Świdnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
57 041
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
294 115 080,17 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
23.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
68 851 057 zł
23.41%
CIT
CIT
3 500 000 zł
1.19%
Podatki od nieruchomości
9 300 000 zł
3.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
61 536 986 zł
20.92%
Dotacje
Dotacje
96 272 257,17 zł
32.73%
Subwencje
Subwencje
40 102 117 zł
13.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
296 040 978,17 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 455 039,00 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
31 455 039,00 zł
Wydatki bieżące
89%
264 585 939,17 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
76 307 926,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
74 399 165,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
34 687 372,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 876 838,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 396 910,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
18 499 012,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 588 210,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 359 738,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 119 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 184 413,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 907 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
217 544,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
8 497 002,54 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
76 307 926,00 zł
Wydatki bieżące
74 355 216,00 zł
Wydatki majątkowe
1 952 710,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
74 399 165,00 zł
Wydatki bieżące
74 399 165,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
34 687 372,00 zł
Wydatki bieżące
22 902 910,00 zł
Wydatki majątkowe
11 784 462,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 876 838,00 zł
Wydatki bieżące
18 002 560,00 zł
Wydatki majątkowe
9 874 278,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 396 910,63 zł
Wydatki bieżące
25 472 096,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
18 499 012,00 zł
Wydatki bieżące
16 681 012,00 zł
Wydatki majątkowe
1 818 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 588 210,00 zł
Wydatki bieżące
7 268 210,00 zł
Wydatki majątkowe
320 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 359 738,00 zł
Wydatki bieżące
7 210 246,00 zł
Wydatki majątkowe
174 492,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 119 597,00 zł
Wydatki bieżące
1 855 500,00 zł
Wydatki majątkowe
5 264 097,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
4 184 413,00 zł
Wydatki bieżące
4 175 913,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 907 250,00 zł
Wydatki bieżące
2 753 750,00 zł
Wydatki majątkowe
97 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
217 544,00 zł
Wydatki bieżące
273 150 485,71 zł
Wydatki majątkowe
31 605 039,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
8 497 002,54 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 330 985,00 zł
Wydatki majątkowe
1 940 710,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Szkoły podstawowe
44 271 695,00 zł
Wydatki bieżące
24 258 100,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
24 270 100,00 zł
Wydatki bieżące
6 554 957,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 554 957,00 zł
Wydatki bieżące
334 230,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
334 230,00 zł
Wydatki bieżące
96 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
96 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 944,00 zł
Gimnazja
6 944,00 zł
Wydatki bieżące
774 000,00 zł
Pozostała działalność
774 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 238 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia wychowawcze
53 238 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 404 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
14 404 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 632 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Wspieranie rodziny
2 632 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 933 565,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 933 565,00 zł
Wydatki bieżące
191 600,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
191 600,00 zł
Wydatki bieżące
15 878 975,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami komunalnymi
15 878 975,00 zł
Wydatki bieżące
2 080 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 705 762,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
12 785 762,00 zł
Wydatki bieżące
2 291 081,00 zł
Wydatki majątkowe
360 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 651 081,00 zł
Wydatki bieżące
912 824,00 zł
Wydatki majątkowe
613 700,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 526 524,00 zł
Wydatki bieżące
358 030,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
358 030,00 zł
Wydatki bieżące
293 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
293 000,00 zł
Wydatki bieżące
231 600,00 zł
schroniska dla zwierząt
231 600,00 zł
Wydatki bieżące
857 400,00 zł
Wydatki majątkowe
105 000,00 zł
Pozostała działalność
962 400,00 zł
Wydatki bieżące
5 716 994,00 zł
Wydatki majątkowe
6 660 721,00 zł
Drogi publiczne gminne
12 377 715,00 zł
Wydatki bieżące
11 623 956,00 zł
Wydatki majątkowe
30 300,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Lokalny transport zbiorowy
11 654 256,00 zł
Wydatki bieżące
420 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 108 257,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Drogi publiczne wojewódzkie
3 528 257,00 zł
Wydatki majątkowe
75 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 580,00 zł
Drogi publiczne krajowe
6 580,00 zł
Wydatki bieżące
235 030,00 zł
Drogi wewnętrzne
235 030,00 zł
Wydatki bieżące
21 233 200,00 zł
Urzędy gmin
21 233 200,00 zł
Wydatki bieżące
2 870 852,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa/

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 870 852,00 zł
Wydatki bieżące
829 044,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy wojewódzkie
829 044,00 zł
Wydatki bieżące
539 000,00 zł
Rady gmin
539 000,00 zł
Wydatki bieżące
904 814,63 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
924 814,63 zł
Wydatki bieżące
4 571 740,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki pomocy społecznej
4 571 740,00 zł
Wydatki bieżące
1 173 784,00 zł
Wydatki majątkowe
1 818 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki wsparcia
2 991 784,00 zł
Wydatki bieżące
2 151 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 151 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 745 527,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 745 527,00 zł
Wydatki bieżące
1 529 650,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki stałe
1 529 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 425 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 425 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 154 200,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 154 200,00 zł
Wydatki bieżące
586 701,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Dodatki mieszkaniowe
586 701,00 zł
Wydatki bieżące
2 343 410,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania, Programy polityki zdrowotnej, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zwalczanie narkomanii, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
2 343 410,00 zł
Wydatki bieżące
2 881 500,00 zł
Biblioteki
2 881 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 825 200,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
2 845 200,00 zł
Wydatki bieżące
830 000,00 zł
Muzea
830 000,00 zł
Wydatki bieżące
554 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
554 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
107 510,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Pozostała działalność
407 510,00 zł
Wydatki bieżące
6 392 190,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
6 392 190,00 zł
Wydatki bieżące
430 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
430 000,00 zł
Wydatki bieżące
363 056,00 zł
Wydatki majątkowe
174 492,00 zł
Pozostała działalność
537 548,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
632 500,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
632 500,00 zł
Wydatki bieżące
223 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 264 097,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
5 487 097,00 zł
Wydatki bieżące
2 308 284,00 zł
Świetlice szkolne
2 308 284,00 zł
Wydatki bieżące
1 579 339,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 579 339,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 790,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
91 790,00 zł
Wydatki bieżące
63 500,00 zł

oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Kolonie i obozy
63 500,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 500,00 zł
Pozostała działalność
8 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 611 950,00 zł
Wydatki majątkowe
85 000,00 zł
Straż gminna (miejska)
2 696 950,00 zł
Wydatki bieżące
84 700,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
84 700,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 600,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
23 600,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 500,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Obrona cywilna
8 500,00 zł
Wydatki bieżące
56 500,00 zł
Pozostała działalność
56 500,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Pomoc dla repatriantów
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
192 544,00 zł
Pozostała działalność
192 544,00 zł
Wydatki bieżące
5 069 332,37 zł
Obsługa długu publicznego
5 069 332,37 zł
Wydatki bieżące
1 300 000,00 zł
Różne rozliczenia
1 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 158 375,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Turystyka
1 158 375,00 zł
Wydatki bieżące
782 100,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Działalność usługowa
932 100,00 zł
Wydatki bieżące
18 163,17 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Rolnictwo i łowiectwo
18 163,17 zł
Wydatki bieżące
11 496,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
11 496,00 zł
Wydatki bieżące
5 336,00 zł
Informatyka
5 336,00 zł
Wydatki bieżące
2 200,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
2 200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
31 455 039,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.96%
Infrastruktura
15.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
26 722 837,00 zł
4 732 202,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_hDpM8pt.jpg

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej i ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica;

Całkowity koszt
9 693 978,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_nIhdqqs.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Rewitalizacja parku Wroclawskiego w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

Całkowity koszt
11 424 462,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_JLTcLOj.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy

 • ul. Przechodniej 3;
 • ul. Przechodniej 5;
 • ul. Przechodniej 6;
 • ul. Przechodniej 8;
 • ul. Przechodniej 10;
 • ul. Teatralnej 25;
 • ul. Gdyńskiej 3-3a;
 • ul. 1 Maja 3;
 • ul. Stefana Żeromskiego 6;
 • ul. Spółdzielczej 29-31;
 • ul. Kotlarskiej 5A ;

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27;

Całkowity koszt
5 014 097,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_i5fXkXI.jpg

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_mkNWURY.jpg

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;

Całkowity koszt
390 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_CFr12qt.jpg

Pomoc społeczna

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku isntejącej poradni dla osób uleżnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47;
Zakup klimatyzatorów;

Całkowity koszt
1 818 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przebudowa_alejek.jpg

Działalność usługowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_B393pJh.jpg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej;

Całkowity koszt
97 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_qrftXVx.jpg

Obsługa mieszkańca

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_psz1WEZ.jpg

Oświata i wychowanie

Wymiana instalacji elektrycznej;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną;
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy;
Zakup mebli i krzesełek do gr. I;

Całkowity koszt
2 152 710,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_GOSiR_d1RuR0V.jpg

Kultura fizyczna

Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą;
Dotacje na inwestycje;

Całkowity koszt
174 492,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_TFsOFtj.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;

Całkowity koszt
320 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_hDpM8pt.jpg

Całkowity koszt

9 693 978,00 zł

Drogi i chodniki

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami;
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską;
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy;
Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej;
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej i ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy;
Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy;
Przebudowa chodników w mieście Świdnica;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_nIhdqqs.jpg

Całkowity koszt

11 424 462,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy;
Rewitalizacja parku Wroclawskiego w Świdnicy;
Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_JLTcLOj.jpg

Całkowity koszt

5 014 097,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy

 • ul. Przechodniej 3;
 • ul. Przechodniej 5;
 • ul. Przechodniej 6;
 • ul. Przechodniej 8;
 • ul. Przechodniej 10;
 • ul. Teatralnej 25;
 • ul. Gdyńskiej 3-3a;
 • ul. 1 Maja 3;
 • ul. Stefana Żeromskiego 6;
 • ul. Spółdzielczej 29-31;
 • ul. Kotlarskiej 5A ;

Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31;
Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_i5fXkXI.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Parkingi

Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_mkNWURY.jpg

Całkowity koszt

390 300,00 zł

Inne

Zakup i montaż infastruktury przystankowej;
Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga;

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_CFr12qt.jpg

Całkowity koszt

1 818 000,00 zł

Pomoc społeczna

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku isntejącej poradni dla osób uleżnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47;
Zakup klimatyzatorów;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przebudowa_alejek.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Działalność usługowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska;
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_B393pJh.jpg

Całkowity koszt

97 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup samochodu osobowego-radiowóz;
Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_qrftXVx.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_psz1WEZ.jpg

Całkowity koszt

2 152 710,00 zł

Oświata i wychowanie

Wymiana instalacji elektrycznej;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy;
Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną;
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy;
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej;
Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy;
Zakup mebli i krzesełek do gr. I;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_GOSiR_d1RuR0V.jpg

Całkowity koszt

174 492,00 zł

Kultura fizyczna

Przebudowa i administrowanie zespołem basenów wraz z infrastrukturą;
Dotacje na inwestycje;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_TFsOFtj.jpg

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2;
Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
68 851 057,00 zł
Prognoza
100%
77 119 810,24 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Dla rowerzystów
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 20
Większe bezpieczeństwo
+ 20
dodatkowych kamer monitoringu
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 1
Placówka oświatowa
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.