Sanok

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sanoku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
37 359
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
191 483 612,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
33 542 219 zł
17.52%
CIT
3 400 000 zł
1.78%
Podatki od nieruchomości
23 185 762 zł
12.11%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 359 335 zł
11.15%
Dotacje
55 215 667,20 zł
28.84%
Subwencje
38 888 947 zł
20.31%
Pozostałe dochody
15 891 682 zł
8.3%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
215 002 470,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 564 810,72 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
27 564 810,72 zł
Wydatki bieżące
87%
187 437 660,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 361 929,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
51 255 565,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
20 830 838,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 658 244,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 855 628,72 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 518 120,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 472 407,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 369 412,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 450 933,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 035 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 209 600,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 177 316,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 122 503,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
969 057,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
776 249,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
740 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
199 669,20 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Sanok na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Sanok w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
27 564 810,72 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.77%
Infrastruktura
44.23%
Sprawy społecze, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 373 937,00 zł
12 190 873,72 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.

Całkowity koszt
2 650 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28;
Przebudowa ulic: Ogrodowa, Iwaszkiewicza, Struga, Rataja, Sadowa, Szafera, Krasińskiego, Poprzeczna;
Łącznik Łany i Porcelanowa;
Inwestycje drogowe w dzielnicach miasta;
Budowa mostu na rzece San - dokumentacja.

Całkowity koszt
12 036 681,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich.

Całkowity koszt
402 256,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dokumentacja dla inwestycji miejskich;
Zakup i montaż kasy parkingowej z oprogramowaniem na parking wielopoziomowy.

Całkowity koszt
285 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja schodów wejściowych oraz zadaszenia w Przedszkolu nr 2;
Przebudowa gimnazjum przy ul. Kochanowskiego na potrzeby Przedszkola nr 3;
Inwestycje w żłobkach.

Całkowity koszt
2 445 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu RTG, celem przeciwdziałania COVID;
Zakup wyposażenia biurowego dla PIK.

Całkowity koszt
110 200,00 zł
Kultura

Kultura

Środki na projekt "Artystyczna Kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku".

Całkowity koszt
3 265 445,00 zł
Sport

Sport

Budowa przepompowni ścieków na Centrum Rehabilitacji i Sportu;
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych i toru lodowego;
Inwestycje na placach zabaw;
Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej;
Wykonanie ogrodzenia boiska;
Zakup samochodu dostawczego.

Całkowity koszt
1 368 400,00 zł
Arena Sanok

Arena Sanok

Projekt "Modernizacja Areny Sanok".

Całkowity koszt
4 519 328,72 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS;
Dom przedpogrzebowy na Olchowcach;
Zakupy inwestycyjne w UM;
Wymiana systemu łączności straży miejskiej.

Całkowity koszt
482 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

2 650 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

12 036 681,00 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28;
Przebudowa ulic: Ogrodowa, Iwaszkiewicza, Struga, Rataja, Sadowa, Szafera, Krasińskiego, Poprzeczna;
Łącznik Łany i Porcelanowa;
Inwestycje drogowe w dzielnicach miasta;
Budowa mostu na rzece San - dokumentacja.

Oświetlenie

Całkowity koszt

402 256,00 zł

Oświetlenie

Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

285 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Dokumentacja dla inwestycji miejskich;
Zakup i montaż kasy parkingowej z oprogramowaniem na parking wielopoziomowy.

Sprawy społecze, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 445 000,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja schodów wejściowych oraz zadaszenia w Przedszkolu nr 2;
Przebudowa gimnazjum przy ul. Kochanowskiego na potrzeby Przedszkola nr 3;
Inwestycje w żłobkach.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

110 200,00 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu RTG, celem przeciwdziałania COVID;
Zakup wyposażenia biurowego dla PIK.

Kultura

Całkowity koszt

3 265 445,00 zł

Kultura

Środki na projekt "Artystyczna Kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku".

Sport

Całkowity koszt

1 368 400,00 zł

Sport

Budowa przepompowni ścieków na Centrum Rehabilitacji i Sportu;
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych i toru lodowego;
Inwestycje na placach zabaw;
Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej;
Wykonanie ogrodzenia boiska;
Zakup samochodu dostawczego.

Arena Sanok

Całkowity koszt

4 519 328,72 zł

Arena Sanok

Projekt "Modernizacja Areny Sanok".

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

482 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS;
Dom przedpogrzebowy na Olchowcach;
Zakupy inwestycyjne w UM;
Wymiana systemu łączności straży miejskiej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sanoku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sanok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.