Białogard

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 443
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
126 322 042,42 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 985 277 zł
15.82%
CIT
700 000 zł
0.55%
Podatki od nieruchomości
14 337 534 zł
11.35%
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
4 245 000 zł
3.36%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 046 652 zł
3.2%
Dotacje
47 211 314,36 zł
37.37%
Subwencje
24 691 138 zł
19.55%
Wpływy z najmu i dzierżawy
4 998 000 zł
3.96%
Pozostałe dochody
6 107 127,06 zł
4.83%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
133 844 732,12 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 462 882,12 zł
stanowią 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
18 462 882,12 zł
Wydatki bieżące
86%
115 381 850,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.32%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 530 521,55 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 288 581,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 236 195,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 324 386,30 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
551 524,48 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
599 583,11 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 137 160,87 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 680 195,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
627 000,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
36 201 557,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 025 689,95 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 024 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 762 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 310,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
810 403,74 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
909 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
127 138,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 462 882,12 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.97%
Infrastruktura duża i mała
48.03%
Sprawy społeczne i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 594 948,48 zł
8 867 933,64 zł
Transport i łączność

Transport i łączność

Budowa dróg rowerowych - 7 332 291,97 zł
Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta - 300 000,00 zł
Budowa i modernizacja chodników - 794 980,00 zł
Zakup i montaż wiat autobusowych - 25 000,00 zł

Całkowity koszt
8 452 271,97 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa nowych punktów świetlnych - 140 000,00 zł

Całkowity koszt
140 000,00 zł
Ochrona powietrza i środowiska

Ochrona powietrza i środowiska

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne - 350 000,00 zł
Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych - 500 000,00 zł
Zielono - niebieska infrastruktura na terenie miasta - 22 676,51 zł
Przebudowa PSZOK - 40 000,00 zł

Całkowity koszt
912 676,51 zł
Bezpieczeństo mieszkańców

Bezpieczeństo mieszkańców

Budowa monitoringu miejskiego - 90 000,00 zł

Całkowity koszt
90 000,00 zł
Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty - 122 447,00 zł
Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 80 000,00 zł

Całkowity koszt
202 447,00 zł
Rewitalizacja

Rewitalizacja

Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w
Białogardzie. Łączna kwota planowana w 2021 - 6 121 808,64 zł

Całkowity koszt
6 121 808,64 zł
Dla najmłodszych

Dla najmłodszych

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 310 000,00 zł
Budowa placów zabaw - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
410 000,00 zł
Wniesienie wkładów pieniężnych

Wniesienie wkładów pieniężnych

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1 600 000,00 zł

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Inne wydatki inwestycyjne

Inne wydatki inwestycyjne

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - 416 678,00 zł
Budowa kojców w schronisku - 50 000,00 zł
Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem - 30 000,00 zł
Zakup serwera do MOPS - 20 000,00 zł
Zakup niszczarki do dokumentów - 12 000,00 zł
Zakup nieruchomości - 5 000,00 zł

Całkowity koszt
533 678,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża i mała
Transport i łączność

Całkowity koszt

8 452 271,97 zł

Transport i łączność

Budowa dróg rowerowych - 7 332 291,97 zł
Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta - 300 000,00 zł
Budowa i modernizacja chodników - 794 980,00 zł
Zakup i montaż wiat autobusowych - 25 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa nowych punktów świetlnych - 140 000,00 zł

Ochrona powietrza i środowiska

Całkowity koszt

912 676,51 zł

Ochrona powietrza i środowiska

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne - 350 000,00 zł
Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych - 500 000,00 zł
Zielono - niebieska infrastruktura na terenie miasta - 22 676,51 zł
Przebudowa PSZOK - 40 000,00 zł

Bezpieczeństo mieszkańców

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Bezpieczeństo mieszkańców

Budowa monitoringu miejskiego - 90 000,00 zł

Sprawy społeczne i inne
Turystyka i rekreacja

Całkowity koszt

202 447,00 zł

Turystyka i rekreacja

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty - 122 447,00 zł
Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 80 000,00 zł

Rewitalizacja

Całkowity koszt

6 121 808,64 zł

Rewitalizacja

Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w
Białogardzie. Łączna kwota planowana w 2021 - 6 121 808,64 zł

Dla najmłodszych

Całkowity koszt

410 000,00 zł

Dla najmłodszych

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 310 000,00 zł
Budowa placów zabaw - 100 000,00 zł

Wniesienie wkładów pieniężnych

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Wniesienie wkładów pieniężnych

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1 600 000,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

533 678,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - 416 678,00 zł
Budowa kojców w schronisku - 50 000,00 zł
Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem - 30 000,00 zł
Zakup serwera do MOPS - 20 000,00 zł
Zakup niszczarki do dokumentów - 12 000,00 zł
Zakup nieruchomości - 5 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Białogardzie rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
19 985 277,00 zł
Prognoza
100%
25 932 508,62 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkwych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla kierowców
+ 10
dodatkowych miejsc parkingowych
Oświata
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.