Nowy Dwór Gdański

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Nowy Dwór Gdański.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
17 695
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
90 458 338,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 142 480 zł
12.32%
CIT
390 364,28 zł
0.43%
Podatki od nieruchomości
7 732 741,87 zł
8.55%
Podatki rolne
3 730 855,23 zł
4.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 360 626,99 zł
5.93%
Dotacje
36 808 366,14 zł
40.69%
Subwencje
19 388 805 zł
21.43%
Pozostałe dochody
5 904 099,34 zł
6.53%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
89 525 524,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 979 954,05 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
12 979 954,05 zł
Wydatki bieżące
86%
76 545 560,31 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
27 650 620,58 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 080 977,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 538 651,86 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 034 998,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 234 629,14 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 221 795,23 zł
Turystyka
całkowity koszt
4 505 642,37 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 182 657,69 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 051 187,18 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 844 047,28 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 146 827,73 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
969 360,68 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
813 396,06 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
775 871,08 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
172 613,34 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
302 238,34 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Nowy Dwór Gdański za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nowy Dwór Gdański w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 979 954,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.64%
Infrastruktura
35.36%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 390 376,96 zł
4 589 577,09 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Przebudowa ul. Bursztynowej, Bałtyckiej, Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim;
Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo;
Przebudowa drogi w Piotrowie;
Utwardzenie drogi w Różewie;
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki;
Budowa przejść dla pieszych i chodników w gminie.

Całkowity koszt
1 820 227,94 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – budowa infrastruktury wodociągowej;
Remonty mieszkań i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego;
Remont lokalu mieszkalnego Jazowa;
Remont budynku przy ul. Plan Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych;
Dokumentacja do budowy świetlicy wiejskiej w Kmiecinie;
Modernizacja budynku Remizy OSP Marzęcino.

Całkowity koszt
359 199,62 zł
Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny

Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny.

Całkowity koszt
49 200,00 zł
Rewitalizacja w Nowym Dworze

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą;
Rewitalizacja części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych;
Dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych;
Zarządzanie projektem.

Całkowity koszt
5 379 872,23 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup systemu do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej.

Całkowity koszt
176 379,74 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego;
Przebudowa garażu OSP Marynowy.

Całkowity koszt
605 497,43 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa małej architektury - miejsc obsługi rowerzystów w m. Tuja;
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;
Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej.

Całkowity koszt
4 423 060,09 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław;
Kapitalny remont części dachu Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada.

Całkowity koszt
120 170,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych.

Całkowity koszt
46 347,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

1 820 227,94 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa ul. Bursztynowej, Bałtyckiej, Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim;
Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo;
Przebudowa drogi w Piotrowie;
Utwardzenie drogi w Różewie;
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki;
Budowa przejść dla pieszych i chodników w gminie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

359 199,62 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – budowa infrastruktury wodociągowej;
Remonty mieszkań i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego;
Remont lokalu mieszkalnego Jazowa;
Remont budynku przy ul. Plan Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych;
Dokumentacja do budowy świetlicy wiejskiej w Kmiecinie;
Modernizacja budynku Remizy OSP Marzęcino.

Cmentarz komunalny

Całkowity koszt

49 200,00 zł

Cmentarz komunalny

Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny.

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Całkowity koszt

5 379 872,23 zł

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą;
Rewitalizacja części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych;
Dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych;
Zarządzanie projektem.

Urząd Miejski

Całkowity koszt

176 379,74 zł

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup systemu do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

605 497,43 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego;
Przebudowa garażu OSP Marynowy.

Kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

4 423 060,09 zł

Turystyka

Budowa małej architektury - miejsc obsługi rowerzystów w m. Tuja;
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;
Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej.

Kultura i sport

Całkowity koszt

120 170,00 zł

Kultura i sport

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław;
Kapitalny remont części dachu Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

46 347,00 zł

Pozostałe inwestycje

Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Nowy Dwór Gdański?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nowy Dwór Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.