka pomiędzy ulicami: Sosnową a Kruczą oraz Hożą a Sosnową
  - 368 439,12 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

1 088 194,96 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt:
  - i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259
  - 6 765,00 zł
  - i inwestycje na drogach gminnych
  - 1 061 129,96 zł
  - i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica
  - 7 200,00 zł
  - i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Karczewskiej do ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi
  - 13 100,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

4 435 994,77 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Przebudowa:
  - ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do ul. Tulipanowej
  - 1 812 478,92 zł
  - ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny
  - 528 130,07 zł
  - ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
  - 755 232,08 zł
  - ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej
  - 296 609,35 zł
  - istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 633 457, 80 zł
 • Budowa:
  - wyniesionego skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Świderską
  - 81 063,15 zł
  - ul. Poznańskiej
  - 329 023,40 zł
Drogi gminne - modernizacja

Całkowity koszt

702 766,12 zł

Drogi gminne - modernizacja

 • Modernizacja:
  - drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
  - 147 397,05 zł
  - ulicy Geislera na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kościuszki
  - 555 369,07 zł
Nakładki asfaltowe

Całkowity koszt

4 658 371,57 zł

Nakładki asfaltowe

 • Wykonanie nakładki asfaltowej:
  - w ul. Geislera na odc. od ul. Kościuszki do ul. Reymonta
  - 29 422,66 zł
  - na ulicach dojazdowych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej oraz do Centrum Origin Otwock przy ul. Bernardyńskiej
  - 721 692,19 zł
  - ulice: Górecka, Nadrzeczna, Lelewela, Tysiąclecia (od Kąpielowej do Chrobrego), Sokola, Grzybowa, Letnia, Łukasińskiego (od Batorego do Przewoskiej), Witkacego (od Przewoskiej do Okrzei), Mazurska, Kwiatowa, Boczna, Wesoła, Spartańska, Wiśniowa, Odyniecka, Laskowa od ul. Majowej do nr 19, Goldflama od Słowackiego do Reymonta, Reymonta od Dłuskiego do nowego ronda
  - 3 907. 256,72 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

181 791,66 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej oraz ul. Prusa
  - 115 806,56 zł
 • Zakup 2 parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania
  - 46 469,40 zł
 • Zakup i montaż elementów małej architektury
  - 19 515,70 zł
Oświetlenie - projekty i budowa

Całkowity koszt

419 726,55 zł

Oświetlenie - projekty i budowa

 • Projekt:
  - przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Wawerskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej
  - 39 852,00 zł
  - i budowa doświetlenia przejść dla pieszych, drzew oraz herbu u zbiegu ulic Andriollego i Poniatowskiego
  - 42 000,00 zł
  - przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej
  - 200 000,00 zł
  - i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Witkacego
  - 23 000,00 zł
  - i budowa przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy przy ul. Andriollego
  - 44 874,55 zł
  - i budowa brakującej linii oświetlenia ulicznego w ul. Szlacheckiej
  - 70 000,00 zł
Oświetlenie - modernizacja i rozbudowa

Całkowity koszt

211 787,55 zł

Oświetlenie - modernizacja i rozbudowa

 • Modernizacja:
  - oświetlenia ulicznego
  - 17 580,00 zł
  - oświetlenia w ul. Konarskiego
  - 39 999,99 zł
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.: w ul. Mickiewicza; w ul. Laskowej (od istniejącego oświetlenia do ul. Wyszyńskiego); w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej); w ul. Nowej i Rakowej; w ul. Karczewskiej, ul. Hożej i ul. Andriollego
   - 94 207,56 zł
  Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
  - 60 000,00 zł
Ochrona środowiska, sport i kultura
OZEC

Całkowity koszt

1 135 552,85 zł

OZEC

 • Zwiększenie kapitału w Spółce OZEC
  - 350 000,00 zł
 • Wkład niepieniężny (w formie aportu) do Spółki OZEC
  - 785 552,85 zł
Turystyka

Całkowity koszt

69 725,71 zł

Turystyka

 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka
  - 49 725,71 zł
 • Wykonanie pomostów przystani do wodowania i cumowania kajaków
  - 20 000,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

2 480 448,41 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie zieleni w mieście, w tym m.in. na rondach: Sybiraków, Herberta i Migdalskiego
  - 277 590, 69 zł
 • Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku
  - 2 171 338,72
 • Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tzw. zielonej galerii edukacyjnej
  - 25 000,00 zł
 • Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych
  - 6 519,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

504 253,52 zł

Ochrona powietrza

 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
  - 480 243,92 zł
 • Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka - zakup drona wspomagającego kontrole palenisk domowych
  - 24 009,60 zł
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

449 638,43 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock

Fontanny

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Fontanny

Projekt i budowa podświetlenia fontanny w centrum oraz drzew przy ul. Karczewskiej

Wody termalne

Całkowity koszt

6 150,00 zł

Wody termalne

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock

Zadania w zakresie kultury

Całkowity koszt

151 018,90 zł

Zadania w zakresie kultury

 • Zakup 2 tablic memoratywnych
  - 60 000,00 zł
 • Dokumentacja techniczna z wykorzystaniem samolotu TS-11
  - 91 018,90 zł
Pumptrack

Całkowity koszt

9 758,49 zł

Pumptrack

Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout

Park trampolin

Całkowity koszt

4 878,51 zł

Park trampolin

Stacja Rekreacja - Park trampolin

Boiska

Całkowity koszt

93 267,25 zł

Boiska

Budowa boiska piaszczystego do beach soccera oraz ścianki piłkarsko/tenisowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

208 070,77 zł

Obiekty sportowe

Zakup kontenerów z zapleczem sportowym

Leśny Park

Całkowity koszt

72 281,00 zł

Leśny Park

 • Leśny Park Wiejska - budowa wybiegu dla psów
  - 34 281,00 zł
 • Leśny Park Wiejska - rozbudowa oświetlenia
  - 38 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

282 455,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby eko-patrolu
  - 32 455,00 zł
 • Zakup oświetlenia świątecznego
  - 250 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Otwocku rozliczyło tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
72 355 903,00 zł
Prognoza
100%
85 124 591,76 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 30 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 22 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Otwocku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Otwock (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.