Sanok

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sanoku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
35 588
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
223 311 196,87 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
36 307 186 zł
16.26%
CIT
7 038 834,44 zł
3.15%
Podatki od nieruchomości
26 478 358,75 zł
11.86%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 351 283,10 zł
8.67%
Dotacje
55 215 667,20 zł
24.73%
Subwencje
39 411 396 zł
17.65%
Pozostałe dochody
39 508 471,38 zł
17.69%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
213 038 914,43 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 215 619,49 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
18 215 619,49 zł
Wydatki bieżące
91%
194 823 294,94 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
67 707 000,06 zł
Rodzina
całkowity koszt
50 193 007,76 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 023 623,14 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 633 039,22 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 463 853,68 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 891 183,33 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 019 254,99 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 746 069,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 046 582,43 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 829 150,45 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 490 024,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 369 246,19 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 058 781,27 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
822 307,71 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
610 060,53 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
135 730,63 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Sanok na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Sanok w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
18 215 270,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.15%
Infrastruktura
37.85%
Sprawy społecze, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 321 647,52 zł
6 893 623,47 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury

Całkowity koszt
1 525 375,01 zł
Loklny transport zbiorowy

Loklny transport zbiorowy

AUTOSAN

Całkowity koszt
625 108,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego, ul. Wyspiańskiego

Całkowity koszt
15 129,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna;
 • Łącznik Łany i Porcelanowa;
 • Przebudowa ulic: Ogrodowa, Iwaszkiewicza, Struga, Rataja, Sadowa, Szafera, Krasińskiego, Poprzeczna,  Witosa, Glinice i Lisowskiego, Wolka, Jasna;
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886;
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach miasta;
 • Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  w obrębie Olchowiec ul. Strażacka, ul. Malownicza.
Całkowity koszt
8 896 170,06 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich;
 • Zakup lamp oświetleniowych.
Całkowity koszt
229 190,45 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dokumentacja dla inwestycji miejskich

Całkowity koszt
30 675,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Modernizacja pomieszczeń sanitariatów szkolnych wraz z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych - SP 2;
 • Inwestycje w szkołach podstawowych - dokumentacja Sali gimnastycznej SP 2;
 • Inwestycje w szkołach podstawowych - parking SP 4;
 • Zakupy inwestycyjne w szkołach;
 • Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 4;
 • Przebudowa gimnazjum przy ul. Kochanowskiego na potrzeby Przedszkola nr 3;
 • Inwestycje w żłobkach.
Całkowity koszt
625 077,99 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dotacja dla szpitala

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Zakup serwera przez MOPS;
 • Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego.
Całkowity koszt
195 907,41 zł
Sport

Sport

 • Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych;
 • Inwestycje na placach zabaw;
 • Inwestycje na MOSiR;
 • Zakup samochodu dostawczego na MOSiR.
Całkowity koszt
622 300,62 zł
Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka

Całkowity koszt
1 078 731,37 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Staży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego;
 • Zakup sprzętu łączności radiowej przez Straż Miejską.
Całkowity koszt
122 189,05 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach;
 • Cmentarz Południowy.
Całkowity koszt
373 610,20 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Inwestycje w budynkach komunalnych;
 • Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk;
 • Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje;
 • Inwestycje SIM;
 • Alejki Kółkowa;
 • Zakupy inwestycyjne w UM;
 • Projekt SUMP.
Całkowity koszt
3 675 806,83 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 525 375,01 zł

Infrastruktura wodociągowa

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury

Loklny transport zbiorowy

Całkowity koszt

625 108,00 zł

Loklny transport zbiorowy

AUTOSAN

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

15 129,00 zł

Przejścia dla pieszych

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego, ul. Wyspiańskiego

Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 896 170,06 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna;
 • Łącznik Łany i Porcelanowa;
 • Przebudowa ulic: Ogrodowa, Iwaszkiewicza, Struga, Rataja, Sadowa, Szafera, Krasińskiego, Poprzeczna,  Witosa, Glinice i Lisowskiego, Wolka, Jasna;
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886;
 • Inwestycje drogowe w dzielnicach miasta;
 • Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  w obrębie Olchowiec ul. Strażacka, ul. Malownicza.
Oświetlenie

Całkowity koszt

229 190,45 zł

Oświetlenie

 • Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich;
 • Zakup lamp oświetleniowych.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

30 675,00 zł

Gospodarka komunalna

Dokumentacja dla inwestycji miejskich

Sprawy społecze, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

625 077,99 zł

Placówki oświatowe

 • Modernizacja pomieszczeń sanitariatów szkolnych wraz z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych - SP 2;
 • Inwestycje w szkołach podstawowych - dokumentacja Sali gimnastycznej SP 2;
 • Inwestycje w szkołach podstawowych - parking SP 4;
 • Zakupy inwestycyjne w szkołach;
 • Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 4;
 • Przebudowa gimnazjum przy ul. Kochanowskiego na potrzeby Przedszkola nr 3;
 • Inwestycje w żłobkach.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja dla szpitala

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

195 907,41 zł

Pomoc społeczna

 • Zakup serwera przez MOPS;
 • Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego.
Sport

Całkowity koszt

622 300,62 zł

Sport

 • Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych;
 • Inwestycje na placach zabaw;
 • Inwestycje na MOSiR;
 • Zakup samochodu dostawczego na MOSiR.
Infrastruktura turystyczna

Całkowity koszt

1 078 731,37 zł

Infrastruktura turystyczna

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

122 189,05 zł

Bezpieczeństwo

 • Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Staży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego;
 • Zakup sprzętu łączności radiowej przez Straż Miejską.
Cmentarze

Całkowity koszt

373 610,20 zł

Cmentarze

 • Dom przedpogrzebowy na Olchowcach;
 • Cmentarz Południowy.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 675 806,83 zł

Pozostałe inwestycje

 • Inwestycje w budynkach komunalnych;
 • Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk;
 • Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje;
 • Inwestycje SIM;
 • Alejki Kółkowa;
 • Zakupy inwestycyjne w UM;
 • Projekt SUMP.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sanoku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sanok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.