Sanok

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sanoku.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
37 359
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
176 951 737,67 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
31 244 022 zł
17.66%
CIT
4 427 084 zł
2.5%
Podatki od nieruchomości
26 000 000 zł
14.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 500 213 zł
13.85%
Dotacje
38 205 803,67 zł
21.59%
Subwencje
38 636 715 zł
21.83%
Pozostałe dochody
13 937 900 zł
7.88%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
207 387 587,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 533 199,45 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
28 533 199,45 zł
Wydatki bieżące
86%
178 854 388,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
65 969 627,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 744 401,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 223 502,45 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
21 580 403,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 493 303,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 201 945,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 120 814,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 426 956,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 880 836,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 160 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 367 230,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 178 685,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 163 500,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 072 568,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
514 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
289 816,20 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Sanok na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Sanok w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
28 533 199,45 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.18%
Gospodarka mieszkaniowa, oświata i sprawy społeczne
46.82%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
15 174 553,00 zł
13 358 646,45 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakupy inwestycyjne - wykup działek pod drogi - 300 000,00 zł
 • Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON - 300 000,00 zł
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na wielomieszkalny ul. Piękna - Fundusz Dopłat - 1 340 000,00 zł
 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
1 955 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (zakończenie inwestycji) - 130 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce - 150 000,00 zł
 • Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym - dokumentacja - 70 000,00 zł
 • Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym - 100 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania do ewidencji grobów - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
510 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL - 1 200 000,00 zł
 • Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
1 350 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup wyposażenia w PIK

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Rozbudowa o dwie nowe sale - Żłobek Samorządowy Nr 1

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Przebudowa budynku po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Lipińskiego na potrzeby programu SOWA (Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności) - RFIL

Całkowity koszt
2 006 087,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej - 1 600 000,00 zł
 • Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Domu Sportowca Błonie - 768 000,00 zł
 • Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
2 408 000,00 zł
Ruch rowerowy

Ruch rowerowy

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL

Całkowity koszt
6 835 466,00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa

Infrastruktura wodno-ściekowa

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL

Całkowity koszt
874 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka, a drogą krajową nr 28

Całkowity koszt
3 297 130,20 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ogrodowa - RFRD - 1 324 711,29 zł
  - ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD - 3 954 428,96 zł
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 707 400,00 zł
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach - 1 970 000,00 zł
Całkowity koszt
7 956 540,25 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na:
  - ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - RFRD - 487 376,00 zł
  - ul. Kawczyńskiego, ul. Ks. Gorazdowskiego, oraz budowę przejść dla pieszych na Ks. Gorazdowskiego, ul. Sowiej i ul. Zagumnej - RFRD - 743 600,00 zł
Całkowity koszt
1 230 976,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Gospodarka mieszkaniowa, oświata i sprawy społeczne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

1 955 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakupy inwestycyjne - wykup działek pod drogi - 300 000,00 zł
 • Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON - 300 000,00 zł
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na wielomieszkalny ul. Piękna - Fundusz Dopłat - 1 340 000,00 zł
 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta - 15 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

510 000,00 zł

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (zakończenie inwestycji) - 130 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce - 150 000,00 zł
 • Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym - dokumentacja - 70 000,00 zł
 • Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym - 100 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania do ewidencji grobów - 60 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

1 350 000,00 zł

Przedszkola

 • Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL - 1 200 000,00 zł
 • Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 150 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zakup wyposażenia w PIK

Żłobki

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Żłobki

Rozbudowa o dwie nowe sale - Żłobek Samorządowy Nr 1

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Całkowity koszt

2 006 087,00 zł

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Przebudowa budynku po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Lipińskiego na potrzeby programu SOWA (Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności) - RFIL

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 408 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej - 1 600 000,00 zł
 • Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Domu Sportowca Błonie - 768 000,00 zł
 • Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja - 40 000,00 zł
Ruch rowerowy

Całkowity koszt

6 835 466,00 zł

Ruch rowerowy

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL

Infrastruktura
Infrastruktura wodno-ściekowa

Całkowity koszt

874 000,00 zł

Infrastruktura wodno-ściekowa

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL

Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

3 297 130,20 zł

Drogi wojewódzkie

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka, a drogą krajową nr 28

Drogi gminne

Całkowity koszt

7 956 540,25 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ogrodowa - RFRD - 1 324 711,29 zł
  - ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD - 3 954 428,96 zł
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 707 400,00 zł
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach - 1 970 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

1 230 976,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na:
  - ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - RFRD - 487 376,00 zł
  - ul. Kawczyńskiego, ul. Ks. Gorazdowskiego, oraz budowę przejść dla pieszych na Ks. Gorazdowskiego, ul. Sowiej i ul. Zagumnej - RFRD - 743 600,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sanoku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
31 244 022,00 zł
Prognoza
100%
34 715 580,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sanoku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sanok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.