Wschowa

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wschowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
20 407
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
106 833 970,02 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.51%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
16 569 176 zł
15.51%
CIT
1 075 877,41 zł
1.01%
Dotacje
38 493 063,38 zł
36.03%
Subwencje
24 760 181 zł
23.18%
Środki na dofinansowanie zadań
683 104,21 zł
0.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 266 515,65 zł
4.93%
Podatki od nieruchomości
10 472 446,45 zł
9.8%
Pozostałe dochody
9 513 605,92 zł
8.91%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
97 850 517,78 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 573 861,46 zł
stanowiły 5% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
5%
4 573 861,46 zł
Wydatki bieżące
95%
93 276 656,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 106 623,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 623 393,02 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 701 311,94 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 570 608,21 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 688 021,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 681 819,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 975 334,56 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 121 510,48 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 203 946,53 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 118 573,10 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 016 891,34 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
703 474,92 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
555 207,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
500 302,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
283 500,71 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu  Miasta i Gminy Wschowa za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Wschowa w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
4 573 861,46 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.37%
Oświata, sprawy społeczne i bezpieczeństwo
34.48%
Infrastruktura drogowa i komunalna
26.15%
Kultura i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
1 800 711,88 zł
1 576 874,47 zł
1 196 275,11 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa;
 • Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we Wschowie;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy;
 • Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie;
 • Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie;
 • Utworzenie Dziennego Domu " Senior+" we Wschowie;
 • Zakup serwera na potrzeby rozliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie dlużników alimentacyjnych.
Całkowity koszt
852 663,08 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni;
 • Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie;
 • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie (projekt);
 • Modernizacja łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie.
Całkowity koszt
246 953,29 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego;
 • Roboty instalacyjne w budynku remizy strażackiej w Osowej Sieni;
 • Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach;
 • Utwardzenie placu przy remizie OSP w Konradowie;
 • Dotacja celowa dla OSP Osowa Sień na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni;
 • Zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie;
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Całkowity koszt
701 095,51 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100m;
 • Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej;
 • Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie.
Całkowity koszt
80 962,46 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej.

Całkowity koszt
25 331,27 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia.

Całkowity koszt
40 590,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice

Całkowity koszt
23 370,00 zł
Termomodernizacja

Termomodernizacja

 • Modernizacja - ocieplenie ściany budynku przy ul. Generała J. Bema 6 we Wschowie;
 • Wymiana pieca c. o. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
Całkowity koszt
131 563,06 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

 • Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa;
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy.
Całkowity koszt
32 964,00 zł
Informatyzacja

Informatyzacja

 • Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o moduł iGeoPlan;
 • Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Całkowity koszt
69 037,18 zł
Pozostałe

Pozostałe

 • Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.
 • Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości ;
 • Wkład pieniężny dla Spółki ZUK WSCHOWA Spółka z o. o. z siedzibą we Wschowie;
 • Projekt i budowa dwóch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Wschowa.
Całkowity koszt
1 173 056,50 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Renowacja fontann miejskich;
 • Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich;
 • Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka.
Całkowity koszt
87 990,00 zł
Sale wiejskie

Sale wiejskie

 • Budowa sali wiejskiej w Kandlewie;
 • Elewacja sali wiejskiej w Łysinach;
 • Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu;
 • Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy;
 • Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi;
 • Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni;
 • Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Hetmanicach;
 • Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu.
Całkowity koszt
180 052,17 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych

Całkowity koszt
2 500,00 zł
Infrastruktura sportowa

Infrastruktura sportowa

 • Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym;
 • Montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy;
 • Przebudowa boiska w Przyczynie Górnej;
 • Wykonanie nawodnienia murawy na boisku sportowym w Siedlnicy;
 • Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie.
Całkowity koszt
912 630,44 zł
Turystyka

Turystyka

Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków.

Całkowity koszt
13 102,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i bezpieczeństwo
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

852 663,08 zł

Pomoc społeczna

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa;
 • Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we Wschowie;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy;
 • Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie;
 • Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie;
 • Utworzenie Dziennego Domu " Senior+" we Wschowie;
 • Zakup serwera na potrzeby rozliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie dlużników alimentacyjnych.
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

246 953,29 zł

Placówki oświatowe

 • Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni;
 • Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie;
 • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie (projekt);
 • Modernizacja łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

701 095,51 zł

Bezpieczeństwo

 • Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej;
 • Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego;
 • Roboty instalacyjne w budynku remizy strażackiej w Osowej Sieni;
 • Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach;
 • Utwardzenie placu przy remizie OSP w Konradowie;
 • Dotacja celowa dla OSP Osowa Sień na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni;
 • Zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie;
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Infrastruktura drogowa i komunalna
Drogi gminne

Całkowity koszt

80 962,46 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100m;
 • Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej;
 • Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie.
Budowa chodników

Całkowity koszt

25 331,27 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

40 590,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

23 370,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice

Termomodernizacja

Całkowity koszt

131 563,06 zł

Termomodernizacja

 • Modernizacja - ocieplenie ściany budynku przy ul. Generała J. Bema 6 we Wschowie;
 • Wymiana pieca c. o. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

32 964,00 zł

Oświetlenie uliczne

 • Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa;
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy.
Informatyzacja

Całkowity koszt

69 037,18 zł

Informatyzacja

 • Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o moduł iGeoPlan;
 • Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Pozostałe

Całkowity koszt

1 173 056,50 zł

Pozostałe

 • Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.
 • Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości ;
 • Wkład pieniężny dla Spółki ZUK WSCHOWA Spółka z o. o. z siedzibą we Wschowie;
 • Projekt i budowa dwóch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Wschowa.
Kultura i rekreacja
Tereny zielone

Całkowity koszt

87 990,00 zł

Tereny zielone

 • Renowacja fontann miejskich;
 • Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich;
 • Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka.
Sale wiejskie

Całkowity koszt

180 052,17 zł

Sale wiejskie

 • Budowa sali wiejskiej w Kandlewie;
 • Elewacja sali wiejskiej w Łysinach;
 • Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu;
 • Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy;
 • Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi;
 • Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni;
 • Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Hetmanicach;
 • Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu.
Obiekty kultury

Całkowity koszt

2 500,00 zł

Obiekty kultury

Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych

Infrastruktura sportowa

Całkowity koszt

912 630,44 zł

Infrastruktura sportowa

 • Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym;
 • Montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy;
 • Przebudowa boiska w Przyczynie Górnej;
 • Wykonanie nawodnienia murawy na boisku sportowym w Siedlnicy;
 • Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie.
Turystyka

Całkowity koszt

13 102,50 zł

Turystyka

Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wschowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 569 176,00 zł
Prognoza
100%
18 228 748,39 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wschowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wschowę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.