Żyrardów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
37 644
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
226 868 821,43 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
48 083 614 zł
21.19%
CIT
2 880 000 zł
1.27%
Podatki od nieruchomości
16 493 000 zł
7.27%
Inne Podatki Lokalne
13 397 560 zł
5.91%
Dotacje
76 959 022,71 zł
33.92%
Subwencje
35 724 629 zł
15.75%
Pozostałe dochody
33 330 995,72 zł
14.69%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
239 032 598,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 861 422,69 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
52 861 422,69 zł
Wydatki bieżące
78%
186 171 176,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
58 114 667,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
43 488 268,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 171 857,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 888 767,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 100 609,45 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 152 038,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 646 534,94 zł
Rodzina
całkowity koszt
36 464 511,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 560 736,93 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 144 500,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 064 080,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 626 435,08 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
890 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
239 032 598,86 zł

Źródło: Zmiany do uchwały budżetowej Miasta Żyrardów na rok 2019 z dnia 30.06.2019r. 

04

Zadania inwestycyjne

Żyrardów w 2019 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
9 474 950,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.05%
Infrastruktura duża
19.95%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
7 584 950,00 zł
1 890 000,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
 Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

Całkowity koszt
77 200,00 zł

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej, Emilii Plater, Olszowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


Całkowity koszt
5 126 800,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


Całkowity koszt
658 700,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium;
Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania.


Całkowity koszt
1 722 250,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów;
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waszyńskiego 1.


Całkowity koszt
1 850 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

77 200,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
 Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

Całkowity koszt

5 126 800,00 zł

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej, Emilii Plater, Olszowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


Całkowity koszt

658 700,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


Całkowity koszt

1 722 250,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium;
Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania.


Infrastruktura mała

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

Całkowity koszt

1 850 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów;
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waszyńskiego 1.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
48 083 614,00 zł
Prognoza
100%
52 634 763,12 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Większe bezpieczeństwo
+ 8
dodatkowych patroli mieszanych
Oświetlenie miejskie
+ 20
nowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Organizacja wydarzeń kulturalnych
+ 10
dodatkowych wydarzeń lokalnych
Monitoring miejski
+ 10
kamer monitoringu
Dla kierowców
+ 7
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.