Mieszkam w
Gminie Długołęka

i razem ze mną mieszka oficjalnie 34 061 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
67 350 476 zł
26.96%
CIT
2 200 000 zł
0.88%
Podatki od nieruchomości
29 100 000 zł
11.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 797 731 zł
9.93%
Dotacje
76 965 079,48 zł
30.81%
Subwencje
41 021 322 zł
16.42%
Pozostałe dochody
8 364 099,43 zł
3.35%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
83 770 641,73 zł
Rodzina
całkowity koszt
67 440 195,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
51 167 499,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 272 964,03 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 079 383,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 220 476,99 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 686 003,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 301 255,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 297 603,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 159 617,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 156 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 695 532,60 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 006 065,56 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
819 500,12 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
731 520,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
33 270,00 zł