Mielec

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mielcu.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
56 248
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
352 698 747,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
71 780 844,63 zł
20.35%
CIT
11 152 506,09 zł
3.16%
Dotacje
67 326 704,10 zł
19.09%
Subwencje
55 156 891 zł
15.64%
Środki na dofinansowanie zadań
10 930 169,27 zł
3.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
38 504 101,59 zł
10.92%
Podatki od nieruchomości
61 953 927,12 zł
17.57%
Pozostałe dochody
35 893 603,33 zł
10.18%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
371 413 844,69 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 711 167,76 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
51 711 167,76 zł
Wydatki bieżące
86%
319 702 676,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
129 433 879,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
58 320 174,61 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
41 688 049,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 326 840,84 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
30 799 014,04 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
19 498 639,92 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 980 235,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 018 177,52 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
9 332 702,93 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 028 226,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 469 982,30 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 352 212,46 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 080 130,17 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 085 578,66 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Mielec w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
51 711 167,76 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
78.68%
Sprawy społeczne, kultura i sport
21.32%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
40 685 751,50 zł
11 025 416,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy gruntów - 2 225 899,75 zł
 • Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13 - 21 000,00 zł
 • Zakup i montaż gabloty informacyjnej przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 - 2 767,50 zł
 • Zwrot części dotacji - projekt pn ."Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - 163 200,11 zł
Całkowity koszt
2 412 867,36 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie nowej części CK - 69 375,38 zł
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPF 2021-2022) - 145 900,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - cmentarz - 12 178,85 zł
Całkowity koszt
227 454,23 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynków UM - 784 195,40 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 255 478,58 zł
Całkowity koszt
1 039 673,98 zł
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 • Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Całkowity koszt
85 216,86 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu - 19 667,70 zł
 • Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego - 10 000,00 zł
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego - ul. Rzeczna - bulwary - 59 409,00 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup urządzeń i usług poprawiających jego sprawność i funkcjonalność - 30 627,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 2 299,01 zł
 • Zakup 2 defibrylatorów - 11 585,31 zł
Całkowity koszt
133 588,02 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO) - 77 121,00 zł
 • Boiska SP7 - projekt - 55 950,00 zł
 • Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2023) - 50 909,70 zł
 • Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO) - 584 640,18 zł
 • Dodatkowe wyposażenie boiska przy SP 11 - budowa piłkochwytów - 38 999,65 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły - 309 747,52 zł
 • Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022) - 668 094,30 zł
 • Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (WPF 2021-2022) - 149 834,35 zł
 • Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 9 - 150 711,90 zł
 • Zakup sztandaru - SP 7 - 7 500,00 zł
 • Laboratoria przyszłości - 27 367,80 zł
 • Zakupy i wydatki inwestycyjne - szkoły - 57 988,71 zł
 • Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF 2021-2023) - 2 362 673,64 zł
 • Zakup mobilnej sceny koncertowo - teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO) - 99 964,99 zł
Całkowity koszt
4 641 503,74 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023) - 370 107,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - 319 511,92 zł
 • Zakupy inwestycyjne - przedszkola - 6 219,01 zł
 • Parking + wiata śmietnikowa PM 7 - 49 958,30 zł
 • Wydatki inwestycyjne - przedszkola - 10 000,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO) - 103 607,18 zł
Całkowity koszt
859 403,41 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup videobronchoskopu HD - 129 600,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 - 147 776,66 zł
 • "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu: 
  - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - 200 000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne - 1 919,99 zł
 • Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022) - 113 160,00 zł
Całkowity koszt
592 456,65 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Modernizacja obiektów MOPS - 123 891,87 zł
 • Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR + - 228 155,76 zł
Całkowity koszt
352 047,63 zł
Schroniska

Schroniska

 • Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)
Całkowity koszt
108 080,13 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 842,55 zł
 • Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej(WPF 2021-2022) - 49 383,27 zł
Całkowity koszt
50 225,82 zł
Targowisko

Targowisko

 • Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA - II etap (WPF 2021-2022) - 2 149 981,83 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022) - 115 374,00 zł
Całkowity koszt
2 265 355,83 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022) - 100 000,00 zł
 • Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO) - 100 000,00 zł
 • Street Workout Park Wojsław (MBO) - 53 469,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego - 445 168,30 zł
 • Budowa wiaty piknikowej os. Borek - 107 256,00 zł
Całkowity koszt
805 893,30 zł
Boiska

Boiska

 • Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO) - 539 682,80 zł
 • Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich - 129 959,03 zł
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO) - 132 840,00 zł
 • Boisko do "Mini" Streetball'a - 77 787,76 zł
 • Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ - 159 855,11 zł
Całkowity koszt
1 040 124,70 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej - 11 890,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw ul. Boguszewskiej - 49 200,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski - 49 763,34 zł
Całkowity koszt
110 853,34 zł
Kultura

Kultura

 • Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023) - 160 710,00 zł
 • Dotacja celowa dla SCK - Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
210 710,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022) - 23 271 384,06 zł
 • Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica - 1 476,00 zł
 • Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO) - 99 738,24 zł
 • Modernizacja obiektów MOSIR - 397 275,55 zł
 • Zakupy inwestycyjne MOSIR - 37 836,00 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap - 50 000,00 zł
 • Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu - 1 892 586,65 zł
Całkowity koszt
25 750 296,50 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2022-2024 - 17 466,00 zł
 • Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych - 13 062,60 zł
 • Zakupy inwestycyjne UM - aplikacja MKS - 158 670,00 zł
Całkowity koszt
189 198,60 zł
Budowa i modernizacja ulic

Budowa i modernizacja ulic

 • Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:
  - budowa ul. Kosynierów,
  - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia,
  - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie),
  - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II,
  - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego,
  - przebudowa ul. Grabiowej (WPF 2022-2023).
Całkowity koszt
629 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu - 1 916 413,79 zł
 • Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (WPF 2021-2022) - 1 045 708,27 zł
 • Wykonanie dojść do przejścia kolejowego między ul. Szarych Szeregów i Benedyktyńską - 29 299,22 zł
 • Przebudowa ul. Osiedlowej - 4 162 104,97 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego - 226 253,22 zł
Całkowity koszt
7 379 779,47 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi 
Całkowity koszt
332 887,20 zł
Parkingi

Parkingi

 • Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022) - 386 495,96 zł
 • Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022) - 532 000,00 zł
Całkowity koszt
918 495,96 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe I roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024) - 877 405,74 zł
 • Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023) - 5 000,00 zł
 • Zakup kurtyn wodnych, słupki wodne - 15 955,12 zł
Całkowity koszt
898 360,86 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM - 41 943,00 zł
 • Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego - 59 343,60 zł
 • Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022) - 91 231,06 zł
 • Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę. Tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023) - 145 507,86 zł
 • Modernizacja oświetlenia parkowego w Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Sękowskiego - 119 064,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia zjazdu do Galerii Navigator - 29 640,00 zł
 • Oświetlenie placu zabaw ul. Khala - 6 888,00 zł
Całkowity koszt
493 617,52 zł
Ogrody działkowe

Ogrody działkowe

 • Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe METALOWIEC - 5 000,00 zł
 • Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PODLESIE - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Inwestycje drogowe - projekty

Inwestycje drogowe - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic na terenie gminy
Całkowity koszt
169 076,65 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 412 867,36 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy gruntów - 2 225 899,75 zł
 • Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13 - 21 000,00 zł
 • Zakup i montaż gabloty informacyjnej przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 - 2 767,50 zł
 • Zwrot części dotacji - projekt pn ."Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - 163 200,11 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

227 454,23 zł

Cmentarze

 • Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie nowej części CK - 69 375,38 zł
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPF 2021-2022) - 145 900,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - cmentarz - 12 178,85 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 039 673,98 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynków UM - 784 195,40 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 255 478,58 zł
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Całkowity koszt

85 216,86 zł

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 • Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

133 588,02 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu - 19 667,70 zł
 • Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego - 10 000,00 zł
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego - ul. Rzeczna - bulwary - 59 409,00 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup urządzeń i usług poprawiających jego sprawność i funkcjonalność - 30 627,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 2 299,01 zł
 • Zakup 2 defibrylatorów - 11 585,31 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

4 641 503,74 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO) - 77 121,00 zł
 • Boiska SP7 - projekt - 55 950,00 zł
 • Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2023) - 50 909,70 zł
 • Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO) - 584 640,18 zł
 • Dodatkowe wyposażenie boiska przy SP 11 - budowa piłkochwytów - 38 999,65 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły - 309 747,52 zł
 • Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022) - 668 094,30 zł
 • Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (WPF 2021-2022) - 149 834,35 zł
 • Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 9 - 150 711,90 zł
 • Zakup sztandaru - SP 7 - 7 500,00 zł
 • Laboratoria przyszłości - 27 367,80 zł
 • Zakupy i wydatki inwestycyjne - szkoły - 57 988,71 zł
 • Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF 2021-2023) - 2 362 673,64 zł
 • Zakup mobilnej sceny koncertowo - teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO) - 99 964,99 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

859 403,41 zł

Przedszkola

 • Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023) - 370 107,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - 319 511,92 zł
 • Zakupy inwestycyjne - przedszkola - 6 219,01 zł
 • Parking + wiata śmietnikowa PM 7 - 49 958,30 zł
 • Wydatki inwestycyjne - przedszkola - 10 000,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO) - 103 607,18 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

592 456,65 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup videobronchoskopu HD - 129 600,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 - 147 776,66 zł
 • "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu: 
  - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - 200 000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne - 1 919,99 zł
 • Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022) - 113 160,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

352 047,63 zł

Pomoc społeczna

 • Modernizacja obiektów MOPS - 123 891,87 zł
 • Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR + - 228 155,76 zł
Schroniska

Całkowity koszt

108 080,13 zł

Schroniska

 • Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

50 225,82 zł

Ochrona powietrza

 • Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 842,55 zł
 • Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej(WPF 2021-2022) - 49 383,27 zł
Targowisko

Całkowity koszt

2 265 355,83 zł

Targowisko

 • Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA - II etap (WPF 2021-2022) - 2 149 981,83 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022) - 115 374,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

805 893,30 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022) - 100 000,00 zł
 • Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO) - 100 000,00 zł
 • Street Workout Park Wojsław (MBO) - 53 469,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego - 445 168,30 zł
 • Budowa wiaty piknikowej os. Borek - 107 256,00 zł
Boiska

Całkowity koszt

1 040 124,70 zł

Boiska

 • Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO) - 539 682,80 zł
 • Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich - 129 959,03 zł
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO) - 132 840,00 zł
 • Boisko do "Mini" Streetball'a - 77 787,76 zł
 • Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ - 159 855,11 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

110 853,34 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej - 11 890,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw ul. Boguszewskiej - 49 200,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski - 49 763,34 zł
Kultura

Całkowity koszt

210 710,00 zł

Kultura

 • Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023) - 160 710,00 zł
 • Dotacja celowa dla SCK - Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich - 50 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

25 750 296,50 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022) - 23 271 384,06 zł
 • Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica - 1 476,00 zł
 • Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO) - 99 738,24 zł
 • Modernizacja obiektów MOSIR - 397 275,55 zł
 • Zakupy inwestycyjne MOSIR - 37 836,00 zł
 • Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap - 50 000,00 zł
 • Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu - 1 892 586,65 zł
Infrastruktura
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

189 198,60 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2022-2024 - 17 466,00 zł
 • Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych - 13 062,60 zł
 • Zakupy inwestycyjne UM - aplikacja MKS - 158 670,00 zł
Budowa i modernizacja ulic

Całkowity koszt

629 000,00 zł

Budowa i modernizacja ulic

 • Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:
  - budowa ul. Kosynierów,
  - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia,
  - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie),
  - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II,
  - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego,
  - przebudowa ul. Grabiowej (WPF 2022-2023).
Drogi gminne

Całkowity koszt

7 379 779,47 zł

Drogi gminne

 • Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu - 1 916 413,79 zł
 • Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (WPF 2021-2022) - 1 045 708,27 zł
 • Wykonanie dojść do przejścia kolejowego między ul. Szarych Szeregów i Benedyktyńską - 29 299,22 zł
 • Przebudowa ul. Osiedlowej - 4 162 104,97 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego - 226 253,22 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

332 887,20 zł

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi 
Parkingi

Całkowity koszt

918 495,96 zł

Parkingi

 • Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022) - 386 495,96 zł
 • Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022) - 532 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

898 360,86 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe I roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024) - 877 405,74 zł
 • Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023) - 5 000,00 zł
 • Zakup kurtyn wodnych, słupki wodne - 15 955,12 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

493 617,52 zł

Oświetlenie

 • Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM - 41 943,00 zł
 • Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego - 59 343,60 zł
 • Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022) - 91 231,06 zł
 • Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę. Tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023) - 145 507,86 zł
 • Modernizacja oświetlenia parkowego w Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Sękowskiego - 119 064,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia zjazdu do Galerii Navigator - 29 640,00 zł
 • Oświetlenie placu zabaw ul. Khala - 6 888,00 zł
Ogrody działkowe

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ogrody działkowe

 • Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe METALOWIEC - 5 000,00 zł
 • Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PODLESIE - 10 000,00 zł
Inwestycje drogowe - projekty

Całkowity koszt

169 076,65 zł

Inwestycje drogowe - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic na terenie gminy
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mielcu rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
71 780 844,63 zł
Prognoza
100%
79 756 494,03 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 11 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 10 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mielcu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mielec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.