Olsztynek

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Olsztynku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
13 701
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
71 815 070,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 597 627 zł
13.36%
CIT
871 243,16 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
13 651 070,69 zł
19.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 131 891,49 zł
5.75%
Dotacje
24 527 029,41 zł
34.15%
Subwencje
12 784 917 zł
17.8%
Pozostałe dochody
6 251 291,65 zł
8.7%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
66 671 849,44 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 822 374,49 zł
stanowiły 7% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
7%
4 822 374,49 zł
Wydatki bieżące
93%
61 849 474,95 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 832 339,18 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 365 904,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 982 238,42 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 520 103,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 582 730,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 305 813,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 156 048,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 480 929,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
825 984,62 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
804 022,97 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
733 207,39 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
458 533,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
455 942,62 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
495 343,31 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
295 936,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
376 770,29 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Olsztynek za 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Olsztynek w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
4 343 274,23 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.89%
Infrastruktura
31.11%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 992 066,45 zł
1 351 207,78 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości: Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady;
Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty;
Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo;
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek;
Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt
245 055,25 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w m. Mierki.

Całkowity koszt
1 064 544,79 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej, Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury;
Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów wraz z budową, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej;
Zakup i montaż przystanków.

Całkowity koszt
579 664,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt
1 815,24 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem w Zawadach;
Budowa małej architektury;
Budowa budynku gospodarczego;
Zakup mola;
Rozwiązywanie problemów oświetlenia w gminie.

Całkowity koszt
149 572,60 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku;
Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.

Całkowity koszt
951 414,39 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły;
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2;
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku;
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie;
Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż i przepisów sanitarnych.

Całkowity koszt
197 478,31 zł
Rekreacja

Rekreacja

Budowa oraz doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie działki w Królikowie oraz zakup wyposażenia na na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców;
Zagospodarowanie plaży miejskiej - przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu;
Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka.

Całkowity koszt
250 183,51 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja Kina "Grunwald";
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku;
Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień.

Całkowity koszt
666 692,06 zł
Sport

Sport

Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2;
Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie SP nr 2;
Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - SP nr 1;
Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych;
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu;
Budowa i doposażenie boisk.

Całkowity koszt
236 853,90 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

245 055,25 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości: Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady;
Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty;
Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo;
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek;
Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Drogi krajowe

Całkowity koszt

1 064 544,79 zł

Drogi krajowe

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w m. Mierki.

Drogi gminne

Całkowity koszt

579 664,18 zł

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej, Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury;
Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów wraz z budową, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej;
Zakup i montaż przystanków.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 815,24 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

149 572,60 zł

Gospodarka komunalna

Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem w Zawadach;
Budowa małej architektury;
Budowa budynku gospodarczego;
Zakup mola;
Rozwiązywanie problemów oświetlenia w gminie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

951 414,39 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku;
Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

197 478,31 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły;
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2;
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku;
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie;
Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż i przepisów sanitarnych.

Rekreacja

Całkowity koszt

250 183,51 zł

Rekreacja

Budowa oraz doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie działki w Królikowie oraz zakup wyposażenia na na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców;
Zagospodarowanie plaży miejskiej - przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu;
Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka.

Kultura

Całkowity koszt

666 692,06 zł

Kultura

Modernizacja Kina "Grunwald";
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku;
Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień.

Sport

Całkowity koszt

236 853,90 zł

Sport

Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2;
Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie SP nr 2;
Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - SP nr 1;
Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych;
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu;
Budowa i doposażenie boisk.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Olsztynku rozliczyło tylko 67% mieszkańców.

Teraz
67%
9 597 627,00 zł
Prognoza
100%
14 303 433,91 zł
Zobacz, jak brakujące +33%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 1
nowy obiekt rekreacyjno-sportowy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Olsztynku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Olsztynek (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.