Wschowa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wschowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
20 435
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
101 875 893,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.03%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
15 307 353 zł
15.03%
CIT
1 000 000 zł
0.98%
Podatki od nieruchomości
10 400 000 zł
10.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 947 124 zł
4.86%
Dotacje
39 257 057,72 zł
38.53%
Subwencje
24 746 525 zł
24.29%
Pozostałe dochody
6 217 833,35 zł
6.1%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 750 830,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 856 574,05 zł
stanowiły 6% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
6%
5 856 574,05 zł
Wydatki bieżące
94%
96 894 256,44 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 749 871,81 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 867 938,76 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 716 958,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 942 551,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 241 902,31 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 833 600,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 808 537,27 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
743 771,60 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 406 260,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
869 264,46 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
557 522,91 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 249 140,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 173 203,88 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
331 008,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
494 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
765 300,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok ze zmianami. Stan na 18.X.2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Wschowa w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
5 856 574,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.62%
Infrastruktura drogowa i komunalna
32.76%
Oświata, sprawy społeczne i bezpieczeństwo
23.62%
Kultura i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
2 554 393,10 zł
1 918 567,50 zł
1 383 613,45 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemyslowo - usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100m;
Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej;
Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte;
Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej.

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Parkometry

Parkometry

Zakup parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania;

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice;
Budowa szaletów miejskich.

Całkowity koszt
616 000,00 zł
Termomodernizacja

Termomodernizacja

Modernizacja - ocieplenie ściany budynku przy ul. Generała J. Bema 6 we Wschowie;
Wymiana pieca c. o. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

Całkowity koszt
293 305,89 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejcowości Tylewice, Gmina Wschowa;
Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy.

Całkowity koszt
122 510,00 zł
Informatyzacja

Informatyzacja

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o moduł iGeoPlan;
Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Całkowity koszt
77 700,00 zł
Pozostałe

Pozostałe

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych;

Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości .

Całkowity koszt
619 877,21 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Utworzenie Dziennego Domu "" Senior+"" we Wschowie;
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we Wschowie;
Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy;
Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Całkowity koszt
609 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni;
Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie;
Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie;
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie;
Modernizacja łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie.

Całkowity koszt
606 517,50 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie;
Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Dobudowa budynku garażowego w Wygnańczycach;
Roboty instalacyjne w budynku remizy strażackiej w Osowej Sieni;
Utwardzenie placu przy remizie OSP w Konradowie;
Dotacja celowa dla OSP Osowa Sień na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni;
Zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego.

Całkowity koszt
703 050,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Renowacja fontann miejskich;
Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczycach;
Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka.

Całkowity koszt
451 230,94 zł
Sale wiejskie

Sale wiejskie

Budowa sali wiejskiej w Kandlewie;
Elewacja sali wiejskiej w Łysinach;
Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu;
Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy;
Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi;
Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni;
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Hetmanicach;
Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu.

Całkowity koszt
263 486,51 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych;
Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

Całkowity koszt
68 000,00 zł
Infrastruktura sportowa

Infrastruktura sportowa

Budowa boiska w Przyczynie Górnej;
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym;
Montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy;
Wykonanie nawodnienia murawy na boisku sportowym w Siedlnicy.

Całkowity koszt
550 896,00 zł
Turystyka

Turystyka

Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Drogi gminne

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Drogi gminne

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemyslowo - usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100m;
Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej;
Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte;
Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze.

Budowa chodników

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia.

Parkometry

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Parkometry

Zakup parkometrów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania;

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

616 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice;
Budowa szaletów miejskich.

Termomodernizacja

Całkowity koszt

293 305,89 zł

Termomodernizacja

Modernizacja - ocieplenie ściany budynku przy ul. Generała J. Bema 6 we Wschowie;
Wymiana pieca c. o. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

122 510,00 zł

Oświetlenie uliczne

Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejcowości Tylewice, Gmina Wschowa;
Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy.

Informatyzacja

Całkowity koszt

77 700,00 zł

Informatyzacja

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o moduł iGeoPlan;
Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Pozostałe

Całkowity koszt

619 877,21 zł

Pozostałe

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych;

Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości .

Oświata, sprawy społeczne i bezpieczeństwo
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

609 000,00 zł

Pomoc społeczna

Utworzenie Dziennego Domu "" Senior+"" we Wschowie;
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we Wschowie;
Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy;
Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

606 517,50 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni;
Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie;
Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie;
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie;
Modernizacja łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

703 050,00 zł

Bezpieczeństwo

Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie;
Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Dobudowa budynku garażowego w Wygnańczycach;
Roboty instalacyjne w budynku remizy strażackiej w Osowej Sieni;
Utwardzenie placu przy remizie OSP w Konradowie;
Dotacja celowa dla OSP Osowa Sień na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni;
Zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego.

Kultura i rekreacja
Tereny zielone

Całkowity koszt

451 230,94 zł

Tereny zielone

Renowacja fontann miejskich;
Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczycach;
Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka.

Sale wiejskie

Całkowity koszt

263 486,51 zł

Sale wiejskie

Budowa sali wiejskiej w Kandlewie;
Elewacja sali wiejskiej w Łysinach;
Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu;
Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy;
Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi;
Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni;
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Hetmanicach;
Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu.

Obiekty kultury

Całkowity koszt

68 000,00 zł

Obiekty kultury

Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych;
Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.

Infrastruktura sportowa

Całkowity koszt

550 896,00 zł

Infrastruktura sportowa

Budowa boiska w Przyczynie Górnej;
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym;
Montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy;
Wykonanie nawodnienia murawy na boisku sportowym w Siedlnicy.

Turystyka

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Turystyka

Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wschowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
15 307 353,00 zł
Prognoza
100%
16 840 540,92 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+3
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wschowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wschowę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.