Brzeg Dolny

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 359
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
105 683 991,94 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.67%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 733 647 zł
18.67%
CIT
4 015 953,07 zł
3.8%
Dotacje
25 184 906,34 zł
23.83%
Subwencje
11 033 238 zł
10.44%
Środki na dofinansowanie zadań
1 176 277 zł
1.11%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 731 958,95 zł
7.32%
Podatki od nieruchomości
24 913 773,82 zł
23.57%
Pozostałe dochody
11 894 237,76 zł
11.25%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
102 979 880,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 850 461,84 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
15 850 461,84 zł
Wydatki bieżące
85%
87 129 418,74 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 598 562,92 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 850 187,20 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 117 314,35 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 943 313,47 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 060 171,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 307 215,73 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 776 025,88 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 983 967,63 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 686 677,39 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 362 533,29 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
436 647,05 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
818 620,31 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 038 643,89 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
15 850 461,84 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
20.63%
Infrastruktura
78.71%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 269 943,41 zł
12 476 345,43 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji i sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
991 027,61 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej;
Modernizacja drogi w Bukowicach;
Budowa parkingu przy ul.Kolejowej w Brzegu Dolnym;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pysząca-projekt ;
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Aleje Jerozolimskie i ulicy Wilczej.

Całkowity koszt
1 603 107,69 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Spłata zobowiązań;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
Zabudowa wnętrz osiedlowych.

Całkowity koszt
466 844,68 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
119 788,43 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
89 175,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu Fundusz wsparcia;
Modernizacja źródeł ciepła w remizie strażackiej w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
63 381,26 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp.zoo;
Dotacja dla PCM Sp. zo.o. na zakup sprzętu specjalistycznego.

Całkowity koszt
4 744 818,74 zł
Oświata

Oświata

Zakup traktorka ogrodowego dla LO w Brzegu Dolnym;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PS3;
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby przewozu posiłków.

Całkowity koszt
183 199,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
325 391,76 zł
Żłobki

Żłobki

Utworzenie filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach rządowego projektu Maluch+.

Całkowity koszt
432 130,69 zł
Place zabaw

Place zabaw

Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.

Całkowity koszt
48 585,00 zł
Sport

Sport

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Starym Dworze;

Wyposażenie kompleksu basenów zewnętrznych;

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquqsport w Brzegu Dolnym;

Zakup traktorków do koszenia trawy dla sołectw;

FS Zakup urządzeń na place zabaw w sołectwach.

Całkowity koszt
6 549 319,98 zł
Biblioteka

Biblioteka

Dotacja na wyposażenie budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w system klimatyzacji pomieszczeń.

Całkowity koszt
184 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

Całkowity koszt
49 692,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

991 027,61 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji i sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 603 107,69 zł

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej;
Modernizacja drogi w Bukowicach;
Budowa parkingu przy ul.Kolejowej w Brzegu Dolnym;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pysząca-projekt ;
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Aleje Jerozolimskie i ulicy Wilczej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

466 844,68 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Spłata zobowiązań;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
Zabudowa wnętrz osiedlowych.

Cmentarze

Całkowity koszt

119 788,43 zł

Cmentarze

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.

Oświetlenie

Całkowity koszt

89 175,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

63 381,26 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu Fundusz wsparcia;
Modernizacja źródeł ciepła w remizie strażackiej w Brzegu Dolnym.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

4 744 818,74 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Objęcie akcji w PCM Sp.zoo;
Dotacja dla PCM Sp. zo.o. na zakup sprzętu specjalistycznego.

Oświata

Całkowity koszt

183 199,00 zł

Oświata

Zakup traktorka ogrodowego dla LO w Brzegu Dolnym;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla PS3;
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby przewozu posiłków.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

325 391,76 zł

Pomoc społeczna

Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.

Żłobki

Całkowity koszt

432 130,69 zł

Żłobki

Utworzenie filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach rządowego projektu Maluch+.

Place zabaw

Całkowity koszt

48 585,00 zł

Place zabaw

Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.

Sport

Całkowity koszt

6 549 319,98 zł

Sport

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Starym Dworze;

Wyposażenie kompleksu basenów zewnętrznych;

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquqsport w Brzegu Dolnym;

Zakup traktorków do koszenia trawy dla sołectw;

FS Zakup urządzeń na place zabaw w sołectwach.

Biblioteka

Całkowity koszt

184 000,00 zł

Biblioteka

Dotacja na wyposażenie budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w system klimatyzacji pomieszczeń.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

49 692,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.