Radzymin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 058
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
158 928 503,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
38 990 000 zł
24.53%
CIT
CIT
1 250 000 zł
0.79%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
9 160 000 zł
5.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
7 457 200 zł
4.69%
Dotacje
Dotacje
56 151 242 zł
35.33%
Subwencje
Subwencje
25 230 086 zł
15.88%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
20 689 975 zł
13.02%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
167 981 085,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 365 785,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
38 365 785,00 zł
Wydatki bieżące
77%
129 509 300,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
51 562 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
23 179 813,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 517 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 431 546,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 287 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 590 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 412 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 153 766,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 564 922,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 450 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 790 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 205 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
51 562 850,00 zł
Wydatki bieżące
51 012 850,00 zł
Wydatki inwestycyjne
550 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
23 179 813,00 zł
Wydatki bieżące
7 841 513,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 338 300,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 517 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 767 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
750 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 431 546,00 zł
Wydatki bieżące
11 499 546,00 zł
Wydatki inwestycyjne
932 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 287 840,00 zł
Wydatki bieżące
805 140,00 zł
Wydatki inwestycyjne
482 700,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 590 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 590 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 412 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 412 100,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 153 766,00 zł
Wydatki bieżące
4 703 766,00 zł
Wydatki inwestycyjne
450 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 564 922,00 zł
Wydatki bieżące
32 564 922,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 450 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 576 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
14 874 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 790 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 640 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 150 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 205 000,00 zł
Wydatki bieżące
755 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 450 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2,00 zł
Wydatki bieżące
129 615 300,00 zł
Wydatki inwestycyjne
38 365 785,00 zł
Wydatki bieżące
24 844 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
550 000,00 zł
Szkoły podstawowe
25 394 500,00 zł
Wydatki bieżące
16 899 500,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
16 899 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 748 350,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 748 350,00 zł
Wydatki bieżące
3 153 000,00 zł
Gimnazja
3 153 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 350 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
624 500,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
624 500,00 zł
Wydatki bieżące
216 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
216 000,00 zł
Wydatki bieżące
177 000,00 zł
Pozostała działalność
177 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 125 013,00 zł
Wydatki inwestycyjne
14 303 300,00 zł
Drogi publiczne gminne
16 428 313,00 zł
Wydatki bieżące
5 677 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
35 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 712 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 038 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 950 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 950 000,00 zł
Wydatki bieżące
817 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
750 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 567 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 055 001,00 zł
Wydatki inwestycyjne
910 000,00 zł
Urzędy gmin
9 965 001,00 zł
Wydatki bieżące
449 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
22 000,00 zł
Rady gmin
471 000,00 zł
Wydatki bieżące
163 845,00 zł
Urzędy wojewódzkie
163 845,00 zł
Wydatki bieżące
1 427 800,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 427 800,00 zł
Wydatki bieżące
283 900,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
283 900,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Pozostała działalność
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
481 640,00 zł
Wydatki inwestycyjne
95 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
576 640,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
370 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 500,00 zł
Obrona cywilna
20 500,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
218 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
87 700,00 zł
Pozostała działalność
305 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 560 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 560 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 402 100,00 zł
Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Świetlice szkolne
1 402 100,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 406 070,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 406 070,00 zł
Wydatki bieżące
1 299 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 299 000,00 zł
Wydatki bieżące
580 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
580 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
450 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
426 000,00 zł
Zasiłki stałe
426 000,00 zł
Wydatki bieżące
138 250,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
138 250,00 zł
Wydatki bieżące
111 850,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
111 850,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Dodatki mieszkaniowe, Zadania w zakresie przedziwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
742 596,00 zł
Wydatki bieżące
21 351 500,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
21 351 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 473 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 473 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 635 422,00 zł
Wspieranie rodziny
1 635 422,00 zł
Wydatki bieżące
33 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
33 000,00 zł
Wydatki bieżące
72 000,00 zł
Pozostała działalność
72 000,00 zł
Wydatki bieżące
98 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 980 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 078 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 410 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
5 410 000,00 zł
Wydatki bieżące
635 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 932 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 567 500,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 870 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 370 000,00 zł
Wydatki bieżące
189 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
189 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 836 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Biblioteki
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 150 000,00 zł
Pozostała działalność
2 190 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 600 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
323 023,00 zł
Wydatki inwestycyjne
388 785,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
711 808,00 zł
Wydatki bieżące
294 000,00 zł
Działalność usługowa
294 000,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 940,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
4 940,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
38 365 785,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.0%
Infrastruktura duża
27.4%
Rekreacja i kultura
14.8%
Infrastruktura mała
12.8%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
18 907 000,00 zł
11 529 000,00 zł
6 239 700,00 zł
5 360 085,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa.jpg

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej.

2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

Całkowity koszt
7 719 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_ride.jpg

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
3 004 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul_maczka.jpg

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

Całkowity koszt
4 364 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_pn_koncepcja_orientacja.jpg

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_Xbdt2yk.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Dotacja celowa dla PWiK Radzymin.

Całkowity koszt
3 670 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_czartoryskie_koncept_hist.jpg

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

Całkowity koszt
5 980 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko_miejskie.jpg

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

Całkowity koszt
992 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domek_administratora_eOnDbJz.jpg

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne.

Całkowity koszt
2 150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko.jpg

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach.

Całkowity koszt
2 407 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad.jpg

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

Całkowity koszt
932 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_TcWL40k.jpg

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia w Radzyminie, Rudzie, Słupnie, Sołectwie Borki (350 000,00 zł);
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (3 570 000,00 zł).

Całkowity koszt
3 920 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny.jpg

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego

Całkowity koszt
750 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
487 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_nW9QWtM.jpg

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowy_komisariat.jpg

Pozostałe wydatki

1) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
2) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
3) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
4) Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Modernizacja dachu OSP Mokre.

Całkowity koszt
1 257 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiso_Ciemne.jpg

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich - Nowy Janków;
3) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
4) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
5) Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw;
6) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) -Nowe Słupno, Stare Słupno;
7) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
8) i inne.

Całkowity koszt
433 085,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa.jpg

Całkowity koszt

7 719 000,00 zł

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej.

2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_ride.jpg

Całkowity koszt

3 004 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul_maczka.jpg

Całkowity koszt

4 364 000,00 zł

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_pn_koncepcja_orientacja.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_Xbdt2yk.jpg

Całkowity koszt

3 670 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Dotacja celowa dla PWiK Radzymin.

Rekreacja i kultura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_czartoryskie_koncept_hist.jpg

Całkowity koszt

5 980 000,00 zł

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko_miejskie.jpg

Całkowity koszt

992 000,00 zł

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domek_administratora_eOnDbJz.jpg

Całkowity koszt

2 150 000,00 zł

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko.jpg

Całkowity koszt

2 407 000,00 zł

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad.jpg

Całkowity koszt

932 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_TcWL40k.jpg

Całkowity koszt

3 920 000,00 zł

Oświetlenie

Rozwój oświetlenia w Radzyminie, Rudzie, Słupnie, Sołectwie Borki (350 000,00 zł);
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (3 570 000,00 zł).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny.jpg

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring.jpg

Całkowity koszt

487 700,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_nW9QWtM.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowy_komisariat.jpg

Całkowity koszt

1 257 000,00 zł

Pozostałe wydatki

1) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
2) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
3) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
4) Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Modernizacja dachu OSP Mokre.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiso_Ciemne.jpg

Całkowity koszt

433 085,00 zł

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich - Nowy Janków;
3) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
4) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
5) Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw;
6) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) -Nowe Słupno, Stare Słupno;
7) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
8) i inne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.