Gmina Maszewo

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Maszewo.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
8 348
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
49 633 236,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 077 270 zł
12.24%
CIT
117 583,47 zł
0.24%
Podatki od nieruchomości
3 616 425,61 zł
7.29%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 393 863,07 zł
10.87%
Dotacje
19 017 947,91 zł
38.32%
Subwencje
14 415 300 zł
29.04%
Pozostałe dochody
994 846,86 zł
2.0%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
45 539 709,80 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 412 618,08 zł
stanowiły 7% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
7%
3 412 618,08 zł
Wydatki bieżące
93%
42 127 091,72 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 775 664,38 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 123 891,74 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 201 811,14 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 583 735,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 973 662,86 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
491 484,31 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 104 076,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 609 833,46 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
868 076,35 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
424 924,30 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
183 408,83 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
725 584,07 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 013 650,01 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
459 906,73 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Maszewo za rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Maszewo w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
3 412 618,08 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.78%
Infrastruktura
42.22%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 971 730,77 zł
1 440 887,31 zł
Transport i łączność

Transport i łączność

Zakup radarów ograniczających prędkośc - 8 sztuk;
Przebudowa drogi w miejscowosci Mieszkowo łączacej Mieszkowo z Maszewem -I etap;
Dofinansowanie zadania z funduszu rozwoju dróg ( dofinansowanie 489 903,46, wkład własny 516 506,52 zł).

Całkowity koszt
1 119 569,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup 2 sztuk kosiarek -traktorki do miejsowości Darż i Dobrosławiec;
Dokumentacja projektowa dla skate parku;
Zakup lamp solarnych w gminie;
Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Bielice;
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie;
Zakup ciągnika do Zakładu Komunalnego w Maszewie;
Budowa wiaty w miejscowości Bagna, Darż i Mokre;
Zakup wozu asenizacyjnego w ramach środków RFIL;
Dotacja dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie scieków.

Całkowity koszt
852 160,79 zł
Sport

Sport

Budowa bieżni do skoku w dal na stadionie w Maszewie;
Zakup elementów siłowni zewnetrznej w miejscowości Przemocze;
Budowa hali sportowej w Maszewie - umowa faktoring.

Całkowity koszt
452 603,08 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zakup projektu na potrzeby remontu wymiany dachu i remontu pomieszeń w szkole podstawowej w Maszewie;
Labolatorium przyszłości w szkole podsawowej w Dębicach;
Labolatorium przyszłości w szkole podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim.

Całkowity koszt
285 182,23 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup projektu koncepcji przebudowy remizy OSPw miejscowości Nastazin;
Dotacja smochód osobowy KPPSP w Goleniowie;
Dotacja na zakup samochódu specjalistycznego dla OSP Przemocze.

Całkowity koszt
283 534,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Wydatki niewygasające- Klub seniora.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Wydatki niewygasające - Projekt budowy ścieżki rowerowej Maszewo- Bęczno.

Całkowity koszt
149 568,00 zł
Kultura

Kultura

Dotacja na kościół w Bielicach;
Dotacja kościół w Maszewie.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Transport i łączność

Całkowity koszt

1 119 569,98 zł

Transport i łączność

Zakup radarów ograniczających prędkośc - 8 sztuk;
Przebudowa drogi w miejscowosci Mieszkowo łączacej Mieszkowo z Maszewem -I etap;
Dofinansowanie zadania z funduszu rozwoju dróg ( dofinansowanie 489 903,46, wkład własny 516 506,52 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

852 160,79 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup 2 sztuk kosiarek -traktorki do miejsowości Darż i Dobrosławiec;
Dokumentacja projektowa dla skate parku;
Zakup lamp solarnych w gminie;
Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Bielice;
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie;
Zakup ciągnika do Zakładu Komunalnego w Maszewie;
Budowa wiaty w miejscowości Bagna, Darż i Mokre;
Zakup wozu asenizacyjnego w ramach środków RFIL;
Dotacja dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie scieków.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Sport

Całkowity koszt

452 603,08 zł

Sport

Budowa bieżni do skoku w dal na stadionie w Maszewie;
Zakup elementów siłowni zewnetrznej w miejscowości Przemocze;
Budowa hali sportowej w Maszewie - umowa faktoring.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

285 182,23 zł

Szkoły podstawowe

Zakup projektu na potrzeby remontu wymiany dachu i remontu pomieszeń w szkole podstawowej w Maszewie;
Labolatorium przyszłości w szkole podsawowej w Dębicach;
Labolatorium przyszłości w szkole podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

283 534,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup projektu koncepcji przebudowy remizy OSPw miejscowości Nastazin;
Dotacja smochód osobowy KPPSP w Goleniowie;
Dotacja na zakup samochódu specjalistycznego dla OSP Przemocze.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Pomoc społeczna

Wydatki niewygasające- Klub seniora.

Turystyka

Całkowity koszt

149 568,00 zł

Turystyka

Wydatki niewygasające - Projekt budowy ścieżki rowerowej Maszewo- Bęczno.

Kultura

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Kultura

Dotacja na kościół w Bielicach;
Dotacja kościół w Maszewie.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Maszewo rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
6 077 270,00 zł
Prognoza
100%
6 752 522,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Gminie Maszewo?

Jesteśmy z Ciebie dumni!

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg, czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miejscowość w  gminie Maszewo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.