Białogard

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
21 799
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
143 154 022,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 599 159 zł
15.09%
CIT
1 013 437,76 zł
0.71%
Dotacje
50 027 501,41 zł
34.95%
Subwencje
24 606 495 zł
17.19%
Środki na dofinansowanie zadań
1 647 941,98 zł
1.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 646 424,77 zł
8.14%
Podatki od nieruchomości
14 294 242,64 zł
9.99%
Pozostałe dochody
18 318 820,29 zł
12.8%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
142 691 534,23 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 227 182,99 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
24 227 182,99 zł
Wydatki bieżące
83%
118 464 351,24 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.32%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 254 567,34 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 491 612,17 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 153 772,98 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 300 328,82 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 782 113,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 789 191,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 945 397,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 464 776,44 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 105 880,87 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 212 219,21 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
878 343,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
823 254,28 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
668 678,61 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
453 332,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
368 065,03 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Białogard na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
24 227 182,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.79%
Sprawy społeczne i inne
42.21%
Infrastruktura duża i mała
Wydatki na inwestycje w dziale
14 000 334,34 zł
10 226 848,65 zł
Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

 • Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - 22 447,00 zł
 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 14 760,00 zł
Całkowity koszt
37 207,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 - 33 379,58 zł
 • Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby ZGKiM - 27 887,87 zł
 • Zakup nieruchomości - 34 036,47 zł
 • Zakup gruntu przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - 35 360,80 zł
Całkowity koszt
130 664,72 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole b Podstawowej Nr 1 w Białogardzie - 27 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele b oddziału przedszkolnego - 315 500,00 zł
Całkowity koszt
342 500,00 zł
Rewitalizacja

Rewitalizacja

 • Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - 6 031 444,48 zł
 • Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Zaułek Drzewny - 16 053,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie miasta Białogard - 29 340,28 zł
Całkowity koszt
6 076 837,76 zł
Dla najmłodszych

Dla najmłodszych

 • Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 5 243 534,06 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 66 660,00 zł
 • Zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego "Gryfuś" - 21 860,00 zł
 • Budowa placów zabaw - 111 086,73 zł
Całkowity koszt
5 443 140,79 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1 600 000,00 zł
 • Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie SKATEPARKU - etap II - 738,00 zł
Całkowity koszt
1 600 738,00 zł
Inne wydatki inwestycyjne

Inne wydatki inwestycyjne

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - 170 263,10 zł
 • Budowa kojców w schronisku - 49 774,10 zł
 • Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem - 30 000,00 zł
 • Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE - 80 000,00 zł
 • Zakup serwera do MOPS - 16 862,07 zł
 • Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta - 10 446,80 zł
 • Zakup niszczarki do dokumentów - 11 900,00 zł
Całkowity koszt
369 246,07 zł
Transport i łączność

Transport i łączność

 • Zakup i montaż wiat przystankowych - 50 922,00 zł
 • Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta - 281 735,49 zł
 • Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie - 905 814,60 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście - 1 147 547,15 zł
 • Przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej w Białogardzie - 159 432,11 zł
 • Budowa drogi rowerowej przy ul. 1 Maja - Koszalińskiej - 43 525,56 zł
 • Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie - 955,10 zł
 • Budowa dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - 6 452 039,46 zł
Całkowity koszt
9 041 971,47 zł
ZGKiM

ZGKiM

 • Zakup przyczepy do ciągnika - 30 000,00 zł
 • Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony - 172 713,50 zł
 • Zakup używanego ciągnika rolniczego - 19 500,00 zł
Całkowity koszt
222 213,50 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i przebudowa punktów świetlnych

Całkowity koszt
194 314,00 zł
Ochrona powietrza i środowiska

Ochrona powietrza i środowiska

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne - 175 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych - 517 500,00 zł
Całkowity koszt
692 500,00 zł
Bezpieczeństo mieszkańców

Bezpieczeństo mieszkańców

 • Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie - 50 000,00 zł
 • Budowa monitoringu miejskiego - 25 849,68 zł
Całkowity koszt
75 849,68 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne i inne
Turystyka i rekreacja

Całkowity koszt

37 207,00 zł

Turystyka i rekreacja

 • Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - 22 447,00 zł
 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 14 760,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

130 664,72 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 12 - 33 379,58 zł
 • Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby ZGKiM - 27 887,87 zł
 • Zakup nieruchomości - 34 036,47 zł
 • Zakup gruntu przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - 35 360,80 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

342 500,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja systemu monitoringu szkolnego w Szkole b Podstawowej Nr 1 w Białogardzie - 27 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na cele b oddziału przedszkolnego - 315 500,00 zł
Rewitalizacja

Całkowity koszt

6 076 837,76 zł

Rewitalizacja

 • Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - 6 031 444,48 zł
 • Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Zaułek Drzewny - 16 053,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie miasta Białogard - 29 340,28 zł
Dla najmłodszych

Całkowity koszt

5 443 140,79 zł

Dla najmłodszych

 • Budowa Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 5 243 534,06 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie - 66 660,00 zł
 • Zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego "Gryfuś" - 21 860,00 zł
 • Budowa placów zabaw - 111 086,73 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 600 738,00 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1 600 000,00 zł
 • Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie SKATEPARKU - etap II - 738,00 zł
Inne wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

369 246,07 zł

Inne wydatki inwestycyjne

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - 170 263,10 zł
 • Budowa kojców w schronisku - 49 774,10 zł
 • Dotacja celowa dla CKISE na zakup i montaż projektora cyfrowego z ekranem - 30 000,00 zł
 • Dotacja celowa na modernizację dachu budynku CKISE - 80 000,00 zł
 • Zakup serwera do MOPS - 16 862,07 zł
 • Budowa parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta - 10 446,80 zł
 • Zakup niszczarki do dokumentów - 11 900,00 zł
Infrastruktura duża i mała
Transport i łączność

Całkowity koszt

9 041 971,47 zł

Transport i łączność

 • Zakup i montaż wiat przystankowych - 50 922,00 zł
 • Budowa dojazdów do nieruchomości na terenie miasta - 281 735,49 zł
 • Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie - 905 814,60 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście - 1 147 547,15 zł
 • Przebudowa chodnika przy ul. Płowieckiej w Białogardzie - 159 432,11 zł
 • Budowa drogi rowerowej przy ul. 1 Maja - Koszalińskiej - 43 525,56 zł
 • Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie - 955,10 zł
 • Budowa dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - 6 452 039,46 zł
ZGKiM

Całkowity koszt

222 213,50 zł

ZGKiM

 • Zakup przyczepy do ciągnika - 30 000,00 zł
 • Zakup zamiatarki oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony - 172 713,50 zł
 • Zakup używanego ciągnika rolniczego - 19 500,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

194 314,00 zł

Oświetlenie

Budowa i przebudowa punktów świetlnych

Ochrona powietrza i środowiska

Całkowity koszt

692 500,00 zł

Ochrona powietrza i środowiska

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne - 175 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych - 517 500,00 zł
Bezpieczeństo mieszkańców

Całkowity koszt

75 849,68 zł

Bezpieczeństo mieszkańców

 • Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie - 50 000,00 zł
 • Budowa monitoringu miejskiego - 25 849,68 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.