Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 103
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
125 966 062,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
22 748 810 zł
18.06%
CIT
3 379 738 zł
2.68%
Dotacje
13 954 501,81 zł
11.08%
Subwencje
19 593 929 zł
15.55%
Środki na dofinansowanie zadań
8 271 092,38 zł
6.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 319 303 zł
8.99%
Podatki od nieruchomości
35 000 000 zł
27.79%
Pozostałe dochody
11 698 688 zł
9.29%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
131 518 914,79 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 493 392,00 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
24 493 392,00 zł
Wydatki bieżące
81%
107 025 522,79 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 682 700,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 607 705,16 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 356 589,13 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 605 851,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 965 310,31 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 661 910,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 536 214,41 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 556 217,15 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 720 357,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 295 559,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 555 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
784 903,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
762 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
544 790,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
883 808,28 zł

Źródło: Plan budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
24 493 392,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.65%
Sprawy społeczne, kultura i sport
41.35%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
14 365 192,00 zł
10 128 200,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
3 781 020,00 zł
Szpitale

Szpitale

 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Udziały w spółkach

Udziały w spółkach

 • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
Całkowity koszt
1 001 000,00 zł
Park rowerowy

Park rowerowy

 • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym;
 • Budowa stacji naprawy rowerów w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
884 000,00 zł
Przestrzenie publiczne

Przestrzenie publiczne

 • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny
Całkowity koszt
220 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw;
 • Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Wały.
Całkowity koszt
114 862,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • EWT Interreg Central Europe From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles - Realizacja i promocja idei Circular economy i nowego podejścia do produktów, które podlegają ponownemu użyciu
Całkowity koszt
508 500,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Remont wnętrza zabytkowej kaplicy p.w. Św. Jadwigi na cmentarzu parafialnym przy Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny w Radeczu – II etap - dotacja celowa inwestycyjna;
 • Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
1 646 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
 • Modernizacja gminnych obiektów sportowych;
 • Zakup pompy głębinowej na Stadion Miejski;
 • Zakup traktorka do obsługi obiektów sportowych.
Całkowity koszt
5 275 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Nadodrzańskie miejsce odpoczynku i rekreacji - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024;
 • Zakup urządzeń małej architektury miejskiej; 
 • Modernizacja terenu rekreacyjnego w sołectwie Pysząca;
 • Zakup i montaż monitoringu na placu rekreacyjnym w sołectwie Pogalewo Wielkie.
Całkowity koszt
269 200,00 zł
Świetlice

Świetlice

  • Remont dachu oraz elewacji budynku świetlicy w Godzięcinie;
  • Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jodłowicach.
  Całkowity koszt
  97 510,00 zł
  Urząd Miejski

  Urząd Miejski

  • Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Brzegu Dolnym (CUM)
  Całkowity koszt
  252 100,00 zł
  Policja

  Policja

  • Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu osobowego
  Całkowity koszt
  25 000,00 zł
  Straż Pożarna

  Straż Pożarna

  • Przebudowa wraz z rozbudową i zmianą sposobu ogrzewania istniejącego budynku OSP przy ul. Odrodzenia - dokumentacja projektowa 
  Całkowity koszt
  41 000,00 zł
  Infrastruktura wodociągowa

  Infrastruktura wodociągowa

  • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
  • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
  • Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Bukowice- Brzeg Dolny - dokumentacja projektowa;
  • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
  Całkowity koszt
  5 207 000,00 zł
  Infrastruktura kanalizacyjna

  Infrastruktura kanalizacyjna

  • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
  • Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
  • Kanalizacja miasta;
  • Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
  Całkowity koszt
  765 000,00 zł
  Drogi wojewódzkie i powiatowe

  Drogi wojewódzkie i powiatowe

  • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341;
  • Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na pomoc finansową w zakresie modernizacji dróg powiatowych.
  Całkowity koszt
  781 500,00 zł
  Drogi gminne

  Drogi gminne

  • Budowa ulicy Jarzębinowej, Akacjowej i Klonowej w Brzegu Dolnym;
  • Zagospodarowanie wnętrz osiedli;
  • Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Godzięcin;
  • Przebudowa ulic: Zakładowej, Polnej i Szkolnej w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
  Całkowity koszt
  2 870 000,00 zł
  Grunty i nieruhomości

  Grunty i nieruhomości

  • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
  • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
  Całkowity koszt
  279 700,00 zł
  Plany zagospodarowania przestrzennego

  Plany zagospodarowania przestrzennego

  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
  Całkowity koszt
  125 000,00 zł
  Monitoring

  Monitoring

  • Monitoring miejski
  Całkowity koszt
  50 000,00 zł
  Oświetlenie

  Oświetlenie

  • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy
  Całkowity koszt
  50 000,00 zł
  Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
  Sprawy społeczne, kultura i sport
  Cmentarze

  Całkowity koszt

  150 000,00 zł

  Cmentarze

  • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym
  Szkoły Podstawowe

  Całkowity koszt

  3 781 020,00 zł

  Szkoły Podstawowe

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym
  Szpitale

  Całkowity koszt

  100 000,00 zł

  Szpitale

  • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym
  Udziały w spółkach

  Całkowity koszt

  1 001 000,00 zł

  Udziały w spółkach

  • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.
  Park rowerowy

  Całkowity koszt

  884 000,00 zł

  Park rowerowy

  • Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Brzegu Dolnym;
  • Budowa stacji naprawy rowerów w Brzegu Dolnym.
  Przestrzenie publiczne

  Całkowity koszt

  220 000,00 zł

  Przestrzenie publiczne

  • Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Brzeg Dolny
  Place zabaw

  Całkowity koszt

  114 862,00 zł

  Place zabaw

  • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw;
  • Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Wały.
  Ochrona środowiska

  Całkowity koszt

  508 500,00 zł

  Ochrona środowiska

  • EWT Interreg Central Europe From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles - Realizacja i promocja idei Circular economy i nowego podejścia do produktów, które podlegają ponownemu użyciu
  Ochrona zabytków

  Całkowity koszt

  1 646 000,00 zł

  Ochrona zabytków

  • Remont wnętrza zabytkowej kaplicy p.w. Św. Jadwigi na cmentarzu parafialnym przy Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
  • Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzegu Dolnym - dotacja celowa inwestycyjna;
  • Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny w Radeczu – II etap - dotacja celowa inwestycyjna;
  • Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym.
  Obiekty sportowe

  Całkowity koszt

  5 275 000,00 zł

  Obiekty sportowe

  • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
  • Modernizacja gminnych obiektów sportowych;
  • Zakup pompy głębinowej na Stadion Miejski;
  • Zakup traktorka do obsługi obiektów sportowych.
  Tereny rekreacyjne

  Całkowity koszt

  269 200,00 zł

  Tereny rekreacyjne

  • Nadodrzańskie miejsce odpoczynku i rekreacji - Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024;
  • Zakup urządzeń małej architektury miejskiej; 
  • Modernizacja terenu rekreacyjnego w sołectwie Pysząca;
  • Zakup i montaż monitoringu na placu rekreacyjnym w sołectwie Pogalewo Wielkie.
  Świetlice

  Całkowity koszt

  97 510,00 zł

  Świetlice

   • Remont dachu oraz elewacji budynku świetlicy w Godzięcinie;
   • Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jodłowicach.
   Urząd Miejski

   Całkowity koszt

   252 100,00 zł

   Urząd Miejski

   • Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Brzegu Dolnym (CUM)
   Policja

   Całkowity koszt

   25 000,00 zł

   Policja

   • Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu osobowego
   Straż Pożarna

   Całkowity koszt

   41 000,00 zł

   Straż Pożarna

   • Przebudowa wraz z rozbudową i zmianą sposobu ogrzewania istniejącego budynku OSP przy ul. Odrodzenia - dokumentacja projektowa 
   Infrastruktura
   Infrastruktura wodociągowa

   Całkowity koszt

   5 207 000,00 zł

   Infrastruktura wodociągowa

   • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
   • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godzięcin i Bukowice;
   • Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Bukowice- Brzeg Dolny - dokumentacja projektowa;
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.
   Infrastruktura kanalizacyjna

   Całkowity koszt

   765 000,00 zł

   Infrastruktura kanalizacyjna

   • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
   • Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
   • Kanalizacja miasta;
   • Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
   Drogi wojewódzkie i powiatowe

   Całkowity koszt

   781 500,00 zł

   Drogi wojewódzkie i powiatowe

   • Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową - Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341;
   • Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na pomoc finansową w zakresie modernizacji dróg powiatowych.
   Drogi gminne

   Całkowity koszt

   2 870 000,00 zł

   Drogi gminne

   • Budowa ulicy Jarzębinowej, Akacjowej i Klonowej w Brzegu Dolnym;
   • Zagospodarowanie wnętrz osiedli;
   • Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Godzięcin;
   • Przebudowa ulic: Zakładowej, Polnej i Szkolnej w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
   Grunty i nieruhomości

   Całkowity koszt

   279 700,00 zł

   Grunty i nieruhomości

   • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
   • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.
   Plany zagospodarowania przestrzennego

   Całkowity koszt

   125 000,00 zł

   Plany zagospodarowania przestrzennego

   • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
   Monitoring

   Całkowity koszt

   50 000,00 zł

   Monitoring

   • Monitoring miejski
   Oświetlenie

   Całkowity koszt

   50 000,00 zł

   Oświetlenie

   • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy
   05

   Prognoza PIT

   My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

   Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozlicza tylko 90% mieszkańców.

   Teraz
   90%
   22 748 810,00 zł
   Prognoza
   100%
   25 276 455,00 zł
   Zobacz, jak brakujące +10%
   wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
   Lepsze drogi
   + 4 km
   wybudowanych dróg rocznie
   Dla pieszych
   + 3 km
   wybudowanych chodników rocznie
   Sport
   + 1
   nowa siłownia zewnętrzna
   Oświetlenie
   + 15
   dodatkowych lamp ulicznych
   Dla dzieci
   + 1
   nowy plac zabaw
   Łatwe parkowanie
   + 15
   nowych miejsc parkingowych
   Dowiedz
   się jak rozliczyć
   PIT w swojej gminie!
   Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
   Jesteśmy z Ciebie dumni.

   Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

   Pamiętaj!

   Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

   Twoje podatki wrócą do Ciebie!

   Korzystamy z ciasteczek
   Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.