Świdnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
57 041
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
292 712 920,48 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
66 866 092 zł
22.84%
CIT
3 546 591,75 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
39 871 795,88 zł
13.62%
Inne podatki i opłaty lokalne
26 740 736,30 zł
9.14%
Dotacje
87 223 620,40 zł
29.8%
Subwencje
40 022 611 zł
13.67%
Pozostałe dochody
28 441 473,15 zł
9.72%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
282 159 567,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 512 387,19 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
28 512 387,19 zł
Wydatki bieżące
90%
253 647 180,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 347 618,11 zł
Rodzina
całkowity koszt
70 015 982,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 351 477,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
25 583 435,86 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 307 023,59 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
18 153 071,85 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 980 211,52 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 707 685,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 482 442,28 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 013 509,47 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 253 760,29 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
619 047,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 344 302,26 zł
04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
28 512 387,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
85.01%
Infrastruktura
14.99%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
24 239 030,59 zł
4 273 356,60 zł
Drogi i chodniki

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej i Pogodnej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga i Przechodniej w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica.

Całkowity koszt
9 130 679,24 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy;
Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Kotlarska-ul. Grodzka, ul. Franciszkańska-ul. Marii Konopnickiej;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4.

Całkowity koszt
6 632 786,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25; ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3 i przy ul. Trybunalskiej 5A;
Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa w Świdnicy;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione.

Całkowity koszt
7 456 815,84 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
430 739,74 zł
Inne

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;
Zwrot dotacji.

Całkowity koszt
588 008,96 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Zakup klimatyzatorów.

Całkowity koszt
997 298,15 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego;
Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych.

Całkowity koszt
261 565,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Zakup bezprzewodowego plecaka VP300ES do oprysku elektrostatycznego z dedykowanym areozolem Sanosil S010 w celu przeciwdziałania COVID-19;
Dofinansowanie zakupu motocykla służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy;
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Służb Pożarnych.

Całkowity koszt
116 796,92 zł
Obsługa mieszkańca

Obsługa mieszkańca

Modernizacja kotłowni oraz wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Długiej 33;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

Całkowity koszt
137 865,00 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2;
Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy;
Zakup monitorów interaktywnych;
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw.

Całkowity koszt
1 945 102,58 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR;
Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout;
Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy.

Całkowity koszt
670 205,53 zł
Kultura

Kultura

Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;
Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.

Całkowity koszt
144 523,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi i chodniki

Całkowity koszt

9 130 679,24 zł

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej i Pogodnej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga i Przechodniej w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 632 786,81 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy;
Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Kotlarska-ul. Grodzka, ul. Franciszkańska-ul. Marii Konopnickiej;
Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

7 456 815,84 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy;
Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25; ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3 i przy ul. Trybunalskiej 5A;
Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa w Świdnicy;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy;
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7;
Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione.

Parkingi

Całkowity koszt

430 739,74 zł

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Inne

Całkowity koszt

588 008,96 zł

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;
Zwrot dotacji.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

997 298,15 zł

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Zakup klimatyzatorów.

Działalność usługowa

Całkowity koszt

261 565,42 zł

Działalność usługowa

Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego;
Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

116 796,92 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Zakup bezprzewodowego plecaka VP300ES do oprysku elektrostatycznego z dedykowanym areozolem Sanosil S010 w celu przeciwdziałania COVID-19;
Dofinansowanie zakupu motocykla służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy;
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Służb Pożarnych.

Obsługa mieszkańca

Całkowity koszt

137 865,00 zł

Obsługa mieszkańca

Modernizacja kotłowni oraz wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Długiej 33;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

1 945 102,58 zł

Oświata i wychowanie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2;
Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy;
Zakup monitorów interaktywnych;
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw.

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

670 205,53 zł

Kultura fizyczna

Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR;
Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout;
Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy.

Kultura

Całkowity koszt

144 523,00 zł

Kultura

Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;
Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 88% mieszkańców.

Teraz
88%
66 866 092,00 zł
Prognoza
100%
75 284 926,46 zł
Zobacz, jak brakujące +12%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla rowerzystów
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Większe bezpieczeństwo
+ 20
dodatkowych kamer monitoringu
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Placówka oświatowa
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.