Lesznowola

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 390
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
229 198 925,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
35.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
81 455 580 zł
35.54%
CIT
CIT
3 300 000 zł
1.44%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
34 800 000 zł
15.18%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
9 241 925 zł
4.03%
Dotacje
Dotacje
29 274 262 zł
12.77%
Subwencje
Subwencje
45 722 028 zł
19.95%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
25 405 130 zł
11.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
252 598 402,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
58 131 472,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
58 131 472,00 zł
Wydatki bieżące
77%
194 466 930,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
113 765 523,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 420 835,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 537 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 211 821,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
461 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 662 969,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 904 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 324 581,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 573 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
12 341 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 900 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_KDSmLVU.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 274 997,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 923 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 911 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_LlB0fyr.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
266 698,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
118 900,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
113 765 523,00 zł
Wydatki bieżące
84 564 063,00 zł
Wydatki majątkowe
29 201 460,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 420 835,00 zł
Wydatki bieżące
8 970 804,00 zł
Wydatki majątkowe
18 450 031,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 537 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 537 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 211 821,00 zł
Wydatki bieżące
21 211 821,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
461 000,00 zł
Wydatki bieżące
461 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 662 969,00 zł
Wydatki bieżące
11 662 969,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 904 275,00 zł
Wydatki bieżące
5 842 775,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 324 581,00 zł
Wydatki bieżące
4 324 581,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 573 275,00 zł
Wydatki bieżące
25 467 775,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
12 341 745,00 zł
Wydatki bieżące
12 147 745,00 zł
Wydatki majątkowe
194 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 900 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_KDSmLVU.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 274 997,00 zł
Wydatki bieżące
3 274 997,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 923 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 923 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 911 783,00 zł
Wydatki bieżące
627 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 284 783,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_LlB0fyr.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
266 698,00 zł
Wydatki bieżące
265 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 198,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
118 900,00 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 469 135,00 zł
Wydatki majątkowe
24 520 000,00 zł
Szkoły podstawowe
64 989 135,00 zł
Wydatki bieżące
21 278 311,00 zł
Wydatki majątkowe
4 470 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
25 748 311,00 zł
Wydatki bieżące
7 680 335,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 680 335,00 zł
Wydatki bieżące
7 471 357,00 zł
Gimnazja
7 471 357,00 zł
Wydatki bieżące
4 461 250,00 zł
Wydatki majątkowe
211 460,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
4 672 710,00 zł
Wydatki bieżące
3 003 675,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
3 003 675,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostałe wydatki
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 046 500,00 zł
Wydatki majątkowe
16 025 727,00 zł
Drogi publiczne gminne
19 072 227,00 zł
Wydatki bieżące
5 924 304,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 924 304,00 zł
Wydatki majątkowe
2 424 304,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
2 424 304,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
16 647 800,00 zł
Urzędy gmin
16 647 800,00 zł
Wydatki bieżące
849 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
849 500,00 zł
Wydatki bieżące
526 000,00 zł
Rady gmin
526 000,00 zł
Pozostała działalność, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe wydatki
3 188 521,00 zł
Wydatki bieżące
346 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
346 000,00 zł
Wydatki bieżące
112 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
112 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Pozostała działalność
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 500 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
2 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 162 969,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 162 969,00 zł
Wydatki bieżące
5 562 775,00 zł
Świetlice szkolne
5 562 775,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
130 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pozostałe wydatki
61 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 223 700,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 223 700,00 zł
Wydatki bieżące
622 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
622 000,00 zł
Wydatki bieżące
186 000,00 zł
Zasiłki stałe
186 000,00 zł
Wydatki bieżące
376 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
376 000,00 zł
Wydatki bieżące
256 300,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
256 300,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
151 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
151 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
309 581,00 zł
Wydatki bieżące
19 013 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
19 013 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 886 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 886 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 086 650,00 zł
Wspieranie rodziny
1 086 650,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
220 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, Karta Dużej Rodziny, Rodziny zastępcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
367 625,00 zł
Wydatki bieżące
7 434 745,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
7 434 745,00 zł
Wydatki bieżące
1 742 500,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 742 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 485 000,00 zł
Wydatki majątkowe
194 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 679 000,00 zł
Wydatki bieżące
553 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
553 000,00 zł
Wydatki bieżące
535 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
535 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
397 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 650 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 650 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Biblioteki
1 200 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczęństwa, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 284 783,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
10 304 783,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Molieracje wodne
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Izby rolnicze
7 000,00 zł
Wydatki bieżące
205 500,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
205 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografi
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 198,00 zł
Pozostała działalność
1 198,00 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Turystyka
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Leśnictwo
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Rezerwaty i pomniki przyrody
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 900,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
4 900,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Lesznowola w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
58 131 472,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
90.65%
Inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
50 698 310,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_td0Dzrp.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Projekt, budowa kanalizacji, wodociągu, odprowadzanie ścieków komunalnych, ochrona środowiska w miejscowościach: Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Stara Iwiczna, Lesznowola, Stefanowo, Marysin, Warszawianka.

Całkowity koszt
10 284 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne.jpg

Drogi publiczne gminne

Projekt, budowa dróg i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowościach: Lesznowola, Magdalenka, Marysin, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Łazy, Stefanowo, Łoziska, Mroków, Nowa Wola, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Zamienie, Zgorzała.

Całkowity koszt
16 025 727,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport.jpg

Sport

Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt
275 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82y_podstawowe_pQ8Z75Y.jpg

Szkoły podstawowe

Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - Nowa Iwiczna, Zamienie.

Całkowity koszt
24 520 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_hoedUm3.jpg

Place zabaw

Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci - ul. Okrężna w Lesznowoli, Wola Mrokowska, Zgorzała.

Całkowity koszt
92 800,00 zł
Zobacz pełną listę zadań

Inwestycje

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_td0Dzrp.jpg

Całkowity koszt

10 284 783,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Projekt, budowa kanalizacji, wodociągu, odprowadzanie ścieków komunalnych, ochrona środowiska w miejscowościach: Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Stara Iwiczna, Lesznowola, Stefanowo, Marysin, Warszawianka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne.jpg

Całkowity koszt

16 025 727,00 zł

Drogi publiczne gminne

Projekt, budowa dróg i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowościach: Lesznowola, Magdalenka, Marysin, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Łazy, Stefanowo, Łoziska, Mroków, Nowa Wola, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Zamienie, Zgorzała.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport.jpg

Całkowity koszt

275 000,00 zł

Sport

Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej dla dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82y_podstawowe_pQ8Z75Y.jpg

Całkowity koszt

24 520 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - Nowa Iwiczna, Zamienie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_hoedUm3.jpg

Całkowity koszt

92 800,00 zł

Place zabaw

Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci - ul. Okrężna w Lesznowoli, Wola Mrokowska, Zgorzała.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozlicza tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
81 455 580,00 zł
Prognoza
100%
98 948 037,50 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 1
Nowe żłobki
+ 1
placówka
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamery monitoringu
+ 1 rok
Więcej zieleni
+ 1 rok
utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.