Olsztynek

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Olsztynku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
13 701
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
69 911 878,14 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 879 198 zł
14.13%
CIT
900 000 zł
1.29%
Podatki od nieruchomości
14 324 815,02 zł
20.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
2 955 500 zł
4.23%
Dotacje
24 584 507,83 zł
35.16%
Subwencje
12 718 417 zł
18.19%
Pozostałe dochody
4 549 440,29 zł
6.51%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
72 918 388,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 360 839,66 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
6 360 839,66 zł
Wydatki bieżące
91%
66 557 548,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 544 452,53 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 517 651,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 125 000,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 253 614,47 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 028 100,97 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 826 240,45 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 248 734,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 518 382,40 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
939 697,28 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
843 393,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
780 699,12 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
747 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
716 375,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
586 511,60 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
454 665,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
787 870,35 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Olsztynek na 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Olsztynek w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
5 832 324,66 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.55%
Infrastruktura
26.45%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 289 523,39 zł
1 542 801,27 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości: Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady;
Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty;
Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo;
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek;
Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt
278 891,35 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w m. Mierki.

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej, Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa - Lipowo Kurkowskie;
Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów wraz z budową, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej.

Całkowity koszt
1 621 656,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku socjalnego w m. Kunki;
Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt
102 300,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem w Zawadach;
Budowa małej architektury;
Budowa budynku gospodarczego;
Zakup mola;
Rozwiązywanie problemów oświetlenia w gminie.

Całkowity koszt
184 976,04 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku;
Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.

Całkowity koszt
951 700,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły;
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2;
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku;
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie;
Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż i przepisów sanitarnych.

Całkowity koszt
227 000,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Budowa oraz doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie działki w Królikowie oraz zakup wyposażenia na na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców;
Zagospodarowanie plaży miejskiej - przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu;
Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka.

Całkowity koszt
353 698,19 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja Kina "Grunwald";
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku;
Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień.

Całkowity koszt
725 039,85 zł
Sport

Sport

Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2;
Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie SP nr 2;
Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - SP nr 1;
Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych;
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu;
Budowa i doposażenie boisk.

Całkowity koszt
237 063,23 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

278 891,35 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości: Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady;
Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty;
Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo;
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek;
Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Drogi krajowe

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Drogi krajowe

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w m. Mierki.

Drogi gminne

Całkowity koszt

1 621 656,00 zł

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej, Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury;
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa - Lipowo Kurkowskie;
Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów wraz z budową, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

102 300,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku socjalnego w m. Kunki;
Zakup nieruchomości.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

184 976,04 zł

Gospodarka komunalna

Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem w Zawadach;
Budowa małej architektury;
Budowa budynku gospodarczego;
Zakup mola;
Rozwiązywanie problemów oświetlenia w gminie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

951 700,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku;
Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

227 000,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły;
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2;
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku;
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie;
Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż i przepisów sanitarnych.

Rekreacja

Całkowity koszt

353 698,19 zł

Rekreacja

Budowa oraz doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie działki w Królikowie oraz zakup wyposażenia na na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców;
Zagospodarowanie plaży miejskiej - przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu;
Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka.

Kultura

Całkowity koszt

725 039,85 zł

Kultura

Modernizacja Kina "Grunwald";
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku;
Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień.

Sport

Całkowity koszt

237 063,23 zł

Sport

Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 2;
Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie SP nr 2;
Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - SP nr 1;
Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych;
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu;
Budowa i doposażenie boisk.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Olsztynku rozliczyło tylko 67% mieszkańców.

Teraz
67%
9 879 198,00 zł
Prognoza
100%
14 723 061,83 zł
Zobacz, jak brakujące +33%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 1
nowy obiekt rekreacyjno-sportowy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Olsztynku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Olsztynek (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.