Brzeg Dolny

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 618
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
84 045 572,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 526 414 zł
20.85%
CIT
CIT
2 123 095,29 zł
2.53%
Podatki od nieruchomości
21 714 732,08 zł
25.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 884 834,27 zł
7.0%
Dotacje
Dotacje
20 402 884,87 zł
24.28%
Subwencje
Subwencje
9 619 100 zł
11.45%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 774 511,75 zł
8.06%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 064 721,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 438 888,47 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
14 438 888,47 zł
Wydatki bieżące
83%
72 625 533,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_fGzrQgk.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 689 332,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rodzina_9kA8Cjn.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 360 480,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_administracja-publiczna_zPhMNb9.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 029 049,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-komunalna_3BnIt4a.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 804 749,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-fizyczna_CYxvRuE.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 436 167,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-dziedzictwo_cBLRkHZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 268 928,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-mieszkaniowa_IGoOMWN.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 108 270,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_pomoc-spoleczna_SShLGBm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 584 753,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_transport-lacznosc_Lmo3vCH.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 894 648,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_edukacja-opieka-wychowawcza_4Gp9Ngq.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
950 953,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
726 017,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_dlug-publiczny_bwxUcvp.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
608 824,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 602 244,53 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Brzeg Dolny z roku 2019.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_fGzrQgk.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 689 332,24 zł
Wydatki bieżące
23 678 432,24 zł
Wydatki majątkowe
10 900,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rodzina_9kA8Cjn.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 360 480,68 zł
Wydatki bieżące
17 360 480,68 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_administracja-publiczna_zPhMNb9.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 029 049,76 zł
Wydatki bieżące
8 341 854,63 zł
Wydatki majątkowe
687 195,13 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-komunalna_3BnIt4a.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 804 749,71 zł
Wydatki bieżące
6 714 172,12 zł
Wydatki majątkowe
1 090 577,59 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-fizyczna_CYxvRuE.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 436 167,71 zł
Wydatki bieżące
3 199 482,05 zł
Wydatki majątkowe
4 236 685,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-dziedzictwo_cBLRkHZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 268 928,58 zł
Wydatki bieżące
2 779 364,54 zł
Wydatki majątkowe
4 489 564,04 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-mieszkaniowa_IGoOMWN.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 108 270,80 zł
Wydatki bieżące
3 395 225,81 zł
Wydatki majątkowe
1 713 044,99 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_pomoc-spoleczna_SShLGBm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 584 753,26 zł
Wydatki bieżące
3 559 784,26 zł
Wydatki majątkowe
24 969,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_transport-lacznosc_Lmo3vCH.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 894 648,53 zł
Wydatki bieżące
1 319 021,80 zł
Wydatki majątkowe
575 626,73 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_edukacja-opieka-wychowawcza_4Gp9Ngq.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
950 953,15 zł
Wydatki bieżące
950 953,15 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
726 017,85 zł
Wydatki majątkowe
726 017,85 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_dlug-publiczny_bwxUcvp.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
608 824,71 zł
Wydatki bieżące
608 824,71 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 602 244,53 zł
Wydatki bieżące
718 237,05 zł
Wydatki majątkowe
884 307,48 zł
Wydatki bieżące
13 074 351,91 zł
Wydatki majątkowe
10 900,00 zł
Szkoły podstawowe
13 085 251,91 zł
Wydatki bieżące
6 591 604,75 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego
6 591 604,75 zł
Wydatki bieżące
1 450 087,42 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 450 087,42 zł
Wydatki bieżące
1 120 355,01 zł
Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 120 355,01 zł
Wydatki bieżące
873 043,26 zł
Liceum ogólnokształcące
873 043,26 zł
Wydatki bieżące
336 554,80 zł
Dowożenie uczniów do szkół
336 554,80 zł
Wydatki bieżące
102 012,70 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
102 012,70 zł
Wydatki bieżące
63 391,39 zł
Gimnazja
63 391,39 zł
Wydatki bieżące
7 805,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7 805,00 zł
Wydatki bieżące
59 226,00 zł
Pozostała działalność
59 226,00 zł
Wydatki bieżące
11 908 013,19 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
11 908 013,19 zł
Wydatki bieżące
4 090 265,20 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 090 265,20 zł
Wydatki bieżące
596 367,14 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
596 367,14 zł
Wydatki bieżące
525 803,57 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
525 803,57 zł
Wydatki bieżące
167 717,80 zł
Rodziny zastępcze
167 717,80 zł
Wydatki bieżące
64 060,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
64 060,00 zł
Wydatki bieżące
7 380,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
7 380,00 zł
Wydatki bieżące
873,78 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
873,78 zł
Wydatki bieżące
5 852 330,72 zł
Wydatki majątkowe
687 195,13 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 539 525,85 zł
Wydatki bieżące
903 799,66 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
903 799,66 zł
Wydatki bieżące
675 672,89 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
675 672,89 zł
Wydatki bieżące
349 130,96 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
349 130,96 zł
Wydatki bieżące
199 611,79 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
199 611,79 zł
Wydatki bieżące
361 308,61 zł
Pozostała działalność
361 308,61 zł
Wydatki bieżące
2 745 304,70 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
2 745 304,70 zł
Wydatki bieżące
1 241 414,24 zł
Wydatki majątkowe
99 801,43 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 341 215,67 zł
Wydatki bieżące
863 369,61 zł
Oczyszczanie miast i wsi
863 369,61 zł
Wydatki bieżące
766 103,59 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
766 103,59 zł
Wydatki bieżące
98 592,09 zł
Wydatki majątkowe
249 543,33 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
348 135,42 zł
Wydatki majątkowe
295 794,26 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
295 794,26 zł
Wydatki bieżące
35 635,66 zł
Wydatki majątkowe
129 140,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
164 775,66 zł
Wydatki bieżące
37 060,00 zł
Schroniska dla zwierząt
37 060,00 zł
Wydatki bieżące
926 692,23 zł
Wydatki majątkowe
316 298,57 zł
Pozostała działalność
1 242 990,80 zł
Wydatki bieżące
2 939 693,10 zł
Wydatki majątkowe
4 236 685,66 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
7 176 378,76 zł
Wydatki bieżące
259 788,95 zł
Pozostała działalność
259 788,95 zł
Wydatki bieżące
2 064 849,24 zł
Wydatki majątkowe
871 344,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 936 193,24 zł
Wydatki bieżące
645 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 199 571,25 zł
Biblioteki
2 844 571,25 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 302,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
5 302,00 zł
Wydatki bieżące
24 213,30 zł
Wydatki majątkowe
1 418 648,79 zł
Pozostała działalność
1 442 862,09 zł
Wydatki bieżące
3 395 225,81 zł
Wydatki majątkowe
1 713 044,99 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 108 270,80 zł
Wydatki bieżące
1 183 941,63 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 183 941,63 zł
Wydatki bieżące
697 849,28 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Ośrodki wsparcia
697 849,28 zł
Wydatki bieżące
338 256,58 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
338 256,58 zł
Wydatki bieżące
323 586,44 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
323 586,44 zł
Wydatki bieżące
286 797,38 zł
Domy pomocy społecznej
286 797,38 zł
Wydatki bieżące
206 860,30 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
206 860,30 zł
Wydatki bieżące
164 369,35 zł
Dodatki mieszkaniowe
164 369,35 zł
Wydatki bieżące
131 608,16 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
131 608,16 zł
Wydatki bieżące
29 463,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
29 463,00 zł
Wydatki bieżące
27 657,64 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 657,64 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 256,92 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
17 256,92 zł
Wydatki bieżące
132 137,58 zł
Wydatki majątkowe
24 969,00 zł
Pozostała działalność
157 106,58 zł
Wydatki bieżące
1 237 900,74 zł
Wydatki majątkowe
575 626,73 zł
Drogi publiczne gminne
1 813 527,47 zł
Wydatki bieżące
43 264,32 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
43 264,32 zł
Wydatki bieżące
37 856,74 zł
Drogi publiczne powiatowe
37 856,74 zł
Wydatki bieżące
71 748,26 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
71 748,26 zł
Wydatki bieżące
40 457,14 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
40 457,14 zł
Wydatki bieżące
19 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
19 800,00 zł
Wydatki bieżące
818 947,75 zł
Pozostała działalność
818 947,75 zł
Wydatki majątkowe
726 017,85 zł
Różne rozliczenia finansowe
726 017,85 zł
Wydatki bieżące
608 824,71 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
608 824,71 zł
Wydatki bieżące
24 530,00 zł
Wydatki majątkowe
399 258,00 zł
Turystyka
423 788,00 zł
Wydatki bieżące
217 238,12 zł
Wydatki majątkowe
199 456,11 zł
Rolnictwo i łowiectwo
416 694,23 zł
Wydatki bieżące
127 552,00 zł
Wydatki majątkowe
199 997,83 zł
Działalność usługowa
327 549,83 zł
Wydatki bieżące
230 477,63 zł
Wydatki majątkowe
85 595,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
316 073,17 zł
Wydatki bieżące
118 139,30 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
118 139,30 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
300,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Brzeg Dolny w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 438 888,47 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
24.61%
Infrastruktura
75.39%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 553 029,16 zł
10 885 859,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_jYiOlIl.jpg

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej Ogródów Działkowych;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
765 298,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Topolowa_q1uYAuW.jpg

Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2019 r. wydatkowano kwotę 90.487,21 zł. Całkowity koszt zadania: 615.659,44 zł. Kwota dofinansowania: 304.139,00 zł.

Całkowity koszt
90 487,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._ogrodowa.jpg

Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Całkowity koszt zadania: 485.139,52 zł. Kwota dofinansowania: 287.345,71 zł.

Całkowity koszt
485 139,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_Budowa_ciagu_pieszo-rowerowego_Easy-Resize.com.jpg

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry.

Całkowity koszt
399 258,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_Gospodarka_mieszkaniowa_Easy-Resize.com.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów i nieruchomościami niezbędnych dla gmin;
Wykup budynku Liceum.

Całkowity koszt
946 083,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6_Easy-Resize.com.jpg

Zabudowa wnętrz osiedlowych

Łączna kwota wydatków wyniosła 766.961,71 zł i obejmowała:
– budowę parkingów i chodników,
– modernizacje placów zabaw,
– montaż urządzeń zabawowych,
– montaż siłowni zewnętrznych,
– zagospodarowanie skwerów i bulwarów,
– remont miejsc handlowych na targowisku.

Całkowity koszt
766 961,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_budowa_oswietlenia_Easy-Resize.com_46OY7hs.jpg

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
99 801,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpital.jpg

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Monitoring miejski w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

Całkowity koszt
811 613,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozbudowa_cmentarza_wPDxzhq.jpg

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Celem zadania jest zagospodarowanie nowych terenów o powierzchni 4,5 hektara z przeznaczeniem na 1100 nowych miejsc grzebalnych i budowę kolumbarium na pochówki urnowe. W 2019 r. wykonano m. in. remonty starych oraz rozpoczęto budowę nowych alejek cmentarnych, rozebrano wewnętrzne ogrodzenie cmentarza oraz dokonano niwelacji terenu na łączną kwotę 199.997,83 zł.

Całkowity koszt
199 997,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/alejki_w_parku.jpg

Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 295.794,26 zł. Wydatki obejmowały budowę ścieżek pieszo-jezdnych w alejach: Słowiczej i Malinowej, wykonanie oświetlenia do gruntów rolnych w al. Malinowej, uporządkowanie terenu/placu przy Pałacu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji.

Całkowity koszt
295 794,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_pyszaca.jpg

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i obejmowało wybudowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W 2019 r. wartość wykonanych robót budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku wyniosła 775.083,16 zł, a zagospodarowaniem terenu przy budynku – 108.872,64 zł. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanej inwestycji w wysokości 500.000 zł.

Całkowity koszt
871 344,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/12_Easy-Resize.com.jpg

Budowa Biblioteki Publicznej

W 2019 r. zakończony został pierwszy etap zadania związany ze wzniesieniem budynku biblioteki na kwotę 3.314.063,86 zł. W ramach drugiego etapu projektu rozpoczęto zadania związane z wyposażaniem budynku na kwotę około 780.000 zł oraz prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na kwotę około 1400 tys. zł. Zakończenie robót i oddanie biblioteki do użytku przewidywane jest na 2020 r.

Całkowity koszt
2 199 571,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13_Easy-Resize.com.jpg

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.418.648,79 zł, która obejmowała: - nadzór inwestorski i archeologiczny - wykonanie robót budowlanych: boisk trawiastych, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, toalet publicznych i oświetlenia.

Całkowity koszt
1 418 648,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14_1_Easy-Resize.com.jpg

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Dotacja celowa dla KHS na modernizacje obiektów KHS;
Dotacja Klub Tenisowy - poprawa bazy treningowej;
Dotacja Tenis Ziemny - modernizacja bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego.

Całkowity koszt
4 236 685,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sprawy_spoleczne_pozostale_inwestycje_Easy-Resize.com.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym i przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim;
Rozwój E-usług dla Gminy Brzeg Dolny;
Zakup samochodu osobowego;
Dzienny Dom dla Seniora w ramach projektu Senior+.

Całkowity koszt
852 204,13 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_jYiOlIl.jpg

Całkowity koszt

765 298,01 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej Ogródów Działkowych;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Topolowa_q1uYAuW.jpg

Całkowity koszt

90 487,21 zł

Przebudowa gminnej drogi publicznej - ul. Topolowa

Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2019 r. wydatkowano kwotę 90.487,21 zł. Całkowity koszt zadania: 615.659,44 zł. Kwota dofinansowania: 304.139,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._ogrodowa.jpg

Całkowity koszt

485 139,52 zł

Przebudowa ulic Leśnej i Ogrodowej

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie. Całkowity koszt zadania: 485.139,52 zł. Kwota dofinansowania: 287.345,71 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_Budowa_ciagu_pieszo-rowerowego_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

399 258,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_Gospodarka_mieszkaniowa_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

946 083,28 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup gruntów i nieruchomościami niezbędnych dla gmin;
Wykup budynku Liceum.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

766 961,71 zł

Zabudowa wnętrz osiedlowych

Łączna kwota wydatków wyniosła 766.961,71 zł i obejmowała:
– budowę parkingów i chodników,
– modernizacje placów zabaw,
– montaż urządzeń zabawowych,
– montaż siłowni zewnętrznych,
– zagospodarowanie skwerów i bulwarów,
– remont miejsc handlowych na targowisku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_budowa_oswietlenia_Easy-Resize.com_46OY7hs.jpg

Całkowity koszt

99 801,43 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpital.jpg

Całkowity koszt

811 613,39 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Monitoring miejski w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozbudowa_cmentarza_wPDxzhq.jpg

Całkowity koszt

199 997,83 zł

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego

Celem zadania jest zagospodarowanie nowych terenów o powierzchni 4,5 hektara z przeznaczeniem na 1100 nowych miejsc grzebalnych i budowę kolumbarium na pochówki urnowe. W 2019 r. wykonano m. in. remonty starych oraz rozpoczęto budowę nowych alejek cmentarnych, rozebrano wewnętrzne ogrodzenie cmentarza oraz dokonano niwelacji terenu na łączną kwotę 199.997,83 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/alejki_w_parku.jpg

Całkowity koszt

295 794,26 zł

Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim

W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 295.794,26 zł. Wydatki obejmowały budowę ścieżek pieszo-jezdnych w alejach: Słowiczej i Malinowej, wykonanie oświetlenia do gruntów rolnych w al. Malinowej, uporządkowanie terenu/placu przy Pałacu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_pyszaca.jpg

Całkowity koszt

871 344,00 zł

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i obejmowało wybudowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. W 2019 r. wartość wykonanych robót budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku wyniosła 775.083,16 zł, a zagospodarowaniem terenu przy budynku – 108.872,64 zł. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanej inwestycji w wysokości 500.000 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/12_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

2 199 571,25 zł

Budowa Biblioteki Publicznej

W 2019 r. zakończony został pierwszy etap zadania związany ze wzniesieniem budynku biblioteki na kwotę 3.314.063,86 zł. W ramach drugiego etapu projektu rozpoczęto zadania związane z wyposażaniem budynku na kwotę około 780.000 zł oraz prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na kwotę około 1400 tys. zł. Zakończenie robót i oddanie biblioteki do użytku przewidywane jest na 2020 r.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

1 418 648,79 zł

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego

W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.418.648,79 zł, która obejmowała: - nadzór inwestorski i archeologiczny - wykonanie robót budowlanych: boisk trawiastych, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, toalet publicznych i oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14_1_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

4 236 685,66 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Dotacja celowa dla KHS na modernizacje obiektów KHS;
Dotacja Klub Tenisowy - poprawa bazy treningowej;
Dotacja Tenis Ziemny - modernizacja bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznej ścianki treningowej do tenisa ziemnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sprawy_spoleczne_pozostale_inwestycje_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

852 204,13 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym i przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim;
Rozwój E-usług dla Gminy Brzeg Dolny;
Zakup samochodu osobowego;
Dzienny Dom dla Seniora w ramach projektu Senior+.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
17 526 414,00 zł
Prognoza
100%
22 877 990,79 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 8
Dla kierowców
+ 8
dodatkwych miejsc parkingowych
+ 5 km
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
+ 20
Dla mieszkańców
+ 20
dodatkowych ławek w miejscach publicznych
+ 15
Monitoring
+ 15
dodatkowych kamer monitoringu
+ 1
Sport
+ 1
modernizacja obiektu sportowego
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.