Radzymin

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
26 182
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
192 516 277,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.6%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
39 656 572 zł
20.6%
CIT
1 696 952,25 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
13 443 385,38 zł
6.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 323 676,36 zł
15.75%
Dotacje
69 736 752,75 zł
36.22%
Subwencje
28 264 658 zł
14.68%
Pozostałe dochody
9 394 280,99 zł
4.88%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
203 998 827,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 115 428,99 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
41 115 428,99 zł
Wydatki bieżące
80%
162 883 398,33 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.18%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 745 382,61 zł
Rodzina
całkowity koszt
56 185 157,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 524 647,03 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 303 783,37 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 643 892,47 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 668 039,27 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 468 893,10 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 228 468,51 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 283 705,68 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 821 533,93 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 723 023,11 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 007 248,36 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
608 043,84 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 787 008,27 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Radzymin za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
41 115 428,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
26.11%
Edukacja, rekreacja i sport
73.89%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 733 527,97 zł
30 381 901,02 zł
Place zabaw, rekreacja i sport

Place zabaw, rekreacja i sport

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)
Budowa i modernizacja placów zabaw
Doposażenie klubu integracji sąsiedzkiej
Budowa paleniska przy ul. Sikorskiego
Modernizacja świetlicy w Rżyskach

Całkowity koszt
2 964 518,96 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Markami

Całkowity koszt
4 004 730,04 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie - 486 870,90 zł
Modernizacja elewacji SP Nr 1 w Słupnie - 70 000,00 zł
Projekt otoczenia (boisk) SP Nr 2 w Radzyminie - 47 198,32 zł
Modernizacja dachu Przedszkola Nr 1 w Radzyminie - 180 257,00 zł

Całkowity koszt
784 326,22 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie - 250 000,00 zł
Modernizacja dachu OSP Mokre - 287 759,74 zł
Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 175 000,00 zł
Dotacja celowa na zakupu dwóch przenośnych respiratorów - 95 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego - 62 279,72 zł

Całkowity koszt
870 039,46 zł
Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie

Całkowity koszt
238 929,10 zł
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Współfinansowanie modernizacji budynku - budowa odwodnienia i modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej

Całkowity koszt
345 000,00 zł
Zielony Radzymin

Zielony Radzymin

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta

Całkowity koszt
1 525 984,19 zł
"Parkuj i jedź"

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy ul. Słowackiego i Kolejowej

Całkowity koszt
2 262 188,47 zł
Termomodernizacja

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków oświatowych w Radzyminie - 6 692 253,03 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych - 94 267,20 zł

Całkowity koszt
6 786 520,23 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników na terenie gminy
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne

Całkowity koszt
13 933 054,63 zł
Inne inwestycje drogowe

Inne inwestycje drogowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej (ul. Wołomińska) - 499 501,18 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 85 000,00 zł

Całkowity koszt
584 501,18 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin

Całkowity koszt
137 456,00 zł
Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

Całkowity koszt
5 670 000,00 zł
Centrum Medyczne

Centrum Medyczne

Dotacja celowa na modernizację instalacji tlenu medycznego i pozostałe inwestycje dla Centrum Medycznego im. bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Całkowity koszt
211 269,45 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych - 287 600,00 zł
Modernizacja kolektora w ul. Gościniec w Słupnie - 137 205,58 zł
Zakup oprogramowania na potrzeby systemu gospodarowania odpadami - 61 500,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 5 605,48 zł
Realizacja programu "E-Urząd" - 250 000,00 zł
Pozostałe inwestycje - 55 000,00 zł

Całkowity koszt
796 911,06 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Edukacja, rekreacja i sport
Place zabaw, rekreacja i sport

Całkowity koszt

2 964 518,96 zł

Place zabaw, rekreacja i sport

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)
Budowa i modernizacja placów zabaw
Doposażenie klubu integracji sąsiedzkiej
Budowa paleniska przy ul. Sikorskiego
Modernizacja świetlicy w Rżyskach

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

4 004 730,04 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Markami

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

784 326,22 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie - 486 870,90 zł
Modernizacja elewacji SP Nr 1 w Słupnie - 70 000,00 zł
Projekt otoczenia (boisk) SP Nr 2 w Radzyminie - 47 198,32 zł
Modernizacja dachu Przedszkola Nr 1 w Radzyminie - 180 257,00 zł

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

870 039,46 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie - 250 000,00 zł
Modernizacja dachu OSP Mokre - 287 759,74 zł
Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 175 000,00 zł
Dotacja celowa na zakupu dwóch przenośnych respiratorów - 95 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego - 62 279,72 zł

Dom Pielgrzyma

Całkowity koszt

238 929,10 zł

Dom Pielgrzyma

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie

Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

345 000,00 zł

Biblioteka Publiczna

Współfinansowanie modernizacji budynku - budowa odwodnienia i modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej

Zielony Radzymin

Całkowity koszt

1 525 984,19 zł

Zielony Radzymin

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta

Infrastruktura
"Parkuj i jedź"

Całkowity koszt

2 262 188,47 zł

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy ul. Słowackiego i Kolejowej

Termomodernizacja

Całkowity koszt

6 786 520,23 zł

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków oświatowych w Radzyminie - 6 692 253,03 zł
Termomodernizacja budynków komunalnych - 94 267,20 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

13 933 054,63 zł

Drogi gminne

Budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników na terenie gminy
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne

Inne inwestycje drogowe

Całkowity koszt

584 501,18 zł

Inne inwestycje drogowe

Przebudowa drogi wojewódzkiej (ul. Wołomińska) - 499 501,18 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 85 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

137 456,00 zł

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin

Wniesienie wkładów

Całkowity koszt

5 670 000,00 zł

Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

Centrum Medyczne

Całkowity koszt

211 269,45 zł

Centrum Medyczne

Dotacja celowa na modernizację instalacji tlenu medycznego i pozostałe inwestycje dla Centrum Medycznego im. bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

796 911,06 zł

Pozostałe inwestycje

Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych - 287 600,00 zł
Modernizacja kolektora w ul. Gościniec w Słupnie - 137 205,58 zł
Zakup oprogramowania na potrzeby systemu gospodarowania odpadami - 61 500,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 5 605,48 zł
Realizacja programu "E-Urząd" - 250 000,00 zł
Pozostałe inwestycje - 55 000,00 zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.