Radzymin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 058
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
172 733 787,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
38 990 000 zł
22.57%
CIT
CIT
1 250 000 zł
0.72%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
20 410 000 zł
11.82%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
14 095 200 zł
8.16%
Dotacje
Dotacje
60 383 469,55 zł
34.96%
Subwencje
Subwencje
26 287 170 zł
15.22%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
11 317 948 zł
6.55%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
183 733 787,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 219 096,00 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
41 219 096,00 zł
Wydatki bieżące
78%
142 514 691,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 911 611,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
24 829 966,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 541 039,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 847 752,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 649 584,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 675 797,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 357 728,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 732 336,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 821 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 515 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 763 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 688 274,55 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 911 611,00 zł
Wydatki bieżące
54 361 611,00 zł
Wydatki majątkowe
550 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
24 829 966,00 zł
Wydatki bieżące
8 270 555,00 zł
Wydatki majątkowe
16 559 411,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 541 039,00 zł
Wydatki bieżące
3 791 039,00 zł
Wydatki majątkowe
750 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 847 752,00 zł
Wydatki bieżące
11 915 752,00 zł
Wydatki majątkowe
932 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 649 584,00 zł
Wydatki bieżące
1 056 884,00 zł
Wydatki majątkowe
592 700,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 675 797,00 zł
Wydatki bieżące
1 654 164,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 357 728,00 zł
Wydatki bieżące
4 957 728,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 732 336,00 zł
Wydatki bieżące
33 732 336,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 821 700,00 zł
Wydatki bieżące
15 779 500,00 zł
Wydatki majątkowe
15 042 200,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 515 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 020 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 495 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 763 000,00 zł
Wydatki bieżące
835 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 928 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 688 274,55 zł
Wydatki bieżące
2 718 489,55 zł
Wydatki majątkowe
969 785,00 zł
Wydatki bieżące
26 537 203,00 zł
Wydatki majątkowe
550 000,00 zł
Szkoły podstawowe
27 087 203,00 zł
Wydatki bieżące
16 633 399,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
16 633 399,00 zł
Wydatki bieżące
4 278 473,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 278 473,00 zł
Wydatki bieżące
3 068 685,00 zł
Gimnazja
3 068 685,00 zł
Wydatki bieżące
1 350 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
622 192,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
622 192,00 zł
Wydatki bieżące
240 586,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
240 586,00 zł
Wydatki bieżące
236 400,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
236 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 394 673,00 zł
Pozostała działalność
1 394 673,00 zł
Wydatki bieżące
2 541 575,00 zł
Wydatki majątkowe
15 024 411,00 zł
Drogi publiczne gminne
17 565 986,00 zł
Wydatki bieżące
5 689 480,00 zł
Wydatki majątkowe
85 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 774 480,00 zł
Wydatki bieżące
38 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 038 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
451 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 929 039,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 929 039,00 zł
Wydatki bieżące
862 000,00 zł
Wydatki majątkowe
750 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 612 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 309 001,00 zł
Wydatki majątkowe
910 000,00 zł
Urzędy gmin
10 219 001,00 zł
Wydatki bieżące
1 480 800,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 480 800,00 zł
Wydatki bieżące
358 000,00 zł
Wydatki majątkowe
22 000,00 zł
Rady gmin
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
363 900,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
363 900,00 zł
Wydatki bieżące
173 051,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
173 051,00 zł
Wydatki bieżące
231 000,00 zł
Pozostała działalność
231 000,00 zł
Wydatki bieżące
591 384,00 zł
Wydatki majątkowe
405 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
996 384,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
125 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 500,00 zł
Obrona cywilna
13 500,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
202 000,00 zł
Wydatki majątkowe
117 700,00 zł
Pozostała działalność
319 700,00 zł
Wydatki bieżące
240 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
240 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 547 664,00 zł
Świetlice szkolne
1 547 664,00 zł
Wydatki bieżące
96 500,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
96 500,00 zł
Wydatki bieżące
31 633,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
31 633,00 zł
Wydatki bieżące
1 467 056,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 467 056,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Domy pomocy społeczne
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
272 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
272 000,00 zł
Wydatki bieżące
580 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
580 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
553 821,00 zł
Zasiłki stałe
553 821,00 zł
Wydatki bieżące
153 250,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
153 250,00 zł
Wydatki bieżące
97 420,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
97 420,00 zł
Wydatki bieżące
52 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
52 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
33 258,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
33 258,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Zadania w zakresie przedziwdziałania przemocy w rodzinie
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
707 923,00 zł
Pozostała działalność
707 923,00 zł
Wydatki bieżące
22 516 500,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
22 516 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 932 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8 932 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 173 409,00 zł
Wspieranie rodziny
2 173 409,00 zł
Wydatki bieżące
36 998,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
36 998,00 zł
Wydatki bieżące
1 429,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 429,00 zł
Wydatki bieżące
72 000,00 zł
Pozostała działalność
72 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 210 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
12 210 000,00 zł
Wydatki bieżące
117 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 980 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 097 000,00 zł
Wydatki bieżące
965 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 940 200,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 905 700,00 zł
Wydatki bieżące
535 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 130 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 665 000,00 zł
Wydatki bieżące
177 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
177 000,00 zł
Wydatki bieżące
234 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
234 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 461 000,00 zł
Wydatki majątkowe
992 000,00 zł
Pozostała działalność
2 453 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 430 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 430 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Biblioteki
1 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 295 000,00 zł
Pozostała działalność
2 385 000,00 zł
Wydatki bieżące
435 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
435 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 928 000,00 zł
Pozostała działalność
3 328 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 600 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
391 411,55 zł
Wydatki majątkowe
969 785,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
1 361 196,55 zł
Wydatki bieżące
294 000,00 zł
Działalność usługowa
294 000,00 zł
Wydatki bieżące
281 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
281 000,00 zł
Wydatki bieżące
152 078,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
152 078,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Radzymin w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
41 219 096,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.8%
Infrastruktura duża
30.1%
Rekreacja i kultura
15.2%
Infrastruktura mała
16.9%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
15 578 037,01 zł
12 410 000,00 zł
6 270 300,00 zł
6 960 758,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa.jpg

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej;
2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

Całkowity koszt
7 719 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_ride.jpg

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
3 004 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul_maczka.jpg

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

Całkowity koszt
4 599 037,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_pn_koncepcja_orientacja.jpg

Drogi dojazdowe

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zawadach, Starym Dybowie;
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem.

Całkowity koszt
540 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_czartoryskie_koncept_hist.jpg

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

Całkowity koszt
5 980 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko_miejskie.jpg

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

Całkowity koszt
992 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domek_administratora_eOnDbJz.jpg

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne;
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
Dokumentacja projektowa zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie.

Całkowity koszt
2 445 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko.jpg

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Arciechów.

Całkowity koszt
2 993 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad.jpg

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

Całkowity koszt
932 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_TcWL40k.jpg

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w: Wolica, Ruda, Stare Załubice, Borki, Słupno, Radzymin, Cegielnia;
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe - inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Całkowity koszt
3 920 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny.jpg

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego.

Całkowity koszt
750 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

Całkowity koszt
517 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_nW9QWtM.jpg

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowy_komisariat.jpg

Pozostałe wydatki

1) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o;
2) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
3) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
4) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Dofinansowanie modernizacji garaży PSP w Wołominie;
7) Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego;
8) Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin;

9) i inne.

Całkowity koszt
6 622 609,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiso_Ciemne.jpg

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
3) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
4) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
5) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
6) Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne;
7) Projekt modernizacji i budowy ulic;

8) i inne.

Całkowity koszt
338 149,91 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa.jpg

Całkowity koszt

7 719 000,00 zł

Drogi rowerowe

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej;
2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_ride.jpg

Całkowity koszt

3 004 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul_maczka.jpg

Całkowity koszt

4 599 037,01 zł

Modernizacja dróg

Projektowanie, modernizacja i budowa dróg, rond, skrzyżowań oraz chodników dla pieszych na terenie Gminy Radzymin. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_pn_koncepcja_orientacja.jpg

Całkowity koszt

540 000,00 zł

Drogi dojazdowe

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zawadach, Starym Dybowie;
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem.

Rekreacja i kultura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/park_czartoryskie_koncept_hist.jpg

Całkowity koszt

5 980 000,00 zł

"Zielony Radzymin"

Rozwój terenów zielonych w centrum miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/targowisko_miejskie.jpg

Całkowity koszt

992 000,00 zł

Targ miejski

Przebudowa targowiska miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/domek_administratora_eOnDbJz.jpg

Całkowity koszt

2 445 000,00 zł

Rozwój kultury

Adaptacja zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej na cele kulturalne;
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
Dokumentacja projektowa zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko.jpg

Całkowity koszt

2 993 000,00 zł

Nowe boisko

Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej;
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Zalubicach;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Arciechów.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad.jpg

Całkowity koszt

932 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Realizacja programu "E-Urząd";
Rozbudowa systemu "E-Sesja".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_TcWL40k.jpg

Całkowity koszt

3 920 600,00 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia w: Wolica, Ruda, Stare Załubice, Borki, Słupno, Radzymin, Cegielnia;
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe - inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_komunalny.jpg

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Rozwój budownictwa komunalnego

Budowa Budynku Komunalnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring.jpg

Całkowity koszt

517 700,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu wizyjnego;
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_nW9QWtM.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Placówki szkolne

Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie.

Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowy_komisariat.jpg

Całkowity koszt

6 622 609,08 zł

Pozostałe wydatki

1) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o;
2) Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie;
3) Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie;
4) Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia;
5) Program inwestycji odwodnieniowych;
6) Dofinansowanie modernizacji garaży PSP w Wołominie;
7) Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego;
8) Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin;

9) i inne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiso_Ciemne.jpg

Całkowity koszt

338 149,91 zł

Fundusz sołecki 

1) Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Półko;
2) Altana integracyjna z grillem - Rżyska;
3) Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków;
4) Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Nowe Słupno, Stare Słupno;
5) Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie;
6) Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne;
7) Projekt modernizacji i budowy ulic;

8) i inne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.