Bobolice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Bobolice.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
8 726
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
48 640 668,74 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.46%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 062 280 zł
12.46%
CIT
186 195,24 zł
0.38%
Podatki od nieruchomości
5 276 557,47 zł
10.85%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 187 482,26 zł
8.61%
Dotacje
19 138 473,74 zł
39.35%
Subwencje
10 449 651 zł
21.48%
Pozostałe dochody
3 340 029,03 zł
6.87%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
49 048 556,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 850 057,48 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
5 850 057,48 zł
Wydatki bieżące
88%
43 198 498,89 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
13 574 706,29 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
12 990 021,68 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 169 619,97 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 235 517,72 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 069 819,24 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 615 655,89 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 518 168,38 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 102 630,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
854 869,15 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
561 375,57 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
502 143,95 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
498 429,90 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
441 239,93 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
311 183,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
603 175,42 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bobolice w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
5 848 998,64 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.84%
Infrastruktura drogowa
4.79%
Inwestycje społeczne
13.78%
Ochrona środowiska
37.59%
Oświata, pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
2 564 126,15 zł
280 517,83 zł
805 751,00 zł
2 198 603,66 zł
Chodniki, parkingi, inne

Chodniki, parkingi, inne

Budowa chodnika ul. Matejki 1-3 - 9.990,88 zł
Budowa parkingu przy ul. Spichrzowej - 17.236,20 zł
Przebudowa Rynku Miejskiego - 19.910,55 zł

Całkowity koszt
47 137,63 zł
Drogi

Drogi

Modernizacja, remont dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy - 329.500,36 zł
Budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej - 1.085.688,17 zł
Modernizacja, remont nawierzchni ul. Spółdzielczej i ulicy na działce nr 601/1 - 86.799,99 zł

Całkowity koszt
1 501 988,52 zł
Dotacje do infrastruktury drogowej

Dotacje do infrastruktury drogowej

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w miejscowości Ujazd - 15.000,00 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica - 1.000.000,00 zł

Całkowity koszt
1 015 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Bobolice

Całkowity koszt
55 937,95 zł
Siłownia zewnętrzna

Siłownia zewnętrzna

Doposażenie siłowni w Świelinie

Całkowity koszt
10 206,37 zł
Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Projekt: Sołectwa w sieci po raz trzeci! - 54.771,52 zł
Projekt: Wspólnie w górę! Budowa ścianki wspinaczkowej - 70.000,00 zł

Całkowity koszt
124 771,52 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa na zakup samochodu dla Posterunku Policji - 10.000,00 zł
Modernizacja budynków remiz jednostek OSP Kłanino - 9.000,00 zł
Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na modernizację remizy i garażu - 10.000,00 zł
Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Gozd - 11.900,00 zł

Całkowity koszt
40 900,00 zł
Oświetlenie świąteczne

Oświetlenie świąteczne

Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Rynek Miejski

Całkowity koszt
38 999,99 zł
Architektura

Architektura

Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo

Całkowity koszt
9 702,00 zł
Czyste powietrze

Czyste powietrze

Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie - 199.631,00 zł
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie - dokumentacja projektowa - 379.720,00 zł

Całkowity koszt
579 351,00 zł
Dotacje / Wykup udziałów

Dotacje / Wykup udziałów

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy - 10.000,00 zł
Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2020 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - 201.0000,00

Całkowity koszt
211 000,00 zł
Odwodnienie / melioracja

Odwodnienie / melioracja

Odwodnienie boiska sportowego w Kłaninie - 15.400,00

Całkowity koszt
15 400,00 zł
Oświata

Oświata

Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie - 16.552,97 zł
Modernizacja klasopracowni komputerowej i budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 9.709,52 zł
Doposażenie w sprzęt w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 18.422,00 zł
Doposażenie i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 14.998,39 zł

Całkowity koszt
59 682,88 zł
Modernizacje budynków, informatyzacja

Modernizacje budynków, informatyzacja

Wykup udziałów w Spółce komunalnej w Bobolicach - 2.000.000,00 zł
Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych - 15.995,51 zł
Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach - 9.378,99 zł
Przebudowa kotłowni MGOPS - 8.296,39 zł
Informatyzacja systemów - 11.983,89
Zakup urządzeń do obsługi Rady - 12.750,00 zł

Całkowity koszt
2 058 404,78 zł
Dokumentacje projektowe

Dokumentacje projektowe

Opracowanie dokumentacji - Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świelino - 20.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji - przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole - 60.516,00 zł

Całkowity koszt
80 516,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Chodniki, parkingi, inne

Całkowity koszt

47 137,63 zł

Chodniki, parkingi, inne

Budowa chodnika ul. Matejki 1-3 - 9.990,88 zł
Budowa parkingu przy ul. Spichrzowej - 17.236,20 zł
Przebudowa Rynku Miejskiego - 19.910,55 zł

Drogi

Całkowity koszt

1 501 988,52 zł

Drogi

Modernizacja, remont dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy - 329.500,36 zł
Budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej - 1.085.688,17 zł
Modernizacja, remont nawierzchni ul. Spółdzielczej i ulicy na działce nr 601/1 - 86.799,99 zł

Dotacje do infrastruktury drogowej

Całkowity koszt

1 015 000,00 zł

Dotacje do infrastruktury drogowej

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w miejscowości Ujazd - 15.000,00 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica - 1.000.000,00 zł

Inwestycje społeczne
Place zabaw

Całkowity koszt

55 937,95 zł

Place zabaw

Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Bobolice

Siłownia zewnętrzna

Całkowity koszt

10 206,37 zł

Siłownia zewnętrzna

Doposażenie siłowni w Świelinie

Budżet Obywatelski

Całkowity koszt

124 771,52 zł

Budżet Obywatelski

Projekt: Sołectwa w sieci po raz trzeci! - 54.771,52 zł
Projekt: Wspólnie w górę! Budowa ścianki wspinaczkowej - 70.000,00 zł

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

40 900,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja celowa na zakup samochodu dla Posterunku Policji - 10.000,00 zł
Modernizacja budynków remiz jednostek OSP Kłanino - 9.000,00 zł
Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na modernizację remizy i garażu - 10.000,00 zł
Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Gozd - 11.900,00 zł

Oświetlenie świąteczne

Całkowity koszt

38 999,99 zł

Oświetlenie świąteczne

Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Rynek Miejski

Architektura

Całkowity koszt

9 702,00 zł

Architektura

Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo

Ochrona środowiska
Czyste powietrze

Całkowity koszt

579 351,00 zł

Czyste powietrze

Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie - 199.631,00 zł
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie - dokumentacja projektowa - 379.720,00 zł

Dotacje / Wykup udziałów

Całkowity koszt

211 000,00 zł

Dotacje / Wykup udziałów

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy - 10.000,00 zł
Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2020 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - 201.0000,00

Odwodnienie / melioracja

Całkowity koszt

15 400,00 zł

Odwodnienie / melioracja

Odwodnienie boiska sportowego w Kłaninie - 15.400,00

Oświata, pozostałe
Oświata

Całkowity koszt

59 682,88 zł

Oświata

Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie - 16.552,97 zł
Modernizacja klasopracowni komputerowej i budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 9.709,52 zł
Doposażenie w sprzęt w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 18.422,00 zł
Doposażenie i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 14.998,39 zł

Modernizacje budynków, informatyzacja

Całkowity koszt

2 058 404,78 zł

Modernizacje budynków, informatyzacja

Wykup udziałów w Spółce komunalnej w Bobolicach - 2.000.000,00 zł
Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych - 15.995,51 zł
Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach - 9.378,99 zł
Przebudowa kotłowni MGOPS - 8.296,39 zł
Informatyzacja systemów - 11.983,89
Zakup urządzeń do obsługi Rady - 12.750,00 zł

Dokumentacje projektowe

Całkowity koszt

80 516,00 zł

Dokumentacje projektowe

Opracowanie dokumentacji - Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świelino - 20.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji - przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole - 60.516,00 zł

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

6 587,70 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Dargiń

Doposażenie placu zabaw we wioślarza, zakup pługu i zbieracza liści do ciągniczka, zakup piły łańcuchowej

Całkowity koszt

6 364,38 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Kłanino

Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym

Całkowity koszt

8 000,00 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Kurowo

Zakup kosiarki - ciągniczka

Całkowity koszt

3 292,98 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Krepa

Zakup kosy spalinowej, zestaw piknikowy stół z ławkami, namiot handlowy 600x300

Całkowity koszt

7 967,38 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Stare Borne

Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek i wioślarz

Całkowity koszt

6 153,44 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Janowiec

Doposażenie placu zabaw w karuzelę

Całkowity koszt

7 990,00 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Łozice

Zakup kosiarki - ciągniczka

Całkowity koszt

6 190,00 zł

Sołectwa w sieci po raz trzeci - Sołectwo Ubiedrze

Zakup wiaty rekreacyjnej, koszy na śmieci,, stojaka na rower, tablic informacyjnych

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Wspólnie w górę! - Budowa ścianki wspinaczkowej w Bobolicach

Budowa ścianki wspinaczkowej w szkole podstawowej w Bobolicach. Ścianka znajduję się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Głowackiego.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Bobolice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bobolice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.