Bytów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Bytów
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 457
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
129 540 843,75 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.15%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
26 104 206 zł
20.15%
CIT
CIT
2 318 992 zł
1.79%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
13 500 000 zł
10.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
8 818 814 zł
6.81%
Dotacje
Dotacje
47 077 956,75 zł
36.34%
Subwencje
Subwencje
22 543 485 zł
17.4%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 177 390 zł
7.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
144 335 276,75 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 237 184,00 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
32 237 184,00 zł
Wydatki bieżące
78%
112 098 092,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 921 555,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
23 567 974,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 930 298,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 790 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 211 429,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 712 738,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
494 495,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 075 394,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 507 779,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 749 032,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 095 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 109 554,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 108 727,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
967 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
144 335 276,75 zł

Źródło: Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na 2020 rok

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 921 555,00 zł
Wydatki bieżące
37 716 555,00 zł
Wydatki inwestycyjne
205 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
23 567 974,00 zł
Wydatki bieżące
1 420 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
22 147 974,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 930 298,00 zł
Wydatki bieżące
2 405 170,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 525 128,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 790 232,00 zł
Wydatki bieżące
9 577 410,00 zł
Wydatki inwestycyjne
212 822,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 211 429,00 zł
Wydatki bieżące
33 211 429,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 712 738,00 zł
Wydatki bieżące
10 935 674,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 777 064,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
494 495,00 zł
Wydatki bieżące
334 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
159 995,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 075 394,00 zł
Wydatki bieżące
1 075 394,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 507 779,00 zł
Wydatki bieżące
7 507 779,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 749 032,00 zł
Wydatki bieżące
2 884 120,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 864 912,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 095 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 078 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
17 600,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 109 554,00 zł
Wydatki bieżące
286 865,00 zł
Wydatki inwestycyjne
822 689,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 108 727,00 zł
Wydatki bieżące
1 108 727,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
967 000,00 zł
Wydatki bieżące
513 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
454 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
144 335 276,75 zł
Wydatki bieżące
1 043 469,75 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 291 414,00 zł
Wydatki inwestycyjne
190 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Szkoły podstawowe
23 481 414,00 zł
Wydatki bieżące
10 394 419,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
10 409 419,00 zł
Wydatki bieżące
2 320 410,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 320 410,00 zł
Wydatki bieżące
586 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
586 000,00 zł
Wydatki bieżące
444 740,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dochodów własnych Gminy
Stołówki szkolne i przedszkolne
444 740,00 zł
Wydatki bieżące
192 507,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy oraz Powiatu
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
192 507,00 zł
Wydatki bieżące
487 065,00 zł
Pozostała działalność
487 065,00 zł
Wydatki bieżące
1 420 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
21 426 974,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich oraz z dochodów własnych Gminy
Drogi publiczne gminne
22 846 974,00 zł
Wydatki inwestycyjne
721 000,00 zł
Drogi pubiczne powiatowe
721 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 593 470,00 zł
Wydatki inwestycyjne
368 413,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 961 883,00 zł
Wydatki bieżące
732 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
855 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 587 400,00 zł
Wydatki bieżące
79 300,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 301 715,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Pozostała działalność
3 381 015,00 zł
Wydatki bieżące
7 607 178,00 zł
Wydatki inwestycyjne
212 822,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Urzędy gmin
7 820 000,00 zł
Wydatki bieżące
512 018,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz z dochodów dochodów własnych Gminy
Urzędy wojewódzkie
512 018,00 zł
Wydatki bieżące
370 000,00 zł
Rady gmin
370 000,00 zł
Wydatki bieżące
367 900,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
367 900,00 zł
Wydatki bieżące
720 314,00 zł
Pozostała działalność
720 314,00 zł
Wydatki bieżące
21 021 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Świadczenia wychowawcze
21 021 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 182 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 182 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 551 689,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 551 689,00 zł
Wydatki bieżące
1 346 240,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
1 346 240,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 310 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dochodów własnych Gminy
Gospodarka odpadami
6 310 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 658 550,00 zł
Wydatki inwestycyjne
293 843,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 952 393,00 zł
Wydatki bieżące
1 295 848,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 295 848,00 zł
Wydatki bieżące
559 330,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
559 330,00 zł
Wydatki bieżące
483 613,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
483 613,00 zł
Wydatki bieżące
206 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
66 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
272 400,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
401 933,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 417 221,00 zł
Wydatek w części pokrywany dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich oraz z dochodów własnych Gminy
Pozostała działalność
1 819 154,00 zł
Wydatki bieżące
274 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
374 400,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Obrona cywilna
7 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
59 995,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Pozostała działalność
89 095,00 zł
Wydatki bieżące
855 000,00 zł
Świetlice szkolne
855 000,00 zł
Wydatki bieżące
92 857,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
92 857,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 537,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6 537,00 zł
Wydatki bieżące
2 150 490,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki pomocy społecznej
2 150 490,00 zł
Wydatki bieżące
1 070 721,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Ośrodki wsparcia
1 070 721,00 zł
Wydatki bieżące
717 200,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Pomoc w zakresie dożywiania
717 200,00 zł
Wydatki bieżące
530 235,00 zł
Wydatek w częścni pokrywany z dochodów własnych Gminy
Centra integracji społecznej
530 235,00 zł
Wydatki bieżące
496 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
496 000,00 zł
Wydatki bieżące
494 060,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Zasiłki stałe
494 060,00 zł
Wydatki bieżące
461 923,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
461 923,00 zł
Wydatki bieżące
461 220,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Gminy
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
461 220,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 920,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
120 920,00 zł
Wydatki bieżące
114 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
114 000,00 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
77 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 550,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
22 550,00 zł
Wydatki bieżące
331 460,00 zł
Pozostała działalność
331 460,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 313 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 813 000,00 zł
Wydatki bieżące
851 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu
Biblioteki
861 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
541 912,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
761 912,00 zł
Wydatki bieżące
163 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
163 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 120,00 zł
Pozostała działalność
150 120,00 zł
Wydatki bieżące
1 350 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
728 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
17 600,00 zł
Pozostała działalność
745 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
722 689,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
722 689,00 zł
Wydatki bieżące
50 685,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
150 685,00 zł
Wydatki bieżące
108 180,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
108 180,00 zł
Wydatki bieżące
83 000,00 zł
Molieracje wodne
83 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Izby rolnicze
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dochodów własnych Gminy
Pozostała działalność
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
308 727,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
308 727,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
764 379,75 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich oraz z dochodów własnych Gminy
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
764 379,75 zł
Wydatki bieżące
148 990,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Działalność usługowa
198 990,00 zł
Wydatki bieżące
72 692,00 zł
Turystyka
72 692,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Wydatek w części pokrywanych z dochodów własnych Gminy
Leśnictwo
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 517,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach środków europejskich
Informatyka
34 517,00 zł
Wydatki bieżące
4 891,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 891,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Bytów w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
32 237 184,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.25%
Infrastruktura
26.75%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
23 613 001,00 zł
8 624 183,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi.jpg

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
Przebudowa ul. Miłej;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej.
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


Całkowity koszt
10 528 074,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja_XWfqcu5.jpg

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.


Całkowity koszt
12 442 589,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie.jpg

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej.


Całkowity koszt
66 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_PvkStaL.jpg

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt
281 343,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_i7K7Wwk.jpg

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


Całkowity koszt
294 995,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-1.jpg

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;

Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


Całkowity koszt
2 531 667,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-2.jpg

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

Całkowity koszt
3 890 541,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-3.jpg

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
W
ykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

Całkowity koszt
205 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-4.jpg

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

Całkowity koszt
185 562,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-5.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;

Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii;

Rezerwa na inwestycje;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt
1 811 413,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi.jpg

Całkowity koszt

10 528 074,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy Bytów;
Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie;
Przebudowa ul. Miłej;
Dofinansowanie dla Powiatu na PT przebud. drogi Płotowo-Rekowo;
Dofinansowanie dla Powiatu na przebud. połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G;
Budowa i przebudowa drogi gminnej w Udorpiu, ul. Cichej w Bytowie;
Budowa dróg na osiedlu leśnym w Udorpiu;
Projekt techniczny wraz z OOŚ dla ulic w Rzepnicy;
PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową;
Budowa odcinka drogi ul. Domańskiego do ronda Unii Europejskiej;
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii;
Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła;
PT ul. Górnej, Spacerowej, Św. Mikołaja, Brzozowej.
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja_XWfqcu5.jpg

Całkowity koszt

12 442 589,00 zł

Komunikacja miejska

PT wraz z budową zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie.jpg

Całkowity koszt

66 000,00 zł

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

PT kanalizacji sanitarnej ul. Liliowa, ul. Kazimierza Wielkiego;
Zagospodarowanie wód opadowych z ul. Jeziornej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_PvkStaL.jpg

Całkowity koszt

281 343,00 zł

Oświetlenie

Zadania w ramach Funduszu sołeckiego związane budową oświetlenia na terenie sołectw: Gostkowo, Mokrzyn, Niezabyszewo, Rzepnica, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_i7K7Wwk.jpg

Całkowity koszt

294 995,00 zł

Bezpieczeństwo

Instalacja sygnalizacji pożaru;
Monitoring miasta;
Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Niezabyszewo;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-1.jpg

Całkowity koszt

2 531 667,00 zł

Kultura i rekreacja

Zakup Systemu Informacji Przestrzennej dla UM - moduł Gminna Ewidencja Zabytków;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń;
Dotacja dla Biblioteki Miejskiej;

Modernizacja pomostów nad jeziorem Jeleń;
Budowa wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej;
Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej;
Budowa BCK;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomysku Wielkim;
Zadania w ramach budżetów partycypacyjnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-2.jpg

Całkowity koszt

3 890 541,00 zł

Modernizacja budynków

Remont muru kamiennego przed budynkiem UM;
Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej;
Modernizacja dachu w bytowskim kompleksie zamkowym;
Dotacja dla BSM - kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła;
Modernizacja klatek schodowych ul. Miła 28.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-3.jpg

Całkowity koszt

205 000,00 zł

Placówki oświatowe

Montaż hydrantów wewnętrznych (SP Nr 1);
Założenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej oraz wymiana rynien, rur spustowych i blachy na podbitce i parapetów (SP Nr 2);
W
ykonanie hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-4.jpg

Całkowity koszt

185 562,00 zł

Sport i place zabaw

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego dotyczące modernizacji i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw: Mądrzechowo, Rekowo, Udorpie, Ząbinowice wraz z zakupami na boiska w sołectwach: Niezabyszewo i Pomysk Wielki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/spr.spol-5.jpg

Całkowity koszt

1 811 413,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38;
Modernizacja dachu na świetlicy w Ząbinowicach;
Wykupy gruntów;
PT kaplicy cmentarnej;

Kserokopiarka ze skanerem;
Zakup licencji CEPiK 2.0;
Redukcja emisji - wymiana źródeł energii;

Rezerwa na inwestycje;
Zadania w ramach funduszu sołeckiego.


05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

Całkowity koszt

49 994,00 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

Całkowity koszt

49 169,00 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-1.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-2.jpg

Całkowity koszt

49 995,00 zł

Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. w Pomysku Wielkim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-3.jpg

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Budowa oświetlenia w Rzepnicy - ul. Liliowa - etap I.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-4.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dąbie - Świątkowo - budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-5.jpg

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Doświetlenie ul. Polnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-6.jpg

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Borują.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-7.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-8.jpg

Całkowity koszt

49 994,00 zł

Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/BO-plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

49 169,00 zł

Plac zabaw dla dzieci w Bytowie (ul. Szarych Szeregów, Rodzinne Ogródki Działkowe).

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Bytów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Dabie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Gostkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Grzmiaca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mdrzechowo-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mokrzyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Niezabyszewo-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Plotowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Maly.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Wielki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rekowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rzepnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Sierzno-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Swiatkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Udorpie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Zabinowice.jpg

Całkowity koszt

21 762,00 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

44 413,00 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

16 255,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

39 794,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup i montaż nowych urządzeń;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

16 255,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

44 413,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup i montaż siedzisk na boisko;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

18 120,00 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

26 070,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

44 413,00 zł

Pomysk Wielki

Modernizacja podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej;
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

27 536,00 zł

Rekowo

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

44 413,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

19 142,00 zł

Sierzno

Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

20 163,00 zł

Świątkowo

Zakup i montaż punktów świetlnych.

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Udorpie

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

28 424,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Modernizacja oświetlenia obiektu świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Dabie.jpg

Całkowity koszt

21 762,00 zł

Dąbie

Zakup i montaż płyt betonowych jumbo na drogach gruntowych;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Gostkowo.jpg

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Gostkowo

Modernizacja chodnika w pasie drogi gminnej;
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Grzmiaca.jpg

Całkowity koszt

16 255,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mdrzechowo-.jpg

Całkowity koszt

39 794,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Brylantowej poprzez zakup i montaż nowych urządzeń;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Mokrzyn.jpg

Całkowity koszt

16 255,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Niezabyszewo-.jpg

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Zakup i montaż siedzisk na boisko;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Plotowo.jpg

Całkowity koszt

18 120,00 zł

Płotowo

Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP;
Zakup i montaż lampy solarnej przy cmentarzu;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Maly.jpg

Całkowity koszt

26 070,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt na drodze;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Pomysk_Wielki.jpg

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Pomysk Wielki

Modernizacja podłogi i schodów w świetlicy wiejskiej;
Profilowanie skarpy, montaż siedzisk, wykonanie i montaż barierek na boisku;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rekowo.jpg

Całkowity koszt

27 536,00 zł

Rekowo

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w centrum wsi;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Rzepnica.jpg

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego ul. Różanej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Sierzno-.jpg

Całkowity koszt

19 142,00 zł

Sierzno

Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Swiatkowo.jpg

Całkowity koszt

20 163,00 zł

Świątkowo

Zakup i montaż punktów świetlnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Udorpie.jpg

Całkowity koszt

44 413,00 zł

Udorpie

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYTOW_Zabinowice.jpg

Całkowity koszt

28 424,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Modernizacja oświetlenia obiektu świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem;
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.


07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Bytów rozlicza tylko 93% mieszkańców.

Teraz
93%
26 104 206,00 zł
Prognoza
100%
27 830 457,63 zł
Zobacz, jak brakujące +7%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 15
Większe bezpieczeństwo
+ 15
kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Bytów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bytów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.