Radzymin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
26 182
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
200 647 144,57 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
36 126 000 zł
18.0%
CIT
1 427 217 zł
0.71%
Podatki od nieruchomości
27 420 000 zł
13.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 476 000 zł
11.2%
Dotacje
77 214 212,57 zł
38.48%
Subwencje
28 264 658 zł
14.09%
Pozostałe dochody
7 719 057 zł
3.85%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
212 425 118,60 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
44 397 458,82 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
44 397 458,82 zł
Wydatki bieżące
79%
168 027 659,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.18%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
65 791 720,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
30 516 759,54 zł
Rodzina
całkowity koszt
56 246 524,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 185 154,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 417 065,84 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 708 021,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 296 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 161 081,05 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 815 715,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
878 269,45 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 417 314,27 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 016 800,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 087 123,80 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 887 570,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
44 397 458,82 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
25.87%
Edukacja, rekreacja i sport
74.13%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
11 483 614,53 zł
32 913 844,29 zł
Place zabaw, rekreacja i sport

Place zabaw, rekreacja i sport

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)
Budowa i modernizacja placów zabaw
Doposażenie klubu integracji sąsziedzkiej
Budowa paleniska przy ul. Sikorskiego
Modernizacja świetlicy w Rżyskach

Całkowity koszt
3 028 450,26 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Całkowity koszt
4 050 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie - 499 000,00 zł
Modernizacja elewacji SP Nr 1 w Słupnie - 70 000,00 zł
Projekt otoczenia (boisk) SP Nr 2 w Radzyminie - 48 000,00 zł
Modernizacja dachu Przedszkola Nr 1 w Radzyminie - 180 000,00 zł

Całkowity koszt
802 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie - 250 000,00 zł
Modernizacja dachu OSP Mokre - 288 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 175 000,00 zł
Dotacja celowa na zakupu dwóch przenośnych respiratorów - 95 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego - 70 164,27 zł

Całkowity koszt
878 164,27 zł
Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie

Całkowity koszt
380 000,00 zł
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Współfinansowanie modernizacji budynku - budowa odwodnienia i modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej

Całkowity koszt
345 000,00 zł
Zielony Radzymin

Zielony Radzymin

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
"Parkuj i jedź"

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Całkowity koszt
2 660 000,00 zł
Termomodernizacja

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków oświatowych w Radzyminie - 6 701 000,00 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych - 95 000,00 zł

Całkowity koszt
6 796 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 682 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

Całkowity koszt
15 339 994,00 zł
Inne inwestycje drogowe

Inne inwestycje drogowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej (ul. Wołomińska) - 1 000 000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 85 000,00 zł
Projekt budowy pętli autobusowej w Łosiu - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
1 105 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin

Całkowity koszt
219 080,84 zł
Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

Całkowity koszt
5 670 000,00 zł
Centrum Medyczne

Centrum Medyczne

Modernizacja instalacji tlenu medycznego oraz dotacja celowa na inwestycje w Centrum Medycznych im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Całkowity koszt
211 269,45 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych - 288 000,00 zł
Modernizacja kolektora w ul. Gościniec w Słupnie - 138 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł
Zakup oprogramowania na potrzeby systemu gospodarowania odpadami - 70 000,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 30 000,00 zł

Całkowity koszt
912 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Edukacja, rekreacja i sport
Place zabaw, rekreacja i sport

Całkowity koszt

3 028 450,26 zł

Place zabaw, rekreacja i sport

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)
Budowa i modernizacja placów zabaw
Doposażenie klubu integracji sąsziedzkiej
Budowa paleniska przy ul. Sikorskiego
Modernizacja świetlicy w Rżyskach

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

4 050 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

802 000,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie - 499 000,00 zł
Modernizacja elewacji SP Nr 1 w Słupnie - 70 000,00 zł
Projekt otoczenia (boisk) SP Nr 2 w Radzyminie - 48 000,00 zł
Modernizacja dachu Przedszkola Nr 1 w Radzyminie - 180 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

878 164,27 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie - 250 000,00 zł
Modernizacja dachu OSP Mokre - 288 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 175 000,00 zł
Dotacja celowa na zakupu dwóch przenośnych respiratorów - 95 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego - 70 164,27 zł

Dom Pielgrzyma

Całkowity koszt

380 000,00 zł

Dom Pielgrzyma

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie

Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

345 000,00 zł

Biblioteka Publiczna

Współfinansowanie modernizacji budynku - budowa odwodnienia i modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej

Zielony Radzymin

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Zielony Radzymin

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta

Infrastruktura
"Parkuj i jedź"

Całkowity koszt

2 660 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Termomodernizacja

Całkowity koszt

6 796 000,00 zł

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków oświatowych w Radzyminie - 6 701 000,00 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych - 95 000,00 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

15 339 994,00 zł

Drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 682 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

Inne inwestycje drogowe

Całkowity koszt

1 105 000,00 zł

Inne inwestycje drogowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej (ul. Wołomińska) - 1 000 000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 85 000,00 zł
Projekt budowy pętli autobusowej w Łosiu - 20 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

219 080,84 zł

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin

Wniesienie wkładów

Całkowity koszt

5 670 000,00 zł

Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

Centrum Medyczne

Całkowity koszt

211 269,45 zł

Centrum Medyczne

Modernizacja instalacji tlenu medycznego oraz dotacja celowa na inwestycje w Centrum Medycznych im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

912 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych - 288 000,00 zł
Modernizacja kolektora w ul. Gościniec w Słupnie - 138 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł
Zakup oprogramowania na potrzeby systemu gospodarowania odpadami - 70 000,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 30 000,00 zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.