Świdnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
57 310
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
267 300 173,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
69 090 431 zł
25.85%
CIT
CIT
3 800 000 zł
1.42%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
34 900 000 zł
13.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
19 514 076 zł
7.3%
Dotacje
Dotacje
70 393 546,49 zł
26.34%
Subwencje
Subwencje
39 428 747 zł
14.75%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
30 173 373 zł
11.29%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
271 749 810,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 684 974,00 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
43 684 974,00 zł
Wydatki bieżące
84%
228 064 836,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 683 744,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
34 132 568,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 120 873,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 840 578,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 014 967,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 898 624,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
17 229 229,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
45 574 488,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 412 376,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 506 447,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 043 645,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 292 271,00 zł

Źródło: Zmiany na dzień 30 września 2019r. do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Świdnicy 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 683 744,32 zł
Wydatki bieżące
68 349 040,32 zł
Wydatki inwestycyjne
1 334 704,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
34 132 568,00 zł
Wydatki bieżące
18 189 125,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 943 443,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 120 873,00 zł
Wydatki bieżące
3 807 085,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 313 788,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 840 578,00 zł
Wydatki bieżące
25 495 578,00 zł
Wydatki inwestycyjne
345 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 014 967,00 zł
Wydatki bieżące
2 739 217,00 zł
Wydatki inwestycyjne
275 750,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 898 624,00 zł
Wydatki bieżące
3 898 624,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
17 229 229,00 zł
Wydatki bieżące
17 177 779,00 zł
Wydatki inwestycyjne
51 450,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
45 574 488,00 zł
Wydatki bieżące
45 574 488,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 412 376,00 zł
Wydatki bieżące
18 209 421,00 zł
Wydatki inwestycyjne
16 202 955,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 506 447,00 zł
Wydatki bieżące
8 245 547,00 zł
Wydatki inwestycyjne
260 900,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 043 645,00 zł
Wydatki bieżące
7 549 645,00 zł
Wydatki inwestycyjne
494 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 292 271,00 zł
Wydatki bieżące
8 829 287,17 zł
Wydatki inwestycyjne
462 984,00 zł
Wydatki bieżące
36 500 305,00 zł
Wydatki inwestycyjne
558 500,00 zł
Szkoły podstawowe
37 058 805,00 zł
Wydatki bieżące
20 862 381,00 zł
Wydatki inwestycyjne
216 890,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
21 079 271,00 zł
Wydatki bieżące
6 323 417,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 323 417,00 zł
Wydatki bieżące
3 374 926,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 314,00 zł
Gimnazja
3 400 240,00 zł
Wydatki bieżące
355 488,32 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
355 488,32 zł
Wydatki bieżące
216 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
216 000,00 zł
Wydatki bieżące
88 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
88 000,00 zł
Wydatki bieżące
628 523,00 zł
Wydatki inwestycyjne
534 000,00 zł
Pozostała działalność
1 162 523,00 zł
Wydatki bieżące
5 891 160,00 zł
Wydatki inwestycyjne
13 300 106,00 zł
Drogi publiczne gminne
19 191 266,00 zł
Wydatki bieżące
11 633 037,00 zł
Wydatki inwestycyjne
212 790,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
11 845 827,00 zł
Wydatki bieżące
380 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 421 267,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
2 801 267,00 zł
Wydatki bieżące
231 030,00 zł
Drogi wewnętrzne
231 030,00 zł
Wydatki bieżące
53 898,00 zł
Drogi publiczne krajowe
53 898,00 zł
Wydatki inwestycyjne
9 280,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
9 280,00 zł
Wydatki bieżące
2 170 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
2 170 000,00 zł
Wydatki bieżące
663 499,00 zł
Wydatki inwestycyjne
89 495,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
752 994,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
273 586,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 224 293,00 zł
Pozostała działalność
8 497 879,00 zł
Wydatki bieżące
20 211 124,00 zł
Wydatki inwestycyjne
275 000,00 zł
Urzędy gmin
20 486 124,00 zł
Wydatki bieżące
3 001 654,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3 001 654,00 zł
Wydatki bieżące
539 000,00 zł
Rady gmin
539 000,00 zł
Wydatki bieżące
753 745,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
753 745,00 zł
Wydatki bieżące
990 055,00 zł
Wydatki inwestycyjne
70 000,00 zł
Pozostała działalność
1 060 055,00 zł
Wydatki bieżące
2 545 267,00 zł
Straż miejska
2 545 267,00 zł
Wydatki bieżące
92 060,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
92 060,00 zł
Wydatki bieżące
23 700,00 zł
Wydatki inwestycyjne
47 065,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
70 765,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
90 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona cywilna
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
51 690,00 zł
Wydatki inwestycyjne
113 685,00 zł
Pozostała działalność
165 375,00 zł
Wydatki bieżące
1 848 326,00 zł
Świetlice szkolne
1 848 326,00 zł
Wydatki bieżące
1 567 065,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 567 065,00 zł
Wydatki bieżące
414 159,00 zł
Pomoc materialna da uczniów o charakterze socjalnym
414 159,00 zł
Wydatki bieżące
59 574,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
59 574,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Pozostała działalność
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
4 515 441,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 515 441,00 zł
Wydatki bieżące
2 256 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 256 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 016 702,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 016 702,00 zł
Wydatki bieżące
1 528 650,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
1 528 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 341 550,00 zł
Wydatki inwestycyjne
38 450,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 380 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 332 524,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 332 524,00 zł
Wydatki bieżące
1 055 466,00 zł
Ośrodki wsparcia
1 055 466,00 zł
Wydatki bieżące
598 383,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
598 383,00 zł
Wydatki bieżące
438 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
438 000,00 zł
Wydatki bieżące
155 500,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
155 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 850,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
13 850,00 zł
Wydatki bieżące
10 870,00 zł
Jednosti specjalistycznego poradnictwa
10 870,00 zł
Wydatki bieżące
1 894 843,00 zł
Wydatki inwestycyjne
13 000,00 zł
Pozostała działalność
1 907 843,00 zł
Wydatki bieżące
25 323 200,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
25 323 200,00 zł
Wydatki bieżące
13 849 004,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 849 004,00 zł
Wydatki bieżące
3 536 607,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 536 607,00 zł
Wydatki bieżące
2 702 411,00 zł
Wspieranie rodziny
2 702 411,00 zł
Wydatki bieżące
163 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
163 000,00 zł
Wydatki bieżące
266,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
266,00 zł
Wydatki bieżące
11 536 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
600 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
12 136 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 215 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
191 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 406 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 166 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 731 813,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 897 813,00 zł
Wydatki bieżące
55 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 813 999,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 869 199,00 zł
Wydatki bieżące
359 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
359 000,00 zł
Wydatki bieżące
336 620,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
336 620,00 zł
Wydatki bieżące
231 600,00 zł
Schroniska dla zwierząt
231 600,00 zł
Wydatki bieżące
1 310 001,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 866 143,00 zł
Pozostała działalność
10 176 144,00 zł
Wydatki bieżące
3 140 183,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Biblioteki
3 170 183,00 zł
Wydatki bieżące
2 822 400,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
2 822 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 274 923,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 274 923,00 zł
Wydatki bieżące
830 531,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 900,00 zł
Muzea
861 431,00 zł
Wydatki bieżące
67 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
67 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 510,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Pozostała działalność
310 510,00 zł
Wydatki bieżące
6 448 230,00 zł
Wydatki inwestycyjne
420 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
6 868 230,00 zł
Wydatki bieżące
465 800,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
465 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
74 000,00 zł
Obiekty sportowe
74 000,00 zł
Wydatki bieżące
635 615,00 zł
Pozostała działalność
635 615,00 zł
Wydatki bieżące
5 325 253,00 zł
Obsługa długu publicznego
5 325 253,00 zł
Wydatki bieżące
1 310 837,00 zł
Wydatki inwestycyjne
179 984,00 zł
Turystyka
1 490 821,00 zł
Wydatki bieżące
797 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
183 000,00 zł
Działalność usługowa
980 000,00 zł
Wydatki bieżące
638 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Różne rozliczenia
738 000,00 zł
Wydatki bieżące
545 504,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
545 504,00 zł
Wydatki bieżące
193 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
193 930,00 zł
Wydatki bieżące
18 163,17 zł
Rolnictwo i łowiectwo
18 163,17 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
600,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
43 684 974,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
36.91%
Infrastruktura
29.23%
Sprawy społeczne, kultura i sport
33.86%
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Wydatki na inwestycje w dziale
16 125 163,00 zł
12 769 334,00 zł
14 790 477,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.1.jpg

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Jarzębinowej, Wrzosowej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.


Całkowity koszt
13 043 036,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.2.jpg

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

Całkowity koszt
710 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.3.jpg

Komunikacja miejska

Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
212 790,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.4.jpg

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
468 337,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.5.jpg

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycja_DuPahva.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.


Całkowity koszt
191 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.1.jpg

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych.

Całkowity koszt
10 843 960,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.2.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.


Całkowity koszt
312 890,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.3.jpg

Rozwój kultury

Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku;
Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi;
Świdnica i Trutnov - odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker.


Całkowity koszt
159 984,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.4.jpg

Sport i rekreacja

Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout;
Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych;
Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni.


Całkowity koszt
452 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.5.jpg

Place zabaw

Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych;
Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4;
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1;
Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 14;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.


Całkowity koszt
790 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.6.jpg

Urząd Miejski

Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy.


Całkowity koszt
210 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.1.jpg

Zakupy inwestycyjne

Zakup sprzętu komputerowego, drukarki, oprogramowania, dysków;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
Monitoring;
Strategia Problemów Społecznych;
Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
614 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.2.jpg

Dotacje na inwestycje

Budowa drogi powiatowej na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego;
Zwrot dotacji;
Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji;
Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego;
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18;
Zakup muzealiów.


Całkowity koszt
942 321,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.3.jpg

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Budowa alejek w parkach miejskich;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.


Całkowity koszt
12 646 956,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.4.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Wymiana instalacji elektrycznej;
Wymiana dźwigu towarowego;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

Całkowity koszt
587 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.1.jpg

Całkowity koszt

13 043 036,00 zł

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Jarzębinowej, Wrzosowej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.2.jpg

Całkowity koszt

710 000,00 zł

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.3.jpg

Całkowity koszt

212 790,00 zł

Komunikacja miejska

Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.4.jpg

Całkowity koszt

468 337,00 zł

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/1.5.jpg

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycja_DuPahva.jpg

Całkowity koszt

191 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.1.jpg

Całkowity koszt

10 843 960,00 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.2.jpg

Całkowity koszt

312 890,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.3.jpg

Całkowity koszt

159 984,00 zł

Rozwój kultury

Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku;
Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi;
Świdnica i Trutnov - odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.4.jpg

Całkowity koszt

452 500,00 zł

Sport i rekreacja

Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout;
Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych;
Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.5.jpg

Całkowity koszt

790 000,00 zł

Place zabaw

Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych;
Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4;
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1;
Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 14;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/2.6.jpg

Całkowity koszt

210 000,00 zł

Urząd Miejski

Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy.


Pozostałe wydatki inwestycyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.1.jpg

Całkowity koszt

614 200,00 zł

Zakupy inwestycyjne

Zakup sprzętu komputerowego, drukarki, oprogramowania, dysków;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
Monitoring;
Strategia Problemów Społecznych;
Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.2.jpg

Całkowity koszt

942 321,00 zł

Dotacje na inwestycje

Budowa drogi powiatowej na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego;
Zwrot dotacji;
Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup samochodu typu furgon posiadający wydzielone miejsce dla osoby zatrzymanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji;
Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego;
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18;
Zakup muzealiów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.3.jpg

Całkowity koszt

12 646 956,00 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Budowa alejek w parkach miejskich;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/3.4.jpg

Całkowity koszt

587 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Wymiana instalacji elektrycznej;
Wymiana dźwigu towarowego;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw_4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_seniora_8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_chodnika_9.jpg

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

Całkowity koszt

146 304,53 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

Całkowity koszt

163 526,40 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6

Całkowity koszt

222 447,00 zł

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

Całkowity koszt

92 838,31 zł

Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy "Plastra Miodu"

Całkowity koszt

40 817,56 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu, Willowa, Przemysłowa

Całkowity koszt

222 881,92 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74

Całkowity koszt

40 240,00 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy

Całkowity koszt

205 213,94 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/1.jpg

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/2.jpg

Całkowity koszt

146 304,53 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/3.jpg

Całkowity koszt

163 526,40 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw_4.jpg

Całkowity koszt

222 447,00 zł

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/5.jpg

Całkowity koszt

92 838,31 zł

Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy "Plastra Miodu"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/6.jpg

Całkowity koszt

40 817,56 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu, Willowa, Przemysłowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/7.jpg

Całkowity koszt

222 881,92 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_seniora_8.jpg

Całkowity koszt

40 240,00 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_chodnika_9.jpg

Całkowity koszt

205 213,94 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozlicza tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
69 090 431,00 zł
Prognoza
100%
84 736 301,05 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 8 km
Dla rowerzystów
+ 8 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 45
Oświetlenie uliczne
+ 45
dodatkowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 30
Większe bezpieczeństwo
+ 30
dodatkowych kamer monitoringu
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 2
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
+ 7
Dla rodzin
+ 7
dodatkowych wydarzeń kulturalno-społecznych
+ 4
Sport i rekreacja
+ 4
modernizacje boisk i obiektów sportowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.