Świdnica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
57 041
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
272 822 667,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
68 107 220 zł
24.96%
CIT
CIT
2 970 903,13 zł
1.09%
Podatki od nieruchomości
38 663 304,89 zł
14.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 111 107,76 zł
8.84%
Dotacje
Dotacje
75 029 667,33 zł
27.5%
Subwencje
Subwencje
36 420 210 zł
13.35%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
27 520 254,58 zł
10.09%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
270 441 504,34 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 649 053,02 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
38 649 053,02 zł
Wydatki bieżące
86%
231 792 451,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 842 239,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 568 752,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
31 872 260,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 371 606,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 181 351,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 610 022,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 143 232,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 569 576,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 050 984,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 054 315,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 000 040,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 177 122,76 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Świdnica z roku 2019

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 842 239,22 zł
Wydatki bieżące
68 523 965,43 zł
Wydatki majątkowe
1 318 273,79 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 568 752,77 zł
Wydatki bieżące
56 568 752,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
31 872 260,59 zł
Wydatki bieżące
17 866 270,15 zł
Wydatki majątkowe
14 005 990,44 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 371 606,22 zł
Wydatki bieżące
17 799 514,54 zł
Wydatki majątkowe
13 572 091,68 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 181 351,71 zł
Wydatki bieżące
24 936 834,57 zł
Wydatki majątkowe
244 517,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 610 022,04 zł
Wydatki bieżące
16 541 139,14 zł
Wydatki majątkowe
68 882,90 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 143 232,64 zł
Wydatki bieżące
1 260 409,15 zł
Wydatki majątkowe
7 882 823,49 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 569 576,03 zł
Wydatki bieżące
8 132 476,03 zł
Wydatki majątkowe
437 100,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 050 984,51 zł
Wydatki bieżące
7 538 395,94 zł
Wydatki majątkowe
512 588,57 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 054 315,71 zł
Wydatki bieżące
4 054 315,71 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 000 040,14 zł
Wydatki bieżące
2 724 022,72 zł
Wydatki majątkowe
276 017,42 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 177 122,76 zł
Wydatki bieżące
5 846 355,17 zł
Wydatki majątkowe
330 767,59 zł
Wydatki bieżące
36 997 406,95 zł
Wydatki majątkowe
462 735,71 zł
Szkoły podstawowe
37 460 142,66 zł
Wydatki bieżące
21 747 718,93 zł
Wydatki majątkowe
271 846,55 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
22 019 565,48 zł
Wydatki bieżące
5 841 338,60 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
5 841 338,60 zł
Wydatki bieżące
2 604 812,33 zł
Wydatki majątkowe
25 314,00 zł
Gimnazja
2 630 126,33 zł
Wydatki bieżące
341 288,73 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie ucznim prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
341 288,73 zł
Wydatki bieżące
192 973,53 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
192 973,53 zł
Wydatki bieżące
67 231,61 zł
Dowożenie uczniów do szkół
67 231,61 zł
Wydatki bieżące
731 194,75 zł
Wydatki majątkowe
558 377,53 zł
Pozostała działalność
1 289 572,28 zł
Wydatki bieżące
35 533 981,64 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
35 533 981,64 zł
Wydatki bieżące
14 598 798,27 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
14 598 798,27 zł
Wydatki bieżące
2 777 092,18 zł
Wspieranie rodziny
2 777 092,18 zł
Wydatki bieżące
3 436 768,56 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 436 768,56 zł
Wydatki bieżące
220 225,45 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
220 225,45 zł
Wydatki bieżące
1 886,67 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 886,67 zł
Wydatki bieżące
5 513 546,31 zł
Wydatki majątkowe
13 163 786,80 zł
Drogi publiczne gminne
18 677 333,11 zł
Wydatki bieżące
11 736 244,03 zł
Wydatki majątkowe
269 370,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
12 005 614,03 zł
Wydatki bieżące
415 853,21 zł
Wydatki majątkowe
420 951,91 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
836 805,12 zł
Wydatki majątkowe
151 881,73 zł
Drogi publiczne powiatowe
151 881,73 zł
Wydatki bieżące
154 043,17 zł
Drogi wewnętrzne
154 043,17 zł
Wydatki bieżące
46 583,43 zł
Drogi publiczne krajowe
46 583,43 zł
Wydatki bieżące
11 576 918,17 zł
Wydatki majątkowe
619 999,11 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
12 196 917,28 zł
Wydatki bieżące
2 202 647,08 zł
Wydatki majątkowe
847 046,36 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
3 049 693,44 zł
Wydatki bieżące
65 112,00 zł
Wydatki majątkowe
2 722 564,83 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 787 676,83 zł
Wydatki bieżące
2 007 279,34 zł
Wydatki majątkowe
178 374,60 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 185 653,94 zł
Wydatki bieżące
332 809,14 zł
Oczyszczanie miast i wsi
332 809,14 zł
Wydatki bieżące
288 085,79 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
288 085,79 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 096 663,02 zł
Wydatki majątkowe
9 204 106,78 zł
Pozostała działalność
10 300 769,80 zł
Wydatki bieżące
19 749 708,96 zł
Wydatki majątkowe
163 514,73 zł
Urzędy gmin
19 913 223,69 zł
Wydatki bieżące
2 918 881,38 zł
Wydatki majątkowe
11 351,67 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 930 233,05 zł
Wydatki bieżące
943 255,40 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
943 255,40 zł
Wydatki bieżące
521 635,60 zł
Rady gmin
521 635,60 zł
Wydatki bieżące
803 353,23 zł
Wydatki majątkowe
69 650,74 zł
Pozostała działalność
873 003,97 zł
Wydatki bieżące
4 722 175,17 zł
Wydatki majątkowe
19 420,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 741 595,17 zł
Wydatki bieżące
2 351 144,75 zł
Domy pomocy społecznej
2 351 144,75 zł
Wydatki bieżące
1 867 037,82 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 867 037,82 zł
Wydatki bieżące
1 753 942,70 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
1 753 942,70 zł
Wydatki bieżące
1 206 521,46 zł
Wydatki majątkowe
38 450,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 244 971,46 zł
Wydatki bieżące
1 202 426,76 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 202 426,76 zł
Wydatki bieżące
1 054 940,31 zł
Ośrodki wsparcia
1 054 940,31 zł
Wydatki bieżące
416 602,30 zł
Dodatki mieszkaniowe
416 602,30 zł
Wydatki bieżące
406 154,65 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
406 154,65 zł
Wydatki bieżące
152 133,38 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
152 133,38 zł
Wydatki bieżące
31 701,50 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
31 701,50 zł
Wydatki bieżące
13 850,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
13 850,00 zł
Wydatki bieżące
9 358,01 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
9 358,01 zł
Wydatki bieżące
1 353 150,33 zł
Wydatki majątkowe
11 012,90 zł
Pozostała działalność
1 364 163,23 zł
Wydatki majątkowe
2 170 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
2 170 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
406 884,44 zł
Wydatki majątkowe
55 965,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
462 849,44 zł
Wydatki bieżące
153 524,71 zł
Wydatki majątkowe
5 656 858,49 zł
Pozostała działalność
5 810 383,20 zł
Wydatki bieżące
3 140 183,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Biblioteki
3 170 183,00 zł
Wydatki bieżące
2 842 400,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
2 842 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 170 424,39 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 170 424,39 zł
Wydatki bieżące
830 531,00 zł
Wydatki majątkowe
67 500,00 zł
Muzea
898 031,00 zł
Wydatki bieżące
64 750,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
64 750,00 zł
Wydatki bieżące
84 187,64 zł
Wydatki majątkowe
339 600,00 zł
Pozostała działalność
423 787,64 zł
Wydatki bieżące
6 510 732,10 zł
Wydatki majątkowe
418 137,57 zł
Instytucje kultury fizycznej
6 928 869,67 zł
Wydatki bieżące
465 800,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
465 800,00 zł
Wydatki majątkowe
94 451,00 zł
Obiekty sportowe
94 451,00 zł
Wydatki bieżące
561 863,84 zł
Pozostała działalność
561 863,84 zł
Wydatki bieżące
1 818 003,73 zł
Świetlice szkolne
1 818 003,73 zł
Wydatki bieżące
1 721 420,61 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 721 420,61 zł
Wydatki bieżące
451 892,89 zł
Pomoc materialna dla uczniów
451 892,89 zł
Wydatki bieżące
53 498,48 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
53 498,48 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Pozostała działalność
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 545 172,00 zł
Straż gminna (miejska)
2 545 172,00 zł
Wydatki bieżące
90 391,72 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
115 391,72 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 903,43 zł
Wydatki majątkowe
47 065,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
68 968,43 zł
Wydatki bieżące
1 120,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona cywilna
1 120,00 zł
Wydatki bieżące
40 435,57 zł
Wydatki majątkowe
113 952,42 zł
Pozostała działalność
154 387,99 zł
Wydatki bieżące
2 957 464,78 zł
Obsługa długu publicznego
2 957 464,78 zł
Wydatki bieżące
1 333 702,42 zł
Wydatki majątkowe
150 793,39 zł
Turystyka
1 484 495,81 zł
Wydatki bieżące
723 521,48 zł
Wydatki majątkowe
179 974,20 zł
Działalność usługowa
903 495,68 zł
Wydatki bieżące
442 511,39 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
442 511,39 zł
Wydatki bieżące
279 930,62 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
279 930,62 zł
Wydatki bieżące
84 747,96 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Informatyka
84 747,96 zł
Wydatki bieżące
23 876,53 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Rolnictwo i łowiectwo
23 876,53 zł
Wydatki bieżące
599,99 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
599,99 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
33 035 237,29 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.66%
Infrastruktura
58.34%
Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 763 113,31 zł
19 272 123,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_1WGA18q.jpg

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.

Całkowity koszt
10 959 154,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_a3k5uyX.jpg

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

Całkowity koszt
669 991,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_kierowcow.jpg

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
465 384,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_xswMZBR.jpg

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

Całkowity koszt
1 490 208,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_JUz1HVT.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.

Całkowity koszt
178 374,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_JTr7vh9.jpg

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.

Całkowity koszt
8 265 751,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_6Jfjg4l.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.

Całkowity koszt
217 330,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_KDfhOgw.jpg

Sport i rekreacja

Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych.

Całkowity koszt
124 451,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_ji0vz5T.jpg

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.

Całkowity koszt
205 999,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dotacje_na_inwestycje_policja.jpg

Dotacje na inwestycje

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367.

Całkowity koszt
282 823,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska_kvWDLoa.jpg

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.

Całkowity koszt
9 656 193,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje_ODCu1ys.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

Całkowity koszt
519 574,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_1WGA18q.jpg

Całkowity koszt

10 959 154,32 zł

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_a3k5uyX.jpg

Całkowity koszt

669 991,80 zł

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_kierowcow.jpg

Całkowity koszt

465 384,31 zł

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_xswMZBR.jpg

Całkowity koszt

1 490 208,28 zł

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_JUz1HVT.jpg

Całkowity koszt

178 374,60 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.

Sprawy społeczne, kultura, sport i inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_JTr7vh9.jpg

Całkowity koszt

8 265 751,92 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_6Jfjg4l.jpg

Całkowity koszt

217 330,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_KDfhOgw.jpg

Całkowity koszt

124 451,00 zł

Sport i rekreacja

Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_ji0vz5T.jpg

Całkowity koszt

205 999,78 zł

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dotacje_na_inwestycje_policja.jpg

Całkowity koszt

282 823,87 zł

Dotacje na inwestycje

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska_kvWDLoa.jpg

Całkowity koszt

9 656 193,21 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje_ODCu1ys.jpg

Całkowity koszt

519 574,20 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw_4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_seniora_8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_chodnika_9.jpg

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

Całkowity koszt

146 304,53 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

Całkowity koszt

163 526,40 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6

Całkowity koszt

222 447,00 zł

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

Całkowity koszt

92 838,31 zł

Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy "Plastra Miodu"

Całkowity koszt

40 817,56 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu, Willowa, Przemysłowa

Całkowity koszt

222 881,92 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74

Całkowity koszt

40 240,00 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy

Całkowity koszt

205 276,94 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/1.jpg

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/2.jpg

Całkowity koszt

146 304,53 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/3.jpg

Całkowity koszt

163 526,40 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw_4.jpg

Całkowity koszt

222 447,00 zł

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/5.jpg

Całkowity koszt

92 838,31 zł

Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy "Plastra Miodu"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/6.jpg

Całkowity koszt

40 817,56 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu, Willowa, Przemysłowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/7.jpg

Całkowity koszt

222 881,92 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_seniora_8.jpg

Całkowity koszt

40 240,00 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_chodnika_9.jpg

Całkowity koszt

205 276,94 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
68 107 220,00 zł
Prognoza
100%
83 530 437,06 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 8 km
Dla rowerzystów
+ 8 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 45
Oświetlenie uliczne
+ 45
dodatkowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 30
Większe bezpieczeństwo
+ 30
dodatkowych kamer monitoringu
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 2
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
+ 7
Dla rodzin
+ 7
dodatkowych wydarzeń kulturalno-społecznych
+ 4
Sport i rekreacja
+ 4
modernizacje boisk i obiektów sportowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.