Mieszkam w
Chorzowie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 109 019 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2019 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
152 016 184 zł
21.88%
CIT
9 733 680 zł
1.4%
Podatki od nieruchomości
86 895 228,82 zł
12.51%
Inne Podatki Lokalne
13 263 468 zł
1.91%
Dotacje
65 474 116,58 zł
9.42%
Subwencje
149 621 497 zł
21.54%
Pozostałe dochody
217 727 238,42 zł
31.34%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
218 388 099,96 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
62 593 037,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 786 367,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
116 510 736,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
82 864 096,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
62 039 877,72 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
53 805 292,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 906 358,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 681 460,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
49 442 442,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 320 838,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 307 632,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 308 328,00 zł
Przetwórstwo przemysłowe
całkowity koszt
11 032 048,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
10 597 119,57 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 906 938,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
527 907,00 zł