Żyrardów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
37 644
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
226 868 821,43 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
48 083 614 zł
21.19%
CIT
CIT
2 880 000 zł
1.27%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
16 493 000 zł
7.27%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
13 397 560 zł
5.91%
Dotacje
Dotacje
76 959 022,71 zł
33.92%
Subwencje
Subwencje
35 724 629 zł
15.75%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
33 330 995,72 zł
14.69%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
239 032 598,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 861 422,69 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
52 861 422,69 zł
Wydatki bieżące
78%
186 171 176,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
58 114 667,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
43 488 268,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 171 857,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 888 767,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 100 609,45 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 152 038,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 646 534,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 464 511,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 560 736,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 144 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 064 080,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 626 435,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
890 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
239 032 598,86 zł

Źródło: Zmiany do uchwały budżetowej Miasta Żyrardów na rok 2019 z dnia 30.06.2019r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
58 114 667,85 zł
Wydatki bieżące
52 398 081,32 zł
Wydatki majątkowe
5 716 586,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
43 488 268,87 zł
Wydatki bieżące
22 109 319,55 zł
Wydatki majątkowe
21 378 949,32 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 171 857,39 zł
Wydatki bieżące
13 889 558,38 zł
Wydatki majątkowe
14 282 299,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 888 767,59 zł
Wydatki bieżące
15 858 017,59 zł
Wydatki majątkowe
30 750,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 100 609,45 zł
Wydatki bieżące
2 840 609,45 zł
Wydatki majątkowe
260 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 152 038,00 zł
Wydatki bieżące
2 151 038,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 646 534,94 zł
Wydatki bieżące
9 584 099,51 zł
Wydatki majątkowe
62 435,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 464 511,00 zł
Wydatki bieżące
36 464 511,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 560 736,93 zł
Wydatki bieżące
15 487 060,71 zł
Wydatki majątkowe
10 073 676,22 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 144 500,00 zł
Wydatki bieżące
5 955 800,00 zł
Wydatki majątkowe
188 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 064 080,00 zł
Wydatki bieżące
4 403 280,00 zł
Wydatki majątkowe
660 800,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_epCIaGC.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 626 435,08 zł
Wydatki bieżące
2 626 435,08 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
890 000,00 zł
Wydatki bieżące
890 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
239 032 598,86 zł
Wydatki bieżące
1 513 365,58 zł
Wydatki majątkowe
206 226,18 zł
Wydatki bieżące
21 669 381,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Szkoły podstawowe
21 681 381,00 zł
Wydatki bieżące
14 548 423,61 zł
Wydatki majątkowe
5 704 586,53 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
20 253 010,14 zł
Wydatki bieżące
1 493 133,00 zł
Gimnazja
1 493 133,00 zł
Wydatki bieżące
7 573 061,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 573 061,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 978 829,63 zł
Licea ogólnokształcące
3 978 829,63 zł
Wydatki bieżące
201 132,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
201 132,00 zł
Wydatki bieżące
184 998,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
184 998,00 zł
Wydatki bieżące
2 549 123,08 zł
Pozostała działalność
2 549 123,08 zł
Wydatki bieżące
17 046 894,55 zł
Wydatki majątkowe
21 378 949,32 zł
Drogi publiczne gminne
38 425 843,87 zł
Wydatki bieżące
4 147 425,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 147 425,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z powiatu
Drogi publiczne powiatowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Pozostała działalność
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 141 980,18 zł
Wydatki majątkowe
6 728 067,54 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
17 870 047,72 zł
Wydatki bieżące
2 682 126,00 zł
Wydatki majątkowe
7 504 231,47 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
10 186 357,47 zł
Wydatki bieżące
65 452,20 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
115 452,20 zł
Wydatki bieżące
12 625 748,79 zł
Wydatki majątkowe
30 750,00 zł
Urzędy gmin
12 656 498,79 zł
Wydatki bieżące
967 470,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
967 470,00 zł
Wydatki bieżące
619 391,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
619 391,00 zł
Wydatki bieżące
347 271,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
347 271,00 zł
Wydatki bieżące
294 640,00 zł
Rady gmin
294 640,00 zł
Wydatki bieżące
1 003 496,80 zł
Pozostała działalność
1 003 496,80 zł
Wydatki bieżące
2 676 694,45 zł
Straż gminna
2 676 694,45 zł
Wydatki bieżące
107 600,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
307 600,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Obrona cywilna
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 315,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Pozostała działalność
48 315,00 zł
Wydatki bieżące
1 493 750,00 zł
Świetlice szkolne
1 493 750,00 zł
Wydatki bieżące
490 952,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
491 952,00 zł
Wydatki bieżące
164 552,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
164 552,00 zł
Wydatki bieżące
1 784,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 784,00 zł
Wydatki bieżące
2 128 761,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 128 761,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 704 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 704 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 067 200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
1 067 200,00 zł
Wydatki bieżące
912 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
912 000,00 zł
Wydatki bieżące
745 600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
745 600,00 zł
Wydatki bieżące
547 848,51 zł
Wydatki majątkowe
62 435,43 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
610 283,94 zł
Wydatki bieżące
207 390,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
207 390,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zapobieganie i zwalczanie AIDS, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
271 300,00 zł
Wydatki bieżące
21 439 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
21 439 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 030 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 030 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 053 860,00 zł
Wspieranie rodziny
1 053 860,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Rodziny zastępcze
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
216 300,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
216 300,00 zł
Wydatki bieżące
97 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
97 000,00 zł
Wydatki bieżące
26 700,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
26 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 651,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 651,00 zł
Wydatki bieżące
933 288,56 zł
Wydatki majątkowe
8 699 976,22 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 633 264,78 zł
Wydatki bieżące
9 431 880,69 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
9 431 880,69 zł
Wydatki bieżące
1 070 000,00 zł
Wydatki majątkowe
973 700,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 043 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 133 300,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 133 300,00 zł
Wydatki bieżące
710 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
710 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
451 000,00 zł
Wydatki bieżące
251 525,74 zł
Schroniska dla zwierząt
251 525,74 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 800,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
16 800,00 zł
Wydatki bieżące
739 265,72 zł
Pozostała działalność
739 265,72 zł
Wydatki bieżące
3 050 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Biblioteki
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
770 400,00 zł
Wydatki majątkowe
188 700,00 zł
Muzea
959 100,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
724 400,00 zł
Pozostała działalność
724 400,00 zł
Wydatki bieżące
3 331 280,00 zł
Wydatki majątkowe
660 800,00 zł
Obiekty sportowe
3 992 080,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
72 000,00 zł
Pozostała działalność
72 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 109 783,99 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 109 783,99 zł
Wydatki bieżące
516 651,09 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
516 651,09 zł
Wydatki bieżące
790 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
790 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
777 654,46 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 719 591,00 zł
Wydatki bieżące
498 710,00 zł
Wydatki majątkowe
181 226,18 zł
Działalność usługowa
679 936,18 zł
Wydatki bieżące
102 720,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Turystyka
127 720,00 zł
Wydatki bieżące
133 828,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
133 828,00 zł
Wydatki bieżące
453,12 zł
Rolnictwo i łowiectwo
453,12 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żyrardów w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
9 474 950,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.05%
Infrastruktura duża
19.95%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
7 584 950,00 zł
1 890 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EOk6ySZ.jpg

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
 Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

Całkowity koszt
77 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_J3W1OU8.jpg

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej, Emilii Plater, Olszowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


Całkowity koszt
5 126 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_SHXZs4M.jpg

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


Całkowity koszt
658 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski_8hmbkMj.jpg

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium;
Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania.


Całkowity koszt
1 722 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_6FyBTFU.jpg

Bezpieczeństwo

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_sFemZhK.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów;
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waszyńskiego 1.


Całkowity koszt
1 850 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EOk6ySZ.jpg

Całkowity koszt

77 200,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego;
Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i
 Jedź - etap III.  Jedź - etap III.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_J3W1OU8.jpg

Całkowity koszt

5 126 800,00 zł

Budowa dróg i ulic

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic;
Przebudowa ulic: Gen.T.Bora Komorowskiego, Olsztyńskiej, Władysława Choińskiego, Wypoczynkowej, Ziołowej, Emilii Plater, Olszowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_SHXZs4M.jpg

Całkowity koszt

658 700,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga;
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila;
Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów;
Doświetlenie przejść dla pieszych;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, ul. Kościuszki, ul. Prosta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski_8hmbkMj.jpg

Całkowity koszt

1 722 250,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila i Filipa de Girarda;
Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP;
Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7;
Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku;
Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta;
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium;
Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_6FyBTFU.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74;
Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ul. Waszyńskiego a ul. Narutowicza.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_sFemZhK.jpg

Całkowity koszt

1 850 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Szpitalna 3;
Termomodernizacja budynków gminnych;
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów;
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waszyńskiego 1.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
48 083 614,00 zł
Prognoza
100%
52 634 763,12 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 8
Większe bezpieczeństwo
+ 8
dodatkowych patroli mieszanych
+ 20
Oświetlenie miejskie
+ 20
nowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Organizacja wydarzeń kulturalnych
+ 10
dodatkowych wydarzeń lokalnych
+ 10
Monitoring miejski
+ 10
kamer monitoringu
+ 7
Dla kierowców
+ 7
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.