Białogard

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
21 417
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
135 551 606,95 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.27%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
17 992 187 zł
13.27%
CIT
1 280 309 zł
0.94%
Dotacje
23 666 209,97 zł
17.46%
Subwencje
30 230 105 zł
22.3%
Środki na dofinansowanie zadań
9 309 429,37 zł
6.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 262 691,38 zł
10.52%
Podatki od nieruchomości
16 338 119,27 zł
12.05%
Pozostałe dochody
22 472 555,96 zł
16.58%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
141 097 969,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 762 797,06 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
25 762 797,06 zł
Wydatki bieżące
82%
115 335 171,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 873 429,34 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 018 900,04 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 384 964,28 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 184 554,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 299 091,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 170 157,73 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 436 985,39 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 622 783,42 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 626 968,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 809 956,88 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 522 227,34 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 289 731,22 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 080 304,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
711 988,47 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
649 395,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
416 530,92 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2023 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2023 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
25 762 797,06 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.43%
Transport i łączność
44.57%
Ochrona środowiska, sprawy społeczne i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
14 279 805,96 zł
11 482 991,10 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie
Całkowity koszt
2 200 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Pilsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczynska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - 615,00 zł
 • Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie - 17 353,43 zł
 • Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta - 737 478,27 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 5 501 965,47 zł
 • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie - 2 499 023,15 zł
 • Przebudowa ul. Miłej w Białogardzie − Etap II − Poprawa infrastruktury drogowej w mieście - 16 706,67 zł
Całkowity koszt
8 773 141,99 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zakup i montaż wiat przystankowych
Całkowity koszt
16 331,10 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - 371 613,49 zł
 • Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED - 391 730,40 zł
Całkowity koszt
763 343,89 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

 • Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV - 189 953,98 zł
 • Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 2 337 035,00 zł
Całkowity koszt
2 526 988,98 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

 • Zakup nieruchomości - 13 621,72 zł
 • Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1 477 556,76 zł
Całkowity koszt
1 491 178,48 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników - 30 141,20 zł
 • Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji - 25 665,18 zł
 • Zakup Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentów na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 10 255,80 zł
 • Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepoełnosprawnych - 220 061,50 zł
 • Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - 123 000,00 zł
Całkowity koszt
409 123,68 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 89 350,35 zł
 • Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności - 47 662,50 zł
Całkowity koszt
137 012,85 zł
Oświata

Oświata

 • Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie - 82 077,92 zł
 • Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie - 133 467,77 zł
 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie - 114 999,77 zł
 • Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola miejskiego nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie - 158 670,00 zł
 • Przebudowa tarasu przy budynku Przedszkola nr 2 w Białogardzie - 102 374,49 zł
 • Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 111 441,00 zł
Całkowity koszt
703 030,95 zł
Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

 • Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania sołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie
Całkowity koszt
19 950,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie - 669 000,00 zł
 • Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej - 320 001,79 zł
 • Ciepłe Mieszkanie - 33 177,00 zł
 • Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie - 323 787,31 zł
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą zródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 50 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 45 000,00 zł
Całkowity koszt
1 440 966,10 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

 • Modernizacja schroniska dla zwierząt
Całkowity koszt
64 655,26 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw
Całkowity koszt
157 181,33 zł
Ogrody działkowe

Ogrody działkowe

 • Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Pozostałe inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej

Pozostałe inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje
Całkowity koszt
102 156,45 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2
Całkowity koszt
667 736,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie − realizacja umowy wsparcia
Całkowity koszt
6 270 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

2 200 000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie
Drogi gminne

Całkowity koszt

8 773 141,99 zł

Drogi gminne

 • Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Pilsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczynska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - 615,00 zł
 • Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie - 17 353,43 zł
 • Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta - 737 478,27 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 5 501 965,47 zł
 • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie - 2 499 023,15 zł
 • Przebudowa ul. Miłej w Białogardzie − Etap II − Poprawa infrastruktury drogowej w mieście - 16 706,67 zł
Przystanki

Całkowity koszt

16 331,10 zł

Przystanki

 • Zakup i montaż wiat przystankowych
Oświetlenie

Całkowity koszt

763 343,89 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - 371 613,49 zł
 • Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED - 391 730,40 zł
Drogi rowerowe

Całkowity koszt

2 526 988,98 zł

Drogi rowerowe

 • Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV - 189 953,98 zł
 • Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 2 337 035,00 zł
Ochrona środowiska, sprawy społeczne i kultura
Nieruchomości

Całkowity koszt

1 491 178,48 zł

Nieruchomości

 • Zakup nieruchomości - 13 621,72 zł
 • Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1 477 556,76 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

409 123,68 zł

Urząd Gminy

 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników - 30 141,20 zł
 • Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji - 25 665,18 zł
 • Zakup Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentów na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 10 255,80 zł
 • Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepoełnosprawnych - 220 061,50 zł
 • Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - 123 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

137 012,85 zł

Bezpieczeństwo

 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 89 350,35 zł
 • Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności - 47 662,50 zł
Oświata

Całkowity koszt

703 030,95 zł

Oświata

 • Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie - 82 077,92 zł
 • Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie - 133 467,77 zł
 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie - 114 999,77 zł
 • Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola miejskiego nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie - 158 670,00 zł
 • Przebudowa tarasu przy budynku Przedszkola nr 2 w Białogardzie - 102 374,49 zł
 • Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 111 441,00 zł
Pomoc Społeczna

Całkowity koszt

19 950,00 zł

Pomoc Społeczna

 • Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania sołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 440 966,10 zł

Ochrona środowiska

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie - 669 000,00 zł
 • Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej - 320 001,79 zł
 • Ciepłe Mieszkanie - 33 177,00 zł
 • Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie - 323 787,31 zł
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą zródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 50 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 45 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

64 655,26 zł

Schroniska dla zwierząt

 • Modernizacja schroniska dla zwierząt
Place zabaw

Całkowity koszt

157 181,33 zł

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw
Ogrody działkowe

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ogrody działkowe

 • Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard
Pozostałe inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

102 156,45 zł

Pozostałe inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje
Biblioteki

Całkowity koszt

667 736,00 zł

Biblioteki

 • Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 270 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie − realizacja umowy wsparcia
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.