Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
56 564
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
347 534 487,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
72 590 133 zł
20.89%
CIT
4 953 628,28 zł
1.43%
Podatki od nieruchomości
41 587 754,15 zł
11.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 465 945,49 zł
9.34%
Dotacje
89 647 218,82 zł
25.8%
Subwencje
42 002 451 zł
12.09%
Pozostałe dochody
64 287 357,06 zł
18.5%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
323 351 450,56 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
63 725 498,95 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
63 725 498,95 zł
Wydatki bieżące
80%
259 625 951,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
80 254 334,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
69 895 295,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
34 297 395,84 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 997 824,75 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
26 989 730,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
16 584 660,14 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
27 709 007,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 858 719,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 514 733,22 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 463 817,34 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 613 216,40 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 949 023,23 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 429 624,10 zł
Turystyka
całkowity koszt
915 794,93 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
731 383,51 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
146 889,84 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe  Miasta Świdnica na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
63 725 498,95 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.1%
Sprawy społeczne, oświata i sport
35.9%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
40 845 434,62 zł
22 880 064,33 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy;
 • Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy;
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3;
 • Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy;
 • Przebudowa dachów w budynkach komunalnych;
 • Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 19.
Całkowity koszt
10 963 109,20 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska

Całkowity koszt
59 532,00 zł
Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

 • Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE;
 • Wykonanie boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47-49;
 • Wykonanie nagłośnienia w sali narad - USC;
 • Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnica;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE;
 • Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.
Całkowity koszt
971 745,89 zł
E-usługi

E-usługi

 • Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica;
 • Zakup modułu eTW do oprogramowania SystemEG na potrzeby BSPP;
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.
Całkowity koszt
930 958,34 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2;
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105;
 • Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
 • Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8;
 • Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy;
 • Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy.
Całkowity koszt
2 319 757,63 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3;
 • Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy;
 • Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”;
 • Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy.
Całkowity koszt
867 895,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy

Całkowity koszt
5 000,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

 • Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR;
 • Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR;
 • Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych;
 • Przebudowa basenu letniego w Świdnicy;
 • Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37;
 • Zakup eletronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów.
Całkowity koszt
20 258 594,63 zł
Kultura i ochrona zabytków

Kultura i ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy;
 • Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy;
 • Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy;
 • Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego;
 • Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy.
Całkowity koszt
4 036 223,34 zł
Policja

Policja

 • Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy;
 • Oprogramowanie komputerowe "eMandat".
Całkowity koszt
112 979,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
Całkowity koszt
106 459,98 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Zakup pieca do wypalania ceramiki;
 • Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy.
Całkowity koszt
213 179,61 zł
Przebudowa dróg

Przebudowa dróg

 • Przebudowa:
  - al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami;
  - nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy;
  - przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy;
  - ul. Czereśniowej w Świdnicy;
  - ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
  - ul. Polna Droga w Świdnicy;
  - ul. Przechodniej w Świdnicy.
Całkowity koszt
10 301 274,57 zł
Budowa i rozbudowa dróg

Budowa i rozbudowa dróg

 • Rozbudowa:
  - skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
  - wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
  - wraz przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami;
  - wraz przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy;
 • Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy;
 • Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.
Całkowity koszt
4 162 311,78 zł
Chodniki

Chodniki

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Całkowity koszt
223 676,99 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy

Całkowity koszt
641 978,88 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową;
 • Zakup i montaż infrastruktury przystankowej;
 • Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan i programu wspomagania windykacji SEGC.
Całkowity koszt
262 992,45 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Całkowity koszt
247 698,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
 • Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.
Całkowity koszt
5 086 201,13 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Całkowity koszt
1 568 184,53 zł
Przebudowa przestrzeni

Przebudowa przestrzeni

 • Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów:
  - ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka;
  - ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka;
  - ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna.
Całkowity koszt
266 546,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ul. Podchorążych;
 • Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte.
Całkowity koszt
49 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

10 963 109,20 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy;
 • Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy;
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3;
 • Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy;
 • Przebudowa dachów w budynkach komunalnych;
 • Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 19.
Cmentarze

Całkowity koszt

59 532,00 zł

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska

Obiekty użyteczności publicznej

Całkowity koszt

971 745,89 zł

Obiekty użyteczności publicznej

 • Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE;
 • Wykonanie boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47-49;
 • Wykonanie nagłośnienia w sali narad - USC;
 • Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnica;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE;
 • Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy.
E-usługi

Całkowity koszt

930 958,34 zł

E-usługi

 • Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica;
 • Zakup modułu eTW do oprogramowania SystemEG na potrzeby BSPP;
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 319 757,63 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2;
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105;
 • Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
 • Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8;
 • Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy;
 • Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy.
Przedszkola

Całkowity koszt

867 895,00 zł

Przedszkola

 • Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3;
 • Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy;
 • Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”;
 • Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy.
Place zabaw

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Place zabaw

Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

20 258 594,63 zł

Kultura fizyczna

 • Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR;
 • Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR;
 • Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych;
 • Przebudowa basenu letniego w Świdnicy;
 • Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37;
 • Zakup eletronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów.
Kultura i ochrona zabytków

Całkowity koszt

4 036 223,34 zł

Kultura i ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy;
 • Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy;
 • Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy;
 • Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego;
 • Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy.
Policja

Całkowity koszt

112 979,00 zł

Policja

 • Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy;
 • Oprogramowanie komputerowe "eMandat".
Straż Pożarna

Całkowity koszt

106 459,98 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy;
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

213 179,61 zł

Pomoc społeczna

 • Zakup pieca do wypalania ceramiki;
 • Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy.
Infrastruktura
Przebudowa dróg

Całkowity koszt

10 301 274,57 zł

Przebudowa dróg

 • Przebudowa:
  - al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami;
  - nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy;
  - przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy;
  - ul. Czereśniowej w Świdnicy;
  - ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
  - ul. Polna Droga w Świdnicy;
  - ul. Przechodniej w Świdnicy.
Budowa i rozbudowa dróg

Całkowity koszt

4 162 311,78 zł

Budowa i rozbudowa dróg

 • Rozbudowa:
  - skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
  - wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
  - wraz przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami;
  - wraz przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy;
 • Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy;
 • Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.
Chodniki

Całkowity koszt

223 676,99 zł

Chodniki

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Drogi rowerowe

Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy

Parkingi

Całkowity koszt

641 978,88 zł

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy

Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

262 992,45 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową;
 • Zakup i montaż infrastruktury przystankowej;
 • Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan i programu wspomagania windykacji SEGC.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

247 698,00 zł

Gospodarka komunalna

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

5 086 201,13 zł

Utrzymanie zieleni

 • Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
 • Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 568 184,53 zł

Ochrona środowiska

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Przebudowa przestrzeni

Całkowity koszt

266 546,00 zł

Przebudowa przestrzeni

 • Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów:
  - ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka;
  - ul. Środkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka;
  - ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna.
Oświetlenie

Całkowity koszt

49 200,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ul. Podchorążych;
 • Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
72 590 133,00 zł
Prognoza
100%
84 850 464,42 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 7 km
dodatkwych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Oświata
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.