Oleśnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Oleśnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
35 891
mieszkańców
W 2017 roku planowane są dochody w wysokości
150 179 255,23 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
33 427 837,90 zł
22.26%
CIT
CIT
1 825 381,87 zł
1.22%
Dotacje
Dotacje
42 541 969,82 zł
28.33%
Subwencje
Subwencje
24 873 448 zł
16.56%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
16 689 582,31 zł
11.11%
Inne podatki i opłaty lokalne
Wpłaty z tytułu najmu nieruchomości
10 705 871,98 zł
7.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
1 687 469,28 zł
1.12%
Pozostałe dochody
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 707 736,14 zł
1.14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opłata za śmieci
4 372 447,90 zł
2.91%
Podatki od nieruchomości
Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości
6 648 926,54 zł
4.43%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 698 583,49 zł
3.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2017 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
146 663 980,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 117 596,10 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
24 117 596,10 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.89%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 481 598,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 028 883,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 559 104,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 322 814,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 031 907,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 038 445,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 275 795,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 449 940,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 364 270,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 745 771,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 457 822,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
184 729,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
462 442,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-inwestycje.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
659 081,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
601 369,52 zł

Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: składając deklarację podatkową PIT poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania. Wystarczy wpisać swój adres zamieszkania w odpowiedniej rubryce.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Źródło: Uchwała budżetowa rok 2017

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 481 598,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 028 883,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 559 104,84 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 322 814,63 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 031 907,74 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 038 445,90 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 275 795,47 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 449 940,62 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 364 270,93 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 745 771,09 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 457 822,91 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
184 729,95 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
462 442,78 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-inwestycje.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
659 081,67 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
601 369,52 zł
Szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne
18 314 490,66 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
15 002 368,12 zł
Gimnazja
7 375 791,10 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 696 722,04 zł
Pozostałe
2 092 226,87 zł
Świadczenie wychowawcze
19 264 996,85 zł
Swiadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
9 948 406,88 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
1 123 465,76 zł
Rodziny zastępcze
307 156,51 zł
Wspieranie rodziny
241 335,22 zł
Pozostałe
143 522,36 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
10 653 295,18 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
3 905 809,66 zł
Gospodarka odpadami
5 032 114,62 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 478 041,40 zł
Oswietlenie ulic, placów i dróg
1 887 574,84 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 093 598,27 zł
Pozostałe
831 485,50 zł
Drogi publiczne gminne
7 558 187,08 zł
Drogi publiczne powiatowe
940 625,08 zł
Lokalny transport zbiorowy
505 467,53 zł
Pozostałe
27 628,05 zł
Ośrodki i domy pomocy społecznej
3 759 907,46 zł
Ośrodki wsparcia
1 070 450,38 zł
Zasiłki stałe
1 013 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
887 324,49 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
234 128,25 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
199 504,79 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
191 552,35 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
116 000,00 zł
Pozostałe
5 566 578,18 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 586 651,46 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 166 289,73 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
605 202,83 zł
Pozostałe
917 651,45 zł
Biblioteki
2 236 966,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 695 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
336 248,17 zł
Pozostałe
181 726,45 zł
Obiekty sportowe
1 622 586,53 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
671 684,40 zł
Pozostałe
70 000,00 zł
Świetlice szkolne
857 036,59 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
148 310,01 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
61 500,00 zł
Pozostałe
678 924,49 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
813 996,12 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
280 000,00 zł
Szpitale ogólne
40 000,00 zł
Pozostałe
323 826,79 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
74 956,32 zł
Pozostałe
59 773,63 zł
Obsługa papierów wartosciowych, kredytówi pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego
462 442,78 zł
Różne rozliczenia finansowe
659 081,67 zł
Rolnictwo i łowiectwo
227 060,81 zł
Działalność usługowa
190 478,38 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
170 659,39 zł
Urzedy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12 770,94 zł
Obrona narodowa
400,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.