Białogard

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
21 799
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
124 682 540,02 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.03%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
18 737 379 zł
15.03%
CIT
962 505 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
14 507 976 zł
11.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 271 059 zł
9.84%
Dotacje
32 086 432,49 zł
25.73%
Subwencje
26 764 380 zł
21.47%
Pozostałe dochody
19 352 808,53 zł
15.52%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
132 159 582,41 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 380 799,57 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
22 380 799,57 zł
Wydatki bieżące
83%
109 778 782,84 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 820 804,60 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 840 578,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 976 778,59 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 684 975,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 427 816,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 213 582,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
20 308 420,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 546 828,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 110 500,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 416 653,16 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
945 758,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
905 494,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
896 265,11 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
804 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
612 361,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
648 767,00 zł

Źródło: Uchwała nr XLI/337/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
22 380 799,57 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.07%
Oświata, ochrona środowiska i sprawy społeczne
41.34%
Infrastruktura
13.59%
Turystyka, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 085 909,81 zł
9 253 236,60 zł
3 041 653,16 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Całkowity koszt
7 387 783,83 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Całkowity koszt
155 000,00 zł
Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt
616 830,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem - 27 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
77 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie

Całkowity koszt
205 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie

Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 200 000,00 zł
 • Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie - 575 231,98 zł
Całkowity koszt
775 231,98 zł
Place zabaw

Place zabaw

Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje

Całkowity koszt
419 064,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa:
  - drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 1 500 000, zł
  - dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu - 350 000,00 zł
  - parkingu przy ul. Malinowskiego - 300 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - chodnika przy ul. Pomorskiej - 200 000,00 zł
  - infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 1 500 000,00 zł
  - ul. Norwida w Białogardzie - 502 578,55 zł
Całkowity koszt
4 352 578,55 zł
Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne

Zakup i montaż wiat przystankowych

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości - 3 000, 00 zł
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej - 3 533 658,05 zł
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 275 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 510 000,00 zł
 • Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny - 354 000,00 zł
Całkowity koszt
4 675 658,05 zł
Szlaki kajakowe

Szlaki kajakowe

Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie
szlaków kajakowych produktu turystycznego

Całkowity koszt
1 416 653,16 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, ochrona środowiska i sprawy społeczne
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

7 387 783,83 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

155 000,00 zł

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

616 830,00 zł

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

77 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem - 27 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 50 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

205 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie

Przedszkola

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Przedszkola

Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie

Ochrona wód

Całkowity koszt

775 231,98 zł

Ochrona wód

 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 200 000,00 zł
 • Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie - 575 231,98 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Place zabaw

Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście

Dokumentacja projektowa

Całkowity koszt

419 064,00 zł

Dokumentacja projektowa

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje

Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

4 352 578,55 zł

Drogi gminne

 • Budowa:
  - drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 1 500 000, zł
  - dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu - 350 000,00 zł
  - parkingu przy ul. Malinowskiego - 300 000,00 zł
 • Przebudowa:
  - chodnika przy ul. Pomorskiej - 200 000,00 zł
  - infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 1 500 000,00 zł
  - ul. Norwida w Białogardzie - 502 578,55 zł
Przystanki komunikacyjne

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Przystanki komunikacyjne

Zakup i montaż wiat przystankowych

Oświetlenie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

4 675 658,05 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości - 3 000, 00 zł
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej - 3 533 658,05 zł
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 275 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 510 000,00 zł
 • Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny - 354 000,00 zł
Turystyka, sport i kultura
Szlaki kajakowe

Całkowity koszt

1 416 653,16 zł

Szlaki kajakowe

Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie
szlaków kajakowych produktu turystycznego

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Obiekty sportowe

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia

Ośrodki kultury

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ośrodki kultury

Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Białogardzie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
18 737 379,00 zł
Prognoza
100%
20 819 310,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.