Radzymin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
26 058
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
172 733 787,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
38 990 000 zł
22.57%
CIT
1 250 000 zł
0.72%
Podatki od nieruchomości
20 410 000 zł
11.82%
Inne Podatki Lokalne
14 095 200 zł
8.16%
Dotacje
60 383 469,55 zł
34.96%
Subwencje
26 287 170 zł
15.22%
Pozostałe dochody
11 317 948 zł
6.55%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
183 733 787,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 219 096,00 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
41 219 096,00 zł
Wydatki bieżące
78%
142 514 691,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 911 611,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 829 966,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 541 039,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 847 752,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 649 584,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
400 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 675 797,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 357 728,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 732 336,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 821 700,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 515 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 763 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 688 274,55 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2019 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
41 219 096,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.8%
Infrastruktura duża
30.1%
Rekreacja i kultura
15.2%
Infrastruktura mała
16.9%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
15 578 037,01 zł
12 410 000,00 zł
6 270 300,00 zł
6 960 758,99 zł

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej;
2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

Całkowity koszt
7 719 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
3 004 000,00 zł

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

Całkowity koszt
4 599 037,01 zł

Drogi dojazdowe

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zawadach, Starym Dybowie;
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem.

Całkowity koszt
540 000,00 zł

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

Całkowity koszt
5 980 000,00 zł

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

Całkowity koszt
992 000,00 zł

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne;
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
Dokumentacja projektowa zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie.

Całkowity koszt
2 445 000,00 zł

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Arciechów.

Całkowity koszt
2 993 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

Całkowity koszt
932 000,00 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w: Wolica, Ruda, Stare Załubice, Borki, Słupno, Radzymin, Cegielnia;
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe - inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Całkowity koszt
3 920 600,00 zł

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego.

Całkowity koszt
750 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
517 700,00 zł

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Pozostałe wydatki

1) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o;
2) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
3) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
4) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Dofinansowanie modernizacji garaży PSP w Wołominie;
7) Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego;
8) Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin;

9) i inne.

Całkowity koszt
6 622 609,08 zł

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
3) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
4) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
5) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
6) Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne;
7) Projekt modernizacji i budowy ulic;

8) i inne.

Całkowity koszt
338 149,91 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

7 719 000,00 zł

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej;
2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

Całkowity koszt

3 004 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

Całkowity koszt

4 599 037,01 zł

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

Całkowity koszt

540 000,00 zł

Drogi dojazdowe

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zawadach, Starym Dybowie;
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem.

Rekreacja i kultura

Całkowity koszt

5 980 000,00 zł

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

Całkowity koszt

992 000,00 zł

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

Całkowity koszt

2 445 000,00 zł

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne;
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
Dokumentacja projektowa zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie.

Całkowity koszt

2 993 000,00 zł

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Arciechów.

Infrastruktura mała

Całkowity koszt

932 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

Całkowity koszt

3 920 600,00 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w: Wolica, Ruda, Stare Załubice, Borki, Słupno, Radzymin, Cegielnia;
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe - inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego.

Całkowity koszt

517 700,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Pozostałe wydatki

Całkowity koszt

6 622 609,08 zł

Pozostałe wydatki

1) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o;
2) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
3) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
4) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Dofinansowanie modernizacji garaży PSP w Wołominie;
7) Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego;
8) Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin;

9) i inne.

Całkowity koszt

338 149,91 zł

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
3) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
4) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
5) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
6) Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne;
7) Projekt modernizacji i budowy ulic;

8) i inne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.