Bytów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Bytów
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 457
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
135 240 124,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.3%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
26 095 277 zł
19.3%
CIT
CIT
2 318 992 zł
1.71%
Podatki od nieruchomości
13 500 000 zł
9.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 655 914 zł
8.62%
Dotacje
Dotacje
52 251 620,51 zł
38.64%
Subwencje
Subwencje
22 273 564 zł
16.47%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 144 757 zł
5.28%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
150 798 737,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 028 421,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
31 028 421,00 zł
Wydatki bieżące
79%
119 770 316,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 870 059,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
24 703 057,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 327 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 052 288,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 231 767,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 767 403,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
513 628,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 159 394,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 048 895,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 749 032,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 174 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 673 220,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 004 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
338 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 185 723,49 zł
Źródło: Zmiany do budżetu Gminy Bytów na rok 2020 z dnia 27.05.2020r.
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 870 059,00 zł
Wydatki bieżące
37 660 199,00 zł
Wydatki majątkowe
209 860,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
24 703 057,00 zł
Wydatki bieżące
4 328 863,00 zł
Wydatki majątkowe
20 374 194,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 327 870,00 zł
Wydatki bieżące
2 397 170,00 zł
Wydatki majątkowe
4 930 700,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 052 288,00 zł
Wydatki bieżące
9 839 466,00 zł
Wydatki majątkowe
212 822,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 231 767,00 zł
Wydatki bieżące
37 231 767,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 767 403,00 zł
Wydatki bieżące
10 912 339,00 zł
Wydatki majątkowe
1 855 064,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
513 628,00 zł
Wydatki bieżące
347 633,00 zł
Wydatki majątkowe
165 995,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 159 394,00 zł
Wydatki bieżące
1 159 394,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 048 895,00 zł
Wydatki bieżące
7 736 695,00 zł
Wydatki majątkowe
312 200,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 749 032,00 zł
Wydatki bieżące
2 884 120,00 zł
Wydatki majątkowe
1 864 912,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 174 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 138 800,00 zł
Wydatki majątkowe
35 600,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 673 220,76 zł
Wydatki bieżące
656 146,76 zł
Wydatki majątkowe
1 017 074,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 004 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 004 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
338 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 185 723,49 zł
Wydatki bieżące
1 135 723,49 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 128 404,00 zł
Wydatki majątkowe
190 000,00 zł
Szkoły podstawowe
23 318 404,00 zł
Wydatki bieżące
10 310 954,00 zł
Wydatki majątkowe
19 860,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
10 330 814,00 zł
Wydatki bieżące
2 353 032,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 353 032,00 zł
Wydatki bieżące
586 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
586 000,00 zł
Wydatki bieżące
444 740,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
444 740,00 zł
Wydatki bieżące
159 204,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z gminy i powiatu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
159 204,00 zł
Wydatki bieżące
677 865,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
677 865,00 zł
Wydatki bieżące
4 328 863,00 zł
Wydatki majątkowe
19 199 194,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Drogi publiczne gminne
23 528 057,00 zł
Wydatki majątkowe
721 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
721 000,00 zł
Wydatki majątkowe
454 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
454 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 593 470,00 zł
Wydatki majątkowe
368 413,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 961 883,00 zł
Wydatki bieżące
724 400,00 zł
Wydatki majątkowe
909 558,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 633 958,00 zł
Wydatki bieżące
79 300,00 zł
Wydatki majątkowe
3 652 729,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
3 732 029,00 zł
Wydatki bieżące
7 737 504,00 zł
Wydatki majątkowe
212 822,00 zł
Urzędy gmin
7 950 326,00 zł
Wydatki bieżące
606 016,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otzrymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
606 016,00 zł
Wydatki bieżące
375 771,00 zł
Rady gmin
375 771,00 zł
Wydatki bieżące
360 171,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
360 171,00 zł
Wydatki bieżące
760 004,00 zł
Pozostała działalność
760 004,00 zł
Wydatki bieżące
24 521 500,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
24 521 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 699 372,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 699 372,00 zł
Wydatki bieżące
1 524 135,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 524 135,00 zł
Wydatki bieżące
1 358 760,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
1 358 760,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 310 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
6 310 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 658 550,00 zł
Wydatki majątkowe
293 843,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 952 393,00 zł
Wydatki bieżące
1 237 798,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 237 798,00 zł
Wydatki bieżące
534 492,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
534 492,00 zł
Wydatki bieżące
517 663,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
517 663,00 zł
Wydatki bieżące
191 900,00 zł
Wydatki majątkowe
66 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
257 900,00 zł
Wydatki bieżące
46 008,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
46 008,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
395 928,00 zł
Wydatki majątkowe
1 495 221,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
1 891 149,00 zł
Wydatki bieżące
293 533,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
393 533,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Obrona cywilna
7 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 100,00 zł
Wydatki majątkowe
59 995,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
89 095,00 zł
Wydatki bieżące
856 309,00 zł
Świetlice szkolne
856 309,00 zł
Wydatki bieżące
78 004,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
78 004,00 zł
Wydatki bieżące
84 853,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
84 853,00 zł
Wydatki bieżące
135 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
135 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 228,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 228,00 zł
Wydatki bieżące
2 159 650,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Ośrodki pomocy społecznej
2 159 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 070 721,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Ośrodki wsparcia
1 070 721,00 zł
Wydatki bieżące
717 200,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc w zakresie dożywiania
717 200,00 zł
Wydatki bieżące
530 235,00 zł
Centra integracji społecznej
530 235,00 zł
Wydatki bieżące
703 650,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
703 650,00 zł
Wydatki bieżące
494 060,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
494 060,00 zł
Wydatki bieżące
461 923,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
461 923,00 zł
Wydatki bieżące
461 220,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
461 220,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
183 726,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Dodatki mieszkaniowe
183 726,00 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
77 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Szpitale ogólne
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 550,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
22 550,00 zł
Wydatki bieżące
321 760,00 zł
Wydatki majątkowe
312 200,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
633 960,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
851 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z powiatu

Biblioteki
861 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Wydatki majątkowe
541 912,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
761 912,00 zł
Wydatki bieżące
163 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
163 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Muzea
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
138 120,00 zł
Wydatki majątkowe
1 313 000,00 zł
Pozostała działalność
1 451 120,00 zł
Wydatki bieżące
1 363 600,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 363 600,00 zł
Wydatki bieżące
36 300,00 zł
Obiekty sportowe
36 300,00 zł
Wydatki bieżące
738 900,00 zł
Wydatki majątkowe
35 600,00 zł
Pozostała działalność
774 500,00 zł
Wydatki majątkowe
726 994,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
726 994,00 zł
Wydatki bieżące
51 985,00 zł
Wydatki majątkowe
275 580,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
327 565,00 zł
Wydatki bieżące
165 130,00 zł
Wydatki majątkowe
14 500,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
179 630,00 zł
Wydatki bieżące
83 000,00 zł
Molieracje wodne
83 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Izby rolnicze
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
341 031,76 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
341 031,76 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
204 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
204 000,00 zł
Wydatki bieżące
338 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
808 372,62 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
808 372,62 zł
Wydatki bieżące
148 990,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Działalność usługowa
198 990,00 zł
Wydatki bieżące
72 692,00 zł
Turystyka
72 692,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Leśnictwo
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 596,87 zł
Informatyka
45 596,87 zł
Wydatki bieżące
42 072,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
42 072,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Bytów w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
31 028 421,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.07%
Infrastruktura
28.93%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
22 052 106,00 zł
8 976 315,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi.jpg

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Samorządu Woj. Pomorskiego na chodnik Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiolkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
8 934 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja_XWfqcu5.jpg

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Całkowity koszt
12 442 589,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie.jpg

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

Całkowity koszt
80 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_PvkStaL.jpg

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt
293 843,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_i7K7Wwk.jpg

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
300 995,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-1.jpg

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie);
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
2 602 288,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-2.jpg

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

Całkowity koszt
4 283 975,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-3.jpg

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

Całkowity koszt
209 860,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-4.jpg

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

Całkowity koszt
185 562,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-5.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Zakup i montaż huśtawki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Jordanowskim;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

Całkowity koszt
1 694 630,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi.jpg

Całkowity koszt

8 934 179,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Samorządu Woj. Pomorskiego na chodnik Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiolkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja_XWfqcu5.jpg

Całkowity koszt

12 442 589,00 zł

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie.jpg

Całkowity koszt

80 500,00 zł

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_PvkStaL.jpg

Całkowity koszt

293 843,00 zł

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_i7K7Wwk.jpg

Całkowity koszt

300 995,00 zł

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-1.jpg

Całkowity koszt

2 602 288,00 zł

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie);
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-2.jpg

Całkowity koszt

4 283 975,00 zł

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-3.jpg

Całkowity koszt

209 860,00 zł

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-4.jpg

Całkowity koszt

185 562,00 zł

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-5.jpg

Całkowity koszt

1 694 630,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Zakup i montaż huśtawki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Jordanowskim;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

Całkowity koszt

49 994,00 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

Całkowity koszt

49 169,00 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-1.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-2.jpg

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-3.jpg

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-4.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-5.jpg

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-6.jpg

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-7.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-8.jpg

Całkowity koszt

49 994,00 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

49 169,00 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Bytów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Dabie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Gostkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Grzmiaca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mdrzechowo-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mokrzyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Niezabyszewo-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Plotowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Maly.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Wielki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rekowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rzepnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Sierzno-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Swiatkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Udorpie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Zabinowice.jpg

Całkowity koszt

16 912,00 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych.

Całkowity koszt

34 000,00 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej.

Całkowity koszt

8 055,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo.

Całkowity koszt

36 044,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup i montaż nowych urządzeń.

Całkowity koszt

14 630,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej.

Całkowity koszt

28 000,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup i montaż siedzisk na boisko.

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu.

Całkowity koszt

24 070,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze.

Całkowity koszt

37 413,00 zł

Pomysk Wielki

Modernizacja podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej;
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku.

Całkowity koszt

23 786,00 zł

Rekowo

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi.

Całkowity koszt

41 413,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej.

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Sierzno

Zakup i montaż lampy solarnej.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Świątkowo

Zakup i montaż punktów świetlnych.

Całkowity koszt

38 013,00 zł

Udorpie

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe.

Całkowity koszt

22 924,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Modernizacja oświetlenia obiektu świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Dabie.jpg

Całkowity koszt

16 912,00 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Gostkowo.jpg

Całkowity koszt

34 000,00 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Grzmiaca.jpg

Całkowity koszt

8 055,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mdrzechowo-.jpg

Całkowity koszt

36 044,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup i montaż nowych urządzeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mokrzyn.jpg

Całkowity koszt

14 630,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Niezabyszewo-.jpg

Całkowity koszt

28 000,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup i montaż siedzisk na boisko.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Plotowo.jpg

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Maly.jpg

Całkowity koszt

24 070,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Wielki.jpg

Całkowity koszt

37 413,00 zł

Pomysk Wielki

Modernizacja podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej;
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rekowo.jpg

Całkowity koszt

23 786,00 zł

Rekowo

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rzepnica.jpg

Całkowity koszt

41 413,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Sierzno-.jpg

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Sierzno

Zakup i montaż lampy solarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Swiatkowo.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Świątkowo

Zakup i montaż punktów świetlnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Udorpie.jpg

Całkowity koszt

38 013,00 zł

Udorpie

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Zabinowice.jpg

Całkowity koszt

22 924,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Modernizacja oświetlenia obiektu świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem.

07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Bytów rozlicza tylko 93% mieszkańców.

Teraz
93%
26 095 277,00 zł
Prognoza
100%
27 820 938,17 zł
Zobacz, jak brakujące +7%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 15
Większe bezpieczeństwo
+ 15
kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Bytów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bytów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.