Żyrardów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
37 644
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
224 549 710,67 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
48 083 614 zł
21.41%
CIT
CIT
2 400 000 zł
1.07%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
16 293 000 zł
7.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
13 366 260 zł
5.95%
Dotacje
Dotacje
76 417 416,74 zł
34.03%
Subwencje
Subwencje
35 724 629 zł
15.91%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
32 264 790,93 zł
14.37%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
236 713 488,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 726 672,69 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
52 726 672,69 zł
Wydatki bieżące
78%
183 986 815,41 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 882 519,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
43 018 809,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 231 416,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 823 512,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 085 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 751 038,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 488 444,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 460 911,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 771 236,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 144 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 879 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 626 435,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
890 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 660 090,00 zł

Źródło: Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16.05.2019 r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 882 519,24 zł
Wydatki bieżące
52 165 932,71 zł
Wydatki inwestycyjne
5 716 586,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
43 018 809,43 zł
Wydatki bieżące
22 039 860,11 zł
Wydatki inwestycyjne
20 978 949,32 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 231 416,39 zł
Wydatki bieżące
13 109 117,38 zł
Wydatki inwestycyjne
14 122 299,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 823 512,03 zł
Wydatki bieżące
15 823 512,03 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 085 275,00 zł
Wydatki bieżące
2 825 275,00 zł
Wydatki inwestycyjne
260 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 751 038,00 zł
Wydatki bieżące
2 151 038,00 zł
Wydatki inwestycyjne
600 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 488 444,94 zł
Wydatki bieżące
9 426 009,51 zł
Wydatki inwestycyjne
62 435,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 460 911,00 zł
Wydatki bieżące
36 460 911,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 771 236,93 zł
Wydatki bieżące
14 840 560,71 zł
Wydatki inwestycyjne
9 930 676,22 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 144 500,00 zł
Wydatki bieżące
5 955 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
188 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 879 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 218 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
660 800,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 626 435,08 zł
Wydatki bieżące
2 626 435,08 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
890 000,00 zł
Wydatki bieżące
890 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 660 090,00 zł
Wydatki bieżące
1 453 863,88 zł
Wydatki inwestycyjne
206 226,18 zł
Wydatki bieżące
21 638 081,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 000,00 zł
Szkoły podstawowe
21 650 081,00 zł
Wydatki bieżące
14 528 950,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 704 586,53 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
20 233 536,53 zł
Wydatki bieżące
1 490 129,00 zł
Gimnazja
1 490 129,00 zł
Wydatki bieżące
7 572 861,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 572 861,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 978 833,63 zł
Licea ogólnokształcące
3 978 833,63 zł
Wydatki bieżące
204 455,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
204 455,00 zł
Wydatki bieżące
2 552 623,08 zł
Pozostała działalność
2 552 623,08 zł
Wydatki bieżące
16 977 435,11 zł
Wydatki inwestycyjne
20 978 949,32 zł
Drogi publiczne gminne
37 956 384,43 zł
Wydatki bieżące
4 147 425,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 147 425,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z powiatu
Drogi publiczne powiatowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Pozostała działalność
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 361 539,18 zł
Wydatki inwestycyjne
6 728 067,54 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
17 089 606,72 zł
Wydatki bieżące
2 682 126,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 344 231,47 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
10 026 357,47 zł
Wydatki bieżące
65 452,20 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Pozostała działalność
115 452,20 zł
Wydatki bieżące
12 625 748,79 zł
Urzędy gmin
12 625 748,79 zł
Wydatki bieżące
967 470,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
967 470,00 zł
Wydatki bieżące
619 391,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
619 391,00 zł
Wydatki bieżące
347 271,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
347 271,00 zł
Wydatki bieżące
294 640,00 zł
Rady gmin
294 640,00 zł
Wydatki bieżące
968 991,24 zł
Pozostała działalność
968 991,24 zł
Wydatki bieżące
2 669 360,00 zł
Straż gminna
2 669 360,00 zł
Wydatki bieżące
107 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
307 600,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 315,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Pozostała działalność
48 315,00 zł
Wydatki bieżące
1 493 750,00 zł
Świetlice szkolne
1 493 750,00 zł
Wydatki bieżące
490 952,00 zł
Wydatki inwestycyjne
600 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 090 952,00 zł
Wydatki bieżące
164 552,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
164 552,00 zł
Wydatki bieżące
1 784,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 784,00 zł
Wydatki bieżące
2 128 461,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 128 461,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 704 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 704 000,00 zł
Wydatki bieżące
936 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
936 000,00 zł
Wydatki bieżące
912 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
912 000,00 zł
Wydatki bieżące
745 600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
745 600,00 zł
Wydatki bieżące
547 848,51 zł
Wydatki inwestycyjne
62 435,43 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
610 283,94 zł
Wydatki bieżące
180 800,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
180 800,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zapobieganie i zwalczanie AIDS, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
271 300,00 zł
Wydatki bieżące
21 439 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
21 439 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 030 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 030 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 053 860,00 zł
Wspieranie rodziny
1 053 860,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Rodziny zastępcze
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
213 300,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
213 300,00 zł
Wydatki bieżące
97 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
97 000,00 zł
Wydatki bieżące
26 700,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
26 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 051,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 051,00 zł
Wydatki bieżące
948 288,56 zł
Wydatki inwestycyjne
8 669 976,22 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 618 264,78 zł
Wydatki bieżące
9 431 880,69 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
9 431 880,69 zł
Wydatki bieżące
1 070 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
860 700,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 930 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 530 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 530 000,00 zł
Wydatki bieżące
710 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
710 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
451 000,00 zł
Wydatki bieżące
251 525,74 zł
Schroniska dla zwierząt
251 525,74 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
682 865,72 zł
Pozostała działalność
682 865,72 zł
Wydatki bieżące
2 750 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 750 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Biblioteki
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
770 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
188 700,00 zł
Muzea
959 100,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 024 400,00 zł
Pozostała działalność
1 024 400,00 zł
Wydatki bieżące
3 155 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
660 800,00 zł
Obiekty sportowe
3 815 800,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 500,00 zł
Pozostała działalność
63 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 109 783,99 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 109 783,99 zł
Wydatki bieżące
516 651,09 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
516 651,09 zł
Wydatki bieżące
790 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
790 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
798 885,88 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
798 885,88 zł
Wydatki bieżące
498 710,00 zł
Wydatki inwestycyjne
181 226,18 zł
Działalność usługowa
679 936,18 zł
Wydatki bieżące
102 720,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 000,00 zł
Turystyka
127 720,00 zł
Wydatki bieżące
53 428,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
53 428,00 zł
Wydatki bieżące
120,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
120,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żyrardów w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
9 086 200,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
78.76%
Infrastruktura duża
21.24%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
7 156 200,00 zł
1 930 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EOk6ySZ.jpg

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

Całkowity koszt
119 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_J3W1OU8.jpg

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Emilii Plater, Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


Całkowity koszt
4 700 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_SHXZs4M.jpg

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


Całkowity koszt
545 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski_8hmbkMj.jpg

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium.


Całkowity koszt
1 791 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_6FyBTFU.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie;
Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

Całkowity koszt
240 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_sFemZhK.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów.


Całkowity koszt
1 690 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EOk6ySZ.jpg

Całkowity koszt

119 000,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_J3W1OU8.jpg

Całkowity koszt

4 700 000,00 zł

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Emilii Plater, Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_SHXZs4M.jpg

Całkowity koszt

545 700,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski_8hmbkMj.jpg

Całkowity koszt

1 791 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_6FyBTFU.jpg

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie;
Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_sFemZhK.jpg

Całkowity koszt

1 690 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
48 083 614,00 zł
Prognoza
100%
52 634 763,12 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 8
Większe bezpieczeństwo
+ 8
dodatkowych patroli mieszanych
+ 20
Oświetlenie miejskie
+ 20
nowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Organizacja wydarzeń kulturalnych
+ 10
dodatkowych wydarzeń lokalnych
+ 10
Monitoring miejski
+ 10
kamer monitoringu
+ 7
Dla kierowców
+ 7
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.