Radzymin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 058
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
147 026 110,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
23.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
34 908 000 zł
23.74%
CIT
CIT
1 190 000 zł
0.81%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
17 300 000 zł
11.77%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
12 915 220 zł
8.78%
Dotacje
Dotacje
51 847 727,19 zł
35.26%
Subwencje
Subwencje
23 406 798 zł
15.92%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 458 365 zł
3.71%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
160 199 442,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 541 936,39 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
41 541 936,39 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
52 799 575,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
29 883 846,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 773 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 161 065,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna
całkowity koszt
11 997 861,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 758 263,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 274 372,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 614 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
900 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
511 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
652 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
34 202 197,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
518 548,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
364 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
788 266,71 zł

Źródło: Uchwała budżetowa na rok 2018 (wraz z późniejszymi zmianami. Stan na 29.10.2018 r.)

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
52 799 575,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
29 883 846,77 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 773 597,00 zł
Gospodarka komunalna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 161 065,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna
całkowity koszt
11 997 861,32 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 758 263,39 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 274 372,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 614 750,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
900 000,00 zł
Budżet obywatelski
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
511 100,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet obywatelski
całkowity koszt
652 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
34 202 197,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
518 548,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
364 000,00 zł
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
788 266,71 zł
Szkoły podstawowe
17 877 819,00 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym
3 540 000,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ciemnem
548 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
16 278 926,00 zł
Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach
3 245 000,00 zł
Gimnazja
4 802 028,00 zł
Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 104 827,00 zł
Świetlice i stołówki
1 647 154,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 080 500,00 zł
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
339 144,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 145 000,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 58 026,00 zł Pozostała działalność - 133 151,00 zł
Pozostałe wydatki
336 177,00 zł
Drogi publiczne gminne
6 459 857,05 zł
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej
12 132 023,00 zł
Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo-rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie
3 040 000,00 zł
Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie
1 475 000,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie
1 300 000,00 zł
Budowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie
748 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 016 966,72 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
55 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
95 000,00 zł
Pozostałe
646 500,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 836 097,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
562 500,00 zł
Budowa budynku komunalnego
2 375 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 289 160,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 039 281,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
546 500,00 zł
Inwestycje w Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie
350 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
126 508,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
624 375,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
126 000,00 zł
płacane za osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
89 800,00 zł
Zwalczanie narkomanii - 40 000,00 zł Dodatki mieszkaniowe - 36 396,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 1000,00 zł Pozostała działalność - 894 790,00 zł
Pozostałe wydatki
972 186,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 220 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 555 261,32 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
138 000,00 zł
"Zielony Radzymin" - rozwój terenów zielonych w centrum miasta
150 000,00 zł
Gospodarka odpadami
4 548 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
145 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
100 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
182 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
959 600,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 350 000,00 zł
Biblioteki
1 580 000,00 zł
znajdujacego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej
Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego domku administratora
450 000,00 zł
Adaptacja budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno-edukacyjne
1 222 000,00 zł
Pozostała działalność - 156 263,39
Pozostałe wydatki
156 263,39 zł
Urzędy gmin
8 720 600,00 zł
Rady gmin
468 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 414 564,00 zł
Urzędy wojewódzkie
171 408,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
359 800,00 zł
Pozostała działalność
140 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
937 750,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
203 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30 000,00 zł Obrona cywilna - 15 000,00 zł Zarządzanie kryzysowe - 116 000,00 zł Pozostała działalność - 313 000,00 zł
Pozostałe wydatki
474 000,00 zł
Obsługa papierów wartosciowych, kredytówi pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego
1 200 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
305 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
206 100,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Starych Załubicach
115 000,00 zł
Budowa siłowni pod chmurką w miejscowościach Cegielna i Słupno
190 000,00 zł
Utworzenie przestrzeni rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców Zawad i Zwierzyńca
132 000,00 zł
Projekt i budowa 200 metrowej części chodnika przy ul. Słowackiego w Radzyminie
215 000,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia wychowawcze
22 695 922,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatek pokrywany w większości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 369 988,00 zł
Wspieranie rodziny
2 053 768,00 zł
Pozostała działalność - 81 000,00 zł Karta Dużej Rodziny - 1 519,00 zł
Pozostałe wydatki
82 519,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
300 000,00 zł
Pozostała działalność
218 548,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
262 000,00 zł
Pozostała działalność - 100 000,00 zł Cmentarze - 2 000,00 zł
Pozostałe wydatki
102 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
663 066,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
125 200,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.