Bytów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Bytów.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
25 457
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
151 836 598,72 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
25 351 395 zł
16.7%
CIT
2 840 344,91 zł
1.87%
Podatki od nieruchomości
16 258 704,46 zł
10.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 441 066,42 zł
7.54%
Dotacje
66 366 782 zł
43.71%
Subwencje
22 662 382 zł
14.93%
Pozostałe dochody
6 915 923,93 zł
4.55%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
145 459 222,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 568 973,21 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
22 568 973,21 zł
Wydatki bieżące
84%
122 890 249,69 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 886 112,45 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 513 949,45 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 324 515,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 218 966,27 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 909 471,94 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 838 669,07 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
393 998,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 093 406,29 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 919 843,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 702 182,19 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 594 923,64 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 854 075,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 209 109,51 zł
Źródło: Sprawozdanie budżetowego Gminy Bytów za 2020 rok.
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bytów w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
22 568 973,21 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.52%
Infrastruktura
33.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 012 415,22 zł
7 556 557,99 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
Likwidacja progów zwalniających ul. Styp-Rekowskiego w Rzepnicy;
Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej w Gostkowie;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej, Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
8 246 854,20 zł
Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Całkowity koszt
6 382 478,46 zł
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

Całkowity koszt
33 449,76 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych związane z budową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
254 327,80 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
95 305,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń oraz zagospodarowanie terenu wokół jeziora;
Modernizacja kompleksu zamkowego;
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej oraz BCK;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
2 245 871,17 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28;
PT termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej przy ul. Miłej.

Całkowity koszt
3 446 027,54 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja dachu SP Nr 2;
Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do SP w Pomysku Wielkim;
Modernizacja podłóg w salach dydaktycznych na parterze budynku w Przedszkolu Nr 1;
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1;
Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola Nr 2;
Zadania realizowane w ramach budżetów partycypacyjnych.

Całkowity koszt
144 881,39 zł
Sport i place zabaw

Sport i place zabaw

Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 w kompleksie basenowo-rekreacyjnym;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw oraz związane z zadaniami i zakupami inwestycyjnymi na boiska i inne obiekty sportowe na terenie gminy.

Całkowity koszt
257 574,73 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
Zakup ozonatorów w ramach zwalczania pandemii;
Modernizacja pomieszczeń w Centrum Integracji Społecznej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0 i serwera;
Program SENIOR+ utworzenie Dziennego Domu Seniora;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

Całkowity koszt
1 462 203,16 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 246 854,20 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
Likwidacja progów zwalniających ul. Styp-Rekowskiego w Rzepnicy;
Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej w Gostkowie;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej, Sportowej, Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Komunikacja miejska

Całkowity koszt

6 382 478,46 zł

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Całkowity koszt

33 449,76 zł

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej;
Budowa przyłącza wodno-kanalizayjnego w Mokrzyniu.

Oświetlenie

Całkowity koszt

254 327,80 zł

Oświetlenie

Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych związane z budową i modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

95 305,00 zł

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Pomoc finansowa dla PSP;
Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

2 245 871,17 zł

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń oraz zagospodarowanie terenu wokół jeziora;
Modernizacja kompleksu zamkowego;
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej oraz BCK;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

3 446 027,54 zł

Modernizacja budynków

Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28;
PT termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej przy ul. Miłej.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

144 881,39 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja dachu SP Nr 2;
Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do SP w Pomysku Wielkim;
Modernizacja podłóg w salach dydaktycznych na parterze budynku w Przedszkolu Nr 1;
Wykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1;
Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola Nr 2;
Zadania realizowane w ramach budżetów partycypacyjnych.

Sport i place zabaw

Całkowity koszt

257 574,73 zł

Sport i place zabaw

Dostosowanie pomieszczeń dot. kwarantanny COVID-19 w kompleksie basenowo-rekreacyjnym;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw oraz związane z zadaniami i zakupami inwestycyjnymi na boiska i inne obiekty sportowe na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 462 203,16 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
Zakup ozonatorów w ramach zwalczania pandemii;
Modernizacja pomieszczeń w Centrum Integracji Społecznej;
Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0 i serwera;
Program SENIOR+ utworzenie Dziennego Domu Seniora;
Poprawa atrakcyjności ul. Bursztynowej;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

49 988,43 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

Całkowity koszt

47 642,43 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

Całkowity koszt

27 460,96 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

Całkowity koszt

29 941,44 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

Całkowity koszt

6 888,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

Całkowity koszt

46 139,60 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

Całkowity koszt

47 783,57 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

Całkowity koszt

46 783,44 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Bytów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

21 746,51 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych;
Utrzymanie terenów gminnych;
Zagospodarowanie ścieżki pieszo-rowerowej.

Całkowity koszt

43 135,42 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Gostkowo;
Utrzymanie zieleni publicznej na terenie sołectwa;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej;
Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki.

Całkowity koszt

16 168,82 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo;
Doposażenie sali wiejskiej;
Utrzymanie terenów zielonych;
Organizacja imprez - Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Ziemniaka.

Całkowity koszt

39 754,81 zł

Mądrzechowo

Remont nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Zakup taboretu gazowego;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup nowych urządzeń;
Utrzymanie strony internetowej sołectwa.

Całkowity koszt

16 249,48 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej;
Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Całkowity koszt

43 689,96 zł

Niezabyszewo

Doposażenie OSP;
Utrzymanie terenów gminnych;
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup stołów, ławek do namiotu, karuzeli, piaskownicy, wirnika/termosu;
Zakup i montaż siedzisk na boisko.

Całkowity koszt

17 541,92 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu;
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Całkowity koszt

26 047,71 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze;
Zakup ławek na boisko.

Całkowity koszt

44 385,48 zł

Pomysk Wielki

Zakup polbruku i krawężników;
Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej;
Modernizacja świetlicy;
Utrzymanie terenów zieleni publicznej
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku.

Całkowity koszt

27 376,53 zł

Rekowo

Utrzymanie terenów zielonych;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi;
Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn letni z Dniem Dziecka.

Całkowity koszt

44 399,43 zł

Rzepnica

Zakup wyposażenia;
Utrzymanie terenów zieleni publicznej;
Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej;
Utrzymanie strony internetowej sołectwa.

Całkowity koszt

19 040,52 zł

Sierzno

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Malowanie świetlicy wiejskiej;
Doposażenie OSP w odzież ochronną;
Utrzymanie terenów zieleni publicznej;
Zakup i montaż lampy solarnej i huśtawki na plac zabaw;
Imprezy integracyjne - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Całkowity koszt

20 163,00 zł

Świątkowo

Utrzymanie terenów zieleni publicznej;
Zakup i montaż punktów świetlnych;
Zakup urządzania siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

44 316,49 zł

Udorpie

Utrzymanie terenów zieleni publicznej;
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw;
Spotkania integracyjne - Dzień Dziecka, Mikołajki.

Całkowity koszt

25 906,65 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Utrzymanie terenów gminnych i zieleni publicznej;
Doposażenie placu zabaw.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Bytów rozliczyło tylko 93% mieszkańców.

Teraz
93%
25 351 395,00 zł
Prognoza
100%
27 027 863,80 zł
Zobacz, jak brakujące +7%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Większe bezpieczeństwo
+ 15
kamer monitoringu
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Bytów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bytów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.