Sanok

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sanoku.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
35 275
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
203 173 932,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
35 612 808,61 zł
17.53%
CIT
4 427 073,58 zł
2.18%
Podatki od nieruchomości
26 765 350,18 zł
13.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 299 351,79 zł
9.01%
Dotacje
56 388 900,40 zł
27.75%
Subwencje
40 785 967 zł
20.07%
Pozostałe dochody
20 894 481,02 zł
10.28%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
230 249 335,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 802 837,44 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
29 802 837,44 zł
Wydatki bieżące
87%
200 446 497,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 148 575,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 588 793,60 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 716 752,14 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 381 318,15 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 356 765,05 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
17 818 079,44 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 428 892,77 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 698 685,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 914 501,50 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 079 362,10 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 468 748,95 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 161 019,92 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 359 449,13 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 024 642,93 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
537 901,10 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
565 847,04 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Sanok na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Sanok w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
29 802 837,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.68%
Infrastruktura
39.32%
Gospodarka mieszkaniowa, oświata i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
18 084 975,42 zł
11 717 862,02 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa

Infrastruktura wodno-ściekowa

 • Dokumentacja sieci wodociagowej ul. Kawczynskiego, Ustrzyckiej i Wylotowej - 31 799,38 zł 
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL - 947 316,47 zł
Całkowity koszt
979 115,75 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka, a drogą krajową nr 28

Całkowity koszt
3 297 130,20 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ogrodowa - RFRD - 1 265 196,45 zł
  - ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD - 4 781 289,29 zł
  - ul. Witosa, ul. Glinice oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza - RFRD - 4 085 481,00 zł
  - ul. Błonie - 330 727,96 zł 
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowychi skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 201 018,90 zł 
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach - 2 657 698,74 zł 
 • Wymiana oznakowania oraz przebudowa dróg powiatowych - 198 676,73 zł 
Całkowity koszt
13 520 089,07 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie Olchowce
Całkowity koszt
288 640,40 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakupy inwestycyjne  - wykup działek pod drogi - 215 994,79 zł
 • Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON - 527 811,74 zł
 • Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Domu Strazaka Sanok-Olchowce - 79 648,70 zł 
 • Wydatki na zakup i objecie akcji w SIM - 227 562,00 zł
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na wielomieszkalny ul. Piękna - Fundusz Dopłat - 550 862,14 zł
 • Remont lokali mieszkalnych połozonych w Sanoku - 340 660,73 zł 
 • Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do pomieszczeń zlokalizowanych na Dworcu Multimodalnym - 18 557,11 zł
 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta - 21 427,22 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 179 927,19 zł 
Całkowity koszt
2 162 451,62 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach  (zakończenie inwestycji) - 225 225,61 zł
 • Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce - 42 867,60 zł
 • Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym - 194 103,25 zł
Całkowity koszt
462 196,46 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnospawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku - 155 337,01 zł 
 • Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 - 65 693,79 zł
 • Dokumentacja projektowa dostosowania dla osób niepełnosprawnych  SP nr 2 i SP nr 8 - 45 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 - 54 489,00 zł 
Całkowity koszt
320 519,80 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnychw sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL - 1 912 661,80 zł
 • Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 20 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1 - 49 999,50 zł 
 • Modernizacja i wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 339 987,27 zł 
Całkowity koszt
2 322 648,57 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Całkowity koszt
41 647,80 zł
Żłobki

Żłobki

Zakup zmywarki kapturowej do Żłobka nr 2

Całkowity koszt
14 996,98 zł
Kultura

Kultura

 • Dotacja celowa dla SDK na zakup foteli teatralno-kinowych - 250 000,00 zł
 • Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3  na Strefe Odkrywania, Wyobraźni i Aktywnosci przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL -   263 302,09  zł 
 • Budowa popiersia Ks.Z.Peszkowskiego w Sanoku - 15 000,00 zł 
Całkowity koszt
528 302,09 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej - 1 463 324,36 zł
 • Dokumentacja projektowa przepompowni scieków na terenie MOSiR - 42 435,00 zł 
 • Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej  w Domu Sportowca Błonie  - 575 776,17 zł
 • Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja - 24 604,02 zł 
 • Wykonanie rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Areny Sanok - 11 306,20 zł 
 • Zakup rolby - 400 000,00 zł 
 • Pozostałe zakupy inwestycyjne - 179 724,75 zł 
Całkowity koszt
2 697 170,50 zł
Ruch rowerowy

Ruch rowerowy

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL

Całkowity koszt
3 167 928,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-ściekowa

Całkowity koszt

979 115,75 zł

Infrastruktura wodno-ściekowa

 • Dokumentacja sieci wodociagowej ul. Kawczynskiego, Ustrzyckiej i Wylotowej - 31 799,38 zł 
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL - 947 316,47 zł
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

3 297 130,20 zł

Drogi wojewódzkie

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka, a drogą krajową nr 28

Drogi gminne

Całkowity koszt

13 520 089,07 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ogrodowa - RFRD - 1 265 196,45 zł
  - ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD - 4 781 289,29 zł
  - ul. Witosa, ul. Glinice oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza - RFRD - 4 085 481,00 zł
  - ul. Błonie - 330 727,96 zł 
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowychi skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 201 018,90 zł 
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach - 2 657 698,74 zł 
 • Wymiana oznakowania oraz przebudowa dróg powiatowych - 198 676,73 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

288 640,40 zł

Drogi wewnętrzne

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie Olchowce
Gospodarka mieszkaniowa, oświata i sprawy społeczne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

2 162 451,62 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakupy inwestycyjne  - wykup działek pod drogi - 215 994,79 zł
 • Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON - 527 811,74 zł
 • Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Domu Strazaka Sanok-Olchowce - 79 648,70 zł 
 • Wydatki na zakup i objecie akcji w SIM - 227 562,00 zł
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na wielomieszkalny ul. Piękna - Fundusz Dopłat - 550 862,14 zł
 • Remont lokali mieszkalnych połozonych w Sanoku - 340 660,73 zł 
 • Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do pomieszczeń zlokalizowanych na Dworcu Multimodalnym - 18 557,11 zł
 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta - 21 427,22 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 179 927,19 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

462 196,46 zł

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach  (zakończenie inwestycji) - 225 225,61 zł
 • Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce - 42 867,60 zł
 • Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym - 194 103,25 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

320 519,80 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnospawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku - 155 337,01 zł 
 • Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 - 65 693,79 zł
 • Dokumentacja projektowa dostosowania dla osób niepełnosprawnych  SP nr 2 i SP nr 8 - 45 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 - 54 489,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

2 322 648,57 zł

Przedszkola

 • Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnychw sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL - 1 912 661,80 zł
 • Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 20 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1 - 49 999,50 zł 
 • Modernizacja i wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 - 339 987,27 zł 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Całkowity koszt

41 647,80 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Żłobki

Całkowity koszt

14 996,98 zł

Żłobki

Zakup zmywarki kapturowej do Żłobka nr 2

Kultura

Całkowity koszt

528 302,09 zł

Kultura

 • Dotacja celowa dla SDK na zakup foteli teatralno-kinowych - 250 000,00 zł
 • Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3  na Strefe Odkrywania, Wyobraźni i Aktywnosci przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL -   263 302,09  zł 
 • Budowa popiersia Ks.Z.Peszkowskiego w Sanoku - 15 000,00 zł 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 697 170,50 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej - 1 463 324,36 zł
 • Dokumentacja projektowa przepompowni scieków na terenie MOSiR - 42 435,00 zł 
 • Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej  w Domu Sportowca Błonie  - 575 776,17 zł
 • Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja - 24 604,02 zł 
 • Wykonanie rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Areny Sanok - 11 306,20 zł 
 • Zakup rolby - 400 000,00 zł 
 • Pozostałe zakupy inwestycyjne - 179 724,75 zł 
Ruch rowerowy

Całkowity koszt

3 167 928,20 zł

Ruch rowerowy

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sanoku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
31 244 022,00 zł
Prognoza
100%
34 715 580,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sanoku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sanok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.