Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
56 564
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
297 824 517,68 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
67 062 042 zł
22.52%
CIT
3 000 000 zł
1.01%
Podatki od nieruchomości
37 600 000 zł
12.62%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 676 840 zł
10.97%
Dotacje
84 753 481,68 zł
28.46%
Subwencje
38 991 464 zł
13.09%
Pozostałe dochody
33 740 690 zł
11.33%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
311 810 524,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
47 960 557,00 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
47 960 557,00 zł
Wydatki bieżące
85%
263 849 967,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
79 885 714,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
70 002 234,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
33 138 591,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 366 324,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
27 126 600,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 730 687,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 686 580,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 234 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 467 850,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 211 483,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 883 500,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 756 450,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
926 300,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
825 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
168 711,68 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Świdnica na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
47 960 557,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.72%
Infrastruktura
62.28%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 089 050,00 zł
29 871 507,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Przebudowa i rozbudowa ulic: Jarzębinowej, Wrzosowej, Przechodnej, Kraszowickiej, Pogodnej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej.

Całkowity koszt
9 470 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego, Jerzego Webera, Ludwika Zamenhofa;
Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
215 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Rewaloryzacja terenów zieleni.

Całkowity koszt
5 900 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne.

Całkowity koszt
2 157 950,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan;
Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windykacji SEGC;
Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych;
Rozbudowa systemu dróg rowerowych.

Całkowity koszt
346 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobudzkiego 19;
Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej;
Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4.

Całkowity koszt
6 020 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4.

Całkowity koszt
3 498 007,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne;
Przebudowa basenu letniego.

Całkowity koszt
20 200 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
153 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

9 470 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa al. Niepodległości;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Przebudowa i rozbudowa ulic: Jarzębinowej, Wrzosowej, Przechodnej, Kraszowickiej, Pogodnej;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

215 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego, Jerzego Webera, Ludwika Zamenhofa;
Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

5 900 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

Rewaloryzacja terenów zieleni.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 157 950,00 zł

Ochrona środowiska

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dotacja na utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

346 100,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan;
Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windykacji SEGC;
Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych;
Rozbudowa systemu dróg rowerowych.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

6 020 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobudzkiego 19;
Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej;
Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 498 007,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4.

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

20 200 000,00 zł

Kultura fizyczna

Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne;
Przebudowa basenu letniego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

153 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
Rozwój elektronicznych usług publicznych;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozlicza tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
67 062 042,00 zł
Prognoza
100%
78 388 689,67 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkwych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Oświata
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.