Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
57 041
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
294 115 080,17 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
23.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
68 851 057 zł
23.41%
CIT
3 500 000 zł
1.19%
Podatki od nieruchomości
9 300 000 zł
3.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
61 536 986 zł
20.92%
Dotacje
96 272 257,17 zł
32.73%
Subwencje
40 102 117 zł
13.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
296 040 978,17 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 455 039,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
31 455 039,00 zł
Wydatki bieżące
89%
264 585 939,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
76 307 926,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
74 399 165,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
34 687 372,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 876 838,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 396 910,63 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
18 499 012,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 588 210,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 359 738,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 119 597,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 184 413,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 907 250,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
217 544,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
8 497 002,54 zł
04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
31 455 039,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.96%
Infrastruktura
15.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
26 722 837,00 zł
4 732 202,00 zł
Drogi i chodniki

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej i ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica;

Całkowity koszt
9 693 978,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Rewitalizacja parku Wroclawskiego w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

Całkowity koszt
11 424 462,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy

 • ul. Przechodniej 3;
 • ul. Przechodniej 5;
 • ul. Przechodniej 6;
 • ul. Przechodniej 8;
 • ul. Przechodniej 10;
 • ul. Teatralnej 25;
 • ul. Gdyńskiej 3-3a;
 • ul. 1 Maja 3;
 • ul. Stefana Żeromskiego 6;
 • ul. Spółdzielczej 29-31;
 • ul. Kotlarskiej 5A ;

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27;

Całkowity koszt
5 014 097,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Inne

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;

Całkowity koszt
390 300,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku isntejącej poradni dla osób uleżnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47;
Zakup klimatyzatorów;

Całkowity koszt
1 818 000,00 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej;

Całkowity koszt
97 000,00 zł
Obsługa mieszkańca

Obsługa mieszkańca

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Wymiana instalacji elektrycznej;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną;
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy;
Zakup mebli i krzesełek do gr. I;

Całkowity koszt
2 152 710,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą;
Dotacje na inwestycje;

Całkowity koszt
174 492,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;

Całkowity koszt
320 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi i chodniki

Całkowity koszt

9 693 978,00 zł

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej i ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

11 424 462,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Rewitalizacja parku Wroclawskiego w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 014 097,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy

 • ul. Przechodniej 3;
 • ul. Przechodniej 5;
 • ul. Przechodniej 6;
 • ul. Przechodniej 8;
 • ul. Przechodniej 10;
 • ul. Teatralnej 25;
 • ul. Gdyńskiej 3-3a;
 • ul. 1 Maja 3;
 • ul. Stefana Żeromskiego 6;
 • ul. Spółdzielczej 29-31;
 • ul. Kotlarskiej 5A ;

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27;

Parkingi

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Inne

Całkowity koszt

390 300,00 zł

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;

Sprawy społeczne, kultura i sport
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 818 000,00 zł

Pomoc społeczna

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku isntejącej poradni dla osób uleżnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47;
Zakup klimatyzatorów;

Działalność usługowa

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Działalność usługowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

97 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej;

Obsługa mieszkańca

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

2 152 710,00 zł

Oświata i wychowanie

Wymiana instalacji elektrycznej;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną;
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy;
Zakup mebli i krzesełek do gr. I;

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

174 492,00 zł

Kultura fizyczna

Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą;
Dotacje na inwestycje;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
68 851 057,00 zł
Prognoza
100%
77 119 810,24 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla rowerzystów
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Większe bezpieczeństwo
+ 20
dodatkowych kamer monitoringu
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Placówka oświatowa
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.