Białogard

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
22 664
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
145 126 209,31 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 625 797,57 zł
14.9%
CIT
962 505 zł
0.66%
Podatki od nieruchomości
14 292 462,33 zł
9.85%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 316 208,24 zł
9.18%
Dotacje
33 200 176,89 zł
22.88%
Subwencje
28 618 456 zł
19.72%
Pozostałe dochody
33 110 603,28 zł
22.82%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
144 404 295,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 976 905,75 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
21 976 905,75 zł
Wydatki bieżące
85%
122 427 389,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 533 826,09 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 248 442,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 725 353,18 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 855 585,65 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 647 152,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 797 234,05 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 730 090,13 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 534 590,17 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 300 499,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 386 653,36 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 137 945,53 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 036 464,83 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 829 851,14 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 130 698,32 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
930 592,03 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
579 316,56 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rady Miejskiej Białogardu za 2022 r.

04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
21 976 905,75 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.55%
Oświata, ochrona środowiska i sprawy społeczne
18.81%
Infrastruktura
31.64%
Turystyka, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 890 634,98 zł
4 133 631,63 zł
6 952 639,14 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Całkowity koszt
9 267 562,21 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Całkowity koszt
155 080,50 zł
Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt
141 253,20 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności - 108 043,20 zł 
 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 50 000,00 zł 
 • Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta - 20 895,24 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta - 53 831,00 zł 
Całkowity koszt
232 769,44 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie

Całkowity koszt
380 562,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie - 14 514,00 zł
 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie - 18 204,00 zł
 • Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne" - 88 644,73 zł
Całkowity koszt
121 362,73 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 180 395,90 zł
 • Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie - 34 440,00 zł
Całkowity koszt
214 835,90 zł
Place zabaw

Place zabaw

Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście

Całkowity koszt
3 813,00 zł
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje

Całkowity koszt
283 596,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino

Całkowity koszt
89 800,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa:
  - drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 30 000,00 zł
  - dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu - 11 690,00 zł 
 • Przebudowa:
  - chodnika przy ul. Pomorskiej - 11 000,00 zł
  -  infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 46 601,70 zł
  - ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie - 690 049,29 zł
  - ul. Norwida w Białogardzie - 375 918,85 zł 
 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - 1 727 000,00 zł 
 • Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie - 42 000,00 zł
Całkowity koszt
2 934 259,84 zł
Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne

Zakup i montaż wiat przystankowych

Całkowity koszt
16 359,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście

Całkowity koszt
26 314,52 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości - 9 696,28 zł 
 • Zakup nieruchomości mieszkalnych - 41 739,10 zł 
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej - 38 130,00 zł 
 • Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta - 69 315,39 zł 
 • Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" - 126 300,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 200 000,00 zł 
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 217 500,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt - 100 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie  nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny - 354 017,50 zł 
Całkowity koszt
1 156 698,27 zł
Szlaki kajakowe

Szlaki kajakowe

Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie
szlaków kajakowych produktu turystycznego

Całkowity koszt
1 829 851,14 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia

Całkowity koszt
5 066 300,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie - 31 500,00
 • Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego -  24 988,00 zł 
Całkowity koszt
56 488,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, ochrona środowiska i sprawy społeczne
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

9 267 562,21 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

155 080,50 zł

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

141 253,20 zł

Cyfrowa gmina

Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

232 769,44 zł

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności - 108 043,20 zł 
 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego - 50 000,00 zł 
 • Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta - 20 895,24 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta - 53 831,00 zł 
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

380 562,00 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie

Przedszkola

Całkowity koszt

121 362,73 zł

Przedszkola

 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie - 14 514,00 zł
 • Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie - 18 204,00 zł
 • Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne" - 88 644,73 zł
Ochrona wód

Całkowity koszt

214 835,90 zł

Ochrona wód

 • Modernizacja stawów w Parku Orła Białego - 180 395,90 zł
 • Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie - 34 440,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

3 813,00 zł

Place zabaw

Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście

Dokumentacja projektowa

Całkowity koszt

283 596,00 zł

Dokumentacja projektowa

Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje

Cmentarze

Całkowity koszt

89 800,00 zł

Cmentarze

Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino

Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

2 934 259,84 zł

Drogi gminne

 • Budowa:
  - drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - 30 000,00 zł
  - dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu - 11 690,00 zł 
 • Przebudowa:
  - chodnika przy ul. Pomorskiej - 11 000,00 zł
  -  infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów - 46 601,70 zł
  - ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie - 690 049,29 zł
  - ul. Norwida w Białogardzie - 375 918,85 zł 
 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - 1 727 000,00 zł 
 • Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie - 42 000,00 zł
Przystanki komunikacyjne

Całkowity koszt

16 359,00 zł

Przystanki komunikacyjne

Zakup i montaż wiat przystankowych

Oświetlenie

Całkowity koszt

26 314,52 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście

Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 156 698,27 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości - 9 696,28 zł 
 • Zakup nieruchomości mieszkalnych - 41 739,10 zł 
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej - 38 130,00 zł 
 • Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta - 69 315,39 zł 
 • Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" - 126 300,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - 200 000,00 zł 
 • Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - 217 500,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt - 100 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie  nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny - 354 017,50 zł 
Turystyka, sport i kultura
Szlaki kajakowe

Całkowity koszt

1 829 851,14 zł

Szlaki kajakowe

Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie
szlaków kajakowych produktu turystycznego

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 066 300,00 zł

Obiekty sportowe

Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia

Ośrodki kultury

Całkowity koszt

56 488,00 zł

Ośrodki kultury

 • Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie - 31 500,00
 • Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego -  24 988,00 zł 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Białogardzie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
18 737 379,00 zł
Prognoza
100%
20 819 310,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.