Dąbrowa Górnicza

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Dąbrowie Górniczej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
117 447
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
741 921 318,02 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.42%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
166 321 436 zł
22.42%
CIT
CIT
12 640 000 zł
1.7%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
170 289 032 zł
22.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki i Opłaty Lokalne
57 185 148,57 zł
7.71%
Dotacje
Dotacje
146 223 514,30 zł
19.71%
Subwencje
Subwencje
131 466 593 zł
17.72%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
57 795 594,15 zł
7.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
812 461 839,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
141 923 475,85 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
141 923 475,85 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
209 042 691,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
86 409 184,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
33 127 755,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
16 996 706,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
150 539 923,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
83 447 864,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
72 461 360,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 009 550,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 911 198,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 120 822,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 957 860,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 776 474,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 830 281,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 614 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet partycypacyjny
całkowity koszt
9 291 333,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
39 796 464,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 128 119,49 zł


Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
209 042 691,06 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
86 409 184,04 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
33 127 755,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
16 996 706,00 zł
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
150 539 923,78 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
83 447 864,95 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
72 461 360,56 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 009 550,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 911 198,88 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 120 822,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 957 860,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 776 474,14 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 830 281,00 zł
Budżet partycypacyjny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 614 250,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet partycypacyjny
całkowity koszt
9 291 333,41 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
39 796 464,40 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 128 119,49 zł
Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej (4118185,00).
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
34 729 693,00 zł
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz zzagospodarowaniem terenu (1 720 000,00), Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, Wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej (35 000,00), Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (700 000,00), Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 (20 000,00).
Szkoły podstawowe
52 201 467,08 zł
Gimnazja
16 268 159,00 zł
Licea ogólnokształcące
14 185 108,65 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Szkoły i przedszkola specjalne
21 376 411,43 zł
Technika, szkoły policealne, branżowe, zawodowe. Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS (4 850 639,17), Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN (578 000,00), Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego (800 000,00), Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej (516 557,34) ZSZ.
Szkoły profilowane
32 002 666,03 zł
Szkoły artystystyczne
9 632 560,20 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 605 710,00 zł
Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 257 029,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 203 655,36 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność.
Pozostałe wydatki
13 580 231,31 zł
Świadczenia wychowawcze.
Program 500+
47 563 848,04 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
24 254 194,53 zł
Wspieranie rodziny
4 526 658,90 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
3 558 000,00 zł
Rodziny zastępcze
3 372 793,57 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 131 800,00 zł
Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
1 889,00 zł
Domy pomocy społecznej
6 480 006,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
6 825 893,53 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 328 376,60 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 954 346,68 zł
Ośrodki wsparcia
2 319 525,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 970 795,40 zł
Zasiłki stałe
1 755 295,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Powiatowe centra pomocy rodzinie, Pomoc w zakresie dożywiania, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pomoc dla cudzoziemców, Centra integracji społecznej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Pozostała działalność, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pomoc dla repatriantów, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 493 517,45 zł
Świetlice szkolne
6 289 342,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2 440 863,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 950 544,00 zł
Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 546 913,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 378 538,00 zł
o charakterze motywacyjnym i socjalnym.
Pomoc materialna dla uczniów
643 586,00 zł
Internaty i bursy szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, Pozostała działalność.
Pozostałe wydatki
2 746 920,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gospodarka odpadami
28 947 200,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
14 055 650,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
7 546 500,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
7 301 200,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 434 856,02 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych wDąbrowie Górniczej
18 874 066,53 zł
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED
9 248 235,29 zł
Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza.
Zagłębiowski Park Linearny
34 832 011,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostała działalność.
Pozostałe wydatki
25 300 204,94 zł
Lokalny transport zbiorowy
33 996 719,55 zł
Wydatek występuje również w Budżecie Obywatelskim.
Drogi publiczne gminne
9 860 111,34 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
4 515 000,00 zł
Pozostała działalność
1 782 374,14 zł
Etap I i Etap II
Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
10 633 000,00 zł
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejscparkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III
7 716 659,92 zł
Etap III
Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego
7 550 000,00 zł
Budowa przejścia pod torami w Ząbkowicach
3 100 000,00 zł
Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
3 000 000,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych
1 294 000,00 zł
Urzędy gmin
54 908 258,00 zł
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
5 788 515,21 zł
Urzędy wojewódzkie
2 359 536,00 zł
Starostwa powiatowe
1 558 400,00 zł
Rady gmin
938 000,00 zł
Kwalifikacja wojskowa, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
6 908 651,35 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
1 879 189,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1 120 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
50 000,00 zł
Pozostała działalność
943 200,00 zł
Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem
7 927 161,60 zł
Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
4 090 000,00 zł
Dostarczanie wody
14 500 000,00 zł
Z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej.
Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
1 403 398,88 zł
Pozostała działalność
7 800,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 227 015,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
7 718 921,00 zł
Straż gminna
4 003 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji, Komendy powiatowe Policji, Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 171 886,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
6 512 420,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
3 193 648,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
2 628 670,00 zł
Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
618 122,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
5 000,00 zł
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2 439 694,14 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 185 945,88 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zwalczanie narkomanii
743 554,12 zł
Izby wytrzeźwień
365 000,00 zł
Zagłębiowskie Centrum Onkologii -realizacja I i II etapu
2 105 000,00 zł
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do szpitali
1 282 580,00 zł
Modernizacja i doposażenia Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Noworodkowego
490 050,00 zł
Szpitale ogólne, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze, Pozostała działalność.
Pozostałe wydatki
164 650,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
7 996 000,00 zł
Biblioteki
6 620 000,00 zł
Muzea
1 840 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Pozostałe wydatki
1 781 281,00 zł
W Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu.
Termomodernizacja budynku MBP-Filii nr 8
4 593 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 225 450,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2 715 000,00 zł
Obiekty sportowe, Pozostała działalność.
Pozostałe wydatki
673 800,00 zł
Ulice: Warszawska, Stacyjna, Ofiar Katynia, Kościuszki, Bandrowskiego, przy ZS Ekonomicznych, Anny, Morcinka, Zagłębia, Kasprzaka, Kosmonautów, Tysiąclecia, Kuźniczka, Zagórcze, Topolowej, Dąbrowskiego, Łukasińskiego, Chopina, Jasna, Florowska, Reymonta, Poludniowa, Królowej Jadwigi, Traugutta, Skibińskiego.
Drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 668 975,91 zł
PAM Plac aktywności mieszkańca
750 000,00 zł
Przyjazna biblioteka/Kultura i wiedza w bibliotece (30 233,25), Dział komiksu i rysunku (15 000,00),Nowe książki dla biblioteki (20 000,00),Nowości na dzień dobry (41 451,48),Doposażenie Biblioteki - filia nr 13 (8 289,53),Spotkajmy się w bibliotece (40 000,00), Biblioteka - spotkanie z kulturą (67 697,44), Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznymmieszkańcom osiedla Młodych Hutników (26 183,70), Doposażenie Filii Biblioteki Miejskiej nr 4 (30 000,00)Biblioteka przyszłości (48 000,00), Doposażenie Biblioteki (30 000,00), Multimedia w bibliotece źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki (22 070,19), Przyjazna biblioteka dla małych i dużych (5 000,00).
Biblioteki - Doposażenie Filii, multimedia, spotkania z mieszkańcami
383 925,59 zł
Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego
313 137,00 zł
Teren rekreacyjno sportowy
280 180,89 zł
Plac zabaw i rekreacyji przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich
260 000,00 zł
Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne
215 062,69 zł
Straż gminna - wydatki na monitoring wizyjny
173 356,14 zł
Zielony Zakątek Seniora i Park Srocza Góra
125 990,00 zł
Doświetlenie miejsc postojowych przy blokach ul. Topolowa 20 i 22
108 000,00 zł
Pozostałe wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, Pozostałe wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, Pozostała działalność w Gospodarca komunalna i ochrona środowiska
Pozostałe wydatki
2 012 705,19 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
3 553 594,98 zł
Nadzór budowlany
704 090,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
559 000,00 zł
Cmentarze
294 500,00 zł
W celu zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej.
Rozbudowa i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych
33 621 436,42 zł
Pozostała działalność
1 063 843,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
Obsługa długu publicznego
7 700 000,00 zł
Turystyka
800 000,00 zł
Nieodpłatna pomoc prawna.
Wymiar sprawiedliwości
313 020,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz z budżetu gminy
Obrona narodowa
91 960,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
91 021,49 zł
Leśnictwo
61 264,00 zł
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
Szkolnictwo wyższe
30 000,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
21 300,00 zł
Górnictwo i kopalnictwo
19 554,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Dąbrowie Górniczej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Dąbrowa Górnicza (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.