Nowy Dwór Gdański

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Nowy Dwór Gdański.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
17 695
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
85 212 948,36 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.46%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 469 297 zł
13.46%
CIT
300 000 zł
0.35%
Podatki od nieruchomości
8 161 544 zł
9.58%
Podatki rolne
3 674 054 zł
4.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 761 758 zł
5.59%
Dotacje
31 932 105,36 zł
37.47%
Subwencje
19 213 016 zł
22.55%
Pozostałe dochody
5 701 174 zł
6.69%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
90 577 982,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 396 883,00 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
13 396 883,00 zł
Wydatki bieżące
85%
77 181 099,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
24 411 655,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 132 676,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 134 734,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 924 876,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 931 800,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 491 390,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
3 789 942,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 570 576,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 911 947,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 694 747,36 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 434 934,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 362 541,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 084 590,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
965 927,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
854 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
520 164,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
361 483,00 zł

Źródło: Zmiany do budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 29.10.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nowy Dwór Gdański w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
13 396 883,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.01%
Infrastruktura
32.99%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 977 487,00 zł
4 419 396,00 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Przebudowa ul. Bursztynowej, Bałtyckiej i Polnej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa chodników wzdłuż ul. Warszawskiej, Morskiej, Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim;
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo;
Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Piotrowo;
Bieżące remonty infrastruktury drogowej na drogach gminnych w miejscowościach: Rakowiska, Nowinki, Stobna, Gozdawa, Wierciny, Orłowo, Wężowiec;
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg w miejscowości Starocin oraz budowę chodnika w miejscowości Marzęcino.

Całkowity koszt
1 996 534,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - budowa infrastruktury wodociągowej;
Remonty mieszkań i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego;
Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty;
Remont budynku przy ul. Plan Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych;
Ogrodzenie działki nr 363 - Sołectwo Kmiecin;
Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Gozdawa-Osada.

Całkowity koszt
463 600,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Rewitalizacja w Nowym Dworze

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą;
Rewitalizacja części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych;
Dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych;
Zarządzanie projektem.

Całkowity koszt
5 409 898,00 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup systemu do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej.

Całkowity koszt
435 455,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego;
Przebudowa garażu OSP Marynowy.

Całkowity koszt
622 000,00 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2;
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowane przez ZSP w Marzęcinie;
Wykonanie audytu oraz dokumentacji do termomodernizacji ZSP w Kmiecinie.

Całkowity koszt
84 920,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa małej architektury - miejsc obsługi rowerzystów w m. Tuja;
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;
Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej.

Całkowity koszt
3 687 942,00 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław;
Kapitalny remont części dachu Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Hali Pilawa;
Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada.

Całkowity koszt
153 270,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II, Różewie.

Całkowity koszt
493 264,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

1 996 534,00 zł

Budowa dróg i ulic

Przebudowa ul. Bursztynowej, Bałtyckiej i Polnej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa chodników wzdłuż ul. Warszawskiej, Morskiej, Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim;
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo;
Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Piotrowo;
Bieżące remonty infrastruktury drogowej na drogach gminnych w miejscowościach: Rakowiska, Nowinki, Stobna, Gozdawa, Wierciny, Orłowo, Wężowiec;
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg w miejscowości Starocin oraz budowę chodnika w miejscowości Marzęcino.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

463 600,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - budowa infrastruktury wodociągowej;
Remonty mieszkań i budynków wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego;
Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty;
Remont budynku przy ul. Plan Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych;
Ogrodzenie działki nr 363 - Sołectwo Kmiecin;
Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Gozdawa-Osada.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny.

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Całkowity koszt

5 409 898,00 zł

Rewitalizacja w Nowym Dworze

Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą;
Rewitalizacja części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych;
Dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych;
Zarządzanie projektem.

Urząd Miejski

Całkowity koszt

435 455,00 zł

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup systemu do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

622 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego;
Przebudowa garażu OSP Marynowy.

Kultura i sport
Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

84 920,00 zł

Oświata i wychowanie

Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2;
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowane przez ZSP w Marzęcinie;
Wykonanie audytu oraz dokumentacji do termomodernizacji ZSP w Kmiecinie.

Turystyka

Całkowity koszt

3 687 942,00 zł

Turystyka

Budowa małej architektury - miejsc obsługi rowerzystów w m. Tuja;
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;
Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej.

Kultura i sport

Całkowity koszt

153 270,00 zł

Kultura i sport

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław;
Kapitalny remont części dachu Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Hali Pilawa;
Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

493 264,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II, Różewie.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Nowy Dwór Gdański?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nowy Dwór Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.