Łomianki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Łomiankach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
25 902
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
205 694 059,25 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
36.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
75 792 587 zł
36.85%
CIT
2 484 858,44 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
17 590 066,01 zł
8.55%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 306 713,57 zł
8.9%
Dotacje
58 918 473,14 zł
28.64%
Subwencje
24 993 924 zł
12.15%
Pozostałe dochody
7 607 437,09 zł
3.7%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
205 723 179,90 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 471 177,73 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
33 471 177,73 zł
Wydatki bieżące
84%
172 252 002,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 469 734,78 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 680 276,07 zł
Rodzina
całkowity koszt
46 628 289,04 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 434 902,29 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
38 417 230,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 519 216,02 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 076 207,11 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
551 636,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 916 647,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 706 679,91 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
658 352,16 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 322 315,23 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
719 562,62 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 220 363,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 401 767,00 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Łomianek za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Łomianki w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
33 471 177,73 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.04%
Infrastruktura
29.96%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
23 443 422,00 zł
10 027 755,73 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Pogodna, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabryczna, Wspólna, Parkowa, Wiślana, Przyłuskiego, Paderewskiego, Błotna, Przy Jeziorze, Żywiczna;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska). Wykonano aktualizację kosztorysów dla ul. Cyprysowej oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Ogrodowej. Trwa budowa ul. Ogrodowej i ul. Krzyczkowskiego;
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym;

Całkowity koszt
13 257 950,64 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska;
Gminny Program Gromadzenia Wody.

Całkowity koszt
9 375 927,81 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

Całkowity koszt
397 367,55 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową;
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie;
Budowa chodnika ul. Waligóry;
Budowa pętli autobusowej;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Całkowity koszt
412 176,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne i cele oświatowe;
Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej;
Budowa budynku komunalnego;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
Zakup kontenerów biurowo-socjalnych.

Całkowity koszt
5 742 906,14 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy.

Całkowity koszt
697 332,83 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1;
Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim;
Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w m. Sadowa na obiekt o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej;
Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3.

Całkowity koszt
634 035,51 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Gminny program wymiany pieców.

Całkowity koszt
170 940,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Kurtyna wodna na ul. Zachodniej;
Budowa świetlic miejskich.

Całkowity koszt
525 371,40 zł
Sport

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Rozbudowa parku linowego;
Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej.

Całkowity koszt
1 996 213,05 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa publicznych punktów dostępu do internetu;
Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
260 956,80 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

13 257 950,64 zł

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Pogodna, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabryczna, Wspólna, Parkowa, Wiślana, Przyłuskiego, Paderewskiego, Błotna, Przy Jeziorze, Żywiczna;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska). Wykonano aktualizację kosztorysów dla ul. Cyprysowej oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Ogrodowej. Trwa budowa ul. Ogrodowej i ul. Krzyczkowskiego;
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

9 375 927,81 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska;
Gminny Program Gromadzenia Wody.

Oświetlenie

Całkowity koszt

397 367,55 zł

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

412 176,00 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową;
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie;
Budowa chodnika ul. Waligóry;
Budowa pętli autobusowej;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 742 906,14 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne i cele oświatowe;
Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej;
Budowa budynku komunalnego;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
Zakup kontenerów biurowo-socjalnych.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

697 332,83 zł

Bezpieczeństwo

Zakup nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

634 035,51 zł

Placówki oświatowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1;
Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim;
Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w m. Sadowa na obiekt o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej;
Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

170 940,00 zł

Ochrona środowiska

Gminny program wymiany pieców.

Rekreacja

Całkowity koszt

525 371,40 zł

Rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Kurtyna wodna na ul. Zachodniej;
Budowa świetlic miejskich.

Sport

Całkowity koszt

1 996 213,05 zł

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Rozbudowa parku linowego;
Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

260 956,80 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa publicznych punktów dostępu do internetu;
Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Łomianki zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

58 699,76 zł

Sadowa

Warsztaty edukacyjne dla niepełnosprawnych;
Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej na obiekt o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej;
Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim;
Zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do Szkoły Podstawowej;
Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych;
Festyn rodzinny dla mieszkańców;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych;
Upowszechnianie idei samorządowej;
Uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami wokół Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt

37 604,18 zł

Dziekanów Nowy

Upowszechnianie idei samorządowej;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych;
Świąteczne iluminacje;
Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski;
Przeciwdziałanie epidemii w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim;
Wykonanie elementu małej architektury gminnej.

Całkowity koszt

54 798,49 zł

Dziekanów Polski

Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej;
Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim i utrzymanie gotowości bojowej;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej;
Zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznych;
Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej;
Przygotowanie i montaż tablic historycznych Dziekanowa Polskiego.

Całkowity koszt

58 835,16 zł

Dziekanów Leśny

Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny;
Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim;
Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2;
Doposażenie Szkoły Podstawowej;
Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych.

Całkowity koszt

58 398,18 zł

Dziekanów Bajkowy

Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukanie jajek wielkanocnych";
Zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim;
Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej;
Środki na działalność Rady Sołeckiej;
Wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa;
Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup latarni solarnych.

Całkowity koszt

58 665,12 zł

Kiełpin

Ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiełpinskie;
Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw;
Piknik sąsiedzki 2020;
Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw;
Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych.

Całkowity koszt

13 795,16 zł

Kępa Kiełpińska

Upowszechnianie idei samorządowej;
Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa;
Kształtowanie bezpieczeństwa i estetyki sołectwa.

Całkowity koszt

34 856,98 zł

Łomianki Dolne

Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych";
Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej;
Ptasie Miasto, czyli skrzydlate domy;
Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej;
Wykonanie projektu lub wznowienie projektu kompleksowej budowy ul. Wiślanej;
Informowanie mieszkańców o obszarze sołectwa;
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

58 751,07 zł

Łomianki Chopina

Rozbudowa monitoringu w sołectwie;
Park Sąsiedzki;
Zakup 2 kpl. strażackich ubrań ochronnych;
Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki;
Upowszechnianie idei samorządowej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Łomiankach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Łomianki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.