Skwierzyna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
12 193
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
67 082 799,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 142 836 zł
13.63%
CIT
372 124,65 zł
0.55%
Podatki od nieruchomości
9 314 841,56 zł
13.89%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 072 463,06 zł
9.05%
Dotacje
23 692 085,25 zł
35.32%
Subwencje
15 403 448 zł
22.96%
Pozostałe dochody
3 085 000,48 zł
4.6%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
61 400 961,54 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 403 776,48 zł
stanowiły 6% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
6%
3 403 776,48 zł
Wydatki bieżące
94%
57 997 185,06 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 134 550,31 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 855 189,50 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 378 304,08 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 965 314,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 344 733,62 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 644 177,23 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 130 455,74 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 031 050,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 399 468,42 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
830 725,86 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
590 268,82 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
634 339,65 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
297 590,94 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
394 932,94 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
769 090,18 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Skwierzyny za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Skwierzyna w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
3 403 776,48 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.2%
Infrastruktura
28.8%
Sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 423 652,78 zł
980 123,70 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Krótkiej, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Pola Międzyrzeckie.

Całkowity koszt
2 216 904,19 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Wybicie studni w Murzynowie i Skwierzynie.

Całkowity koszt
60 034,19 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia.

Całkowity koszt
146 714,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego na ul. Grunwaldzkiej.

Całkowity koszt
206 739,27 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Dostawa i montaż bramki obrotowej na wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
26 300,48 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu policyjnego;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu;
Zakup elektrofumigatorów na potrzeby walki z wirusem COV 2;
Dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup oczyszczacza powietrza.

Całkowity koszt
61 365,65 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placu zabaw w Parku Jagiełły w Skwierzynie.

Całkowity koszt
55 988,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym;
Zakup tablic w ramach termomodernizacji internatu ZSTiO;
Zakup traktorka ogrodowego;
Pozostałe wydatki.

Całkowity koszt
629 730,30 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 216 904,19 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Krótkiej, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Pola Międzyrzeckie.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

60 034,19 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Wybicie studni w Murzynowie i Skwierzynie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

146 714,40 zł

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia.

Sprawy społeczne i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

206 739,27 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego na ul. Grunwaldzkiej.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

26 300,48 zł

Urząd Gminy

Dostawa i montaż bramki obrotowej na wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

61 365,65 zł

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu policyjnego;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu;
Zakup elektrofumigatorów na potrzeby walki z wirusem COV 2;
Dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup oczyszczacza powietrza.

Dla dzieci

Całkowity koszt

55 988,00 zł

Dla dzieci

Budowa placu zabaw w Parku Jagiełły w Skwierzynie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

629 730,30 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym;
Zakup tablic w ramach termomodernizacji internatu ZSTiO;
Zakup traktorka ogrodowego;
Pozostałe wydatki.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

13 317,95 zł

DOBROJEWO

Wymiana dwóch wiat przystankowych;
Organizacja imprez sołeckich;
Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi.

Całkowity koszt

22 262,45 zł

GOŚCINOWO

Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Odnowienie pomnika na cmentarzu;
Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi;
Remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw;
Remont daszku na domku w Osetnicy na placu zabaw.

Całkowity koszt

15 801,96 zł

KROBIELEWKO

Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi;
Zakup lamp solarnych;
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w Skwierzyny.

Całkowity koszt

42 830,11 zł

MURZYNOWO

Zakup gablot wolnostojących;
Organizacja świąt sołeckich;
Zakup traktora ogrodowego, zieleni i estetyzacja wsi;
Utrzymanie porządku na świetlicy wiejskiej;
Zakup ław ogrodowych, stołu bilardowego oraz środków czyszczących na potrzeby świetlicy wiejskiej;
Montaż stołu plenerowego do tenisa stołowego i szachów przy świetlicy wiejskiej;
Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Zakup piasku do miejsc rekreacji.

Całkowity koszt

26 847,99 zł

ŚWINIARY

Zakup namiotu oraz stojaków na rowery;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na ferie zimowe i wakacje;
Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi;
Usługa usunięcia drzew oraz krzewów z terenu sołectwa;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

32 378,66 zł

TRZEBISZEWO

Montaż kamer przy sali wiejskiej i przy szkole podstawowej;
Utrzymanie systemu monitoringu na terenie wsi;
Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi;
Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej;
Ogrodzenie z żywopłotu nowej sali wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

10 712,29 zł

WIEJCE

Utrzymanie zieleni wiejskiej i estetyzacja wsi;
Zakup lampy solarnej.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skwierzynie rozliczyło tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
9 142 836,00 zł
Prognoza
100%
12 742 232,64 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 8
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
siłownia zewnętrzna
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia kulturalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.