Bytów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Bytów
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 457
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
135 240 124,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.3%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
26 095 277 zł
19.3%
CIT
2 318 992 zł
1.71%
Podatki od nieruchomości
13 500 000 zł
9.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 655 914 zł
8.62%
Dotacje
52 251 620,51 zł
38.64%
Subwencje
22 273 564 zł
16.47%
Pozostałe dochody
7 144 757 zł
5.28%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
150 798 737,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 028 421,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
31 028 421,00 zł
Wydatki bieżące
79%
119 770 316,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 870 059,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 703 057,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 327 870,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 052 288,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
37 231 767,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 767 403,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
513 628,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 159 394,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 048 895,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 749 032,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 174 400,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 673 220,76 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 004 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
338 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 185 723,49 zł
Źródło: Zmiany do budżetu Gminy Bytów na rok 2020 z dnia 27.05.2020r.
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bytów w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
31 028 421,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.07%
Infrastruktura
28.93%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
22 052 106,00 zł
8 976 315,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Samorządu Woj. Pomorskiego na chodnik Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiolkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
8 934 179,00 zł
Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Całkowity koszt
12 442 589,00 zł
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

Całkowity koszt
80 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt
293 843,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
300 995,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie);
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
2 602 288,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

Całkowity koszt
4 283 975,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

Całkowity koszt
209 860,00 zł
Sport i place zabaw

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

Całkowity koszt
185 562,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Zakup i montaż huśtawki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Jordanowskim;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

Całkowity koszt
1 694 630,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 934 179,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Samorządu Woj. Pomorskiego na chodnik Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiolkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Komunikacja miejska

Całkowity koszt

12 442 589,00 zł

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Całkowity koszt

80 500,00 zł

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

Oświetlenie

Całkowity koszt

293 843,00 zł

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

300 995,00 zł

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

2 602 288,00 zł

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie);
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

4 283 975,00 zł

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

209 860,00 zł

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

Sport i place zabaw

Całkowity koszt

185 562,00 zł

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 694 630,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Zakup i montaż huśtawki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Jordanowskim;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

Całkowity koszt

49 994,00 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

Całkowity koszt

49 169,00 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Bytów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

16 912,00 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych.

Całkowity koszt

34 000,00 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej.

Całkowity koszt

8 055,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo.

Całkowity koszt

36 044,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup i montaż nowych urządzeń.

Całkowity koszt

14 630,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej.

Całkowity koszt

28 000,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup i montaż siedzisk na boisko.

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu.

Całkowity koszt

24 070,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze.

Całkowity koszt

37 413,00 zł

Pomysk Wielki

Modernizacja podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej;
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku.

Całkowity koszt

23 786,00 zł

Rekowo

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi.

Całkowity koszt

41 413,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej.

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Sierzno

Zakup i montaż lampy solarnej.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Świątkowo

Zakup i montaż punktów świetlnych.

Całkowity koszt

38 013,00 zł

Udorpie

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe.

Całkowity koszt

22 924,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Modernizacja oświetlenia obiektu świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Bytów rozlicza tylko 93% mieszkańców.

Teraz
93%
26 095 277,00 zł
Prognoza
100%
27 820 938,17 zł
Zobacz, jak brakujące +7%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Większe bezpieczeństwo
+ 15
kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Bytów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bytów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.