Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
15 126
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
101 581 409,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 770 991 zł
15.53%
CIT
2 527 633 zł
2.49%
Dotacje
15 280 872 zł
15.04%
Subwencje
13 472 237 zł
13.26%
Środki na dofinansowanie zadań
6 229 650 zł
6.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 941 500 zł
9.79%
Podatki od nieruchomości
29 420 000 zł
28.96%
Pozostałe dochody
8 938 526 zł
8.8%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
111 639 711,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 276 523,00 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
25 276 523,00 zł
Wydatki bieżące
77%
86 363 188,06 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
39 907 954,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 322 921,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 294 772,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
6 930 495,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 052 346,08 zł
Turystyka
całkowity koszt
4 120 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 844 480,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 799 390,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 429 150,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 385 365,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 361 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 755 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 375 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 002 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
546 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 513 137,00 zł

Źródło: Plan budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
25 276 523,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.66%
Sprawy społeczne, kultura i sport
31.34%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
17 354 823,00 zł
7 921 700,00 zł
Turystyka

Turystyka

 • Budowa przystani w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
4 100 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
550 000,00 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

 • Dostępny Urząd Miejski w Brzegu Dolnym;
 • Zakup wielofunkcyjnego aparatu fotograficznego na potrzeby UM.
Całkowity koszt
168 855,00 zł
Policja

Policja

 • Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.
Całkowity koszt
25 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (SP1 i LO);
 • Zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół.
Całkowity koszt
4 512 158,00 zł
Licea

Licea

 • Modernizacja dachu budynku LO w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
450 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Utworzenie Centrum dla osób bezdomnych w gminie Brzeg Dolny;
 • Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.;
 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
850 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Zakup koparko-ładowarki do usuwania dzikich wysypisk.
Całkowity koszt
423 794,00 zł
Park Rowerowy

Park Rowerowy

 • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna

 • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny;
 • Dotacja inwestycyjna dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
 • Zakup i montaż altany w sołectwie Wały.
Całkowity koszt
326 516,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogalewie Wielkim;
 • Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.
Całkowity koszt
120 500,00 zł
Ochrona zaytków

Ochrona zaytków

 • Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łegów Odrzańskich.
Całkowity koszt
223 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
 • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
Całkowity koszt
5 475 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
Całkowity koszt
3 330 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
 • Kanalizacja miasta;
 • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
Całkowity koszt
1 020 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny;
 • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341.
Całkowity koszt
1 160 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ul. Brzozowej w Brzegu Dolnym;
 • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
Całkowity koszt
1 870 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Młodzieżowej w Brzegu Dolnym;
 • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
 • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
Całkowity koszt
339 700,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.
Całkowity koszt
102 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

4 100 000,00 zł

Turystyka

 • Budowa przystani w Brzegu Dolnym.
Cmentarze

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Cmentarze

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.
Urząd Miejski

Całkowity koszt

168 855,00 zł

Urząd Miejski

 • Dostępny Urząd Miejski w Brzegu Dolnym;
 • Zakup wielofunkcyjnego aparatu fotograficznego na potrzeby UM.
Policja

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Policja

 • Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 512 158,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (SP1 i LO);
 • Zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół.
Licea

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Licea

 • Modernizacja dachu budynku LO w Brzegu Dolnym.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

850 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Utworzenie Centrum dla osób bezdomnych w gminie Brzeg Dolny;
 • Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.;
 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

423 794,00 zł

Ochrona środowiska

 • Zakup koparko-ładowarki do usuwania dzikich wysypisk.
Park Rowerowy

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Park Rowerowy

 • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym.
Przestrzeń publiczna

Całkowity koszt

326 516,00 zł

Przestrzeń publiczna

 • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny;
 • Dotacja inwestycyjna dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
 • Zakup i montaż altany w sołectwie Wały.
Place zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Place zabaw

 • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.
Świetlice

Całkowity koszt

120 500,00 zł

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogalewie Wielkim;
 • Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.
Ochrona zaytków

Całkowity koszt

223 000,00 zł

Ochrona zaytków

 • Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łegów Odrzańskich.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 475 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
 • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

3 330 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 020 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
 • Kanalizacja miasta;
 • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 160 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny;
 • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341.
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 870 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa ul. Brzozowej w Brzegu Dolnym;
 • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

339 700,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Młodzieżowej w Brzegu Dolnym;
 • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
 • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

102 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.
Oświetlenie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.