Skwierzyna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 193
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 747 199,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
14.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 414 237 zł
14.32%
CIT
CIT
250 000 zł
0.38%
Podatki od nieruchomości
9 100 000 zł
13.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 528 973 zł
6.89%
Dotacje
Dotacje
23 203 787,27 zł
35.29%
Subwencje
Subwencje
15 332 948 zł
23.32%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 917 254,26 zł
5.96%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
66 668 829,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 312 446,62 zł
stanowią 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
5 312 446,62 zł
Wydatki bieżące
92%
61 356 383,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 959 325,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 755 925,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 185 039,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 084 184,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 071 822,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 451 979,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 186 465,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 409 634,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 250 070,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 004 372,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
655 135,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
632 021,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_8PKZ0Ca.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
357 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
249 329,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 415 772,62 zł

Źródło: Plan budżetu Skwierzyny na rok 2020.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 959 325,31 zł
Wydatki bieżące
18 959 325,31 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 755 925,89 zł
Wydatki bieżące
18 755 925,89 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 185 039,40 zł
Wydatki bieżące
6 093 095,40 zł
Wydatki majątkowe
91 944,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 084 184,37 zł
Wydatki bieżące
5 084 184,37 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 071 822,57 zł
Wydatki bieżące
3 871 087,57 zł
Wydatki majątkowe
200 735,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
3 451 979,64 zł
Wydatki bieżące
763 261,14 zł
Wydatki majątkowe
2 688 718,50 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 186 465,71 zł
Wydatki bieżące
1 241 875,24 zł
Wydatki majątkowe
1 944 590,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 409 634,74 zł
Wydatki bieżące
1 409 634,74 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 250 070,22 zł
Wydatki bieżące
1 043 311,57 zł
Wydatki majątkowe
206 758,65 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 004 372,90 zł
Wydatki bieżące
854 372,90 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
655 135,72 zł
Wydatki bieżące
655 135,72 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
632 021,72 zł
Wydatki bieżące
603 021,72 zł
Wydatki majątkowe
29 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_8PKZ0Ca.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
357 750,00 zł
Wydatki bieżące
357 750,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
249 329,17 zł
Wydatki bieżące
249 329,17 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 415 772,62 zł
Wydatki bieżące
1 415 072,62 zł
Wydatki majątkowe
700,00 zł
Wydatki bieżące
11 843 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
11 843 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 470 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 470 000,00 zł
Wydatki bieżące
562 273,31 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
562 273,31 zł
Wydatki bieżące
507 600,00 zł
Rodziny zastępcze
507 600,00 zł
Wydatki bieżące
496 280,00 zł
Wspieranie rodziny
496 280,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
172,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
172,00 zł
Wydatki bieżące
7 371 607,32 zł
Szkoły podstawowe
7 371 607,32 zł
Wydatki bieżące
3 695 747,30 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
3 695 747,30 zł
Wydatki bieżące
2 448 134,67 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 448 134,67 zł
Wydatki bieżące
2 130 254,98 zł
Technika
2 130 254,98 zł
Wydatki bieżące
864 278,41 zł
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
864 278,41 zł
Wydatki bieżące
734 688,91 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia
734 688,91 zł
Wydatki bieżące
548 203,26 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
548 203,26 zł
Wydatki bieżące
351 342,51 zł
Licea ogólnokształcące
351 342,51 zł
Wydatki bieżące
246 661,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
246 661,00 zł
Wydatki bieżące
108 564,43 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
108 564,43 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
226 443,10 zł
Pozostała działalność
226 443,10 zł
Wydatki bieżące
4 994 494,40 zł
Wydatki majątkowe
91 944,00 zł
Urzędy gmin
5 086 438,40 zł
Wydatki bieżące
430 136,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorianego
430 136,00 zł
Wydatki bieżące
298 352,00 zł
Urzędy wojewódzkie
298 352,00 zł
Wydatki bieżące
168 927,00 zł
Rady gmin
168 927,00 zł
Wydatki bieżące
91 618,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
91 618,00 zł
Wydatki bieżące
109 568,00 zł
Pozostała działalność
109 568,00 zł
Wydatki bieżące
1 712 287,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 712 287,00 zł
Wydatki bieżące
651 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
651 000,00 zł
Wydatki bieżące
570 398,00 zł
Zasiłki stałe
570 398,00 zł
Wydatki bieżące
563 488,00 zł
Domy pomocy społecznej
563 488,00 zł
Wydatki bieżące
508 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
508 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 191,92 zł
Dodatki mieszkaniowe
500 191,92 zł
Wydatki bieżące
252 365,46 zł
Ośrodki wsparcia
252 365,46 zł
Wydatki bieżące
64 400,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
64 400,00 zł
Wydatki bieżące
53 152,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
53 152,00 zł
Wydatki bieżące
7 540,00 zł
Centra integracji społecznej
7 540,00 zł
Wydatki bieżące
6 550,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania rodzinie
6 550,00 zł
Wydatki bieżące
194 811,99 zł
Pozostała działalność
194 811,99 zł
Wydatki bieżące
2 102 430,60 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
2 102 430,60 zł
Wydatki bieżące
620 956,00 zł
Wydatki majątkowe
162 691,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
783 647,00 zł
Wydatki bieżące
351 500,00 zł
Wydatki majątkowe
38 044,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
389 544,00 zł
Wydatki bieżące
372 400,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
372 400,00 zł
Wydatki bieżące
251 220,97 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
251 220,97 zł
Wydatki bieżące
86 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
86 000,00 zł
Wydatki bieżące
61 080,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
61 080,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 500,00 zł
Pozostała działalność
10 500,00 zł
Wydatki bieżące
763 261,14 zł
Wydatki majątkowe
2 688 718,50 zł
Drogi publiczne gminne
3 451 979,64 zł
Wydatki bieżące
963 676,30 zł
Wydatki majątkowe
1 944 590,47 zł
Internaty i bursy szkolne
2 908 266,77 zł
Wydatki bieżące
211 499,94 zł
Świetlice szkolne
211 499,94 zł
Wydatki bieżące
66 699,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
66 699,00 zł
Wydatki bieżące
718 984,74 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
718 984,74 zł
Wydatki bieżące
540 650,00 zł
Biblioteki
540 650,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Pozostała działalność
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
677 170,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
727 170,00 zł
Wydatki bieżące
269 821,57 zł
Wydatki majątkowe
156 758,65 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
426 580,22 zł
Wydatki bieżące
96 320,00 zł
Pozostała działalność
96 320,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
82 911,90 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Obiekty sportowe
232 911,90 zł
Wydatki bieżące
162 461,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
162 461,00 zł
Wydatki bieżące
209 000,00 zł
Pozostała działalność
209 000,00 zł
Wydatki bieżące
629 071,72 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
629 071,72 zł
Wydatki bieżące
26 064,00 zł
Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji
26 064,00 zł
Wydatki bieżące
381 591,72 zł
Ochotnicze straże pożarne
381 591,72 zł
Wydatki bieżące
207 900,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
207 900,00 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
19 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 030,00 zł
Obrona cywilna
5 030,00 zł
Wydatki bieżące
8 500,00 zł
Pozostała działalność
8 500,00 zł
Wydatki bieżące
279 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
279 000,00 zł
Wydatki bieżące
67 750,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
67 750,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Molieracje wodne
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Izby rolnicze
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
210 329,17 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
210 329,17 zł
Wydatki bieżące
947 727,23 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
947 727,23 zł
Wydatki bieżące
186 060,00 zł
Działalność usługowa
186 060,00 zł
Wydatki bieżące
134 245,39 zł
Wydatki majątkowe
700,00 zł
Różne rozliczenia
134 945,39 zł
Wydatki bieżące
119 040,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
119 040,00 zł
Wydatki bieżące
27 000,00 zł
Turystyka
27 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
1 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skwierzyna w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
5 312 446,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.4%
Infrastruktura
45.6%
Sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 890 153,50 zł
2 422 293,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/grunwaldzka_kosciuszki.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Dokumentacje przebudowy dróg m.in. Pola Międzyrzeckie;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

Całkowity koszt
2 688 718,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie_lP1ZGdC.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa szamba przy budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Murzynowie.

Całkowity koszt
38 044,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_Y9HX8qR.jpg

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

Całkowity koszt
162 691,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_LiN964r.jpg

Pozostałe inwestycje

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.

Całkowity koszt
700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny_VOPFFye.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego.

Całkowity koszt
206 758,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bramka.jpg

Urząd Gminy

Zakup bramki wejściowej wraz z czytnikiem kart elektrycznych do Urzędu Gminy;
Zakup systemu informatycznego kadrowo-płacowego.

Całkowity koszt
91 944,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu.

Całkowity koszt
29 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_TOpsQIb.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Całkowity koszt
1 944 590,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_stadion-miejski_pb60Vyk.jpg

Sport

Budowa hali sportowej.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/grunwaldzka_kosciuszki.jpg

Całkowity koszt

2 688 718,50 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Dokumentacje przebudowy dróg m.in. Pola Międzyrzeckie;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oczyszczalnie_lP1ZGdC.jpg

Całkowity koszt

38 044,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa szamba przy budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Murzynowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_Y9HX8qR.jpg

Całkowity koszt

162 691,00 zł

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_LiN964r.jpg

Całkowity koszt

700,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.

Sprawy społeczne i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny_VOPFFye.jpg

Całkowity koszt

206 758,65 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bramka.jpg

Całkowity koszt

91 944,00 zł

Urząd Gminy

Zakup bramki wejściowej wraz z czytnikiem kart elektrycznych do Urzędu Gminy;
Zakup systemu informatycznego kadrowo-płacowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz.jpg

Całkowity koszt

29 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_TOpsQIb.jpg

Całkowity koszt

1 944 590,47 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_stadion-miejski_pb60Vyk.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Sport

Budowa hali sportowej.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/DOBROJEWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GOSCINOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KROBIELEWKO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MURZYNOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SWINIARY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TRZEBISZEWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIEJCE.jpg

Całkowity koszt

13 365,63 zł

DOBROJEWO

Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez sołeckich;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyposażenie świetlicy;
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 775,83 zł

GOŚCINOWO

Remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw - remizy;
Wywóz nieczystości z cmentarza;
Remont daszku na domku w Osetnicy na placu zabaw;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyjazd dzieci do Majlandu;
Odnowienie pomnika na cmentarzu w Gościnowie.

Całkowity koszt

15 879,96 zł

KROBIELEWKO

Lampa solarna 2 szt.;
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w Skrzynicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi.

Całkowity koszt

44 111,00 zł

MURZYNOWO

Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Organizacja świąt sołeckich w tym wsparcie dla Rady Rodziców na uroczystości szkolne;
Zakup zieleni i estetyzacja wsi oraz prace porządkowe na terenie wsi;
Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki przy świetlicy wiejskiej;
Montaż stołu plenerowego do tenisa stołowego i szachów przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

28 319,26 zł

ŚWINIARY

Organizacja Święta Świniar;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Wyposażenie świetlicy;
Zakup i montaż stojaków na rowery;
Zakup tablic kierunkowych do posesji w Świniarach-Nowy Dwór;
Zakup namiotu;
Klimatyzacja na sale wiejską;
Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na ferie zimowe i wakacje.

Całkowity koszt

38 111,90 zł

TRZEBISZEWO

Ogrodzenie z żywopłotu nowej Sali wiejskiej;
Montaż kamer przy Sali wiejskiej i przy szkole podstawowej;
Zakup oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

11 821,75 zł

WIEJCE

Zakup lampy solarnej;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi, zakup materiałów do utrzymania zieleni.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/DOBROJEWO.jpg

Całkowity koszt

13 365,63 zł

DOBROJEWO

Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez sołeckich;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyposażenie świetlicy;
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GOSCINOWO.jpg

Całkowity koszt

23 775,83 zł

GOŚCINOWO

Remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw - remizy;
Wywóz nieczystości z cmentarza;
Remont daszku na domku w Osetnicy na placu zabaw;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyjazd dzieci do Majlandu;
Odnowienie pomnika na cmentarzu w Gościnowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KROBIELEWKO.jpg

Całkowity koszt

15 879,96 zł

KROBIELEWKO

Lampa solarna 2 szt.;
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w Skrzynicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MURZYNOWO.jpg

Całkowity koszt

44 111,00 zł

MURZYNOWO

Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Organizacja świąt sołeckich w tym wsparcie dla Rady Rodziców na uroczystości szkolne;
Zakup zieleni i estetyzacja wsi oraz prace porządkowe na terenie wsi;
Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki przy świetlicy wiejskiej;
Montaż stołu plenerowego do tenisa stołowego i szachów przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SWINIARY.jpg

Całkowity koszt

28 319,26 zł

ŚWINIARY

Organizacja Święta Świniar;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Wyposażenie świetlicy;
Zakup i montaż stojaków na rowery;
Zakup tablic kierunkowych do posesji w Świniarach-Nowy Dwór;
Zakup namiotu;
Klimatyzacja na sale wiejską;
Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na ferie zimowe i wakacje.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TRZEBISZEWO.jpg

Całkowity koszt

38 111,90 zł

TRZEBISZEWO

Ogrodzenie z żywopłotu nowej Sali wiejskiej;
Montaż kamer przy Sali wiejskiej i przy szkole podstawowej;
Zakup oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIEJCE.jpg

Całkowity koszt

11 821,75 zł

WIEJCE

Zakup lampy solarnej;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi, zakup materiałów do utrzymania zieleni.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skwierzynie rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
9 414 237,00 zł
Prognoza
100%
13 120 480,12 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 2 km
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych dróg rocznie
+ 8
Oświetlenie
+ 8
nowych lamp ulicznych
+ 1
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
+ 1
Sport
+ 1
siłownia zewnętrzna
+ 2
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia kulturalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.