Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
57 041
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
272 822 667,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
68 107 220 zł
24.96%
CIT
2 970 903,13 zł
1.09%
Podatki od nieruchomości
38 663 304,89 zł
14.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 111 107,76 zł
8.84%
Dotacje
75 029 667,33 zł
27.5%
Subwencje
36 420 210 zł
13.35%
Pozostałe dochody
27 520 254,58 zł
10.09%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
270 441 504,34 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 649 053,02 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
38 649 053,02 zł
Wydatki bieżące
86%
231 792 451,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 842 239,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
56 568 752,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 872 260,59 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 371 606,22 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 181 351,71 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 610 022,04 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 143 232,64 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 569 576,03 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 050 984,51 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 054 315,71 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 000 040,14 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 177 122,76 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Świdnica z roku 2019

04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
33 035 237,29 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.66%
Infrastruktura
58.34%
Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 763 113,31 zł
19 272 123,98 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.

Całkowity koszt
10 959 154,32 zł
Przebudowa chodników

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

Całkowity koszt
669 991,80 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
465 384,31 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

Całkowity koszt
1 490 208,28 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.

Całkowity koszt
178 374,60 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.

Całkowity koszt
8 265 751,92 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.

Całkowity koszt
217 330,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych.

Całkowity koszt
124 451,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.

Całkowity koszt
205 999,78 zł
Dotacje na inwestycje

Dotacje na inwestycje

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367.

Całkowity koszt
282 823,87 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.

Całkowity koszt
9 656 193,21 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

Całkowity koszt
519 574,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

10 959 154,32 zł

Budowa i przebudowa dróg

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska;
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic: Józefa Longina Sowińskiego, Środkowej, Pogodnej, Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Kraszowickiej, Inżynierskiej, Kliczkowskiej, Polna Droga;
Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Bystrzyckiej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.

Przebudowa chodników

Całkowity koszt

669 991,80 zł

Przebudowa chodników

Przebudowa chodników w Mieście Świdnica.

Dla kierowców

Całkowity koszt

465 384,31 zł

Dla kierowców

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie Miasta Świdnicy.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

1 490 208,28 zł

Drogi rowerowe

Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

Oświetlenie

Całkowity koszt

178 374,60 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9-23;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga.

Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

8 265 751,92 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2;
Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne;
Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3-10 i ul. Teatralnej 25 oraz przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31 i ul. Kotlarskiej 5A;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31, Długiej 68;
Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

217 330,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4;
Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

124 451,00 zł

Sport i rekreacja

Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe;
Przebudowa boiska środowiskowego do gier zespołowych.

Place zabaw

Całkowity koszt

205 999,78 zł

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta.

Dotacje na inwestycje

Całkowity koszt

282 823,87 zł

Dotacje na inwestycje

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, 34 i 367.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Całkowity koszt

9 656 193,21 zł

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rewitalizacja przestrzenno społeczna - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40;
Rewaloryzacja terenów zieleni;
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

519 574,20 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;
Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowskiej 2.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

19 065,00 zł

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

Całkowity koszt

146 304,53 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

Całkowity koszt

163 526,40 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw - strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6

Całkowity koszt

222 447,00 zł

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

Całkowity koszt

92 838,31 zł

Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy "Plastra Miodu"

Całkowity koszt

40 817,56 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu, Willowa, Przemysłowa

Całkowity koszt

222 881,92 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74

Całkowity koszt

40 240,00 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy

Całkowity koszt

205 276,94 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
68 107 220,00 zł
Prognoza
100%
83 530 437,06 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla rowerzystów
+ 8 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 45
dodatkowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Większe bezpieczeństwo
+ 30
dodatkowych kamer monitoringu
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Dla rodzin
+ 7
dodatkowych wydarzeń kulturalno-społecznych
Sport i rekreacja
+ 4
modernizacje boisk i obiektów sportowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.