Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 568
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
98 659 356,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 230 836 zł
18.48%
CIT
3 000 000 zł
3.04%
Podatki od nieruchomości
26 100 000 zł
26.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 654 776 zł
8.77%
Dotacje
25 021 905 zł
25.36%
Subwencje
10 884 138 zł
11.03%
Pozostałe dochody
6 767 701 zł
6.86%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
101 980 891,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 343 642,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
13 343 642,00 zł
Wydatki bieżące
87%
88 637 249,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 940 580,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 629 410,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 513 194,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 674 725,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 191 485,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 993 123,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 884 310,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 953 313,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 911 692,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 290 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
850 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
781 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
531 900,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
381 800,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
453 859,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Brzeg Dolny na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
13 343 642,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
21.93%
Infrastruktura
78.07%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 926 700,00 zł
10 416 942,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą powiatowa 1353 w miejscowości Bukowice";
Modernizacja drogi w Bukowicach;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pysząca.

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Całkowity koszt
576 700,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego radiowozu dla KP Policji w Wołowie;
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wołowie.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Dotacja dla PCM Sp.z o.o. na zakup sprzętu medycznego.

Całkowity koszt
3 302 310,00 zł
Żłobki

Żłobki

Utworzenie filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach projektu rządowego Maluch+.

Całkowity koszt
430 632,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Biblioteka

Biblioteka

Dotacja dla MGiP Biblioteki TAMA w Brzegu Dolnym na wyposażenie obiektu w system klimatyzacji.

Całkowity koszt
146 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego na potrzeby sołectw.

Całkowity koszt
6 338 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miasta.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą powiatowa 1353 w miejscowości Bukowice";
Modernizacja drogi w Bukowicach;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pysząca.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

576 700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Oświetlenie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego radiowozu dla KP Policji w Wołowie;
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wołowie.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

3 302 310,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Dotacja dla PCM Sp.z o.o. na zakup sprzętu medycznego.

Żłobki

Całkowity koszt

430 632,00 zł

Żłobki

Utworzenie filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach projektu rządowego Maluch+.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Biblioteka

Całkowity koszt

146 000,00 zł

Biblioteka

Dotacja dla MGiP Biblioteki TAMA w Brzegu Dolnym na wyposażenie obiektu w system klimatyzacji.

Sport

Całkowity koszt

6 338 000,00 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego na potrzeby sołectw.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
18 230 836,00 zł
Prognoza
100%
22 969 854,67 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Dla kierowców
+ 15
dodatkowych miejsc parkingowych
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Oświata
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.