Skwierzyna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 193
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 747 199,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
14.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 414 237 zł
14.32%
CIT
250 000 zł
0.38%
Podatki od nieruchomości
9 100 000 zł
13.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 528 973 zł
6.89%
Dotacje
23 203 787,27 zł
35.29%
Subwencje
15 332 948 zł
23.32%
Pozostałe dochody
3 917 254,26 zł
5.96%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
66 668 829,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 312 446,62 zł
stanowią 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
5 312 446,62 zł
Wydatki bieżące
92%
61 356 383,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 959 325,31 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 755 925,89 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 185 039,40 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 084 184,37 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 071 822,57 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 451 979,64 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 186 465,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 409 634,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 250 070,22 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 004 372,90 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
655 135,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
632 021,72 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
357 750,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
249 329,17 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 415 772,62 zł

Źródło: Plan budżetu Skwierzyny na rok 2020 na dzień 30.07.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Skwierzyna w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
5 312 446,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.4%
Infrastruktura
45.6%
Sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 890 153,50 zł
2 422 293,12 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Dokumentacje przebudowy dróg m.in. Pola Międzyrzeckie;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

Całkowity koszt
2 688 718,50 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa szamba przy budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Murzynowie.

Całkowity koszt
38 044,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

Całkowity koszt
162 691,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.

Całkowity koszt
700,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego.

Całkowity koszt
206 758,65 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Zakup bramki wejściowej wraz z czytnikiem kart elektrycznych do Urzędu Gminy;
Zakup systemu informatycznego kadrowo-płacowego.

Całkowity koszt
91 944,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu.

Całkowity koszt
29 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Całkowity koszt
1 944 590,47 zł
Sport

Sport

Budowa hali sportowej.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 688 718,50 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ulic: Powstańców Wielkopolskich, Grunwaldzkiej, Plac Kościuszki;
Dokumentacje przebudowy dróg m.in. Pola Międzyrzeckie;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

38 044,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa szamba przy budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Murzynowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

162 691,00 zł

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

700,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych.

Sprawy społeczne i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

206 758,65 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych;
Budowa budynku komunalnego.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

91 944,00 zł

Urząd Gminy

Zakup bramki wejściowej wraz z czytnikiem kart elektrycznych do Urzędu Gminy;
Zakup systemu informatycznego kadrowo-płacowego.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

29 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup alkomatu dla Policji;
Dotacja na zakup samochodu dla PSP w Międzyrzeczu na zakup specjalnego ratowniczego pojazdu.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 944 590,47 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Sport

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Sport

Budowa hali sportowej.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

13 365,63 zł

DOBROJEWO

Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez sołeckich;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyposażenie świetlicy;
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 775,83 zł

GOŚCINOWO

Remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw - remizy;
Wywóz nieczystości z cmentarza;
Remont daszku na domku w Osetnicy na placu zabaw;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wyjazd dzieci do Majlandu;
Odnowienie pomnika na cmentarzu w Gościnowie.

Całkowity koszt

15 879,96 zł

KROBIELEWKO

Lampa solarna 2 szt.;
Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w Skrzynicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi.

Całkowity koszt

44 111,00 zł

MURZYNOWO

Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Organizacja świąt sołeckich w tym wsparcie dla Rady Rodziców na uroczystości szkolne;
Zakup zieleni i estetyzacja wsi oraz prace porządkowe na terenie wsi;
Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki przy świetlicy wiejskiej;
Montaż stołu plenerowego do tenisa stołowego i szachów przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

28 319,26 zł

ŚWINIARY

Organizacja Święta Świniar;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Wyposażenie świetlicy;
Zakup i montaż stojaków na rowery;
Zakup tablic kierunkowych do posesji w Świniarach-Nowy Dwór;
Zakup namiotu;
Klimatyzacja na sale wiejską;
Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na ferie zimowe i wakacje.

Całkowity koszt

38 111,90 zł

TRZEBISZEWO

Ogrodzenie z żywopłotu nowej Sali wiejskiej;
Montaż kamer przy Sali wiejskiej i przy szkole podstawowej;
Zakup oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

11 821,75 zł

WIEJCE

Zakup lampy solarnej;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi, zakup materiałów do utrzymania zieleni.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Skwierzynie rozlicza tylko 71% mieszkańców.

Teraz
71%
9 414 237,00 zł
Prognoza
100%
13 120 480,12 zł
Zobacz, jak brakujące +29%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 8
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
siłownia zewnętrzna
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia kulturalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.